Tagarchief: voeding

Coronavirus, voeding en immuunsysteem

Wat is de relatie tussen het coronavirus, voeding en het immuunsysteem? Het verband tussen voeding en gezondheid is algemeen bekend. Simpel gezegd houdt goede voeding ons gezond en maakt slechte voeding ons ziek. De juiste voeding voorziet het lichaam niet alleen van macronutriënten (vetten, koolhydraten en eiwitten), maar ook van micronutriënten (vitaminen, mineralen en secundaire plantenstoffen). Met het volledige spectrum aan voedingsstoffen kan het immuunsysteem het lichaam gezond houden en ziekteverwekkers zoals het coronavirus de baas worden. Dus wat gaat er mis?

door C.F. van der Horst

11-04-2020. Afbeelding door Bruno /Duitsland van Pixabay

Voeding is het grote manco

Artsen leren in hun opleiding nauwelijks iets over voeding. En wat ze leren is zo summier dat ze niet in staat zijn om iemand met voeding gezond te houden of te genezen. Ook weten ze niet hoe voeding het immuunsysteem versterken kan. Huisarts Tamara de Weijer, voorzitster van de Vereniging Arts en Voeding, lichtte toe: “Reguliere (huis)artsen zijn leken wat voeding betreft. Eigenlijk hebben wij medicijnen gestudeerd, geen geneeskunde.”

De opleiding heeft de dokters afhankelijk gemaakt van de grotendeels symptoomgerichte middelen die de farmaceutische industrie aanbiedt – elk met hun bijwerkingen. Zelfs de behandelprotocollen zijn daarop afgestemd. We zien dat patroon terug bij het coronavirus. Er zou geen oplossing zijn en het wachten is op een vaccin tegen het coronavirus uit de hoed van de farmaceutische industrie.

Daartegen zijn bedenkingen op te werpen. Naast de overwegingen over de veiligheid en de bijwerkingen van het vaccin, bestaat er een praktisch probleem. Hoeveel mensen moeten geïnoculeerd worden? Het verplichten van vaccinatie tegen het coronavirus (of enig andere ziekteverwekker) gaat niet zo maar. Dat druist in tegen de Code van Neurenberg en de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens.

Gebrek aan kennis over voeding

Door het gebrek aan kennis over hoe ze met voeding het immuunsysteem kunnen versterken, zijn artsen, waaronder virologen en epidemiologen, niet te benijden. Ze lopen achter de feiten aan en moeten keihard werken om de schade te beperken. Virologen en epidemiologen adviseren maatregelen om de gevolgen in te dammen. Maar hoe zit het met het immuunsysteem? We worden 24/7 doodgegooid met berichtgeving over het coronavirus. Hebt u tussen al die berichten ooit iets gelezen over maatregelen om het immuunsysteem te versterken om zo mensen weerbaarder tegen het coronavirus te maken?

Rijksvoedingsprogramma

Hebt u ooit gehoord van het Rijksvoedingsprogramma? Het bestaat nog niet, terwijl het eigenlijk de prioriteit van de regering zou moeten zijn. Het Rijksvoedingsprogramma is een serie van stappen om de Nederlandse burger van jongs af aan de relatie tussen voeding en gezondheid te leren. Op school is voeding een vak en leert het kind het verschil tussen voeding en vulling, welke voeding hem of haar doet groeien en sterk en gezond houdt, welke voedingsstoffen belangrijk zijn voor het immuunsysteem en in welke voedingsmiddelen deze zich bevinden. Het kind leert – binnen het niveau dat het aankan – ook zelf eten klaar te maken, zoals het bereiden van een gezonde salade. Sommige scholen hebben een moestuin waar kinderen hun groenten kunnen verbouwen en waar ze – over de jaren – het verschil kunnen zien en proeven tussen biologisch geteelde gewassen en die met kunstmest verbouwd worden.

Leren over het immuunsysteem

De kinderen leren over het immuunsysteem en zijn verbaasd om te ontdekken dat witte suiker (snoep, frisdrank) gevaarlijk is voor de gezondheid, dat suiker hun immuunsysteem verzwakt, hen voor virusinfecties vatbaar maakt en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Ze leren dat de vitaminen A, B6, B11 (tegenwoordig bekend als folaat), B12, C en D en de mineralen zink, ijzer, koper en selenium het immuunsysteem versterken, zodat ze niet bang voor een coronavirus hoeven te zijn. Ze snappen dat de hoeveelheid voedingsstoffen die hun lichaam nodig heeft, zoals vitaminen, afhangt van de eisen die aan het lichaam gesteld worden. Dat het niet mogelijk is voor elke dag van het jaar één soort dosering voor deze voedingsstoffen vast te stellen, omdat bijvoorbeeld bij ziekte of sport het lichaam veel grotere hoeveelheden nodig heeft.

kinderen leren over voeding en immuunsysteem

Ze leren voorts dat het beter is af te zien van toegevoegde chemicaliën. Dat geldt ook voor de stoffen die zijn goedgekeurd door een officiële instantie omdat een dergelijke instelling om verschillende redenen (nieuwe inzichten, belangenverstrengeling) er nog wel eens naast kan zitten. Ze juichen daarom ook niet als papa voorstelt om naar een snackbar te gaan, omdat ze hebben geleerd dat sommige frietjes met wel veertien chemicaliën bewerkt zijn. Ouders krijgen vanuit de werkgever een voedingscursus aangeboden om zo het ziekteverzuim terug te dringen. Door de bewustzijnsverandering zijn supermarkten genoodzaakt meer voeding in plaats van vulling te verkopen.

Gezondere burgers door goede voeding

De regering ondersteunt het Rijksvoedingsprogramma van harte, omdat de burgers gezonder zijn en meer weerstand hebben tegen ziekte. Ziekteverwekkers zoals het coronavirus vormen daardoor geen ernstige bedreiging. Er treedt minder ziekteverzuim op, de ziektekosten dalen en wanhopige maatregelen die de economie en het moreel van de bevolking aantasten, kunnen achterwege blijven. Er is geen noodzaak voor een politiestaat. Ouderen gebruiken steeds minder chronische medicatie waardoor hun lichaam weer normaal functioneren kan en ook hun weerstand toeneemt. De regering kan ouders die zich zorgen maken over de bijwerkingen van vaccinaties een alternatief aanbieden.  Mogelijk verdwijnt zelfs de noodzaak om te vaccineren geheel.

