Tagarchief: voorzorgsbeginsel

Vaccinatie: wat het RIVM u niet vertelt

Het onderstaande artikel is een voorwoord van Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties, een e-boek geschreven door een 14-tal auteurs. Deze schrijvers maken zich terecht zorgen over de vaak eenzijdige informatie die ouders van het consultatiebureau, hun huisarts of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgen. Door het gratis verspreiden van Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties proberen ze ouders informatie te geven die hun anders onthouden zou zijn. Het boekwerk zou ook de titel kunnen hebben: Vaccinatie: wat het RIVM u niet vertelt. Onderaan dit voorwoord vindt u een link om het boek gratis te downloaden.

Voorwoord

Vaccinatie is een delicaat thema met zowel voor- als tegenstanders. Ouders staan voor de lastige keuze om hun kind al dan niet te vaccineren, want de tegenstrijdige berichten geven onduidelijkheid over wat het beste is voor je kind. Wie kun je nu geloven? Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties is een prachtig initiatief gericht op ouders die dit zelf willen uitzoeken.

door C.F. van der Horst

15-11-2020. Foto: Christian Emmer

De officiële en gesanctioneerde informatiebronnen over vaccinatie en andere gezondheidszaken (zoals het consultatiebureau of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn op de westerse, farmaceutisch georiënteerde geneeskunde gebaseerd. Hun adviezen zijn zo goed als deze benadering van gezondheid en ziekte is. De vraag is dan: hoe betrouwbaar is de westerse geneeskunde? Laten we naar wat gegevens kijken die helpen dat te beoordelen.

Hoe betrouwbaar is de westerse geneeskunde?

Volksgezondheidzorg.info, een website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt: “Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking.” Het gezondheidsverval begint al vroeg: tussen de 0-4 jaar heeft bijna 30% van de peuters één of meer chronische aandoeningen. Boven de 45 jaar is het aandeel gestegen naar meer dan 50% en boven de 70 jaar zelfs naar meer dan 90%.

Zijn deze cijfers al schokkend, op 1 januari 2016 rapporteerde dezelfde website 8,8 miljoen mensen in Nederland (52%) met één of meer chronische aandoeningen. Dit betekent dat in ons land in slechts twee jaar tijd 1,1 miljoen mensen chronisch ziek zijn geworden.

Internationaal zijn de cijfers nog beroerder. Wereldwijd zijn maar weinig mensen écht gezond.  Volgens de Global Burden of Disease Study 2013, gepubliceerd in 2015 in het Britse artsenblad The Lancet, is slechts 4,3% van de wereldbevolking ZONDER restletsels van ziekten of verwondingen. Bovendien heeft een derde van de wereldbevolking vijf of meer restletsels.

Vragen en onzekerheden

Op basis van deze cijfers kun je geen andere conclusie trekken dan dat de westerse geneeskunde, met alle respect voor onze hardwerkende en welwillende dokters, bijzonder beperkt is. Er zijn nog zoveel vragen en onzekerheden. Alternatieve artsen kampen met hetzelfde probleem. U kunt daarom niet blindelings adviezen van zowel reguliere als alternatieve artsen volgen. U bent genoodzaakt om zelf afwegingen te maken. Hierbij is het goed een aantal zaken onder de loep te nemen die in de reguliere kanalen geen aandacht krijgen. We zetten er voor u een paar op een rij.

Vaccinaties en bijwerkingen

Het eerdergenoemde RIVM verkondigt op zijn website: “Vaccinaties zijn belangrijk voor de bescherming, veiligheid en gezondheid van onze kinderen.  Alle vaccinaties zijn uitgebreid onderzocht en door de Gezondheidsraad veilig en effectief bevonden.” Deze geruststellende tekst suggereert dat vaccins zonder risico’s zijn. Vaccins vallen echter onder de geneesmiddelenwet en hebben net zoals ieder ander medicijn bijwerkingen. Deze “bijwerkingen” zijn niets anders dan ongewenste werkingen die door de producent graag uit het voetlicht gehouden worden.

Bijwerkingencentrum Lareb deelt dergelijke ongewenste werkingen in als “soms” (bij 10 tot 30 op de 100 mensen), “zelden” (bij 1 tot 10 op de 100 mensen) en “zeer zelden” (bij minder dan 1 op de 100 mensen). Op de website van dit meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen staan bij vaccins vrij onschuldige neveneffecten vermeld. Er zijn echter andere bronnen die ingrijpende gevolgen zoals autisme rapporteren. Juist die ernstige bijwerkingen worden door officiële instanties nogal eens naar het rijk der fabelen verwezen.

