Tagarchief: vaccineren

Vrije mening, waarheid en gezondheid

“Vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee gelijk is aan vier.” Dit zijn de woorden die Winston Smith, de hoofdpersoon van George Orwells 1984, in zijn dagboek schreef. Winston werd gemarteld om zijn zienswijze aan te passen aan die van de Partij van Grote Broer (Big Brother), want wat de Partij als waarheid beschouwt, is waarheid. “Twee plus twee is vier,” vond Winston. De Partij-beul O’Brien praatte tijdens de marteling op hem in: “Soms, Winston. Soms is het vijf. Soms is het drie. Soms is het alles tegelijk. Je moet beter je best doen. Het is niet gemakkelijk om geestelijk gezond te worden.”

In 1984 waarschuwt Orwell voor de inbreuk op de vrije mening en het verdraaien van waarheid.

George Orwell over waarheid en vrije mening
George Orwell: voorvechter van waarheid en vrije meningsuiting

Helaas is de bezorgdheid van deze Britse auteur en criticus op dit moment in de hele westerse wereld in elk geval ten dele terecht gebleken. U hebt vast gehoord over “fake news” (nepnieuws). Ook in de gezondheidszorg is hiervan al vele jaren sprake. Gevestigde belangen beïnvloeden op slinkse wijze artsen en overheid (lees Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid). In de veronderstelling goed geïnformeerd te zijn en het juiste te doen, verspreiden deze vervolgens soms onjuiste informatie over gezondheid als “waarheid”. Andersdenkenden worden publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Door C.F. van der Horst

Vrije mening bedreigd

De vrije mening en het uiten ervan is ook in Nederland en België geen vanzelfsprekend recht. Sterker nog, er is een bedreiging van deze vrijheid. We zagen het in het zestiger jaren toen tegenstanders van fluoridering van het drinkwater belachelijk werden gemaakt. Het kwam weer aan het licht toen de alternatieve kankerbehandeling van dokter Cornelis  Moerman succesvol bleek en deze Vlaardingse arts aangevallen werd (zie Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid). We zien het nu weer met de grootschalige campagne voor het vaccineren van kinderen en het pushen van de onbewezen griepprik. De “gevaren” van relatief onschuldige kinderziekten worden enorm overdreven, terwijl de potentiële gezondheidsschade door het vaccineren zo goed als weggelachen wordt. Daarentegen worden de voordelen ervan veel mooier voorgesteld.

Omdat het om betrouwbaar geachte bronnen gaat, kan het lastig zijn om uw eigen, afwijkende mening te vormen en te handhaven. Het kennen van uw grondrechten is daarom belangrijk om onafhankelijke beslissingen te nemen op het gebied van uw gezondheid.

Vrije mening en uw grondrechten

Voor een vrije mening zijn de Rechten van de Mens essentieel. Maar weet u wat mensenrechten zijn? Waar komen ze vandaan en waarom zijn ze belangrijk? De volgende video, gemaakt door Jongeren voor Mensenrechten geeft u een simpele uitleg.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe gevestigde belangen artsen en overheid op slinkse wijze beïnvloeden? Hoe deze hierdoor soms onjuiste informatie over gezondheid als “waarheid” verspreiden?  En hoe u juiste gezondheidskeuzes maken kunt?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright ©  2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Vaccineren tegen mazelen

Vaccineren tegen mazelen is regelmatig in het nieuws. Bij tijd en wijle komt er een internationale mediagolf over het gevaar van mazelen en de noodzaak voor vaccinatie. Maar hoe ernstig is mazelen en hoe vaak leidt dit tot sterfgevallen? Hoe effectief is het vaccineren tegen mazelen? En wat kun je doen als je kind mazelen heeft?

door C.F. van der Horst

12/05/2019

Hoe ernstig is mazelen?

Mazelen is een besmettelijke virusinfectieziekte die begint met verkoudheid, hoesten, rode en lichtgevoelige ogen en koorts. De koorts kan – zoals dat in het algemeen bij jonge kinderen vaker gebeurt – hoog oplopen. Hoewel dat erg vervelend is, is koorts een natuurlijke prikkel die het immuunsysteem in werking zet. Over het algemeen is mazelen een vrij onschuldige ziekte die slechts in zeldzame gevallen tot complicaties kan leiden. Voor kinderen in ontwikkelingslanden is de kans op deze complicaties en zelfs overlijden tamelijk groot, maar dat is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te wijten aan ondervoeding en gebrekkige medische voorzieningen. Zoals u hieronder kunt lezen, hebben kinderen in ons land weinig te vrezen.