Artsen bijgeschoold in voeding

Artsen zijn als deel van het Rijksvoedingsprogramma inmiddels bijgeschoold in ten minste de elementaire kennis over voeding. Als er onverhoopt een coronavirus rondwaart, zeggen ze niet dat er geen oplossing is, maar benadrukken de dokters goede voeding (met name veel verse groenten en eiwitten) en dringen er op aan om  witte suiker te laten staan. Ze schrijven op grote schaal vitaminen voor. Ze weten dat ze hoeveelheden moeten aanbevelen die afgestemd zijn op de behoefte en dat deze soms vele malen hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Dosering vitamine C

Ook weten de dokters dan hoe ze vitamine C (ascorbinezuur) moeten doseren. Ze hebben geleerd dat als het lichaam verzadigd is, het niet langer vitamine C opneemt. De overtollige vitamine C komt in de darm terecht en trekt water aan waardoor de ontlasting dun wordt. Zo kun je goed meten of je lichaam voldoende vitamine C heeft. Ze weten dat het maximale effect en de symptoomverlichting met orale doses ascorbinezuur wordt verkregen op een punt net onder de hoeveelheid die diarree veroorzaakt.

Bij gezonde mensen ligt dit verzadigingspunt bij vier tot misschien 15 gram per dag. Voor een lichte verkoudheid heeft het lichaam 30-60 gram nodig, bij een zware verkoudheid 60-100 gram. Bij griep kan men rustig 100-150 gram ascorbinezuur per dag nemen zonder dat de ontlasting dun wordt. Het lichaam heeft kennelijk behoefte aan dergelijke enorme hoeveelheden en neemt ze volledig op. De artsen zijn zich bewust dat vitamine C geheel veilig is en geen bijwerkingen heeft. Wel laten ze iemand eerst iets eten voordat hij of zij ascorbinezuur inneemt. Ze raden mensen aan om gebruik te maken van wat de natuur ons biedt om de weerstand te verhogen.

Chronisch ziek en het vak voeding

Volgens cijfers van het RIVM is het aantal mensen in Nederland met één of meer chronische aandoeningen gestegen van 8,8 miljoen in 2016 tot 9,9 miljoen in 2018 (58% van de Nederlandse bevolking). Een toename van 1,1 miljoen mensen in slechts twee jaar tijd! De coronavirusepidemie lijkt bijna een logisch gevolg.

Kan het zijn dat het ontbreken van het Rijksvoedingsprogramma en vooral het gemis van het vak voeding in de medische opleiding hieraan debet is?

Het is aan u

De enige barrière voor dit programma wordt gevormd door de economische belangen van de farmaceutische industrie en de banken die deze bedrijfstak sponseren, en de enorme lobby van deze industrieën in het parlement. Het is aan u als lezer om druk om uw volksvertegenwoordiger uit te oefenen om het Rijksvoedingsprogramma een feit te maken, zodat een coronavirus of een andere ziekteverwekker nooit een ernstige bedreiging kan zijn.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag

Meer weten?

Waarom leren artsen niets over voeding? Wat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie? Hoe oefent de farmaceutische industrie druk uit op volksvertegenwoordigers? Welke rol speelt belangenverstrengeling?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

 

Vaccinaties: wie zijn de experts?

Er loopt nu een agressieve campagne voor vaccinaties. Bijna elke dag lezen we  wel iets in de kranten of sociale media over waarom we onze kinderen moeten laten vaccineren. We hebben een dergelijke agressie eerder gezien:  in de zestiger jaren ging het om fluoride in het drinkwater. Dat bleek een vergissing. Nu moet iedereen tegen van alles gevaccineerd worden. Er gaan zelfs stemmen op om vaccinaties te verplichten.

door C.F. van der Horst
05/05/2019

Het patroon van de campagne voor vaccinaties en fluoridering is exact hetzelfde, al is de toon voor het vaccineren veel harder.  Net als nu bij het vaccineren beweerden de “experts” in de campagne voor fluoridering bij hoog en bij laag dat fluoride veilig en effectief was. Dit bleek echter niet het geval. Sterker nog, fluoride werd ontmaskerd als een neurotoxine. Gelukkig hield het moedige werk van de artsengroep onder leiding van huisarts Hans Moolenburgh de fluoridering van ons drinkwater tegen.

Vaccinaties en “fake news”

Net als toentertijd bij de fluorideringscampagne worden tegenstanders van vaccinaties hard aangepakt. Men gaat nu echter nog veel verder. Andersdenkenden worden niet getolereerd. Tegenstanders van vaccinaties worden zelfs als gevaarlijk afgespiegeld en de media reserveert de term “fake news” enkel voor hen en niet voor voorstanders. Terwijl die term voor de berichtgeving van de laatste groep, zoals u hieronder zult lezen, veel meer van toepassing zou kunnen zijn. De druk wordt steeds verder opgevoerd. Facebook heeft zelfs algoritmes ontwikkeld om berichtgeving over vaccinaties te beperken. Waar is onze vrije wereld? Waar zijn onze mensenrechten?

Verplichte vaccinaties: tegen rechten van de mens

Het opdringen van medische behandelingen zoals vaccinaties en fluoridering zijn een overtreding van de Universele verklaring van de rechten van de mens zoals de Verenigde Naties die heeft geformuleerd. Het gaat met name om de Artikelen 3, 18 en 19:

 • Artikel 3. Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

 • Artikel 18. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

 • Artikel 19. Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

Universele verklaring van de rechten van de mens
Eleanor Roosevelt zette zich in voor de totstandkoming van de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties

Als rechtvaardiging voor het mogen overtreden van onze mensenrechten gebruikt men in de vaccinatiecampagne “experts” die vaak heel zwart-wit de gevaren van kinderziekten en voordelen van vaccinaties opblazen. De vraag is dan natuurlijk: hoe “expert” zijn deze experts?

Wie zijn de “experts” voor vaccinaties?

Het ligt voor de hand te doen wat de experts zeggen. Deze “experts” bevelen aan om onze kinderen vroeg en veel te vaccineren. Maar wie zijn eigenlijk de experts voor onze gezondheid en die van onze kinderen? Zijn het onze dokters? Ze weten veel, maar nog veel meer niet. Zo krijgt volgens huisarts Tamara de Weijer een huisarts in zijn of haar negenjarige opleiding hooguit vijf uur les over voeding. Het is verwaarloosbaar. Onbegrijpelijk, want we weten allemaal hoe belangrijk voeding voor onze gezondheid is.

