Waarom TTIP meer kanker veroorzaakt

Alle lof voor Greenpeace. De organisatie heeft de geheime documenten van TTIP (spreek uit als tie-tip) gepubliceerd. De Transatlantic Trade and Investment Partnership is een handelsverdrag dat de handel tussen Amerika en Europa zou moeten stimuleren.  Op het oog goed, maar als je dieper kijkt, zie je dat TTIP de kans op kanker vergroot.

Door C.F. van der Horst

5 mei 2016

TTIP zet deur open voor meer kanker

Als je de TTIP papieren bestudeert, zie je dat er een groot gevaar dreigt voor de menselijke gezondheid. Sterker nog, het verdrag is bijna een garantie voor meer kanker onder de bevolking. Vooraleer we de samenhang met kanker bekijken, volgen hier eerst wat achtergronden.

TTIP vergroot de kans op kanker
TTIP vergroot de kans op kanker

Een Trojaans paard

Het handelsverdrag met Amerika is een Trojaans paard, want met de voordelen halen we een hoop nadelen binnen. Er is geen land ter wereld waar grootbedrijven zo’n stempel op de maatschappij drukken als in de VS. Ongetwijfeld heeft deze invloed geleid tot besprekingen over handelsverdragen, want Amerika voert nu niet alleen onderhandelingen over TTIP maar ook over TPP, het Trans-Pacific Partnership, een handelsverdrag met landen om de Stille Oceaan zoals Japan en Australië.

Aan de op elkaar gelijkende namen van TTIP en TPP is duidelijk te zien dat het initiatief  uit de VS afkomstig is. Illustratief voor de invloed van de grootindustrie is dat in document 16 van de uitgelekte TTIP geschriften de Amerikaanse Food and Drugs Administration aangeeft geen interesse te hebben in generieke (merkloze) medicijnen waaraan de farmaceutische industrie relatief weinig verdient. De grootbedrijven hebben elk 100 of meer lobbyisten in Washington. Met het ondertekenen van TTIP halen we die Amerikaanse bedrijfsmacht naar Europa en er is dan niets wat we er tegen kunnen doen.

TTIP is Trojaans paard
TTIP is een Trojaans paard

De macht van het grootbedrijf

De macht van de grote ondernemingen in de VS is enorm. Neemt u de volgende zaken eens in overweging. Buiten Amerika is er geen land ter wereld dat zoveel:

  • oorlog voert (wapenindustrie)
  • bewerkte spullen in de supermarkt verkoopt die nauwelijks als voeding bestempeld kunnen worden (levensmiddelenindustrie)
  • chemicaliën in voedsel gebruikt (levensmiddelenindustrie, chemische industrie)
  • pesticiden in het milieu brengt (agrochemische industrie)
  • chemicaliën in omloop brengt (chemische industrie)
  • hormonen en antibiotica in de veestapel gebruikt (farmaceutische en agrochemische industrie)
  • medicijnen gebruikt (farmaceutische industrie)
  • genetische gemodificeerde gewassen produceert en consumeert (biotech industrie)
  • eenzijdige en gestuurde nieuwsgaring heeft (media industrie)
  • invloed van banken heeft (Federal Reserve & bankwezen).

Invloed naar Europa

De macht van het grootbedrijf kneedt politici en de publieke opinie naar haar wensen. Die invloed komt met TTIP naar Europa. Als we dit verdrag ondertekenen, kunnen we niets meer doen. Zelfs als Europa bepaalde handelswaar (bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde gewassen) vanwege de gezondheidsgevaren niet toelaat, kan een producent dan bij de rechter zijn gelijk halen en moeten we ofwel het product toelaten ofwel enorme boetes (honderden miljoenen euro’s of meer) betalen als schadevergoeding. Met dat soort enorme bedragen en de aanhoudende lobby is het niet ondenkbaar dat de EC dan overstag gaat en toch een gevaarlijk product toelaat.

TTIP is niets anders dan een vrijbrief voor de grootindustrie of, zoals de Amerikanen dat noemen, “a corporate takeover”. Met andere woorden: het bedrijfsleven bepaalt met TTIP wat er gebeurt en niet de landen.

Het voorzorgsbeginsel

Een van de belangrijkste zaken die door TTIP wordt omzeild, is het voorzorgsbeginsel. Dit principe beschermt u als consument tegen gezondheidsgevaren. Onder het motto VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN zou bij mogelijke schadelijke gevolgen een product van de markt geweerd moeten worden. EUR-Lex, de database over bestaande en nieuwe wetgeving van de Europese Unie, meldt:

“Het voorzorgsbeginsel wordt vermeld in artikel 191 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU). Het beoogt een degelijke milieubescherming met dank aan de preventieve besluiten in geval van risico. In de praktijk echter is het toepassingsgebied van het beginsel veel ruimer en strekt het zich tevens uit tot het consumentenbeleid en het Europese beleid inzake voedingsmiddelen, de gezondheid van mensen, dieren en planten.”

