Tagarchief: Wereldgezondheidsorganisatie

Bill Gates en zijn vaccinatiestrategie

Bill Gates. Zijn naam wordt veel genoemd in verband met de huidige coronacrisis. Voor hen die willen weten welke rol hij speelt, volgt hier een beknopte analyse van zijn vaccinatiestrategie.

door C.F. van der Horst

5/09/2020

We nemen u mee terug naar het begin van de coronacrisis, naar de elementen die bepalend waren voor het internationale beleid – en dat nog zijn. In vogelvlucht waren dat:

  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  • De epidemiologische computermodellen van het Imperial College in Londen en het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Universiteit van Washington in Seattle
  • De media.

De WHO riep COVID-19 als pandemie uit en eiste als supranationale organisatie solidariteit in alle landen. De computermodellen zorgden met hun prognoses van miljoenen sterfgevallen  voor groot alarm bij o.a. regeringsleiders en de media dikte dit alles nog 24-7 aan.

Wat hebben deze elementen gemeen? Sponsoring door Bill Gates via zijn Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).

Gates Health organization

De Gates Health Organization

Bill Gates heeft al jaren geleden de World Health Organization gekocht. Reeds voordat de VS zich als sponsor terugtrokken was Bill Gates via de BMGF en zijn aandeel van $ 4 miljard in de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI Alliance) de grootste donateur van de WHO. Een naamsverandering van dit supranationale instituut zou daarom op zijn plaats zijn. De Gates Health Organization, oftewel gezondheid volgens de ideeën van een uitgekookte softwareverkoper, zou een betere en eerlijkere benaming zijn.

De WHO dringt vanaf het begin aan op testen, medicijnen en vaccinatie. Het versterken van het immuunsysteem zou veel meer aan de orde moeten zijn, maar deze patentloze en daardoor niet winstgevende aanpak werd en wordt geheel genegeerd.

Bill Gates’ invloed op epidemiologische computermodellen

Bill Gates heeft grote invloed op de twee gerenommeerde universiteiten waarvan de epidemiologische computermodellen op grote schaal gepubliceerd werden. Deze computermodellen kwamen met doemscenario’s van miljoenen sterfgevallen en zorgden voor groot alarm bij regeringsleiders en de media. De weerslag op het beleid van regeringen was enorm en dan met name op het afroepen van lockdowns.

De twee universiteiten in kwestie zijn het Imperial College in Londen en het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Universiteit van Washington in Seattle. Beide instellingen hebben enorme sommen geld van de BMGF ontvangen: meer dan $ 240 miljoen voor het Imperial College en $279 miljoen voor het IHME.

De prognoses van beide universiteiten bleken er volledig naast te zitten.

Het is vermeldenswaard dat het computermodel van de Universiteit van Oxford dat een heel andere, veel mildere prognose had, nagenoeg genegeerd werd. Wat is dan de bepalende factor die de media doet besluiten het ene computermodel ruimschoots en het andere ternauwernood aandacht te geven?

Bill Gates “doneert” aan de media

Veel mensen weten niet dat Bill Gates ook grote sommen geld “doneert” aan (commerciële) mediabedrijven. Dit is een zeer ongebruikelijke praktijk in de wereld van stichtingen zoals de Bill & Melinda Gates Foundation. Commerciële bedrijven horen hun eigen broek op te houden en een dergelijke “donatie” kan niet anders worden uitgelegd als het kopen van invloed.

Hier is een greep uit de donatiedoos: twee werkmaatschappijen van Endemol hebben financiële steun van Bill Gates gekregen, respectievelijk met een donatie van bijna $ 350.000 en een andere van meer dan $ 480.000. In Amerika sponsorde/sponsort Gates de radio- en tv-zenders ABC, NPR en PBS, in Engeland The GuardianThe Daily Telegraph en de BBC, in Duitsland Die Zeit en Der Spiegel en in Frankrijk Le Monde. De lijst gaat maar door.

