Tagarchief: zelfmoord

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Download gratis de introductie van dit nieuwe boek.

Wat de huidige tijd velen duidelijk heeft gemaakt, is hoezeer medische autoriteit misbruikt kan worden om mensenrechten te schenden. Let wel: autoriteit. Het gaat daarbij om onbewezen gezichtspunten en niet om harde wetenschap. Dit is geenszins een nieuw fenomeen, want in de geestelijke gezondheidszorg is daarvan al zeer lang sprake. Psychiatrische diagnoses en behandelingen ontberen een sluitende wetenschappelijke basis, waardoor er geëxperimenteerd wordt met potentieel zeer gevaarlijke psychofarmaca* die zelfs bij kinderen worden ingezet. Bovendien spelen zich in de ggz onder het mom van ‘therapie’ soms taferelen af die als niets anders dan ‘medische marteling’ bestempeld kunnen worden.

13 januari 2022

*Psychofarmaca: middelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid,  is het definitieve naslagwerk over psychiatrie, waarin onder meer zijn beschreven:

 • de geschiedenis en ontwikkeling van de psychiatrie
 • de (hoofd)stromingen binnen de psychiatrie
 • de innige samenwerking met de farmaceutische industrie
 • de wetenschappelijke onderbouwing (of liever het gebrek daaraan) van geneeskunde en psychiatrie in het bijzonder
 • de DSM: het psychiatrische diagnoseboek
 • de invloed van psychiatrie op het schoolsysteem met inbegrip van de ADHD-diagnoses die aan drukke kinderen worden gegeven
 • de gevolgen van psychiatrische medicatie en elektroshocks
 • hoe de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig mensenrechten schendt
 • wat u kunt doen om kinderen en volwassenen met psychische problematiek te helpen.

Dit boek werd geschreven voor (groot)ouders en leerkrachten met ‘ADHD-kinderen’ én voor hen die mensen met psychische problematiek willen helpen. Daarenboven verschaft het eenieder die meer van de geestelijke gezondheidszorg wil begrijpen en hoe daarbinnen wordt gedacht en gehandeld, essentiële informatie over de gevaren van psychiatrische behandelingen. Het is een referentiewerk van 448 pagina’s dat psychiatrische diagnoses en behandelingen in een ander daglicht zet. De gedragskenmerken die het etiket ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’ (ADHD) krijgen, komen aan bod als een voorbeeld hoe de psychiatrie nutteloze diagnoses stelt waarvoor zware medicatie moet worden voorgeschreven – met alle risico’s van dien. Dit boek gaat echter veel verder dan alleen dit aspect.

Onderbouwing psychiatrische diagnoses & behandelingen

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid documenteert de soms stuitende feiten over de geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met de farmaceutische industrie, de wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en de potentieel zeer gevaarlijke psychiatrische behandelingen die tot moord en zelfmoord kunnen leiden.

En hoe staat het met mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg? Aan bod komt ook de rol van de psychiatrie

 • in de vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog
 • in de mind control-experimenten van de CIA
 • als wapen tegen politieke dissidenten in de voormalige Sovjet-Unie
 • in de mensenrechtenschendingen die in de huidige tijd plaatsvinden.

Voor het lezen van dit boek hebt u een sterke maag nodig, want de beschreven ‘therapieën’ zijn soms letterlijk schokkend. Waarschijnlijk zult u soms niet kunnen geloven wat u leest. De gegevens zijn evenwel makkelijk te controleren, want de aangeboden informatie is met meer dan 800 verifieerbare referenties goed onderbouwd.

€ 34,50

448 pagina’s, gebonden, met illustraties, tabellen en leeslint

ISBN: 978-90-82-17720-6

Ook voor ouders en leerkrachten met ADHD-kinderen

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschriikingen van de psychiatrie
Het nieuwe boek van C.F. van der Horst

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid geeft u een nieuwe kijk op kindergedrag, ADHD en harddrugs als ‘therapie’. Tevens lijkt er een relatie te bestaan tussen de kwaliteit van het onderwijs en ADHD. Daarom bevat het een themahoofdstuk over onderwijs dat een nieuwe dageraad voor de educatie van onze kinderen zou kunnen inluiden.

