Zikavirus

Vaccinaties en het Zikavirus

Voor het coronavirus berucht werd, hoorden we begin 2016  angstaanjagende verhalen over het Zikavirus in Brazilië. Het virus zou voor de ongeboren vrucht gevolgen kunnen hebben. De waarschuwingen leken erg aangedikt want het virus vormt geen gevaar voor mannen en ondanks dat zwangere vrouwen gevaar zouden lopen, bestaat er geen bedreiging voor niet-zwangeren. Vaccinaties zouden desondanks uiterst noodzakelijk zijn. Wat speelde hier precies?

Door C.F. van der Horst

5 feb 2016

Vaccinaties voor het Zikavirus

Ondanks deze kleine risicogroep is de roep om vaccinaties voor het Zikavirus groot.  Het kan nog wel enige tijd duren voor deze vaccins ontwikkeld zijn.  Volgens het College of Physicians of Philadelphia, de geboorteplaats van de Amerikaanse geneeskunde, is de ontwikkeling van vaccins een lang en complex proces dat vaak 15 jaar duurt en waar publiek-private inspanning (een combinatie van overheid en industrie) mee gemoeid is.  Gelukkig kunnen we opgelucht ademhalen, want er is plotseling een oplossing voor de vaccinaties: in India is er een middel tegen het Zikavirus gevonden! Gaat het hier om geniale wetenschap waarin de medische wetenschap een sprong gemaakt heeft door 15 jaar onderzoek over te slaan of is er iets anders aan de hand?

Gevaarlijke wereld blijkt prima marketing

Was er eerst het Ebolavirus, nu is er het Zikavirus dat zwangere vrouwen bedreigt en her en der de kop schijnt op te steken. We hebben het eerder zien gebeuren met de Mexicaanse griep, toen moest opeens heel Nederland gevaccineerd worden. De hele hetze werd aangewakkerd door Ab Osterhaus, die als voorzitter van de vaccinatie lobby-groep ESWI graag 75% van alle ouderen wil vaccineren en een pandemie als bonus koestert. Het creëren van een gevaarlijke wereld met rampscenario’s veroorzaakte veel onrust, kostte u als belastingbetaler enorme bedragen (tot 700 miljoen euro!) en bleek achteraf een storm in een glas water.

Onbewezen middelen voor milde griep

De paniek over de Mexicaans griep was zo groot dat door een versnelde registratieprocedure het standaard medisch onderzoek voor de zogenaamde pandemische influenzavaccins werd overgeslagen. De werkzaamheid was niet onderzocht en er was alleen informatie beschikbaar over de veiligheid. Toch werden ze voor de hoofdprijs ingekocht.

Bij het griepmiddel oseltamivir (Tamiflu®) bleek het nog erger. Het Geneesmiddelenbulletin meldde in een terugblik op het medicijn: “Aanvankelijk gerapporteerde positieve effecten van het middel waren vooral gebaseerd op ongepubliceerd onderzoek, dat was gesponsord door de fabrikant en ten dele was geschreven door ghostwriters. Er zijn inmiddels meldingen van zeldzame en ernstige bijwerkingen.”

Onderzoeksjournalist Daan de Wit schreef over de Mexicaanse griep: “Terwijl allang bekend was dat het ging om een milde griep, is toch alles op alles gezet om een paniek van pandemische proporties te realiseren.”

Zou dit bij het Zikavirus ook het geval kunnen zijn?

Achtergrond Zikavirus

Volgens de WHO werd het Zikavirus voor het eerst in 1947 in Oeganda gesignaleerd in rhesus aapjes. In het zelfde jaar vroeg J. Casals namens de Rockefeller Foundation patent op het virus aan (Men kan het virus thans onder de naam ATCC®VR-84TM gevriesdroogd online bestellen). Vijf jaar later trof men het aan in mensen in dat land en in Tanzania. De symptomen bleken niet ernstig en varieerden van milde koorts en huiduitslag tot ontsteking van het oogslijmvlies. In 2013 was er een uitbraak in Frans Polynesië en in 2015 in Brazilië. In dat laatste land constateerde men dat pasgeboren kinderen leden aan microcefalie, een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is en de hersenen zich niet volledig ontwikkelen.

Wordt Microcefalie door het Zika virus veroorzaakt?
Wordt Microcefalie door het Zikavirus veroorzaakt?

Geen wetenschappelijk bewijs

Omdat toevallig ook het tot dusver vrij onschuldige Zikavirus werd aangetroffen, wees men de afwijking daar aan toe. De onafhankelijke onderzoeksjournalist Jon Rappoport meldt echter dat er geen enkele biopsie genomen is die onder de elektronenmicroscoop gelegd is en waarin grote hoeveelheden virussen zijn aangetroffen. Sterker nog, hij beschrijft dat er slechts twee testen bestaan (de antilichamen en de PCR test), maar die blijken beide onbetrouwbaar te zijn om met zekerheid te kunnen vaststellen of er een infectie met het Zikavirus is. En om — nadat het virus 69 jaar lang tamelijk ongevaarlijk was — een verband te leggen tussen het virus en de geboorteafwijkingen voert al helemaal ver. “Het is geen wetenschap,” aldus Rappoport.

WHO: paniekzaaiers?
Specialiseert de Wereldgezondheidsorganisatie zich in het zaaien van paniek?