Hoewel artsen geweldig werk kunnen doen, is hun opleiding zo beperkt dat ze niet werkelijk als gezondheidsexpert beschouwd kunnen worden. Anders zijn de volgende cijfers niet te verklaren:

 • Uit een studie van The BMJ (British Medical Journal) bleek dat slechts 11% van 3.000 veelgebruikte medische behandelingen wetenschappelijk onderbouwd is. 24% van deze 3.000 werkt waarschijnlijk. Van de overige behandelingen weet men niet of ze werken en sommige zijn zelfs schadelijk. We spreken dus over 65% nattevingerwerk (kwakzalverij dus)!
 • Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn wereldwijd slechts 4,3% (!) van de mensen zonder ziekte of restletsels. Een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen, waarvan 80% jonger dan 65 jaar) heeft vijf of meer restletsels.
 • In Nederland heeft 58% van de mensen (9,9 miljoen Nederlanders) minimaal één chronische ziekte. Dit zijn cijfers van 1 januari 2018. Hoe gebrekkig de staat van het medisch weten en handelen is, blijkt uit dat dit op 1 januari  2016 nog 8,8 miljoen mensen waren!
 • Kanker komt bij 1 op de 2 mannen en bij 1 op de 3 vrouwen voor.
 • Volgens een studie van de gerenommeerde Johns Hopkins Universiteit zijn, na hart- en vaatziekten en kanker, medische fouten doodsoorzaak nummer drie.

De prognose is ook niet goed, want kanker en chronische ziekten komen steeds vaker voor. Zo verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie (die zich nota bene sterk maakt voor meer vaccinatie) dat de komende twintig jaar 70% meer kanker voorkomt.

Als dokters echt gezondheidsexperts zouden zijn, is het niet te verklaren dat de status van en prognose voor de gezondheid zo verschrikkelijk is. Als artsen niet de gezondheidsexperts zijn, wie zijn het dan wel?

Zijn wetenschappers gezondheidsexperts?

Hoe zit het met wetenschappers – zijn zij de experts? Ook die mogelijkheid is met deze cijfers uit te sluiten. Uiteindelijk zouden zij de research moeten doen waardoor artsen betere behandelmethoden of preventiemogelijkheden krijgen. Bovendien is er iets met de betrouwbaarheid van de huidige wetenschap aan de hand.

De test van echte wetenschap is de reproduceerbaarheid van de resultaten. Dat wil zeggen dat een andere wetenschapper met hetzelfde studieontwerp en dezelfde uitvoering tot dezelfde resultaten moet kunnen komen. Als de resultaten niet reproduceerbaar zijn, is er geen sprake van harde wetenschap, maar van toeval.

Uit een onderzoek van het gerenommeerde blad Nature naar reproduceerbaarheid bleek dat 70% van bijna 1600 wetenschappers niet in staat was om het werk van anderen te reproduceren. Maar het was nog opmerkelijker dat meer dan 50% van de wetenschappers de resultaten van de eigen experimenten niet kon reproduceren!

Wetenschappers en reproduceerbaardheid (Bron: Nature)
Wetenschappers en reproduceerbaardheid (Bron: Nature)

Ondertussen is het kwaad al geschied en zijn de resultaten van deze studies al wel gebruikt of gepubliceerd. Het is niet voor niets dat iedere maand er zo’n 70 meldingen gemaakt worden van zogenaamde retracties. Het gaat om studies met onjuistheden, onzorgvuldigheden en erger waardoor de redactie van tijdschriften zich openlijk distantieert en de studie “terugtrekt”.

Dit zijn niet per se gemanipuleerde studies, want die bestaan ook: wetenschappers verzinnen gegevens of de industrie laat ongelegen gegevens weg, voert een statistische bewerking uit waardoor iets veiliger en effectiever lijkt dan het is, maakt de studieopzet zo dat hij wel positief moet uitvallen en noem maar op. Naast alle andere gezondheidszaken vindt u in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid een beschrijving van hoe er met medicijnstudies wordt gesjoemeld.

Schokkende conclusie: gezondheidsexperts bestaan niet

Het is belangrijk te realiseren dat de bovenstaande cijfers aantonen dat zowel dokters als wetenschappers niet als gezondheidsexperts kunnen worden beschouwd.

Dit is een schokkende constatering: echte gezondheidsexperts die op het gebied van gezondheid met stelligheid kunnen zeggen hoe de vork aan de steel zit, bestaan niet op deze aardbol.

En artsen zijn zich hiervan bewust. Sterker nog, het is precies de reden waarom ze een inspanningsverplichting (inspanningsverbintenis) en geen prestatieverplichting hebben.

Het is natuurlijk geen zwart-wit-verhaal. De ene arts weet meer dan de andere. De beste dokters zijn zij die van alle markten thuis zijn. Ze hebben zich niet alleen bekwaamd in de farmaceutische geneeskunde zoals die nu aan universiteiten onderwezen wordt, maar ook in andere gebieden zoals de voedingsleer en orthomoleculaire geneeskunde, kruidengeneeskunde, Ayurvedische en Traditionele Chinese Geneeskunde en natuurlijk homeopathie. Maar dat zijn er helaas veel te weinig. En ook zij kunnen slechts in weinig gevallen met zekerheid zeggen wat de beste behandeling is. Dit is per persoon enorm verschillend. Daarom wil een arts altijd eerst de patiënt zien voordat hij iets zinnigs zeggen kan.

Massamedicatie ondoordacht en gevaarlijk

Voor het beoordelen van gegevens is een evaluatie van niet alleen de bron maar ook van de informatie belangrijk. Hoe betrouwbaar is de bron en hoe betrouwbaar zijn de gegevens? Gebaseerd op de bovenstaande cijfers en constateringen bestaan er op het gebied van gezondheid relatief weinig 100% regels voor iedereen. Met wat we weten over de biochemische individualiteit is massamedicatie zoals vaccinatie en fluoridering ondoordacht en zelfs gevaarlijk. Tenslotte zijn er altijd mensen die anders reageren.

Waarom wordt het dan zo hard gespeeld? Waarom wordt er zo stellig gesproken over risico’s van kinderziekten en worden alle gevaren van vaccinaties zo gemakkelijk weggewimpeld? Wie heeft er belang bij het op grote schaal vaccineren van kinderen? Wie gebruikt “experts” om ze dingen te laten zeggen, die ze niet kunnen zeggen? Voor wie betekent vaccineren een oplossing?