Ouders en leerkrachten misleid

Helaas is het heel makkelijk gebleken om ouders en leerkrachten te misleiden. En wat nog erger is: kinderen zijn dan vaak de klos. Wat als het om úw (klein)kind gaat? En wat als ú of een van uw dierbaren in de de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terecht komt? Er bestaat een enorme willekeur aan interpretaties en behandelmethodes en eenmaal in de ggz raakt men snel in een doolhof waar men niet makkelijk uitkomt.

Laat u niet misleiden. Lees wat u moet vermijden in dat doolhof van de ggz en ontdek praktische oplossingen voor ADHD in het bijzonder en psychische problematiek in het algemeen.

Van der Horst schreef: “Ik hoop dat De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid u helpt uw (klein)kind, familielid, vriend of werknemer een betere toekomst te bieden. Gebruik dit waardevolle naslagwerk, alstublieft. Ik wens u daarbij veel succes.”

Direct bestellen

Copyright © 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Depressie en postbus 51 marketing

Op dit moment (zomer 2018) vindt er een grote lobby plaats om depressie uit de taboesfeer te halen. Nota bene onze eigen overheid komt met Postbus 51 reclamespotjes. “‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar”, kopt de Rijksoverheid trots op haar website.

Door C.F. van der Horst

17 juli 2018

Reclame voor depressie

Farmaceutische bedrijven mogen geen reclame maken voor medicijnen naar consumenten. De oplossing is het promoten van ziekten en stoornissen. De industrie heeft zo hard gelobbyd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat onze overheid nu depressie op grote schaal promoot. Zo creëert VWS bedoeld of onbedoeld een grote vraag naar behandelingen met de bijbehorende chronische medicatie die — naast de hoge kosten — op zich weer problemen met zich meebrengt.

Overheidsreclame voor depressie
Overheidsreclame voor depressie

Bekend patroon

Lezers van het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid zullen het patroon herkend hebben, want in hoofdstuk vijf staat de marketingstrategie van de farmaceutische industrie stapsgewijs beschreven zoals deze rond de milleniumwisseling in Japan werd gebruikt. De aanpak was uitermate succesvol en de eerste stappen zijn nu ook in Nederland uitgevoerd:

   • Lobby naar de overheid. Regeringsleden dienden in te zien dat de zorg voor depressie in Nederland niet volstaat. Net als bij de Japanse regering zorgde deze lobby voor bezorgdheid. Het ministerie van VWS liet daarom een peiling  uitvoeren die suggereerde dat in Nederland zo’n 800.000 mensen een depressie hebben. Dit enorme aantal is niet zo gek als je beseft dat de drempel om iemand als depressief te bestempelen uitzonderlijk laag ligt: minimaal vijf symptomen gedurende twee of meer weken. Een tijdelijke dip na bijvoorbeeld liefdesverdriet, een ongeval, blessure of ontslag, of het verlies van een familielid wordt hierdoor direct als stoornis aangemerkt, terwijl dit doodgewone zaken zijn die vanzelf herstellen. Door de lage drempel wordt het aantal mensen met een depressie enorm opgeblazen.
   • Een antistigmatiseringscampagne. Advertenties om het taboe op depressiviteit te verbreken, zodat men makkelijker de stap naar een arts maakt. De Nederlandse overheid zette een grootscheepse campagne met Postbus 51 spotjes, websites en foldertjes op.
   • Interviews met bekende persoonlijkheden die praten over depressie om dat onderwerp nog geaccepteerder te maken, zoals in het tv-programma BN’ers in therapie.