Gates bepaalt door deze sponsoring in grote mate wat wij lezen, horen en zien in de pers. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Dollars voor de media

Cui bono: wie profiteert?

De rechters in de Oudheid hanteerden de vraag: “Cui bono?” oftewel “Wie profiteert?” Het antwoord lijkt voor de hand liggend, want in alle berichtgeving wordt op het vaccin aangestuurd. Tot het vaccin er is zouden we niet terug naar normaal kunnen. Met een wereldwijd vaccin worden miljarden dollars of euro’s verdiend. En geld lijkt een belangrijke rol te spelen, want de goedkope oplossing (de combinatie van het oude malariamiddel hydroxychloroquine, zink en het antibioticum azithromycine) waarmee de Limburgse huisarts Rob Elens zijn patiënten genas, werd met weinig steekhoudende argumenten verboden voor gebruik in de eerstelijnszorg (huisartsen).

Je kunt ogenschijnlijk vreemde situaties vaak beter begrijpen als je de geldstroom volgt naar de bron. Zoals in de geschiedenis al eerder gebeurd is, is er sprake van strategische filantropie. Dit fenomeen is in detail beschreven in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Het verklaart hoe het komt dat de medische opleiding gericht is op farmacie en oudere en natuurlijke geneeswijzen uitsluit. Daar houdt het echter niet op, want in de huidige coronacrisis is Bill Gates een schoolvoorbeeld van een strategische “filantroop”.

Gates doet gerichte “donaties” (lees: investeringen), om daarvan later de vruchten te plukken. Aan zijn “donaties” kleven echter voorwaarden. Het geld mag alleen ter bevordering van de doelen van de BMGF gebruikt worden, met name die van wereldwijde vaccinatie. Zou het werkelijk om een gift gaan, mag de ontvanger er natuurlijk mee doen wat hij wil, maar dat is bij deze “donaties” niet het geval. Hoe zou u het vinden als u op uw verjaardag geld kreeg en daarbij te horen kreeg waarvoor u het wel en niet gebruiken mag?

Om het begrip strategische filantropie beter te begrijpen, is het zaak te kijken naar welke belangen Bill Gates bij de coronacrisis heeft.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Welk belang heeft Bill Gates?Bill Gates is een slimme softwarehandelaar die met Microsoft op een monopolie aanstuurde. Hij werd daarvoor in 1999 gevoelig op zijn vingers getikt. Direct nadat hij in de betreffende antitrustzaak werd teruggefloten, richtte hij de Bill & Melinda Gates Foundation op. Het lijkt erop dat het hem met deze stichting nu wel lukt om het monopolie te krijgen dat hij met zijn softwarebedrijf niet voor elkaar kreeg. Immers, achter de schermen heeft Gates een bepalende rol in het wereldwijde coronabeleid.

Het is duidelijk geen onbaatzuchtigheid wat hem drijft. Bill Gates heeft aandelen in meer dan negen grote farmaceutische bedrijven. Daarnaast heeft hij belangen in grote vaccinatiecoalities, de eerdergenoemde GAVI Alliance en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Deze allianties zijn niets meer of minder dan frontgroepen voor de farmaceutische vaccinatie-industrie. Zo sponsort de BMGF via CEPI het farmaceutische bedrijf Moderna, dat experimentele RNA-vaccins ontwikkelt.

Invloed op alle aspecten van de coronacrisis

De computerman uit Seattle heeft dus een dikke vinger in de pap van alle aspecten van de coronacrisis: de overkoepelende, supranationale adviesorganisatie WHO, universiteiten met angstaanjagende computermodellen, vaccinatie-frontgroepen, de media en de industrie die het volgens de officiële boodschap zo noodzakelijke vaccin moet gaan leveren. Zoals hieronder blijkt heeft hij ook invloed op sociale media.

Deze brede combinatie komt al helemaal in een eigenaardig daglicht te staan als u weet dat Gates tevens de grote sponsor en gangmaker – tezamen met de ook door de Bill & Melinda Gates Foundation gesponsorde Johns Hopkins Universiteit – achter Event 201 was. Event 201 was de generale repetitie van de coronacrisis die in oktober 2019 plaatsvond.