Vaccineren en de farmaceutische industrie

Vaccineren is een  oplossing voor een probleem van de farmaceutische industrie. Deze bedrijfstak ontwikkelt nog maar weinig of zelfs geen kaskrakers meer. Dit zijn gepatenteerde en daardoor dure medicijnen die een nieuwe behandelmethode betekenen (of in elk geval als zodanig vermarkt worden) en vele miljoenen zo niet miljarden euro’s opleveren. Bij het gebrek aan nieuwe kaskrakers, is er maar een oplossing: nieuwe patiëntengroepen aanboren en bestaande uitbreiden.

Een recent voorbeeld hiervan is de aangepaste richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Volgens de vernieuwde standaard van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) zou de streefwaarde cholesterol naar beneden moeten, waardoor ineens veel meer mensen cholesterolmedicatie (statinen) zouden moeten slikken. Volgens huisarts Hans van der Linde is deze nieuwe richtlijn goed voor maar een doel: “De enigen die daar baat bij hebben zijn de medicijnfabrikanten,” zei hij in de Volkskrant. En over de commissie die de nieuwe richtlijn bepaalde, voegde hij eraan toe: “Zeven van de twaalf commissieleden hebben banden met farmaceutische bedrijven.”

Kinderen zijn de klos

Een belangrijke doelgroep voor de farmaceutische industrie is kinderen.

We hebben het al gezien met de medicalisering van kindergedrag. Zonder enige echt wetenschappelijke basis wordt bij het gedrag wat we ADHD noemen, hard drugs zoals methylfenidaat aan kinderen gegeven. Kinderen zijn een zeer kwetsbare bevolkingsgroep waarvan nota bene de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.  De marketing voor methylfenidaat waarbij psychiaters als “experts” werden ingezet, bleek uitermate succesvol en het gevaarlijke methylfenidaat (het staat niet voor niets op Lijst 1 van de Opiumwet) werd een kaskraker.

Vaccinaties, ADHD en kinderen

Onevenwichtige berichtgeving

Na de succesvolle verkoop van methylfenidaat is de focus op de volgende kaskraker: vaccins. Zoals elke medicatie dragen ook vaccinaties een risico in zich, zeker als ze in een cocktail worden gecombineerd. Het gebruiken van medicatie is altijd een afweging van risico en baat. Hier moet weloverwogen en per individu naar gekeken worden.

Dat het om een gerichte marketingcampagne gaat, blijkt uit de onevenwichtigheid van de berichtgeving.  Zoals we hebben gezien bestaan echte gezondheidsexperts niet. De stelligheid die de media over de noodzaak en veiligheid van vaccinaties of over de onzinnigheid van de argumenten van tegenstanders ervan hanteert, is daarom niet alleen ongenuanceerd, maar ook onhoudbaar. De vaccinatiecampagne doet sterk denken aan de verkooptechniek van een verzekeringsagent. Hij praat altijd over de gevaren en de risico’s en hoe goed de polis deze dekt. En vooral over hoe verstandig het is om toch maar de verzekering af te sluiten. Zo verkoopt hij zijn polissen.

We hebben al eerder gezien hoe media  en “wetenschap” misbruikt worden om vaccins te slijten. U kunt zich wellicht nog de paniekzaaierij van Ab Oosterhuis herinneren.

Overheid schendt mensenrechten

Zelfs onze eigen overheid loopt in de pas van de farmaceutische industrie. Sterker nog: namens de overheid schendt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onze mensenrechten. Zo boort ze de visie van kritische organisaties zoals de Stichting Vaccinvrij, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en de Vaccinatieraad gewoon de grond in: “Veel van de informatie op dit soort websites is namelijk niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar op aannames en meningen. Het is voor veel mensen lastig om te beoordelen wat van deze informatie klopt. De stelligheid waarmee sommige beweringen worden gedaan, maakt ouders bovendien onzeker,” aldus de website van het RIVM.

De propaganda van het RIVM over deze organisaties is volksmennerij. Bovendien is ze een leugen. Er staan wel degelijk feiten en studies genoemd op de betreffende websites (soms van het RIVM zelf!), maar die tonen andere zaken aan dan wat het RIVM beoogt. Deze aantijgingen zouden net zo goed van toepassing kunnen zijn op de  website van het RIVM en de daar verstrekte informatie. Immers, echte gezondheidsexperts bestaan niet, dus welke bronnen zijn voor de overheid doorslaggevend? Gebruikt het RIVM dezelfde gegevens en bronnen die veroorzaken dat slechts 4,3% van de wereldbevolking gezond is en 58% van de Nederlanders chronisch ziek? Is de reproduceerbaarheid van de studies waarop ze zich baseert, door een onafhankelijke wetenschapper onderzocht? Zijn er onderzoeken gedaan om het tegendeel (ineffectiviteit en gevaar) te bewijzen? Hoe zit het met langetermijnstudies naar de veiligheid van vaccinaties? Zijn alternatieven met minder of geen risico onderzocht?

Het is bijzonder griezelig dat onze overheid (RIVM) zich niet neutraal opstelt, maar de mening van de voorstanders van vaccinatie promoot en de mening van tegenstanders zwart maakt. Het is een overduidelijke poging  om ouders te ontmoedigen zich bij beide kampen te informeren om zo hun eigen gedachten en meningen te vormen. Het RIVM overtreedt hierdoor de Artikelen 3, 18 en 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. En het gebeurt gewoon hier in Nederland!

Geen statistieken maar echte mensen met echte kinderen

De  organisaties die het RIVM probeert onderuit te halen, komen met argumenten die je niet makkelijk naast je neer kunt leggen en dát maakt ouders aan het twijfelen. De overheid kijkt naar statistieken, maar op deze websites vind je naast cijfers en studies ook verhalen van echte mensen met echte kinderen. Ze zijn vaak initiatieven van moeders met kinderen die problemen door vaccinaties kregen. In plaats van ze zwart te maken, zou de overheid er goed aan doen om zich af te vragen, waarom deze organisaties überhaupt bestaan.

Het alternatief: het Rijksvoedingprogramma

Er zou een risicoloos alternatief moeten zijn voor al de gepropageerde vaccinaties. Als we naar de natuur kijken, vinden we er een. We weten dat planten die op humus groeien, in een symbiose (samenlevingsverband) met miljarden micro-organismen in de bodem leven. Ze voeden elkaar en houden elkaar gezond. Zo krijgt de plant penicilline van schimmels in en om de wortels. Tezamen met de aanvoer van een breed spectrum van mineralen en vitaminen verleent de penicilline de plant weerstand tegen ziekteverwekkers.  Een dergelijke plant wordt niet snel ziek. Hieruit blijkt het belang van goede voeding voor gezondheid, precies het onderwerp waarover onze dokters niets hebben geleerd in hun opleiding.