Sterfte door mazelen

In Nederland is er volgens het RIVM “nauwelijks nog sterfte door mazelen”. Interessant genoeg was dat al zo voordat het vaccineren tegen mazelen deel uitmaakte van het Rijksvaccinatieprogramma.

Volksgezondheidenzorg.info, een website van het RIVM, zegt daarover:  “In de jaren ’30 van de vorige eeuw varieerde de sterfte aan mazelen tussen 200-300 gevallen per jaar. Het aantal sterfgevallen werd steeds lager, uitgezonderd een uitschieter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen vaccinatie werd ingevoerd in 1976 was de sterfte in Nederland al gedaald tot enkele gevallen per jaar. Uit de doodsoorzakenstatistiek en de meldingen zijn in totaal elf sterfgevallen van mazelen bekend in de 35 jaar tussen 1981 en 2015.”

Aantal sterfgevallen door mazelen 1905-2017 (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek) 

Vaccineren tegen mazelen geen invloed op golfbeweging

Zoals de meeste infectieziekten komt ook mazelen in golfbewegingen voor.  Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen dit duidelijk aan. De verplichte registratie van deze infectieziekte is vanaf 1976 ingegaan, het moment waarop het vaccineren tegen mazelen in het Rijksvaccinatieprogramma is ingevoerd. Bestond er voor dit programma een golfbeweging, ook na de invoering ervan is deze nog steeds aanwezig. Kennelijk heeft het al of niet vaccineren tegen mazelen weinig of geen invloed erop.

Optreden van mazelen in Nederland aan de hand van de verplichte melding
Optreden van mazelen in Nederland aan de hand van de verplichte melding

Vaccinatiecampagne: omzet naar 60 miljard dollar

De enorme druk op vaccineren tegen mazelen van dit moment komt niet vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Immers, we hebben gezien dat volgens het RIVM er in Nederland “nauwelijks nog sterfte door mazelen” bestaat. Om het in perspectief te zetten: volgens cijfers van het CBS is de kans om te overlijden door bliksem ruim vier keer zo groot als de kans om te overlijden door mazelen. Waar komt de vaccinatiecampagne dan vandaan?

Vergelijk sterftecijfers mazelen en bliksem
Vergelijk sterftecijfers mazelen (oranje) en bliksem (grijs). Bron: CBS 

Vaccinatie is een miljarden-business. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verdrievoudigde tussen 2000 en 2013 de wereldwijde vaccinmarkt in waarde (van 5 miljard dollar tot bijna 24 miljard). Maar de rek is er nog lang niet uit, want in 2014 bedroeg de omzet 32,2 miljard dollar en volgens de verwachtingen stijgt deze markt naar bijna 60 miljard dollar in 2020. Met de huidige vaccinatiecampagne is dat geen wonder.

Totale opbrengst van de vaccinmarkt van 2014 tot 2020 in miljarden dollars (bron: Statistica)

Het is opzienbarendheid dat diezelfde onafhankelijk geachte WHO veel doet om  onrust te zaaien. Zo schreef dagblad Trouw al over het alarm dat de WHO sloeg over de hoge sterfte in Europa door mazelen, een gegeven dat niet strookt met wat wij hier in Nederland zien.  Een voorbeeld van hoe de WHO de feiten verdraait om paniek te zaaien vindt u hier.

Wie is de WHO?

Een stukje uit het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is hier op zijn plaats, want het belicht de achtergrond van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. “De WHO is sinds 2004 door de vele PPPs (Public-Private Partnerships) afhankelijk geworden van financiering uit industriële en privé-bronnen. Zo was de Bill & Melinda Gates Foundation met een jaarlijkse bijdrage van 446 miljoen dollar (ongeveer 10% van de totale begroting van de WHO) na de VS de grootste donateur. Het geld werd echter niet onvoorwaardelijk gegeven, want het echtpaar bleef wel zelf bepalen waaraan het geld besteed werd.