Anders dan hier kreeg in Japan depressie zelfs een andere naam om te voorkomen dat het hebben van een depressie een schande voor de familie zou zijn. Desondanks zijn de gelijkenissen met de Nederlandse campagne te groot om toevallig te zijn.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.
In het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid staat onder andere de hele depressie-campagne beschreven en welke gevolgen deze voor u kan hebben. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie geeft inzicht in de gevaren van antidepressiva en verschaft diverse praktische tips voor psychische problematiek..

Medicalisering

Er is geen twijfel dat het doel medicalisering is, want de campagne moet er voor zorgen dat Nederlanders sneller naar de huisarts stappen. Een titel als “Iedereen aan de pil” zou meer recht doen aan de werkelijke bedoeling van de campagne. Immers, een van de weinige “oplossingen” die uw huisarts (of psychiater) heeft, bestaat uit zware symptoom-medicatie die langdurig gebruikt moet worden. De gebruikte middelen hebben vaak ernstige bijwerkingen tot aan moord en zelfmoord toe, terwijl ze niet beter werken als een placebo.

Verergering door antidepressiva

Daarenboven hebben diverse onderzoekers gewaarschuwd dat een depressie door langer gebruik van antidepressiva kan verergeren. Het fenomeen laat zich niet verklaren door gewenning aan de middelen en omdat het regelmatig voorkomt, heeft men er zelfs een naam voor bedacht: tardieve dysforie. Vrij vertaald betekent dat: van de regen in de drup.

Antidepressiva: van de regen in de drup
Antidepressiva: van de regen in de drup

Herstel komt vanzelf

De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche schreef over de behandeling met antidepressiva in zijn uitstekende boek Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning. Gøtzsche observeerde dat de meeste mensen zonder pillen vanzelf herstellen, “want dit is het natuurlijke verloop van een onbehandelde depressie.” En hij voegde er aan toe: “Daarom, als dokters en patiënten zeggen dat ze de behandeling als werkzaam hebben ervaren, moeten we stellen dat dergelijke ervaringen niet betrouwbaar zijn, omdat het de patiënten zonder behandeling net zo goed zou zijn gegaan.”

Alle emoties gedempt

Als er al sprake is van enige werking van antidepressiva, dan is ze het gevolg van het dempen van emoties. Doordat de afschuwelijke slechte gevoelens worden afgestompt, LIJKT men zich soms beter te voelen. Alles is beter dan dat gevoel. De  werking is echter niet selectief: ook de plezierige emoties worden geblokkeerd en men wordt langzaam maar zeker steeds gevoellozer. Onderzoekers melden dat bijna de helft van de mensen die antidepressiva neemt, “emotionele afstomping” ervaart. Deze en andere gevolgen zoals agressiviteit, tics en persoonlijkheidsveranderingen zijn bij langdurig gebruik nogal eens onomkeerbaar  – als men de medicatie die wordt geassocieerd met suïcide, al overleeft.

Zo wordt de “oplossing” voor het probleem, zelf een nog groter probleem.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

De bovenstaande zaken en potentiële oplossingen voor psychische problemen komen uitgebreid aan bod in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Depressie: wat kun je er tegen doen?

Depressie blijkt in de meeste gevallen na enige tijd (weken, maanden, maar helaas soms ook jaren) vanzelf weg te gaan. Maar wat doe je als je er midden in zit? Toch maar de pillen slikken met alle risico’s van dien?

Krijg hier 8 natuurlijke en risicoloze tips tegen depressie.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Met welke trucs worden onze politici bewerkt? Wat is het zogenaamde draaideur-effect? Hoe werkzaam zijn medicijnen en in het bijzonder antidepressiva? Wat is de rol van voeding om lekker in je vel te zitten?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.

Antidepressiva, killers en terroristen

In 2015 en 2016 werden we diverse keren door terroristische aanslagen opgeschrokken. Antidepressiva spelen een belangrijke maar verhulde rol bij deze waanzin. Ze creëren krankzinnige terroristen die met bomvesten, automatische vuurwapens en vrachtwagens onschuldige omstanders doden.