Waarom komt er geen Rijksvoedingsprogramma om de voeding van kinderen te verbeteren? Het zou gericht moeten zijn op het versterken van het immuunsysteem waardoor de koters veel meer weerstand tegen ziekten hebben.  Een dergelijke natuurlijke aanpak zou het Rijksvaccinatieprogramma en de risico’s van vaccinaties  overbodig kunnen maken. Het Rijksvoedingsprogramma zou echter ook naast het Rijksvaccinatieprogramma kunnen bestaan.  Het RIVM zou dan een alternatief kunnen bieden aan de velen die hun kinderen niet willen laten vaccineren. Waarom mensenrechten schenden als er een veilig alternatief is?


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wat is de invloed van voeding op uw gezondheid? Waar komen chronische ziekten vandaan? Hoe komt het dat artsen niet over voeding leren? Wat is de invloed van de farmaceutische industrie en hoe gaat ze te werk? Welke vragen moet u uw dokter stellen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Tv-interview met CF van der Horst over gezondheid, artsen en voeding

Patricia Mensink interviewde CF van der Horst voor Alwareness tv. Dit live-interview werd op 24 april 2019 uitgezonden op Salto 1. Van der Horst is de auteur van het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid dat met meer dan 900 referenties uitstekend onderbouwd is en inmiddels in de vierde druk beland is.

In dit interview spreekt hij over de gezondheidszorg en hoe zowel artsen als u als patiënt misleid worden. Voor dokters begint dat al in hun opleiding. De harde cijfers waarmee hij komt, spreken boekdelen over de gevolgen die de huidige artsenopleiding en de medische protocollen voor uw gezondheid hebben. Van der Horst bespreekt onder andere de effectiviteit van chemotherapie voor kanker. Ook voeding als preventie van en genezing voor ziekten komen aan bod. Hieronder kunt het interview terugkijken.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wat leert een arts in zijn opleiding? Waarom weet hij zo weinig over voeding? Hoever strekt zijn kennis wat weet hij wel en wat niet? Wat gebeurt er in zijn nascholing? Welke vragen stelt u aan uw dokter zodat u de beste behandeling krijgt? Hoe zit het nu precies met cholesterol?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Medicatie en overlijdensrisico

In een artikel over de nieuw verschenen Bosatlas van de Veiligheid kopt Trouw over overlijdensrisico’s: “De keukentrap is pas echt gevaarlijk.”  Het dagblad toont een grafische voorstelling van de kans op overlijden door verschillende oorzaken (zie hieronder).

Overlijdenskans gebaseerd op de Bosatlas van de Veiligheid (bron: Trouw)
Overlijdenskans gebaseerd op de Bosatlas van de Veiligheid (bron: Trouw)

De krant stelt dat er een groot verschil is tussen de aandacht die de verschillende doodsoorzaken hebben. “Er zijn manieren om te overlijden die nou eenmaal een grotere maatschappelijke impact hebben dan andere. Doden als gevolg van een groot ongeluk (kans: 1 op de 17 miljoen) halen sneller de krantenkolommen dan de doden die vallen door fijnstof (1 op de 5900).”

Het vreemde is dat de de Bosatlas de grootste doodsoorzaak na ziekte  buiten de cijfers heeft gehouden: medicijnen en medische fouten. Volgens de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche veroorzaakt iedere huisarts zeker een sterfgeval per jaar als gevolg van de “bij”werkingen van medicijngebruik.

Door C.F. van der Horst

Overlijdensrisico

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal door artsen veroorzaakte sterfgevallen in Nederland niet zo heel groot: sinds 2010 gemiddeld zo’n 33 per jaar. Die cijfers kloppen echter niet. Een Europese studie die in 2014 in het Britse artsenblad The Lancet gepubliceerd werd, liet zien dat in 2009-2010 in Nederland 1,5% van de operaties binnen 30 dagen een dodelijke afloop had  (466 sterfgevallen). In 2013 bracht RTL het nieuws naar buiten dat het over een lijst van 1000 medische missers beschikte. 300 ervan waren overlijdensgevallen. Er lijken dus nogal wat zaken de doofpot in te gaan. Er is bovendien nog meer onduidelijkheid, omdat de cijfers over overlijden door een verkeerde medicatie, verkeerde combinatie van middelen of verkeerde dosering niet bekend zijn (gemaakt).

In vergelijkbare westerse landen zoals Canada en de VS zijn meer cijfers bekend over overlijdensrisico’s. Daardoor kun je een beeld vormen hoe de situatie hier waarschijnlijk ook is. Hoewel er verschillen qua structuur van de gezondheidszorg zijn, zijn de behandelmethoden en medicatie grotendeels soortgelijk.

Interessante cijfers over het doodsoorzaken in Canada werden in 2004 gepresenteerd door de Ron Law, voormalig directeur van de National Nutritional Foods Association. Hij vergeleek verschillende overlijdensrisico’s met de kans om tijdens een vliegtuigvlucht te verongelukken. Het overlijdensrisico door medische fouten in ziekenhuizen en van “bij”werkingen door medicatie was samen met dat van roken en hart- en vaatziekten het grootst — en (vele) duizenden malen groter dan de kans om te verongelukken met een Boeing 747.

Hij deed hetzelfde tien jaar later zowel voor het Verenigd Koninkrijk als de gehele Europese gemeenschap en kwam uit op soortgelijke cijfers.

Veel meer doden door medische fouten dan aangenomen

Professor Martin Makary van de gerenommeerde John Hopkins Universiteit in Baltimore in de VS schreef dat, gebaseerd op de bekende cijfers, medische fouten niet alleen bijna 10% van de sterfgevallen in de VS uitmaken en daarmee als doodsoorzaak op de derde plek staan, maar  ook dat deze getallen “die we hebben afgeleid uit de literatuur, een onderschatting zijn omdat de uitgevoerde onderzoeken geen poliklinische sterfgevallen of sterfgevallen thuis ten gevolge van een medische fout omvatten [nadruk toegevoegd].”

Met andere woorden, de cijfers zijn onvolledig en het aantal medische fouten als doodsoorzaak moet daardoor aanzienlijk groter zijn, dan men tot op heden aanneemt. De situatie in Nederland zal niet veel anders zijn.