Misschien is de kans op ongewenste en ernstige werkingen bij vaccinaties “zeer zelden” en vinden ze plaats bij minder dan 1 op de 100 kinderen. Ze komen echter voor. Wat als ze uw kind betreffen? En wat al helemaal als het gaat om een volgens de officiële kanalen “onmogelijke” ernstige bijwerking? Zou dat niet de toekomst en geluk van uw kind en uw gezin op zijn kop zetten?

Bezorgdheid bij topexperts

Op 2 en 3 december 2019 hield de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een internationale topconferentie over de veiligheid van vaccins in Genève, de Global Vaccine Safety Summit. Hierbij waren tal van vaccinatie-experts aanwezig. Deze wetenschappers spraken grote bezorgdheid uit over de veiligheid van vaccins en dan met name over die van de hulpstoffen die in het vaccin zitten. Vaccins worden in klinische studies op relatief kleine aantallen proefpersonen getest, waardoor de risico’s niet goed inzichtelijk worden. Bovendien is er een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van de veiligheid.

wetenschappers van de World Health Organization Global Vaccine Safety Summit
Deelnemende wetenschappers van de World Health Organization Global Vaccine Safety Summit op 2-3 december 2019 in Genève. Bron: WHO/Tardy

Afweging van baten en schade

Juist vanwege de ongewenste neveneffecten gaat het bij ieder medicijngebruik om een afweging van baten en schade. Bij preventieve medicatie zoals vaccinatie is deze overweging lastiger dan bij medicijnen voor een bestaande ziekte. Het gaat dan om een afweging van ziekte-vaccinatierisico’s, met het risico op restletsel door een infectieziekte aan de ene kant en door een vaccinatie aan de andere kant. Pertinente vragen zijn: Hoe groot is de kans op de infectieziekte überhaupt? En als uw kind dan die ziekte heeft, hoe groot is het risico op enig restletsel en hoe ernstig is dat letsel? Soortgelijke vragen kunnen voor het vaccin eveneens worden gesteld: Hoe groot is de kans op bijwerkingen en hoe ernstig kunnen deze zijn?

Ouders die een gedegen afweging willen maken dienen te kunnen vertrouwen op de informatie zij van hun dokter, het consultatiebureau (GGD) of het RIVM ontvangen. Daar gaat het helaas wel eens mis. Uit de eerdergenoemde cijfers blijkt waarom. Er is echter meer aan de hand.

De Gouden Standaard van medicijnonderzoek

Uitspraken over effectiviteit en veiligheid moeten zijn gebaseerd op wetenschappelijk medicijnonderzoek. Een dergelijk onderzoek geschiedt in verschillende fases. De meest belangrijke is de derde fase die bestaat uit gerandomiseerd klinisch onderzoek met controlegroep. Deze stap wordt beschouwd als de “Gouden Standaard” van medicijnonderzoek. Sinds de ramp met thalidomide (Softenon®) is deze onderzoeksvorm verplicht gesteld voor een handelsvergunning voor medicatie. Softenon was een kalmerings- en slaapmiddel dat eind vijftiger en begin zestiger jaren van de vorige eeuw veel werd gebruikt om ochtendmisselijkheid bij zwangeren te verlichten. De fabrikant, Chemi-Grünenthal, haalde het in 1961 van de markt omdat het gebruik tijdens de vroege zwangerschap leidde tot baby’s met ernstige ontwikkelingsstoornissen, met name misvorming of afwezigheid van één of meerdere ledematen of delen ervan (vingers, onderarm). Het gerandomiseerde klinische onderzoek met controlegroep zou moeten garanderen dat dergelijke afschuwelijke bijwerkingen nooit meer zouden gebeuren.

Gemanipuleerd medicijnonderzoek

De praktijk heeft echter uitgewezen dat de Gouden Standaard van medicijnonderzoek niet meer dan doublé is. Een zaak die illustreert hoe dun het laagje goud is, is die van het medicijn rofecoxib dat fabrikant Merck onder de merknaam Vioxx® in de negentiger jaren van de vorige eeuw op de markt bracht. Het middel was een ontstekingsremmer tegen reumatische artritis, acute pijn en menstruatiepijn. Merck bleek de Gouden Standaard van medicijnonderzoek gemanipuleerd te hebben. Vioxx was niet zo “veilig en effectief” als de farmaceut het in het onderzoek presenteerde.