En wist u dat de Duitse en Nederlandse overheidsinstituten voor volksgezondheid ( het Robert Koch Instituut respectievelijk het RIVM) gelden van de BMGF hebben ontvangen?

Op het Amerikaanse beleid drukt Bill Gates eveneens zijn stempel. De spreekbuis voor het Witte Huis in verband met de coronacrisis is de omstreden Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Sinds 2011 zet Fauci zich in voor een wereldwijd vaccinatieprogramma, het Global Vaccine Action Plan (GVAP). Dit programma is een initiatief van de Bill & Melinda Gates Foundation. Fauci is lid van de zogenaamde Leadership Council van de GVAP en heeft regelmatig contact met Bill Gates.

Het beleid van YouTube: nieuws uit niet-officiële bronnen wordt gezien als "fake news".
Het beleid van YouTube: nieuws uit niet-officiële bronnen wordt gezien als “fake news”.

Censuur

Met betrekking tot sociale media gebruikt Bill Gates zijn invloed om mensen die een bedreiging voor zijn plannen vormen, te neutraliseren. Censuur is het juiste woord hiervoor. Andersdenkenden en met name zij die zich kritisch over vaccinatie uitlaten, zouden onwetenschappelijk zijn. In een interview klaagde Gates erover dat hij het middelpunt van “complottheorieën” was. Hij maakte zich zorgen over de impact van die theorieën, met name voor het creëren van terughoudendheid ten aanzien van vaccinatie. Hij vond dat sociale media platforms zoals Facebook, Twitter en YouTube hier iets aan moesten doen en riep regelrecht op tot het censureren van “het verspreiden van wat ik [BG] als krankzinnige ideeën beschouw.”

Het door Gates gebruikte woord “complottheorieën” is een denigrerend gereedschap om andersdenkenden al op voorhand als onbetrouwbare bron te bestempelen. Aangezien Mark Zuckerberg, de opperbaas van Facebook, hem als een mentor beschouwt, heeft Gates ook de contacten om die censuur te bewerkstelligen.

Mensen die niet meegaan in het officiële verhaal, ook al zijn het artsen die met goed onderbouwde argumenten komen, zijn in zijn visie “complotdenkers”. De oproep tot censuur leidde ertoe dat diverse video’s van YouTube verwijderd werden.

Complotdenkers of “lastpakken” die doordenken?

Ofschoon de term “complottheorieën” al ouder is, werd hij gepopulariseerd door de CIA. Deze Amerikaanse inlichtingendienst wist niet goed raad met mensen die de officiële lezing van het Warren-rapport over de moord op John F. Kennedy in twijfel trokken. Naast de stelling over Lee Harvey Oswald als enige schutter riep de zogenaamde magic bullet die in het rapport beschreven werd, de meeste vragen op.

Volgens de officiële lezing zou het gaan om een mirakel dat sinds het jaar 33 van deze jaartelling niet meer is voorgekomen. De toverkogel zou zowel president John Kennedy als de iets schuin voor hem zittende Texaanse gouverneur John Connally hebben getroffen. Als de lezing van het Warren-rapport zou kloppen, ging dit projectiel door 15 lagen kleding, zeven lagen huid en ongeveer 38 cm spierweefsel, trof de knoop van een stropdas, verwijderde 10 cm rib en verbrijzelde een spaakbeen. Desondanks bleven de koperen neus en huls volledig intact. Bovendien zou de kogel midden in de lucht van richting veranderd zijn. Deus ex machina.

Magic bullet
De “magic bullet”

Mensen die moeite met de conclusie van het Warren-rapport hadden en een andere verklaring voor de moord zochten, werden afgedaan als “complotdenkers” en in een kwaad daglicht gezet. Net zoals nu tijdens de coronacrisis andersdenkende artsen of wetenschappers worden weggezet als “leugenaars, bedriegers en complotdenkers”.