Het grote overlijdensrisico dat bestaat als gevolg van van medicatie en medische fouten, maakt het ontbreken van enige cijfers hierover in de Bosatlas van de Veiligheid een groot manco.

Medische fouten gedefinieerd

Professor Makary zag bovendien nog een aantal zaken over het hoofd, waardoor de werkelijke cijfers nog slechter zijn. Hij definieerde overlijden als gevolg van medische fouten als overlijden door:

 1. Een fout in beoordeling, vaardigheid of coördinatie van de zorg (Zoals de fouten die tijdens ingrepen worden gemaakt. Het tv-programma Zembla documenteerde enkele van deze calamiteiten in het UMC in Utrecht)
 2. Een diagnostische fout
 3. Een systeemdefect [van apparatuur] dat de dood tot gevolg heeft of een mislukking om een patiënt te redden van de dood
 4. Een vermijdbare bijwerking.
Professor Martin Makary
Professor Martin Makary

In deze opsomming vergat hij een aantal cruciale aspecten te vermelden:

 • Elke medicatie heeft “bij”werkingen. Het zijn de ongewenste werkingen van een middel. Als je op willekeurig welke bijsluiter kijkt, zie je dat deze de gewenste werkingen in aantal vele malen overtreffen.  Zodra je medicatie geeft heb je onvermijdelijk “bij”werkingen want deze zijn deel van de werkingen van een middel. Je kunt hooguit proberen om de meest schadelijke vermijden.
 • Veel mensen krijgen chronische medicatie. Er bestaan geen studies die de veiligheid en effectiviteit van langdurig medicijngebruik aantonen. Chronisch medicijngebruik is een risico omdat medicijnen enzymsystemen verstoren en daardoor op zichzelf klachten kunnen veroorzaken.
 • Polyfarmacie, het voorschrijven van twee of meer medicijnen tegelijkertijd, komt veelvuldig voor. Niemand weet hoe de chemicaliën in het lichaam elkaar tegenwerken of juist versterken. Er bestaan geen wetenschappelijke studies die hierover uitsluitsel geven.

Chronische medicatie en polyfarmacie zijn onwetenschappelijk en een Russisch roulette. Hierdoor zijn ze naar alle waarschijnlijkheid belangrijke maar geheel onderschatte factoren in het overlijdensrisico door medische fouten.

Er speelt hier nog een ander gevaar. Medicatie vergroot niet enkel het overlijdensrisico, maar, zoals hierboven uiteengezet, heeft ook naast de gewenste altijd ongewenste werkingen. Daarom is chronische medicatie in veruit de meeste gevallen onverantwoord. Toch krijgen met name onze ouderen enorme hoeveelheden medicatie voorgeschreven  die ze jarenlang gebruiken moeten. Zowel de duur als de combinatie van verschillende middelen zijn zeer bedenkelijk.

Uit observatie blijkt dat een dergelijke  chemische cocktail hen — naast andere “bij”werkingen — depressief kan maken. Vreselijk voor henzelf en hun omstanders, maar op zich weer aanleiding om nog een medicijn voor te schrijven. Het einde is zoek.

Het aantal ouderen dat 10 of meer medicijnen krijgen is onthutsend. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat “30-45 procent van de 65-plussers, in totaal tussen 750.000 en één miljoen mensen, dagelijks vijf of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken. Voor bijna 20 procent van de 75-plussers (circa 200.000 mensen) loopt dit aantal op tot meer dan negen.” Ter illustratie ziet u hieronder een voorbeeld van het medicijngebruik bij een willekeurige 80-jarige man. Dagelijks moet hij maar liefst 16 medicijnen nemen!

Medicatielijst van een 80-jarige man
Een voorbeeld van polyfarmacie: De medicatielijst van een 80-jarige man (op een A4!). Maar liefst 16 verschillende soorten moet hij elke dag innemen!

Zijn medicijnen echt nodig?

De vraag is of deze medicijnen echt allemaal nodig zijn. Van de ongeveer 2000  medicijnen die er op de markt zijn, wist een apotheker er desgevraagd slechts een te noemen die echt geneest: antibiotica. De rest zijn symptoombestrijders of uitstelmiddelen. Omdat de arts in zijn opleiding weinig gereedschappen krijgt hoe hij oorzaken moet behandelen, is hij gedwongen in te zetten wat hij wel heeft geleerd. In veel gevallen komt dat neer op het voorschrijven van deze symptoom- en uitstelmiddelen.

Daarbij wordt er ook medicatie voorgeschreven omdat iemand statistisch in een risicogroep zit. Met andere woorden, iemand is nog geen patiënt, maar er bestaat een kans op een klacht en daarom schrijft de arts voor de zekerheid iets voor, zoals bloedverdunnende, bloeddrukverlagende en cholesterolverlagende medicijnen. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid legt uit hoe dit voorschrijfgedrag wordt beïnvloed door statische modellen, het zogenaamde Number Needed to Treat (NNT). Het NNT wordt gedefinieerd als dat aantal mensen dat gedurende een bepaalde termijn behandeld moet worden om te voorkomen dat een ervan een ziekte krijgt dan wel te zorgen dat hij geneest. Zo kan het gebeuren dat een medicijn aan 100 mensen verstrekt moet worden zodat een van hen er baat van heeft. Hierdoor nemen de meeste mensen onnodig medicatie.

Medische opleiding schiet tekort

Uit het onthutsend grote overlijdensrisico als gevolg van medische fouten en medicatie moge het duidelijk zijn dat het medisch onderwijs schromelijk tekort schiet.

Onze dokters zijn welwillende en hulpvaardige mensen. Hun opleiding heeft ze echter gericht op ziekte en farmacie. Ze zouden juist moeten leren over gezondheid en hoe deze op een natuurlijke wijze te behouden is. Voeding zou een groot deel van de artsenopleiding moeten uitmaken, misschien zelfs wel het leeuwendeel.

“Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding,” zei de Griekse arts Hippocrates ooit. Het opvolgen van dit advies zou het overlijdensrisico als gevolg van een medische behandeling vele malen verkleinen. En zouden onze artsen ook niet veel meer voldoening vinden in de kunst om mensen gezond te houden?