Antidepressiva schakelen emoties uit. Het dragen van een bommenvest wordt dan geen probleem.
Antidepressiva schakelen emoties uit. Het dragen van een bommenvest wordt dan geen probleem.

Door C.F. van der Horst

21 dec 2016

Antidepressiva vergen hun tol

Het gebruik van antidepressiva en andere psychiatrische middelen door de terroristen is een onbelicht aspect van al deze gruweldaden. Iemand met een beetje compassie voor zijn medemens trekt geen bommenvest aan, schiet zijn geweer niet leeg of rijdt niet op een menigte in. Mensen worden alleen killers als alle gevoelens en angsten zijn geblokkeerd. Hoe wordt dit gedaan?

Antidepressiva en andere psychiatrische middelen!

Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid beschrijft gedetailleerd de zin en onzin van antidepressiva en verwante middelen. Er blijkt amper een wetenschappelijke basis voor het gebruik ervan en de resultaten zijn niet beter dan die van een placebo. Er kleven echter grote risico’s aan.

Deze risico’s werden ten tijde van oorlogen al uitgebuit. Hitler liet zijn soldaten Pervitin (methamfetamine) slikken om hun angst en emoties te onderdrukken, waardoor ze gevaarlijke en niets ontziende gevechtsmachines werden. De voorloper van Pervitin, Philopon of Hiropon, werd door Japanse onderzoekers in 1919 in pure kristalvorm vervaardigd.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de kamikazepiloten het middel om hun emoties te onderdrukken, voordat ze zich met hun bommenvliegtuig op de Amerikaanse schepen stortten.

Kamikaze piloot nam psychofarmaca voor laatste missie
Kamikazepiloot nam psychofarmaca voor laatste missie

Het gebruik van psychiatrische middelen om mensen tot gewetenloze moordenaars te maken, heeft in deze tijd navolging gekregen. Ook ISIS zet deze psychofarmaca in om terroristische killers te creëren. Zo deed CBS News verslag van de 15-jarige Kareem Mufleh die voor ISIS vocht. “Hij beweert dat ISIS hem de anti-angstpil Zolam gaf voordat hij ten strijde ging. ‘Dat middel maakt je buiten zinnen,’ zegt hij. ‘Als ze je een bommenvest geven en vertellen om jezelf op te blazen, doe je het.'”

Dodelijke combinatie

Antidepressiva en andere psychiatrische middelen veroorzaken een enorme rusteloosheid die bekend staat als acathisie. Deze onrust, met een gevoel om uit je huid te willen springen, leidt vaak tot (zelf)moord. Dit wordt verergerd doordat antidepressiva emoties uitschakelen. Hierdoor kan men zichzelf of anderen dingen aandoen die men zonder medicatie nooit zou overwegen.  Organisaties zoals ISIS maken van deze dodelijke combinatie misbruik en creëren gevoel- en gewetenloze killers. Precies wat we de laatste tijd zo vaak gezien hebben, zoals bij de afschuwelijke schietpartij in Parijs en de vrachtauto’s op de boulevard in Nice en recent op de Kerstmarkt in Berlijn.

Antidepressiva, SSRI’s en (zelf)moord

Van een soort antidepressiva, de zogenaamde selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s), is bekend dat het mensen aanzet tot moord en zelfmoord. Er zijn duizenden nieuwsverhalen van mensen die als gevolg van psychiatrische medicatie door geweld om het leven gekomen. Ter illustratie volgt een opsomming van slechts een aantal gevallen. De lijst had vele malen langer kunnen zijn.