Hier is een stukje uit het boek Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid: “Merck werd gedwongen om in 2004 haar bestverkochte medicijn (2,5 miljard dollar per jaar) tegen artritis van de markt te halen vanwege de vergrote kans op hartaanvallen bij langdurig gebruik. Het bleek dat het bedrijf onderzoekgegevens over het middel had achtergehouden, die als ze bekend geweest waren, goedkeuring voor de markt hadden kunnen verhinderen. Gedurende de tijd dat het middel op de markt was, wist Merck dat het de kans op een hartaanval zou verdubbelen. Nog erger is misschien wel het feit dat de instantie die het middel had moeten verbieden, de FDA, hiervan ook op de hoogte was.”

Naar schatting heeft Vioxx alleen al in de VS ongeveer 100.000 onnodige hartaanvallen veroorzaakt, resulterend in zo’n 10.000 sterfgevallen.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Zijn vaccins wel veilig?

De Gouden Standaard van medicijnonderzoek kan op vele manieren gemanipuleerd worden. Door de druk van aandeelhouders op directies van de farmaceutische industrie om winst te maken, gaan ethische principes nogal eens overboord en wordt er ronduit gesjoemeld. Meer dan eens is gebleken dat het medicijnonderzoek “veiliger” en “effectiever” gepresenteerd werd dan op basis van de rauwe, onbewerkte onderzoekgegevens gerechtvaardigd was.

Als het RIVM schrijft dat vaccinatie “veilig en effectief” is en er geen ernstige bijwerkingen zijn, moet ze die mening op de “Gouden” Standaard van medicijnonderzoek baseren – onderzoek dat in 70-80% van de gevallen door de industrie wordt gefinancierd en/of uitgevoerd. Je kunt alleen maar hopen dat er met dat onderzoek niet geknoeid is. Daarenboven is het zeer de vraag of het RIVM werkelijk over studies beschikt die de veiligheid waterdicht aantonen, want in de VS bleek dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deze op verzoek van de rechtbank niet konden presenteren.

Studies naar de veiligheid op korte en vooral lange termijn zouden volgens het voorzorgsbeginsel toch een eerste voorwaarde moeten zijn. De wetenschappers op de eerdergenoemde topconferentie van de WHO in Genève klaagden er al over.  Het is daarom niet meer dan terecht dat ouders terughoudend zijn ten aanzien van wat het RIVM en soortgelijke bronnen aanbevelen. Kinderen die ernstige bijwerkingen van vaccinatie hebben ondervonden, zijn het levende bewijs van hoe de Gouden Standaard gemanipuleerd worden kan.

Rijksvoedingsprogramma

Tot slot nog dit: vaccinatie valt of staat met een goede werking van het immuunsysteem. Tenslotte is de theorie achter vaccinatie het inschakelen van het immuunsysteem door een ziekteverwekker in verzwakte vorm te injecteren. Waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan het versterken van het immuunsysteem zodat uw kind elke ziekteverwekker van nature de baas kan en geen vaccins nodig heeft?

Voeding speelt een grote rol bij een natuurlijke, sterke afweer, maar krijgt niet of nauwelijks aandacht. Zo is bekend dat witte suiker (snoep, frisdrank, broodbeleg) gevaarlijk is voor de gezondheid. Suiker verzwakt het immuunsysteem, maakt kinderen voor virusinfecties vatbaar en veroorzaakt op latere leeftijd hart- en vaatziekten. Daarnaast is het bewezen dat de vitaminen A, B6, B11, B12, C en D en de mineralen zink, ijzer, koper en selenium het immuunsysteem versterken. Hoeveel Nederlanders weten dat?

Voeding is zo belangrijk voor de gezondheid dat het eigenlijk een vak op de basis- en middelbare school zou moeten zijn. Er zou een Rijksvoedingsprogramma moeten komen waarin kinderen (en ouders) hierover leren. Naast het Rijksvaccinatieprogramma zou dit programma een goed alternatief kunnen bieden aan ouders die terughoudend zijn ten aanzien van vaccinaties.

Voor het Rijksvaccinatieprogramma is er een sterke lobby vanuit de farmaceutische industrie gaande. Daarom breidt het programma zich steeds verder uit. Voor het nog te ontwikkelen Rijksvoedingsprogramma bestaat daarentegen geen lobby, want het maakt geen deel van een verdienmodel. Sterker nog, omdat het o.a. de suikerindustrie in de wielen rijdt, zal het eerder een tegen-lobby krijgen. Het is aan u, de lezer, om druk op de regering uit te oefenen om het Rijksvoedingsprogramma werkelijkheid te maken.

Gefundeerde beslissing over ziekte-vaccinatierisico’s

In Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties wordt het onderwerp vaccinatie van verschillende kanten belicht. U zult de gegevens in dit boekwerk net zo kritisch moeten wegen als die uit officiële bron. Tezamen met de gesanctioneerde informatie zullen deze gezichtspunten u echter helpen om een beter beeld te vormen over de ziekte-vaccinatierisico’s. Wat u daarna besluit is aan u.