Tegenbeweging

Qua ziektes is de coronacrisis – zoals in elk griepseizoen gebeurt – allang voorbij. Door de overheidsmaatregelen is er echter nog steeds sprake vaneen crisis: op het gebied van economie en mensenrechten. Daarom is er momenteel een grote internationale tegenbeweging met demonstraties in grote steden. De respectievelijke overheden lijken tot dusver echter doof voor de stem van hun kiezers.

Als je met man en macht een voorwerp probeert te verplaatsen en het komt niet in beweging, kan het zinvol zijn te kijken wie aan de andere kant terugduwt. In dit geval wijst alles in de richting van Bill Gates en zijn dollars.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? En wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan Bill Gates zo veel invloed kopen? Waarom laten de meeste artsen zich dit welgevallen? Hoe zit het met de “experts” die de regering adviseren? Welke invloed heeft strategische filantropie gespeeld in de artsenopleiding en wat zijn de gevolgen voor de behandeling die u krijgt van uw dokter?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Vaccinaties en het Zikavirus

Voor het coronavirus berucht werd, hoorden we begin 2016  angstaanjagende verhalen over het Zikavirus in Brazilië. Het virus zou voor de ongeboren vrucht gevolgen kunnen hebben. De waarschuwingen leken erg aangedikt want het virus vormt geen gevaar voor mannen en ondanks dat zwangere vrouwen gevaar zouden lopen, bestaat er geen bedreiging voor niet-zwangeren. Vaccinaties zouden desondanks uiterst noodzakelijk zijn. Wat speelde hier precies?

Door C.F. van der Horst

5 feb 2016

Vaccinaties voor het Zikavirus

Ondanks deze kleine risicogroep is de roep om vaccinaties voor het Zikavirus groot.  Het kan nog wel enige tijd duren voor deze vaccins ontwikkeld zijn.  Volgens het College of Physicians of Philadelphia, de geboorteplaats van de Amerikaanse geneeskunde, is de ontwikkeling van vaccins een lang en complex proces dat vaak 15 jaar duurt en waar publiek-private inspanning (een combinatie van overheid en industrie) mee gemoeid is.  Gelukkig kunnen we opgelucht ademhalen, want er is plotseling een oplossing voor de vaccinaties: in India is er een middel tegen het Zikavirus gevonden! Gaat het hier om geniale wetenschap waarin de medische wetenschap een sprong gemaakt heeft door 15 jaar onderzoek over te slaan of is er iets anders aan de hand?

Gevaarlijke wereld blijkt prima marketing

Was er eerst het Ebolavirus, nu is er het Zikavirus dat zwangere vrouwen bedreigt en her en der de kop schijnt op te steken. We hebben het eerder zien gebeuren met de Mexicaanse griep, toen moest opeens heel Nederland gevaccineerd worden. De hele hetze werd aangewakkerd door Ab Osterhaus, die als voorzitter van de vaccinatie lobby-groep ESWI graag 75% van alle ouderen wil vaccineren en een pandemie als bonus koestert. Het creëren van een gevaarlijke wereld met rampscenario’s veroorzaakte veel onrust, kostte u als belastingbetaler enorme bedragen (tot 700 miljoen euro!) en bleek achteraf een storm in een glas water.

Onbewezen middelen voor milde griep

De paniek over de Mexicaans griep was zo groot dat door een versnelde registratieprocedure het standaard medisch onderzoek voor de zogenaamde pandemische influenzavaccins werd overgeslagen. De werkzaamheid was niet onderzocht en er was alleen informatie beschikbaar over de veiligheid. Toch werden ze voor de hoofdprijs ingekocht.

Bij het griepmiddel oseltamivir (Tamiflu®) bleek het nog erger. Het Geneesmiddelenbulletin meldde in een terugblik op het medicijn: “Aanvankelijk gerapporteerde positieve effecten van het middel waren vooral gebaseerd op ongepubliceerd onderzoek, dat was gesponsord door de fabrikant en ten dele was geschreven door ghostwriters. Er zijn inmiddels meldingen van zeldzame en ernstige bijwerkingen.”