Daar Bill Gates een groot voorstander van wereldwijde vaccinatie is (via het Bill en Melinda Gates Kinder Vaccinatie Programma – de Bill & Melinda Gates Foundation is sinds 1999 ook de initiator en motor achter de Global Alliance for Vaccines and Immunisation – GAVI) en daar grote sommen geld heen gaan, zal dat ongetwijfeld bijgedragen hebben aan een welwillende houding bij de WHO ten aanzien van vaccinatieprogramma’s.” Waarvan akte.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Strategische filantropie

In een interview op de Amerikaanse zender CNBC in januari 2019 zei de voormalige Microsoft-man dat  hij de afgelopen 20 jaar een investering van maar liefst 10 miljard dollar gedaan heeft voor de ontwikkeling en distributie van vaccins. Als zakenman wil Gates deze investering – naar zijn grote voorbeeld John Rockefeller –  via zijn Foundation en de GAVI uitbetaald zien. Strategische filantropie is de term voor het met (enorme) donaties beïnvloeden van beleid en wetenschap, zodat de “donatie” uiteindelijk veelvoudig in de portemonnee terugkomt.

Moet ik mijn kind vaccineren?

Volgens Artikel 11 van de Grondwet mag u zelf bepalen of u uw kind laat vaccineren.  Dit Artikel luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Het al of niet vaccineren van uw kind is dus geheel aan u en mag grondwettelijk niet bepaald worden door een arts, consultatiebureau, school of kinderdagverblijf.

Het is raadzaam in overweging te nemen dat elk medicijn, dus ook vaccinaties, “bij”-werkingen heeft. Daarom moet men voor het gebruik van medicijnen altijd een risico-baten afweging maken. In de mediacampagnes waar nota bene onze eigen overheid aan meedoet, worden zowel de risico’s van mazelen als de baten van vaccinatie schromelijk overdreven. Het constant herhalen van de boodschap om te vaccineren door verschillende kranten of zenders is niets anders een georganiseerde campagne. Herken het voor wat het is. Het is zeer bedenkelijk dat daarbij het risico van het vaccineren tegen mazelen of andere ziekten geheel gebagatelliseerd wordt.

Het huidige mazelenvaccin, MMRVAXPRO van producent MSD, bevat een aantal zeer bedenkelijke en niet ongevaarlijke componenten, zoals sporen van genetische gemodificeerd bloedeiwit, mononatrium L-glutamaat (MSG of E621) en fenolrood dat bij chronisch gebruik zelfs kanker kan veroorzaken.

Afweging: wel of niet?

Het is niet zo dat elke vaccinatie per se slecht is, maar wel dat er aan elke vaccinatie een risico kleeft. Als ouder hoort u die te kennen. De afweging zou dan moeten zijn wat erger is, de vaccinatie of een vrij onschuldige kinderziekte. En ook: hoeveel vaccinaties geeft u uw kind en op welke leeftijd?

Men kan zich bij deze afweging helaas niet blind laten leiden door een dokter of consultatiebureau, want zoals u hier kunt lezen, kunnen zij  niet als gezondheidsexpert worden beschouwd. Men kan zich door hen laten adviseren, maar doet er goed aan om zich ook over de vaccinatierisico’s te informeren. Kritische organisaties zoals VaccinVrij, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en de Vaccinatieraad kunnen u daar meer over vertellen.

Vanwege de “bij”-werkingen zou men medicijnen of vaccinaties alleen dan moeten nemen, als het echt niet anders kan. Daar is volgens de bovenstaande gegevens over mazelen in Nederland absoluut geen sprake van. Daarenboven zijn er veilige alternatieven om het immuunsysteem via een natuurlijke weg op te bouwen of te versterken (zie hieronder).

Wat is beter: natuurlijke immuniteit of vaccineren tegen mazelen?

Als een kind mazelen heeft gehad, zorgt de natuurlijke immuniteit voor een levenslange bescherming. Dit is niet altijd het geval bij het vaccineren tegen mazelen. Het RIVM zegt daarover: “Het doormaken van mazelen geeft doorgaans levenslange immuniteit. Herinfectie met mazelenvirus is zeldzaam in mensen met natuurlijke immuniteit, maar kan voorkomen in mensen met vaccingeïnduceerde immuniteit.” Een kind in staat te stellen zijn eigen immuunsysteem op te bouwen heeft dus verreweg de voorkeur.

Kwaliteitsvoeding (biologisch en eiwitrijk) met veel groenten, weinig of liever helemaal geen witte suiker en witmeel, omega 3-vetzuren en afdoende doseringen vitaminen en mineralen  zijn  essentieel voor een goed werkend immuunsysteem (zie ook het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid). Zo heeft vitamine D een positieve invloed op het voorkomen van mazelen. Voor een goede werking van het immuunsysteem in het algemeen zijn de vitaminen A, B6, B9 (folaat of foliumzuur), B12, C en D en de mineralen koper, zink en seleen van groot belang. Ook voldoende slaap en beweging verhogen de weerstand.