Moge uw beslissing uw kind een goede gezondheid brengen.

o0o

Met het verzoek om dit e-boek aan tien anderen (familie en vrienden) door te geven, kunt u  Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties nu gratis downloaden. Krijg de informatie die het RIVM u niet vertelt.

download zorgwekkende gevolgen van vaccinaties


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? En wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe komt het dat  het met de westerse geneeskunde zo slecht gesteld is? Waarom geeft het RIVM eenzijdige informatie?  Welke  gevolgen heeft dat voor onze kinderen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Schending mensenrechten door illegale massamedicatie

Update: mede dankzij dit artikel is de fluoridering in Curaçao in 2017 beëindigd!

Sinds 1962 wordt het drinkwater in Curaçao gefluorideerd; de maatregel werd in 2006 in  de Landsverordening Drinkwater  officieel vastgelegd, terwijl de aanleiding voor Artikel 11 van de  Nederlandse Grondwet (van kracht sinds 1983) en het daarop gebaseerde Artikel 13 van de Staatsregeling van Curaçao  juist het voorkomen van massamedicatie zoals fluoridering was. De fluoridering is daarom illegaal en zoals u hieronder zult lezen, een overtreding van de Mensenrechten.

Door C.F. van der Horst

Mensenrechten geschonden door onwettige massamedicatie met fluoride

Is het niet vreemd dat Nederland Mensenrechten hoog in het vaandel heeft, maar deze schending door massamedicatie met fluoride in het eigen Koninkrijk ongemoeid laat? Het is helemaal bevreemdend als u beseft dat na alle protesten tegen de fluoridering van het Nederlandse drinkwater in de zeventiger jaren een verbod tegen deze dwangmedicatie wettelijk is vastgelegd. En wat denkt u hiervan: toen de Nederlandse Grondwet fluoridering in het Koninkrijk verbood, ging deze mensenrechtenschending nog gewoon door op de Antillen!

Neurotoxine

De veronderstelde noodzaak voor de dwang- en massamedicatie is dat fluoride het tandglazuur zou verharden waardoor cariës (tandbederf) bij kinderen wordt teruggedrongen. Dit nut staat echter niet vast. Zo stelde het CDC (Centers for Disease Control and Prevention, het Amerikaanse agentschap belast met het opsporen en onderzoeken van de volksgezondheid trends): “Het aantreffen van tandbederf in een populatie is niet omgekeerd evenredig met de concentratie van fluoride in het tandglazuur en een hogere concentratie aan fluoride in het tandglazuur is niet noodzakelijkerwijs doeltreffend in het voorkomen van tandcariës.”

Tegenstanders beweren dat als er al voordelen zouden zijn, deze niet opwegen tegen de bewezen giftigheid. Het gerenommeerde Britse artsenblad The Lancet berichtte in 2014 dat fluoride als een neurotoxine wordt beschouwd en dat de stof als zodanig  bij kinderen neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, hyperactiviteit, dyslexie en andere cognitieve stoornissen kan veroorzaken, zoals het uit zo’n 50 andere onafhankelijke studies gebleken significant dalen van het IQ bij kinderen die aan fluoride blootgesteld zijn.

Los van de discussie over veiligheid en effectiviteit schendt de gebruikersdwang bij de preventieve gezondheidsmaatregel die fluoridering beweerd wordt te zijn, essentiële wetten en rechten.

Geen voedings- maar geneesmiddel

Fluoride is een lichaamsvreemde stof. Het maakt geen deel uit van enig stofwisselingsproces en het is daarom geen voedingsmiddel. Dit is de conclusie van zowel de Europese voedselwaakhond EFSA als de Amerikaanse FDA. Tandbederf ontstaat NIET als gevolg van een gebrek aan fluoride. Fluoridering van het drinkwater is derhalve geen aanvulling van een tekort in het dieet, zoals soms vitaminen en mineralen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd. Integendeel, fluoride (met inbegrip van de fluoridezouten die aan water worden toegevoegd, hexafluorkiezelzuur en natriumsilicofluoride) wordt geclassificeerd als een medicijn. Deze vaststelling maakt de toevoeging van fluoride aan drinkwater tot massamedicatie.

Fluoride is een medicijn
Fluoride is een medicijn

Schending van de Grondwet en Staatsregeling

Artikel 11 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden luidt:

“1. Voorstellen tot verandering in de Grondwet, houdende bepalingen betreffende aangelegenheden van het Koninkrijk, raken Aruba, Curaçao en Sint Maarten.”