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Waarom leren onze artsen niets over voeding in hun opleiding?  En waarom doet onze regering daar niets aan? Hoe zit het met de voedingsrichtlijnen — door wie worden deze vastgesteld en hoe betrouwbaar zijn ze?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2017 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Voeding en gezondheid

Zo’n 2400 jaar geleden deed de Griekse arts Hippokrates zijn beroemde en vaak geciteerde uitspraak “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.” Deze krachtige uitspraak is nu net zo geldig als in de Oudheid. Helaas onderkent niet iedereen het belang ervan.

Hippocrates: "Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding"
Hippocrates: “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”

Door C.F. van der Horst

Relatie voeding en gezondheid

Men is al heel lang op de hoogte van het verband tussen voeding en gezondheid. In hun boek The Nutrition Desk Reference schreven auteurs Garrison en Somer dat volgens Egyptische hiëroglyfen het belang van de bijdrage van voeding aan goede gezondheid al meer dan 7.000 jaar geleden bekend was. Voeding kan de gezondheid echter in zowel positieve als in negatieve zin beïnvloeden. Dit artikel belicht in een notendop een aantal aspecten.

Goede voeding en gezondheid gaan samen
Goede voeding en gezondheid gaan samen

De functie van voeding

De functie van voeding is natuurlijk in eerste instantie om te overleven. In tweede instantie is een goed bereide dis in de meeste gevallen gewoon lekker. Een derde aspect is de sociale atmosfeer in familie-, vrienden- of zakenverband: de maaltijd verhoogt de affiniteit tussen de deelnemers en legt veelal een prima basis voor een goed gesprek. Vroeger bestond een maaltijd uit aardappelen en reuzel — nog geschilderd door Vincent van Gogh — al dan niet vergezeld van vooral bonen en koolsoorten die op de koude Hollandse grond konden gedijen. Met het toenemen van de welvaart heeft er een prioriteitsverschuiving plaatsgevonden. Het smaakaspect  wordt steeds belangrijker gevonden dan de voedingswaarde. Daardoor wordt de kloof tussen kwalitatieve voeding en gezondheid groter.

De aardappeleters: Van Gogh over voeding en gezondheid
Vincent van Gogh: De aardappeleters (1885)

Kwaliteit van voeding daalt

De maatschappelijke voorspoed en de verbeterde logistieke middelen brachten in de zestiger jaren van de vorige eeuw andere keukens naar Nederland. Terwijl het aanbod aan voedsel groter werd, veroorzaakte de moderne landbouwmethoden en voedingsmiddelentechnologieën dat de kwaliteit ervan allengs verminderde. Mede hierdoor kwam er een markt voor snacks. Het lichaam bleef ondanks drie maaltijden per dag vragen om voedingsstoffen.

Te veel chemicaliën, te weinig voedingsstoffen

Met het toenemende kunstmestgebruik nam ook het gebruik van pesticiden na de Tweede Wereldoorlog een vlucht. In Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid kunt u lezen dat het gebruik van kunstmest en pesticiden aan elkaar gekoppeld is. De gifstoffen die men door pesticidengebruik onvermijdelijk via groenten en fruit binnen krijgt, worden in het vetweefsel opgeslagen en hopen zich daar op. Daarnaast deden chemicaliën zoals conserveringsmiddelen, zoet-, kleur-, geur- en smaakstoffen hun intrede en werden steeds vaker en in steeds grotere mate gebruikt.

Gemaksvoeding

Gemaksvoeding (kant-en-klare maaltijden en pizza’s) bleek een enorme markt te zijn. Het voedingspatroon verslechterde als resultaat: volgens de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2007-2010 consumeerde de Nederlandse bevolking in die tijdsperiode onvoldoende fruit, groenten, vis en vezels, terwijl de hoeveelheid verzadigd vet in het dieet hoog was. Al deze zaken hadden consequenties voor ons aller gezondheid — een ervan is het subklinische tekort.

Subklinische tekorten

Indien de voeding onvoldoende bouwstoffen verschaft, zal het lichaam het ontstane tekort proberen te compenseren door meer te eten. Als men meer van hetzelfde — onvoedzame — eten consumeert, verhelpt men het gebrek echter niet. Zo zullen ook aanvullende snacks, koekjes en zoutjes niet in staat zijn om het tij te keren.

Tekorten aan essentiële stoffen veroorzaken een reeks van gezondheidsklachten, terwijl de dokter klinisch niets vaststellen kan. Men spreekt in dat geval van subklinische tekorten, zoals van de vitamine B groep. Zo kan er een subklinisch tekort bestaan van alle micronutriënten (vitaminen, mineralen en fytochemicaliën of fytonutriënten). Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid behandelt het onderwerp van subklinische tekorten uitgebreid waarbij zowel de oorzaak, de gevolgen en de oplossing aan bod komen.

Industriële belangen

In het bedrijfsleven gaat het om geld verdienen. Dat is op zich niet verkeerd, zo lang het economisch belang niet boven het gezondheidsaspect wordt gesteld. De voedings- en genotsmiddelenindustrie is met ongeveer 122.000 werknemers bij circa 5.000 bedrijven de grootste industrie van ons land. Volgens de Monitor Levensmiddelenindustrie 2014 gaat het alleen in Nederland al om een omzet van ongeveer 62,4 miljard euro op jaarbasis.

Tussen 2004 en 2013 steeg de investering in R&D met maar liefst 75%. Dit wil zeggen dat er steeds meer onderzoek naar en ontwikkeling van producten zal komen om Nederlands toonaangevende positie op de wereld te handhaven en de winst te vergroten. Het gaat om nieuwe producten die door mensen vervaardigd worden (en niet door de natuur), zoals andere soorten fastfood, frisdranken, toetjes, sauzen, zoutjes en snacks. Dit is niet het kwalitatief hoogwaardige voedsel dat een lichaam nodig heeft om goed te functioneren en gezond te blijven.

Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR
Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR

R&D

In het rapport Innovatie in de levensmiddelenindustrie. Een internationale benchmarkstudie van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) van Wageningen UR staat: “R&D is belangrijk voor de levensmiddelenindustrie, maar heeft een ander karakter dan, bijvoorbeeld, in de telecommunicatie: nieuwe producten zijn variaties van bestaande producten; innovatie is meer gericht op bedrijfsprocessen, marketing en organisatie, en is minder gedreven door een technologie-‘push’, dat wil zeggen door een wetenschappelijke ontdekking.” Twee van deze vier aspecten zullen u direct kunnen raken.