Wat te doen als je kind mazelen heeft?

Als u denkt dat uw kind mazelen heeft, houd het dan thuis en bel de huisarts. Koorts is over het algemeen goed en helpt het immuunsysteem, maar is wel iets om in de gaten te houden. Mazelen is doorgaans niet iets om u veel zorgen over te maken. Zo zegt het RIVM op haar website over de behandeling: “Mazelen gaat meestal vanzelf over.”

Digibron, het kenniscentrum gereformeerde gezindte, meldt het volgende over de behandeling van mazelen: “Er is geen specifieke behandeling van mazelen, behalve bedrust, gezonde voeding en extra fruit. Koorts is in het algemeen gunstig, omdat dit de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers remt. Pijnstillers onderdrukken de koorts en werken daarmee contraproductief. Op 5 februari 2000 rapporteerden dr. K. de Meer en prof. dr. J. J. Roord, kinderartsen in het VUmc, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat vitamine A bij complicaties verergering van de situatie kan tegengaan. Zij adviseerden om kinderen met complicaties bij mazelen een of twee keer vitamine A-druppels te geven, afhankelijk van de leeftijd 1, 2 of 4 milliliter.

Een homeopaat raadde aan kinderen met mazelen Belladonna D3 toe te dienen. Bij oorklachten zou Pulsatilla D30 complicaties helpen voorkomen.

In orthomoleculaire kring wordt gewezen op het nut van extra vitamine A, E, C en aanvullend knoflookcapsules. Dit zou het risico op complicaties verkleinen. Ook veel drinken is volgens orthomoleculaire artsen belangrijk, omdat kinderen met mazelen hoge koorts hebben.”


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Kunt u het immuunsysteem van uw kind met voeding versterken? Hoe komt het dat de farmaceutische industrie zo’n invloed op artsen en het RIVM heeft?  Welke rol spelen de media hierin? Waarom gaan de risico’s van vaccinaties de doofpot in? Hoe zit het met belangenverstrengeling? En wat kun je doen voor je eigen gezondheid of die van je kinderen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Vaccineren: duidelijkheid voor twijfelaars

Door de teruglopende vaccinatiegraad vond er deze zomer (2018) een georganiseerde campagne plaats om ouders over te halen om hun kinderen te laten vaccineren. Een paar dokters (huisarts en voormalig tropenarts Geert-Jan van Holten en longarts Sander de Hosson) twitterden hoe belangrijk het was om te vaccineren.

Bent u gaan twijfelen of u er goed aan doet om uw kind te laten vaccineren? Leest u dan verder.

Oproep van Mark Rutte

Ongeveer tegelijkertijd met de twitterende dokters deed onze eigen minister-president Mark Rutte, mogelijk onder druk van de lobby van de farmaceutische industrie en hun frontgroepen, patiëntenverenigingen en enige dokters, op tv een oproep aan ouders om hun kinderen te laten vaccineren. Hij zei dat hij met het kabinet een vaccinatiegraad van 95% nastreeft.

Mark Rutte doet een oproep voor vaccineren
Premier Mark Rutte doet een oproep om te laten vaccineren (24 augustus 2018).

Waarschijnlijk heeft de premier een soortgelijke brief ontvangen als Donald Trump begin 2017. “Organisaties die families, leveranciers, onderzoekers, patiënten en consumenten vertegenwoordigen” verzochten de Amerikaanse president om openlijk te verklaren dat vaccins veilig zijn — met nul op het rekest. Trump ging niet overstag.

Ongewenste werkingen

Alle medicatie heeft ook ongewenste werkingen. Vaccineren is geen uitzondering. Het is altijd een afweging tussen voor- en nadelen. Soms kan het beter zijn iets niet te doen en onder andere omstandigheden misschien juist wel.

Een interessant artikel dat duidelijkheid verschaft, komt van de hand van mijn grote vriend Rudolf de Wit op Curaçao. Net zoals dokter Moolenburgh de grote motor was bij het stopzetten van de fluoridering van het drinkwater in Nederland (1976), was Rudolf de grote motor om hetzelfde voor elkaar te krijgen in Curaçao (2017). Zijn artikel is eerder verschenen in Support Magazine en vanwege het educatieve karakter wil ik het hier graag — en met toestemming — met u delen.