De aanpassing van de Nederlandse Grondwet op 19 januari 1983 is tot op heden echter in Curaçao genegeerd. Het gaat om Artikel 11, getiteld Grondrecht, onaantastbaarheid menselijk lichaam:

“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Mensenrechten geschonden op Curaçao

Ofschoon de Staatsregeling van Curaçao (de nationale grondwet van het eiland) Artikel 11 van de Nederlandse Grondwet in zijn geheel en ongewijzigd overgenomen heeft in haar Artikel 13, gaat de Landsverordening Drinkwater hier volledig aan voorbij. De Memorie van Toelichting behorende bij de Staatsregeling meldt nota bene:

“Bij het recht op onaantastbaarheid van het lichaam gaat het om het recht op afweer van invloeden van buitenaf op het lichaam. Het bevat twee terreinen: het recht te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op het lichaam door anderen en het recht zelf over het lichaam te beschikken.”

De massamedicatie door fluoridering schendt de onaantastbaarheid van het lichaam al 33 jaar. Derhalve is de Landsverordening Drinkwater van 2006 (een wet ondertekend door Minister Smith van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, Minister Dick van Justitie en Minister Leeflang van Algemene Zaken en Buitenlandse betrekkingen) die de gebruikersdwang van fluoride oplegt in strijd met zowel de Grondwet als de Staatsregeling!

Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling in 2006, Sandra Smith, tekende illegale wet in overtreding van de Mensenrechten
Ex-Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, Sandra Smith, tekende in 2006 een illegale wet in overtreding van de Mensenrechten en de Staatsregeling van Curaçao

Jurisprudentie

Er bestaat jurisprudentie inzake massamedicatie en fluoridering in het Koninkrijk der Nederlanden. Artikel 11 in de Grondwet hervorming van 1983 was een direct gevolg van de fluorideringskwestie die in de 60er en 70er jaren in Nederland speelde. Auteur Dr. Dennis Edeler schreef hierover: “In vervolg op het Fluorideringsarrest van de Hoge Raad [op 22 juni 1973] is in 1983 met de algehele wijziging van de Grondwet ook het sociale grondrecht opgenomen van de persoonlijke integriteit. Op grond van de jurisprudentie tast fluoridering het menselijk lichaam aan en is vanuit dit perspectief strijdig met de onaantastbaarheid.”

Desgevraagd meldt dokter Hans Moolenburgh sr.: “Artikel 11 is opgesteld door professor Auke Bloembergen, voormalig hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en lid van de Hoge Raad, en het VVD kamerlid mr. Annelien Kappeyne van de Coppello op initiatief van mr. Hector van Fenema (oud-burgemeester van Zandvoort), mr. Foppe Oberman, advocaat, en mijzelf, destijds hoofd van de landelijke anti-fluorideringsbeweging.” Hiermee is bewezen dat de fluoridering aanleiding is geweest tot dit Grondwet Artikel.

Mensenrechten met voeten getreden

Niet alleen de Grondwet en Staatsregeling maar ook de Mensenrechten worden door de massamedicatie met fluoride met voeten getreden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  zegt o.a.:

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Dwangmedicatie met fluoride is een schending van iemands persoon en gaat volledig aan zijn of haar mening voorbij.

Art. 43 van het Statuut Koninkrijk, waarborg mensenrechten Nederland/Ned. Antillen/Aruba luidt:

“1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.”

Vanuit regeringswege zou men derhalve op de mensenrechten moeten toezien. Dat fluoridering in 2006 in een Landsverordening vastgelegd is, laat onverlet dat het om een schending van de Mensenrechten gaat.

Schending van de Code van Neurenberg

De Code van Neurenberg werd in 1947 in het leven geroepen om de vreselijke medische experimenten die Nazi-artsen hadden uitgevoerd, te voorkomen. Het zonder medisch toezicht en zonder controle op de individuele dosis jarenlang toedienen maakt de massamedicatie door fluoridering tot een slecht opgezet en uitgevoerd medisch experiment. Artikel 1 van de Code van Neurenberg zegt over medische experimenten: “De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.” En voorts dat het individu “zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, pressie, misleiding of enige andere verborgen vorm van beperking of dwang” kan worden gevraagd om aan het experiment deel te nemen. Door iedereen te verplichten aan het medisch experiment van gefluorideerd water mee te doen (gebruikersdwang) wordt de Code op grove wijze overtreden.