De Nederlandse Gezondheidsraad schreef in 2003: “In het algemeen wordt het voorzorgsbeginsel toepasbaar geacht als er potentiële risico’s zijn dat non-negligible damage wordt veroorzaakt.”

Uit de documenten die Greenpeace heeft gepubliceerd, blijkt dat het voorzorgsprincipe volledig ontbreekt. De overeenkomst is geheel gericht op het “verminderen van onnodige lasten” voor de handel en middels risicobeoordeling eventueel gevaar te beperken, terwijl dit risico natuurlijk geheel moet worden uitgesloten. De milieu-organisatie schreef:

“De eis van de VS van een ‘risk based’ benadering die is gericht op het managen van gevaarlijke stoffen in plaats van ze te vermijden, vindt zijn weg naar de verschillende hoofdstukken. Deze aanpak ondermijnt het vermogen van toezichthouders om preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot controversiële stoffen zoals hormoonverstorende chemicaliën.”

TTIP en kanker

Tegenwoordig krijgt een op de twee mannen en een op de drie vrouwen kanker. Zoals u in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid kunt lezen zijn de chemicaliën op de akkers en vanaf daar in ons eten, in huishoudmiddelen, op en in meubilair en in bewerkt voedsel tezamen met een veranderende levensstijl belangrijke factoren hierin. De (agro)chemische, levensmiddelen en farmaceutische industrieën hebben hierin direct of indirect de hand. Als TTIP het voorzorgsprincipe geen hoofdzaak maakt, zal de vrijheid van deze fabrikanten ongebreideld zijn en kunnen zij zonder enige terughoudendheid twijfelachtige en zelfs gevaarlijke producten naar Europa importeren, waardoor de bovenstaande factoren alleen maar verslechteren en de kans op kanker nog groter wordt.

Arbeiders vaker blootgesteld

Het AD meldt dat ook het FNV bezorgd is over meer gevallen van kanker. De krant laat Wim van Veelen, arbeidsomstandigheden expert van de vakbond, aan het woord. Hij vreest dat arbeiders vaker zullen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen: “De Europese normen voor toelating daarvan en de blootstellingslimieten liggen een stuk scherper dan in de VS. Die strengere Europese eisen gaan de VS echt niet overnemen. De grote chemische concerns in Amerika zitten niet te wachten op strengere regelgeving. Die zorgen voor meer kosten. Het risico is groot dat Europa dus moet buigen en dat gevaarlijke stoffen hier makkelijker op de markt kunnen worden gebracht.”

Wim van Veelen van het FNV waarschuwt voor kanker
Wim van Veelen van het FNV waarschuwt voor kanker

Economisch voordeel blijkt niet in praktijk

Honderd miljard euro zouden we mislopen als TTIP niet doorgaat. Maar wie verdient er werkelijk aan als chloorkippen en genetisch gemodificeerde gewassen naar Europa komen, gezondheidsproblemen veroorzaken en de ziektekosten opjagen? Daarbij blijkt uit een verslag van de NOS dat in de praktijk een dergelijk handelsverdrag helemaal niet goed voor de economie is. Zo heeft NAFTA (North American Free Trade Agreement), een soortgelijk handelsverdrag tussen Canada, Mexico en de VS in de negentiger jaren, vele honderdduizenden banen in de VS laten verdwijnen, terwijl Clinton beloofde: “Wij streven niet naar een nieuw en vrij wereldhandelssysteem als doel op zich, maar omdat het goed voor ons is.”

Rampzalig akkoord

Het democratische Congreslid Bernie Sanders was zo’n beetje de enige die de bui zag hangen toen hij waarschuwde voor de schrikbarende gevolgen: “Het is een rampzalig akkoord voor onze arbeiders en boeren en voor het hele milieu.” Hij kreeg gelijk. Alleen al in de staat North Carolina gingen 361.000 banen verloren. Een andere bron meldt dat bijna 5 miljoen Amerikaanse banen in de industrie — één op de vier — verloren zijn gegaan als gevolg van NAFTA en de World Trade Organization (WTO). Sinds NAFTA in werking trad, sloten meer dan 55.000 Amerikaanse fabrieken hun deuren. In het eerder vermelde AD artikel is er sprake van een verlies van 600.000 Europese banen als gevolg van TTIP.

De Amerikaanse burger houdt zijn hart vast in het door grootbedrijven gedomineerde land. Moeten wij in Europa eenzelfde situatie krijgen met een vergroot risico op kanker?


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kunnen overheden zich zo om de tuin laten leiden? Hoe werkt lobbyen? Wat kunt u doen om kanker te voorkomen? En als u iemand kent die kanker heeft, wat zijn de beste kankertherapieën?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Artsen en patiënten misleid