Onderzoeksjournalist Daan de Wit schreef over de Mexicaanse griep: “Terwijl allang bekend was dat het ging om een milde griep, is toch alles op alles gezet om een paniek van pandemische proporties te realiseren.”

Zou dit bij het Zikavirus ook het geval kunnen zijn?

Achtergrond Zikavirus

Volgens de WHO werd het Zikavirus voor het eerst in 1947 in Oeganda gesignaleerd in rhesus aapjes. In het zelfde jaar vroeg J. Casals namens de Rockefeller Foundation patent op het virus aan (Men kan het virus thans onder de naam ATCC®VR-84TM gevriesdroogd online bestellen). Vijf jaar later trof men het aan in mensen in dat land en in Tanzania. De symptomen bleken niet ernstig en varieerden van milde koorts en huiduitslag tot ontsteking van het oogslijmvlies. In 2013 was er een uitbraak in Frans Polynesië en in 2015 in Brazilië. In dat laatste land constateerde men dat pasgeboren kinderen leden aan microcefalie, een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is en de hersenen zich niet volledig ontwikkelen.

Wordt Microcefalie door het Zika virus veroorzaakt?
Wordt Microcefalie door het Zikavirus veroorzaakt?

Geen wetenschappelijk bewijs

Omdat toevallig ook het tot dusver vrij onschuldige Zikavirus werd aangetroffen, wees men de afwijking daar aan toe. De onafhankelijke onderzoeksjournalist Jon Rappoport meldt echter dat er geen enkele biopsie genomen is die onder de elektronenmicroscoop gelegd is en waarin grote hoeveelheden virussen zijn aangetroffen. Sterker nog, hij beschrijft dat er slechts twee testen bestaan (de antilichamen en de PCR test), maar die blijken beide onbetrouwbaar te zijn om met zekerheid te kunnen vaststellen of er een infectie met het Zikavirus is. En om — nadat het virus 69 jaar lang tamelijk ongevaarlijk was — een verband te leggen tussen het virus en de geboorteafwijkingen voert al helemaal ver. “Het is geen wetenschap,” aldus Rappoport.

WHO: paniekzaaiers?
Specialiseert de Wereldgezondheidsorganisatie zich in het zaaien van paniek?

Tijd voor onrust

Het 18-koppige Emergency-panel van de WHO concludeert dat er sprake is van een noodtoestand, vanwege “een sterk vermoeden van een oorzakelijk verband tussen Zika infectie tijdens de zwangerschap en microcefalie.” Wel voegt het panel er in dezelfde zin aan toe waarvan Rappoport al gewag maakte: “…hoewel het nog niet wetenschappelijk bewezen is.” Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing vinden de experts dat het tijd is voor onrust. Er zou een bedreiging voor de volksgezondheid in andere delen van de wereld zijn. Daarom is een gecoördineerde internationale respons nodig om de bedreiging in de aangedane landen en een verdere internationale verspreiding te beperken, zo redeneren de paniekzaaiers. De roep om vaccinaties begon. Zouden er Ab Osterhausen in dat panel zitten?

Colombiaanse studie: geen verband met Zika

Op 15 juni 2016 publiceerde het toonaangevende The New England Journal of Medicine de voorlopige resultaten van een grote studie van zwangere Colombiaanse vrouwen die besmet zijn met het Zikavirus. Onder de babies van 11.944 vrouwen met klinische symptomen van Zika-infecties werden geen gevallen van microcefalie of andere afwijkingen gevonden. Ofschoon het hier om voorlopige bevindingen gaat, maken ze het verband tussen het Zikavirus en microcefalie wel erg onwaarschijnlijk.

Zijn TDAP vaccinaties de boosdoener?