Fluoridering is massamedicatie
Fluoridering is massamedicatie

Voorzorgsbeginsel

Wat betreft gezondheidsrisico’s zou het voorzorgsbeginsel te allen tijde van toepassing moeten zijn. Populair gezegd komt het neer  op voorkomen is beter dan genezen. In opdracht van de Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan voor de Nederlandse regering, is in 2003 een studie naar het voorzorgsprincipe uitgevoerd. Daarin zegt men o.a.: “In het algemeen wordt het voorzorgbeginsel toepasbaar geacht als er potentiële risico’s zijn dat non-negligible damage wordt veroorzaakt.” Dit is zeker het geval bij fluoride waar verschillende onafhankelijke wetenschappers hebben gewaarschuwd tegen gevaren voor de gezondheid. Deze variëren van ziekteverschijnselen die al kort na de fluoridering optreden, zoals zweertjes in de mond, huidafwijkingen, hoofdpijnen, visuele storingen, etc., tot de veel gevaarlijkere op de lange termijn optredende, zoals botafwijkingen, aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, ADHD, autisme, diabetes, migraine, hartfalen en kanker. De bezorgdheid over deze risico’s is nog nooit afdoend weggenomen.

Daarbij is het onmogelijk een standaard dosis voor ieder afzonderlijk persoon te bepalen en stelt men door de gebruikersdwang van fluoride zelfs kwetsbare leeftijdsgroepen (zuigelingen, peuters en ouderen) aan de massamedicatie bloot.

Uit voorzorg moet men alle lichaamsvreemde stoffen, en om de bovengenoemde associaties zeker fluoride, uit water en voeding weren.

Volwaardige voeding: een risicoloos alternatief

De voornaamste doelgroep van fluoridering zijn kinderen, met name in de lagere inkomensklassen. Dat iedereen wordt gedwongen fluoride in te nemen terwijl slechts een klein gedeelte van de bevolking baat erbij zou hebben, is bevreemdend.

Bovendien is bewezen dat cariës uitsluitend wordt veroorzaakt door het geraffineerde voedingspakket (men leze het werk van tandarts Weston Price). Een causale (oorzakelijke) benadering van een kwestie is natuurlijk veel beter dan een symptomatische. Derhalve zou — in plaats van dwangmedicatie voor iedereen — gerichte aandacht aan de juiste doelgroepen voor juiste voeding een veel logischer en veiliger oplossing zijn.

Mensen die desalniettemin voor fluoride kiezen kunnen hiervoor terecht bij hun tandarts of een gefluorideerde mondspoeling aanschaffen.

Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid beschrijft de ontdekkingen van een aantal wetenschappers over de schadelijkheid van fluoride en wat men zelf kan ondernemen om kinderen te helpen sterke tanden te krijgen en houden.

Tot slot: dokter H.C. Moolenburgh sr.

Dokter Hans Moolenburgh voerde met zijn artsengroep in de zeventiger jaren dubbelblinde proeven uit naar de effecten van gefluorideerd drinkwater op de menselijke gezondheid. De dokters vonden diverse klachten — zoals heel nare buikpijn (vooral de hele nacht gillende baby’s waren opvallend), hoofdpijn en astmatische verschijnselen — die alleen en blijvend verdwenen door het drinken van ongefluorideerd water. De tomeloze inzet van de medicus en zijn kleine groep toegewijde medewerkers voor de Rechten van de Mens heeft ertoe geleid dat de dwangmedicatie in Nederland in 1976 werd stopgezet. Om gebruikersdwang door de toevoeging van fluoride of enige andere medicatie aan het drinkwater te voorkomen, heeft hij daarenboven — zoals eerder vermeld — zich sterk gemaakt voor de uitbreiding van de Grondwet.

Dokter Moolenburgh heeft dit artikel gelezen en zijn volledige goedkeuring eraan gehecht. In de video hieronder wordt de fluoride expert geïnterviewd door Rudolf de Wit, de oprichter van de Komishón Anti-Fluoride op Curaçao.

Update zomer 2017

Mede dankzij de inspanningen van Rudolf de Wit, dokter Moolenburgh en C.F van der Horst is fluoride nu uit het drinkwater van Curacao!

Meer informatie vindt u op FLUORIDE: ZEGEN OF VLOEK? en in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan een illegale maatregel als fluoride in het drinkwater zo maar worden ingevoerd? Wat is het zogenaamde “draaideur” fenomeen? Wat kunt u doen om u te wapenen tegen fluoride en soortgelijke “gezondheidsbevorderende” maatregelen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Waarom TTIP meer kanker veroorzaakt

Alle lof voor Greenpeace. De organisatie heeft de geheime documenten van TTIP (spreek uit als tie-tip) gepubliceerd. De Transatlantic Trade and Investment Partnership is een handelsverdrag dat de handel tussen Amerika en Europa zou moeten stimuleren.  Op het oog goed, maar als je dieper kijkt, zie je dat TTIP de kans op kanker vergroot.