Minister-president Rutte inspecteert de bloemenzee voor winkelcentrum de Ridderhof
Minister-president Rutte inspecteert de bloemenzee voor winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan de Rijn [CC BY 2.0 Wikimedia]
 • In 2009 werd bekend dat de vrouw die in Badhoevedorp met een bijl haar man en dochter om het leven hielp, onder invloed van het antidepressivum Seroxat was. Ze probeerde na haar gruweldaad zich van het leven te beroven door tegen een boom te rijden. Na bestudering van haar medisch dossier zei klinisch farmacoloog Anton Loonen: “Als zij geen Seroxat had genomen, was het waarschijnlijk niet tot zo een sterke agressieontlading gekomen en was de kans in belangrijke mate minder geweest dat het gebeurd was.”
 • Voordat Tristan van der Vlis in 2011 het bloedbad in Alphen aan de Rijn aanrichtte, had hij al zes jaar psychiatrische medicatie, waaronder antidepressiva, gebruikt. De link tussen deze middelen en de schietpartij is nooit aan de kaak gesteld.
 • De moordenaar van ex-minister Els Borst, Bart van Urk, heeft een psychiatrische achtergrond. Uit steekproeven blijkt dat al binnen het tijdbestek van het allereerste gesprek een psychiater zijn cliënt antidepressiva of een ander psychiatrisch middel voorschrijft. Ongetwijfeld heeft Bart deze daarom ook gekregen.
 • De chauffeur die in 2012 een bus vol schoolkinderen in een Zwitserse tunnel deed verongelukken, was ook onder invloed van antidepressiva. 22 dode en 24 zwaargewonde kinderen waren het gevolg. De Telegraaf schreef: “Van de bestuurder is bekend dat hij psychische problemen had en antidepressiva slikte.” Men vermoedt dat de Belg suïcide pleegde door de bus met opzet frontaal tegen de tunnelwand te rijden.
 • Vlak voor de Kerst van 2012 verstikte een Drentse moeder onder invloed van antidepressiva haar zoontje, om vervolgens haar 7-jarig dochtertje mee de auto in te nemen en een diepe sloot in te rijden. Haar advocaat zei dat ze de impulsen die haar tot deze vreselijke daden aanzette, nooit eerder gehad had. Ze begonnen volgens hem met het slikken van  SSRI’s, zo meldde De Telegraaf. De krant  berichtte: “Antidepressiva kunnen sluipmoordenaars zijn. Van de middelen is wetenschappelijk aangetoond dat de bijwerkingen gebruikers tot zelfmoord en extreme agressie en ongekend geweld jegens anderen kunnen aanzetten. Maar de farmaceutische bedrijven verzwijgen die bijwerkingen in de bijsluiters.”
 • De Apeldoornse vrouw die in 2013 haar zoon en dochter met een mes om het leven bracht, was onder invloed van paroxetine, een antidepressivum.
 • De co-piloot van Germanwings, Andreas Lubitz, die in 2015 zijn vliegtuig liet neerstorten, bleek dat onder de invloed van antidepressiva gedaan te hebben. De Volkskrant berichtte: “De onderzoekers geloven dat de 27-jarige Andreas Lubitz, die verschillende ernstige depressies had gehad, zichzelf in de cockpit opsloot en bewust het vliegtuig in de Alpen liet neerstorten. Daardoor kwamen alle 150 inzittenden om het leven.” En even verder in het artikel wordt akathisie beschreven: “Lubitz geeft onder meer toe dat het antidepressivum dat hij neemt hem rusteloos maakt.”
 • De Belgische triatlete Sofie Goos werd in mei 2016 door een psychiatrische patiënt onder invloed van antidepressiva in de rug gestoken met een mes.
 • In juli 2016 blies in Duitsland een psychiatrische patiënt zich met een rugzakbom op. Trouw schreef: “Hij was psychisch in de war en deed eerder al twee zelfmoordpogingen,” maar de krant laat na om de onvermijdelijke psychiatrische medicatie die hij gekregen heeft, te vermelden.
 • Ook in de zomer van 2016 doodde een 18-jarige man in München negen omstanders en verwondde er 27 voor hij de hand aan zichzelf sloeg. Trouw rapporteerde dat de schieter aan depressies leed. Als iemand een dergelijk stempel krijgt, betekent dat dat hij door een psychiater behandeld wordt en dat gebeurt, helaas natuurlijk, met antidepressiva en andere psychiatrische medicatie.
 • De Volkskrant kopte in het voorjaar van 2017: “Relatie tussen agressie en pil bij dader bewezen.” Het ging om een Fries die onder invloed van paroxetine in het voorjaar van 2008 drie mensen neerschoot, waarvan er een overleed.