Het is opmerkelijk dat het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid aan het eind van 2014 aankondigde om alle Braziliaanse zwangere vrouwen te inoculeren tegen tetanus, difterie en kinkhoest (TDAP-vaccinaties) om met name kinkhoest bij jonge zuigelingen te voorkomen. De Braziliaanse kinderarts Dr. Marco Aurélio Palazzi Sáfadi schreef kort daarna dat permanent toezicht op deze vaccinaties nog steeds nodig is “om meer solide bewijs van de lange termijn veiligheid en effectiviteit van immunisatieprogramma’s tegen TDAP tijdens de zwangerschap” te krijgen.

Bewijs van onveiligheid

Ruim een jaar later, in 2016, bleken er kinderen geboren te worden met hersenafwijkingen. Het lijkt erop dat het solide bewijs van de veiligheid van de vaccinaties inmiddels geleverd is — alleen niet in positieve zin. Hoewel ook hiervoor geen wetenschappelijke grond bestaat, zijn de TDAP-vaccinaties een meer voor de hand liggende verklaring voor de hersenafwijkingen dan het Zikavirus. Immers , het Zikavirus is bijna 70 jaar tamelijk onschuldig gebleken en de TDAP-vaccinaties hebben zich direct op de doelgroep van zwangere vrouwen gericht.

Vaccinatie: altijd bijwerkingen

Vaccinaties hebben altijd bijwerkingen. In 2015 ontving Bijwerkingencentrum Lareb bijna 1.800 spontane meldingen over een kleine 4.000 bijwerkingen als gevolg van vaccins. Zelfs de pro-vaccinatie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS meldt met vette letters op haar website: “Elke vaccinatie kan bijwerkingen veroorzaken.” Er zijn aanwijzingen voor het verband tussen autisme en vaccinatie, alhoewel de industrie de reputatie van de arts die deze link aan de kaak stelde, grondig heeft verwoest. Bewijzen voor deze connectie waren in het bezit van de CDC, maar werden onder het tapijt geveegd.

Het schuld afwentelen op het Zikavirus leidt niet alleen af van de schadelijkheid van de TDAP vaccinaties, maar men kan daardoor tevens nieuwe vaccinaties aanbieden. Zo slaat men twee vliegen in een vaccinatieklap.

Vaccinaties nodig voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro?
Vaccinaties nodig voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro?

Olympische Spelen

De 28e editie van de Olympische Zomerspelen werden in 2016  in Rio de Janeiro gehouden, vijf-zes maanden na de roep om vaccinaties tegen het Zikavirus. De spelen trekken duizenden atleten, verslaggevers en drommen supporters naar Brazilië. Natuurlijk zal hun geadviseerd zijn om zich te laten vaccineren tegen Zika. Omdat die mensen allemaal weer naar huis gaan en in contact komen met de thuisblijvers, moeten die ook allemaal ingeënt worden. Vanuit dat perspectief is het geweldig dat er op zo een korte termijn een vaccin tegen dit virus is ontwikkeld en dat het niet het gebruikelijke traject van vijftien jaar heeft moeten doorlopen.

Er blijven vragen

Maar was dat toevallig een vaccin dat men al jaren op de plank heeft liggen en waarbij men een virus gezocht heeft die “past”?  Moeten we vermoeden dat het vaccin en het virus tegelijkertijd zijn gelanceerd om zo vaccinaties te kunnen slijten?  Of is er misschien helemaal niets aan de hand en inoculeert men zich net als bij de Mexicaanse griep voor Jan Joker? En zouden er dan net als bij de TDAP en andere vaccinaties gevaren aan kleven?

Deze vragen zijn interessant maar overbodig indien het lichaam blaakt van gezondheid. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid vertelt u wat u en uw familie kunnen doen om gezond te blijven, zodat vaccinaties — ook van uw kinderen — onnodig zijn. Een gezond lichaam met een van nature sterk immuunsysteem wordt niet snel ziek.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan het dat organisaties als de WHO adviezen geven die niet voor het algemeen nut zijn? Hoe zit het met de Nederlandse Gezondheidsraad en de zogenaamde Postbus 51 adviezen? Wat kunt u er zelf tegen doen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.