Door C.F. van der Horst

5 mei 2016

TTIP zet deur open voor meer kanker

Als je de TTIP papieren bestudeert, zie je dat er een groot gevaar dreigt voor de menselijke gezondheid. Sterker nog, het verdrag is bijna een garantie voor meer kanker onder de bevolking. Vooraleer we de samenhang met kanker bekijken, volgen hier eerst wat achtergronden.

TTIP vergroot de kans op kanker
TTIP vergroot de kans op kanker

Een Trojaans paard

Het handelsverdrag met Amerika is een Trojaans paard, want met de voordelen halen we een hoop nadelen binnen. Er is geen land ter wereld waar grootbedrijven zo’n stempel op de maatschappij drukken als in de VS. Ongetwijfeld heeft deze invloed geleid tot besprekingen over handelsverdragen, want Amerika voert nu niet alleen onderhandelingen over TTIP maar ook over TPP, het Trans-Pacific Partnership, een handelsverdrag met landen om de Stille Oceaan zoals Japan en Australië.

Aan de op elkaar gelijkende namen van TTIP en TPP is duidelijk te zien dat het initiatief  uit de VS afkomstig is. Illustratief voor de invloed van de grootindustrie is dat in document 16 van de uitgelekte TTIP geschriften de Amerikaanse Food and Drugs Administration aangeeft geen interesse te hebben in generieke (merkloze) medicijnen waaraan de farmaceutische industrie relatief weinig verdient. De grootbedrijven hebben elk 100 of meer lobbyisten in Washington. Met het ondertekenen van TTIP halen we die Amerikaanse bedrijfsmacht naar Europa en er is dan niets wat we er tegen kunnen doen.

TTIP is Trojaans paard
TTIP is een Trojaans paard

De macht van het grootbedrijf

De macht van de grote ondernemingen in de VS is enorm. Neemt u de volgende zaken eens in overweging. Buiten Amerika is er geen land ter wereld dat zoveel:

  • oorlog voert (wapenindustrie)
  • bewerkte spullen in de supermarkt verkoopt die nauwelijks als voeding bestempeld kunnen worden (levensmiddelenindustrie)
  • chemicaliën in voedsel gebruikt (levensmiddelenindustrie, chemische industrie)
  • pesticiden in het milieu brengt (agrochemische industrie)
  • chemicaliën in omloop brengt (chemische industrie)
  • hormonen en antibiotica in de veestapel gebruikt (farmaceutische en agrochemische industrie)
  • medicijnen gebruikt (farmaceutische industrie)
  • genetische gemodificeerde gewassen produceert en consumeert (biotech industrie)
  • eenzijdige en gestuurde nieuwsgaring heeft (media industrie)
  • invloed van banken heeft (Federal Reserve & bankwezen).

Invloed naar Europa

De macht van het grootbedrijf kneedt politici en de publieke opinie naar haar wensen. Die invloed komt met TTIP naar Europa. Als we dit verdrag ondertekenen, kunnen we niets meer doen. Zelfs als Europa bepaalde handelswaar (bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde gewassen) vanwege de gezondheidsgevaren niet toelaat, kan een producent dan bij de rechter zijn gelijk halen en moeten we ofwel het product toelaten ofwel enorme boetes (honderden miljoenen euro’s of meer) betalen als schadevergoeding. Met dat soort enorme bedragen en de aanhoudende lobby is het niet ondenkbaar dat de EC dan overstag gaat en toch een gevaarlijk product toelaat.

TTIP is niets anders dan een vrijbrief voor de grootindustrie of, zoals de Amerikanen dat noemen, “a corporate takeover”. Met andere woorden: het bedrijfsleven bepaalt met TTIP wat er gebeurt en niet de landen.

Het voorzorgsbeginsel

Een van de belangrijkste zaken die door TTIP wordt omzeild, is het voorzorgsbeginsel. Dit principe beschermt u als consument tegen gezondheidsgevaren. Onder het motto VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN zou bij mogelijke schadelijke gevolgen een product van de markt geweerd moeten worden. EUR-Lex, de database over bestaande en nieuwe wetgeving van de Europese Unie, meldt:

“Het voorzorgsbeginsel wordt vermeld in artikel 191 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU). Het beoogt een degelijke milieubescherming met dank aan de preventieve besluiten in geval van risico. In de praktijk echter is het toepassingsgebied van het beginsel veel ruimer en strekt het zich tevens uit tot het consumentenbeleid en het Europese beleid inzake voedingsmiddelen, de gezondheid van mensen, dieren en planten.”