Antidepressiva werken niet

De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche beschreef psychiatrische middelen in de Volkskrant als “een ramp voor de gezondheidszorg, want antidepressiva doen meer kwaad dan goed”. Volgens de professor werken de middelen helemaal niet beter dan een placebo en worden veel te vaak voorgeschreven. Bovendien hebben ze schadelijke bijwerkingen.

Making a Killing: Uitstekende documentaire over het gevaar van psychiatrische medicatie en hoe een killer wordt gemaakt.
Making a Killing: Uitstekende documentaire over het gevaar van psychiatrische medicatie en hoe een killer wordt gemaakt.

De schokkende documentaire Making a Killing (“Over lijken gaan“) beschrijft de basis waarop deze medicatie wordt voorgeschreven en hoe de middelen tot geweld kunnen aanzetten. Het videoverslag laat interviews met talrijke experts zien en documenteert op uitstekende wijze de achtergronden van psychiatrische medicatie: hoe ze aan de man wordt gebracht, wat erachter zit en  wat de consequenties ervan zijn. Een aanrader!

Er zit nog een verschrikkelijke aspect aan het gebruik van antidepressiva: ze werken verslavend en het is een lijdensweg om ermee te stoppen. De gevoelens die daarbij los komen, kunnen iemand tot waanzinnige dingen aanzetten.

Stoppen van anti-depressiva kan geweld veroorzaken

De Harvard universiteit waarschuwt voor de symptomen die gepaard gaan het afkicken van antidepressiva. Het gaat om slaapproblemen, agitatie, angst, ups en downs, depressie, prikkelbaarheid, verwardheid, paranoïde gevoelens, neiging tot zelfmoord, pijn,  gevoelloosheid, overgevoeligheid voor geluid en een gevoel van een elektrische schok door je hoofd — de zogenaamde “brain-zaps”. Deze kunnen alle bijdragen tot zinloos geweld en terroristische daden.

Het afkicken vergt enorm veel wilskracht en dient onder begeleiding te gebeuren. Psychiater Peter Breggin geeft goede adviezen hoe dit het best gebeuren kan.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Zaken zoals het militaire gebruik van methamfetamine, de potentieel zeer ernstige gevolgen van antidepressiva, acathisie en tips voor psychische problemen  worden uitvoerig behandeld  in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Het creëren van killers

Met steeds meer mensen die antidepressiva slikken (Meer dan een miljoen mensen in Nederland alleen al), wordt er een leger van killers gecreëerd. De uitwassen worden steeds meer zichtbaar. Tot de tachtiger jaren van de vorige eeuw vonden moorden en afrekeningen alleen in Amerika plaats. Tegenwoordig hoort men in Nederland regelmatig over dergelijke gruwelijkheden  Deze ontwikkeling loopt parallel met het gebruik van psychiatrische middelen dat sinds de tachtiger jaren schrikbarend is toegenomen. Antidepressiva en andere psychiatrische medicatie kunnen mensen tot gewetenloze moordenaars maken.

Dring bij u volksvertegenwoordiger aan op het verbieden van psychiatrische middelen. Niet alleen werken ze niet, maar ze zijn ook nog eens uiterst gevaarlijk.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kunnen dergelijke middelen ooit goedgekeurd zijn? Waarom wordt er zo weinig aandacht in de media eraan besteed? Wat is waar van de chemische onbalans in de hersenen waarvoor dergelijke medicatie nodig zouden zijn?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.