Gevolgen voor u als consument

Van de bovenstaande innovaties zult u als consument vooral nieuwe (variaties van bestaande) producten en de marketing ervan ervaren. U zult meer producten zien die zich door een of andere bewerking onderscheiden van die van een concurrent of die handig inspelen op een modegril zoals “light” producten — ergo met meer chemische toevoegingen. Over de lange termijn gevolgen van deze toevoegingen en vooral hun onderlinge synergistische werking tast men nog in het duister. Het is echter een feit dat sinds het invoeren van al deze voedingsadditieven het aantal welvaartsziekten (kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas om er een paar te noemen) schrikbarend is toegenomen. Het lichaam kan veel hebben, maar heeft grenzen. Desondanks zullen uitgekiende reclames de nieuwe, bewerkte producten met hun chemicaliën nog beter verkopen.

De glimlach van Hippocrates

Met een toekomstig uitgebreid arsenaal aan nieuwe door mensenhanden vervaardigde voedingsproducten dreigt de puur-natuur voeding op de achtergrond geraken — tenzij U voor gezondheid kiest. De keuze voor biologische voedingsmiddelen is aan te raden. Niet alleen bevatten deze meer micronutriënten dan conventioneel geteelde, maar ook kunt u door deze optie chemicaliën in uw voedsel in grote mate beperken. Geef uw lichaam wat het nodig heeft en vermijd wat het (meestal op termijn) ziek maakt. Laat Hippocrates glimlachen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wat is goede voeding? Wat zijn symptomen van subklinische tekorten? Welke e-nummers/toevoegingen moet je absoluut mijden?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Dodelijke leugens en kanker

Steeds meer mensen krijgen kanker. Volgens gegevens uit 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is kanker doodsoorzaak nummer een. Ook andere welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas, komen steeds vaker voor. Deze ontwikkeling met de bijbehorende hulpvraag veroorzaakt dat de gezondheidszorg niet meer te betalen is.

Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid vertelt een verhaal dat u eigenlijk niet weten mág. Ondanks dat het goed leesbaar is, zijn de soms schokkende gegevens niet altijd makkelijk te bevatten. En als u enkel van het goede in de mens uitgaat, wílt u ze misschien niet eens geloven. De met meer dan 900 referenties goed gedocumenteerde inhoud van dit exposé openbaart evenwel hoe commerciële belangen winstbejag boven gezondheid stellen.

Overledenen door kanker en hart- en vaatziekten
Klik op de afbeelding om ze te vergroten

Misleiding en kanker

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid verklaart waarom kanker steeds vaker voorkomt, terwijl de gesanctioneerde behandelingen ervoor goeddeels falen. Het boek draagt ook alternatieve oplossingen aan. Tevens beschrijft het marketingstrategieën van de agrochemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie die overheden, artsen en patiënten — mogelijk u of uw familie — op het verkeerde been zetten. Deze misleiding heeft meer dan eens tot een fatale afloop geleid — en doet dit nog dagelijks. Hierdoor kan men met recht van dodelijke leugens spreken. Als u het bedrog doorziet, verkleint u de kans dat u of uw familie hetzelfde lot beschoren is. De informatie in Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid zal u ongetwijfeld daarbij helpen.

dodelijke leugens en kanker
Kanker als gevolg van dodelijke leugens?

Misstanden

Er zijn te veel berichten over misstanden in de gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie.  Richtlijnen voor voeding of gezondheid zijn niet altijd juist, zoals de aanbevolen hoeveelheden voor vitaminen en mineralen en de drempelwaarden voor giftige stoffen (waarom mogen er überhaupt giftige stoffen in voeding of gebruiksartikelen zitten?). Met de stand van zaken is het geen wonder dat welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes zo vaak voorkomen.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid documenteert de achtergrond van deze misstanden of richtlijnen. Zo kunt u begrijpen wat eraan mankeert en waarom. Het is echter nog belangrijker dat deze informatie u zal helpen om voor uw gezondheid en die van uw familie betere en geïnformeerde beslissingen te maken over voeding en geneeswijzen/therapieën. Het is een cliché, maar zeker van toepassing: het voorkomen van kanker is beter dan genezen!

Te koop


Wetenschappers en zelfs artsen blijken te koop en worden met succes als marketinginstrument  ingezet. Adviescommissies bestaan veelal uit door de industrie gesponsorde wetenschappers en de adviezen ervan vallen opvallend vaak positief voor de industrie uit. We kennen waarschijnlijk allemaal het schandalige advies van Ab Osterhaus voor vaccins tegen de Mexicaanse griep. De kosten voor de Nederlandse Staat konden hierdoor oplopen tot maar liefst 700 miljoen euro. Niet alleen waren deze vaccins ongetest en daardoor een potentieel gevaar voor de gezondheid, ze waren als nieuw gepatenteerde geneesmiddelen peperduur en naar achteraf bleek, geheel overbodig. Wist u dat Osterhaus verbonden is aan een door de  industrie gesponsorde organisatie die bij ouderen een vaccinatiegraad van 75% nastreeft?

Farmaceutische marketing en gezondheidBehandeling van kanker op dood spoor


Erger wordt het, wanneer voedingsmiddelen op de markt toegelaten worden waarbij dierproeven laten zien dat de producten kanker veroorzaken. Minimaal zou er lange termijn onderzoek naar de gevolgen voor mensen gedaan moeten worden, maar deze noodzaak wordt weggewuifd. Sinds 1971 zijn vele biljoenen euro’s en dollars in onderzoek naar de oorzaak en behandeling van kanker gestopt en toch krijgen steeds meer mensen kanker. De huidige kanker behandelingen van chemotherapie, bestraling en operaties lijken een dood spoor, terwijl veelbelovende natuurlijke kanker behandelingen — diverse worden besproken in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid — niet verder worden onderzocht. Krijgt uw arts in zijn opleiding en nascholing (en uiteindelijk dus u) wel de waarheid te horen over oorzaak en therapie of is er sprake van potentieel dodelijke leugens die hij zonder er erg in te hebben, verspreid?


U kunt helpen!

Vond u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Wat te denken van een verband tussen kanker en wat we eten en vooral met wat er aan kunstmatige stoffen (e-nummers) en pesticiden in ons voedsel zit? Hoe zit het met genetisch gemanipuleerde gewassen — hebben deze enige nadelige invloed op uw gezondheid of het ontstaan van kanker? En welke factoren bepalen of u al of niet gezond bent en blijft en kunnen voorkomen dat u allerlei “subklinische” klachten krijgt (u voelt zich niet fit, maar uw dokter verklaart u gezond)?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 


Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.