Tijd voor onrust

Het 18-koppige Emergency-panel van de WHO concludeert dat er sprake is van een noodtoestand, vanwege “een sterk vermoeden van een oorzakelijk verband tussen Zika infectie tijdens de zwangerschap en microcefalie.” Wel voegt het panel er in dezelfde zin aan toe waarvan Rappoport al gewag maakte: “…hoewel het nog niet wetenschappelijk bewezen is.” Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing vinden de experts dat het tijd is voor onrust. Er zou een bedreiging voor de volksgezondheid in andere delen van de wereld zijn. Daarom is een gecoördineerde internationale respons nodig om de bedreiging in de aangedane landen en een verdere internationale verspreiding te beperken, zo redeneren de paniekzaaiers. De roep om vaccinaties begon. Zouden er Ab Osterhausen in dat panel zitten?

Colombiaanse studie: geen verband met Zika

Op 15 juni 2016 publiceerde het toonaangevende The New England Journal of Medicine de voorlopige resultaten van een grote studie van zwangere Colombiaanse vrouwen die besmet zijn met het Zikavirus. Onder de babies van 11.944 vrouwen met klinische symptomen van Zika-infecties werden geen gevallen van microcefalie of andere afwijkingen gevonden. Ofschoon het hier om voorlopige bevindingen gaat, maken ze het verband tussen het Zikavirus en microcefalie wel erg onwaarschijnlijk.

Zijn TDAP vaccinaties de boosdoener?

Het is opmerkelijk dat het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid aan het eind van 2014 aankondigde om alle Braziliaanse zwangere vrouwen te inoculeren tegen tetanus, difterie en kinkhoest (TDAP-vaccinaties) om met name kinkhoest bij jonge zuigelingen te voorkomen. De Braziliaanse kinderarts Dr. Marco Aurélio Palazzi Sáfadi schreef kort daarna dat permanent toezicht op deze vaccinaties nog steeds nodig is “om meer solide bewijs van de lange termijn veiligheid en effectiviteit van immunisatieprogramma’s tegen TDAP tijdens de zwangerschap” te krijgen.

Bewijs van onveiligheid

Ruim een jaar later, in 2016, bleken er kinderen geboren te worden met hersenafwijkingen. Het lijkt erop dat het solide bewijs van de veiligheid van de vaccinaties inmiddels geleverd is — alleen niet in positieve zin. Hoewel ook hiervoor geen wetenschappelijke grond bestaat, zijn de TDAP-vaccinaties een meer voor de hand liggende verklaring voor de hersenafwijkingen dan het Zikavirus. Immers , het Zikavirus is bijna 70 jaar tamelijk onschuldig gebleken en de TDAP-vaccinaties hebben zich direct op de doelgroep van zwangere vrouwen gericht.

Vaccinatie: altijd bijwerkingen

Vaccinaties hebben altijd bijwerkingen. In 2015 ontving Bijwerkingencentrum Lareb bijna 1.800 spontane meldingen over een kleine 4.000 bijwerkingen als gevolg van vaccins. Zelfs de pro-vaccinatie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS meldt met vette letters op haar website: “Elke vaccinatie kan bijwerkingen veroorzaken.” Er zijn aanwijzingen voor het verband tussen autisme en vaccinatie, alhoewel de industrie de reputatie van de arts die deze link aan de kaak stelde, grondig heeft verwoest. Bewijzen voor deze connectie waren in het bezit van de CDC, maar werden onder het tapijt geveegd.

Het schuld afwentelen op het Zikavirus leidt niet alleen af van de schadelijkheid van de TDAP vaccinaties, maar men kan daardoor tevens nieuwe vaccinaties aanbieden. Zo slaat men twee vliegen in een vaccinatieklap.

Vaccinaties nodig voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro?
Vaccinaties nodig voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro?

Olympische Spelen

De 28e editie van de Olympische Zomerspelen werden in 2016  in Rio de Janeiro gehouden, vijf-zes maanden na de roep om vaccinaties tegen het Zikavirus. De spelen trekken duizenden atleten, verslaggevers en drommen supporters naar Brazilië. Natuurlijk zal hun geadviseerd zijn om zich te laten vaccineren tegen Zika. Omdat die mensen allemaal weer naar huis gaan en in contact komen met de thuisblijvers, moeten die ook allemaal ingeënt worden. Vanuit dat perspectief is het geweldig dat er op zo een korte termijn een vaccin tegen dit virus is ontwikkeld en dat het niet het gebruikelijke traject van vijftien jaar heeft moeten doorlopen.

Er blijven vragen

Maar was dat toevallig een vaccin dat men al jaren op de plank heeft liggen en waarbij men een virus gezocht heeft die “past”?  Moeten we vermoeden dat het vaccin en het virus tegelijkertijd zijn gelanceerd om zo vaccinaties te kunnen slijten?  Of is er misschien helemaal niets aan de hand en inoculeert men zich net als bij de Mexicaanse griep voor Jan Joker? En zouden er dan net als bij de TDAP en andere vaccinaties gevaren aan kleven?

Deze vragen zijn interessant maar overbodig indien het lichaam blaakt van gezondheid. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid vertelt u wat u en uw familie kunnen doen om gezond te blijven, zodat vaccinaties — ook van uw kinderen — onnodig zijn. Een gezond lichaam met een van nature sterk immuunsysteem wordt niet snel ziek.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan het dat organisaties als de WHO adviezen geven die niet voor het algemeen nut zijn? Hoe zit het met de Nederlandse Gezondheidsraad en de zogenaamde Postbus 51 adviezen? Wat kunt u er zelf tegen doen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Artsen en patiënten misleid