Psychiatrische middelen veroorzaken meer dan enkel zelfmoord

In de september 2014 uitgave van de American Free Press stond een artikel met de kop MILITARY SUICIDES (zelfmoord onder militairen). Het artikel liet duidelijk het verband zien tussen het aantal zelfmoorden onder Amerikaanse militairen en het enorm gestegen gebruik van psychiatrische middelen in het leger.

Psychiatrische middelen veroorzaken meer dan zelfmoord
Psychiatrische middelen veroorzaken meer dan zelfmoord.

Door C.F. van der Horst

5 december 2014

Zelfmoord onder soldaten recht evenredig met antidepressiva

De krant stelde: “Vandaag de dag sterven er meer militairen door eigen hand dan door gevechtshandelingen.” Zelfmoord wordt NIET veroorzaakt door zwaar traumatische incidenten: het [Amerikaanse] Ministerie van Defensie meldt dat 85% van de zelfmoorden onder militairen geen gevechtservaring had en 53% was zelfs nooit ingezet. Daarentegen steeg het aantal recepten voor psychiatrische medicatie voor de Amerikaanse troepen tussen 2005 en 2011 met 682%.”

Snoepjes

De middelen werden uitgedeeld als snoepjes, soms met verschillende soorten tegelijk en voor doeleinden waarvoor het nut nooit bewezen is. Sterker nog, voor doeleinden waarvoor de Food en Drugs Administration (de Amerikaanse waakhond voor voedsel en medicijnen) nooit goedkeuring verleend heeft. Niet lang nadat deze grootschalige drogering van de troepen begon, was het aantal militaire zelfmoorden gestegen met 31,25% (160 in 2004 en 210 in 2006). In 2012 bedroeg het aantal zelfmoorden 350. Psycholoog Dr. Toby Watson meldde: “Van deze antidepressie medicatie, vooral van de Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), is het bekend dat ze zelfmoord-gedachten en agressie teweegbrengen.”

Psychiatrische middelen gaan verder dan enkel zelfmoord

De gevolgen van de psychiatrische medicatie blijft niet alleen beperkt tot zelfmoord; ook de families van de gebruikers van deze middelen ondervinden de gevolgen: Het Amerikaanse leger rapporteerde gedurende 2006 en 2011 een stijging van 64% in sex-gerelateerde delicten, van 33% in huiselijk geweld en van 43% in kindermishandeling, aldus de krant. Het artikel besloot met het kostenplaatje: in de afgelopen 10 jaar werd door de Amerikaanse regering 4,5 miljard dollar uitgegeven aan psychiatrische middelen voor soldaten en veteranen. Daar bovenop verdubbelde tussen 2007 en 2014 de Veterans Administration haar budget voor deze middelen van 3 miljard dollar naar bijna 7 miljard.

U mag zelf besluiten of dat geld goed besteed is.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en behandelingen wordt uitstekend gedocumenteerd in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid. Bovendien vindt u daarin potentiële oplossingen voor psychische problemen.

Psychiatrie en farmacie: twee handen op een buik

In het eerste boek van C.F. van der Horst, Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid, kunt u lezen hoe psychiatrie en farmacie twee handen op een buik zijn. U zult versteld staan van hoe zaken er binnen de psychiatrie toegaan.  Psychiatrische “diagnoses” hebben geen enkele wetenschappelijke basis en de basis waarop medicatie wordt voorgeschreven is al even gebrekkig. Psychiatrische middelen veroorzaken meer dan alleen zelfmoord en hebben nog andere zeer ernstige bijwerkingen. Daarenboven is het therapeutische nut op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Gelukkig draagt het boek niet alleen de problemen aan, maar ook mogelijke oplossingen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kunnen deze psychiatrische middelen goedgekeurd worden en ook in Nederland verkrijgbaar zijn? Als je naar een psychiater gaat, wat kun je wel of niet geloven? Zijn er alternatieven?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.