Even voor de duidelijkheid

“Vanwege de steeds terugkerende vraag of ik ‘tegen vaccinaties ben’ wil ik voor alle duidelijkheid een antwoord geven en dat antwoord ook vastleggen in Support Magazine.Support Magazine met artikel over vaccinatie

Niet tegen vaccineren

Ik ben NIET tegen vaccineren. Ik vind het een prachtige uitvinding, die mogelijk gekopieerd is uit het principe van de homeopathie: breng het lichaam in contact met een dode of sterk verzwakte ziektekiem (microbe, virus, bacterie, gif, kruid, metaal) zodat het lichaam antistoffen gaat aanmaken. Om deze simpele reden kan ik NIET en ZAL NOOIT tegen vaccinaties zijn. Je zou dus kunnen stellen dat ik PRO-vaccinaties ben.

Rudolf de Wit
Rudolf de Wit

Waar zit de kneep bij vaccineren?

Helaas worden bij vaccineren veel hulpstoffen gebruikt en daar zit de kneep. Ik ben namelijk WEL TEGEN het gebruik van:

 • Aluminiumfosfaat, omdat het metaal bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel heeft.
 • Calciumchloride (dihydraat) dat schadelijk is bij inslikken en inademen en irritatie kan geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel.
 • Fenolrood (fenolsulfonftaleïne) dat genotoxisch is en mogelijk een oorzaak is van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 • Formaldehyde (formaline), een zeer giftige stof die het immuunsysteem verstoort.
 • Kaliumfosfaat dat gebruikt wordt als voedingsadditief (E340) en hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht kan veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508), een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en een rol speelt bij het reguleren van het kloppen van het hart
 • Neomycine dat bij een te hoge dosis giftig kan werken op het gehoor en de nieren.
 • Magnesiumsulfaat (E518) dat diarree en nieraandoeningen kan veroorzaken.
 • Mannitol (E421), een zoet- en antiklontermiddel dat uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan veroorzaken.
 • Mononatriumglutamaat (MSG oftewel E621) dat hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden en hartritmestoornissen veroorzaakt en de symptomen van astma verergert.
 • Medium 199, een complex medium is dat polysorbaat 80 en andere substanties bevat.
 • Polysorbaat 80 (E433) dat ook gebruikt wordt in ijsjes, oogdruppels en antivries, met mogelijke bijwerkingen zoals uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst en verward zijn.
 • Zoutzuur (E507) dat in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt wordt en de mogelijke aantasting van de ademhaling, de bloedsomloop, het slijmvlies van de slokdarm en de maag en beschadiging van de bloedvaten kan veroorzaken.

En dan is er nog dit…

Verder ben ik TEGEN:

 • het gebruik van de zogenoemde ‘cocktails’ waarbij verschillende antistoffen in één toediening aan het lichaam gegeven wordt;
 • onnodige vaccinaties want kinderen moeten voor hun 18e levensjaar al zo’n 38 vaccinaties krijgen [in Nederland zijn het er zo’n 30];
 • vaccinaties wanneer het kind ziek is of een verzwakt immuunsysteem heeft;
 • wanneer iemand op één of ander kantoor of ministerie denkt te kunnen/mogen beslissen over MIJN kind, terwijl niemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij (financieel) verantwoordelijk is voor verandering van de gezondheid bij mijn pasgeborene, kind, peuter of kleuter na een vaccinatie. Daardoor flip ik echt helemaal!

Even voor de duidelijkheid

Dus even voor de duidelijkheid: geef mij (of mijn kind) een vaccinatie

 • als het nodig is
 • nadat mijn kind een goed immuunsysteem heeft opgebouwd
 • als elk vaccin afzonderlijk toegediend kan worden
 • als er GEEN schadelijke additieven en ‘hulpstoffen’ zijn gebruikt en
 • als iemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij alle verantwoordelijkheid op zich neemt….

Duidelijk?”


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Het bovenstaand artikel bevat krachtige taal die duidt waar de schoen wringt en waar zelfs door dokters en de premier al te lichtvaardig overheen wordt gestapt.

Waarom is er zo’n strijd over vaccinaties? Waarom tonen de bijsluiters van het RIVM niet alle inhoudstoffen van vaccins? Wat is de invloed van de industrie op artsen en volksvertegenwoordigers en hoe komt deze tot stand?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden. Artikel van Rudolf de Wit verscheen eerder in Support Magazine (augustus 2018) en wordt met toestemming gebruikt.