De Nederlandse Gezondheidsraad schreef in 2003: “In het algemeen wordt het voorzorgsbeginsel toepasbaar geacht als er potentiële risico’s zijn dat non-negligible damage wordt veroorzaakt.”

Uit de documenten die Greenpeace heeft gepubliceerd, blijkt dat het voorzorgsprincipe volledig ontbreekt. De overeenkomst is geheel gericht op het “verminderen van onnodige lasten” voor de handel en middels risicobeoordeling eventueel gevaar te beperken, terwijl dit risico natuurlijk geheel moet worden uitgesloten. De milieu-organisatie schreef:

“De eis van de VS van een ‘risk based’ benadering die is gericht op het managen van gevaarlijke stoffen in plaats van ze te vermijden, vindt zijn weg naar de verschillende hoofdstukken. Deze aanpak ondermijnt het vermogen van toezichthouders om preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot controversiële stoffen zoals hormoonverstorende chemicaliën.”

TTIP en kanker

Tegenwoordig krijgt een op de twee mannen en een op de drie vrouwen kanker. Zoals u in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid kunt lezen zijn de chemicaliën op de akkers en vanaf daar in ons eten, in huishoudmiddelen, op en in meubilair en in bewerkt voedsel tezamen met een veranderende levensstijl belangrijke factoren hierin. De (agro)chemische, levensmiddelen en farmaceutische industrieën hebben hierin direct of indirect de hand. Als TTIP het voorzorgsprincipe geen hoofdzaak maakt, zal de vrijheid van deze fabrikanten ongebreideld zijn en kunnen zij zonder enige terughoudendheid twijfelachtige en zelfs gevaarlijke producten naar Europa importeren, waardoor de bovenstaande factoren alleen maar verslechteren en de kans op kanker nog groter wordt.

Arbeiders vaker blootgesteld

Het AD meldt dat ook het FNV bezorgd is over meer gevallen van kanker. De krant laat Wim van Veelen, arbeidsomstandigheden expert van de vakbond, aan het woord. Hij vreest dat arbeiders vaker zullen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen: “De Europese normen voor toelating daarvan en de blootstellingslimieten liggen een stuk scherper dan in de VS. Die strengere Europese eisen gaan de VS echt niet overnemen. De grote chemische concerns in Amerika zitten niet te wachten op strengere regelgeving. Die zorgen voor meer kosten. Het risico is groot dat Europa dus moet buigen en dat gevaarlijke stoffen hier makkelijker op de markt kunnen worden gebracht.”

Wim van Veelen van het FNV waarschuwt voor kanker
Wim van Veelen van het FNV waarschuwt voor kanker

Economisch voordeel blijkt niet in praktijk

Honderd miljard euro zouden we mislopen als TTIP niet doorgaat. Maar wie verdient er werkelijk aan als chloorkippen en genetisch gemodificeerde gewassen naar Europa komen, gezondheidsproblemen veroorzaken en de ziektekosten opjagen? Daarbij blijkt uit een verslag van de NOS dat in de praktijk een dergelijk handelsverdrag helemaal niet goed voor de economie is. Zo heeft NAFTA (North American Free Trade Agreement), een soortgelijk handelsverdrag tussen Canada, Mexico en de VS in de negentiger jaren, vele honderdduizenden banen in de VS laten verdwijnen, terwijl Clinton beloofde: “Wij streven niet naar een nieuw en vrij wereldhandelssysteem als doel op zich, maar omdat het goed voor ons is.”

Rampzalig akkoord

Het democratische Congreslid Bernie Sanders was zo’n beetje de enige die de bui zag hangen toen hij waarschuwde voor de schrikbarende gevolgen: “Het is een rampzalig akkoord voor onze arbeiders en boeren en voor het hele milieu.” Hij kreeg gelijk. Alleen al in de staat North Carolina gingen 361.000 banen verloren. Een andere bron meldt dat bijna 5 miljoen Amerikaanse banen in de industrie — één op de vier — verloren zijn gegaan als gevolg van NAFTA en de World Trade Organization (WTO). Sinds NAFTA in werking trad, sloten meer dan 55.000 Amerikaanse fabrieken hun deuren. In het eerder vermelde AD artikel is er sprake van een verlies van 600.000 Europese banen als gevolg van TTIP.

De Amerikaanse burger houdt zijn hart vast in het door grootbedrijven gedomineerde land. Moeten wij in Europa eenzelfde situatie krijgen met een vergroot risico op kanker?


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kunnen overheden zich zo om de tuin laten leiden? Hoe werkt lobbyen? Wat kunt u doen om kanker te voorkomen? En als u iemand kent die kanker heeft, wat zijn de beste kankertherapieën?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.