Tagarchief: suiker

Coronavirus, voeding en immuunsysteem

Wat is de relatie tussen het coronavirus, voeding en het immuunsysteem? Het verband tussen voeding en gezondheid is algemeen bekend. Simpel gezegd houdt goede voeding ons gezond en maakt slechte voeding ons ziek. De juiste voeding voorziet het lichaam niet alleen van macronutriënten (vetten, koolhydraten en eiwitten), maar ook van micronutriënten (vitaminen, mineralen en secundaire plantenstoffen). Met het volledige spectrum aan voedingsstoffen kan het immuunsysteem het lichaam gezond houden en ziekteverwekkers zoals het coronavirus de baas worden. Dus wat gaat er mis?

door C.F. van der Horst

11-04-2020. Afbeelding door Bruno /Duitsland van Pixabay

Voeding is het grote manco

Artsen leren in hun opleiding nauwelijks iets over voeding. En wat ze leren is zo summier dat ze niet in staat zijn om iemand met voeding gezond te houden of te genezen. Ook weten ze niet hoe voeding het immuunsysteem versterken kan. Huisarts Tamara de Weijer, voorzitster van de Vereniging Arts en Voeding, lichtte toe: “Reguliere (huis)artsen zijn leken wat voeding betreft. Eigenlijk hebben wij medicijnen gestudeerd, geen geneeskunde.”

De opleiding heeft de dokters afhankelijk gemaakt van de grotendeels symptoomgerichte middelen die de farmaceutische industrie aanbiedt – elk met hun bijwerkingen. Zelfs de behandelprotocollen zijn daarop afgestemd. We zien dat patroon terug bij het coronavirus. Er zou geen oplossing zijn en het wachten is op een vaccin tegen het coronavirus uit de hoed van de farmaceutische industrie.

Daartegen zijn bedenkingen op te werpen. Naast de overwegingen over de veiligheid en de bijwerkingen van het vaccin, bestaat er een praktisch probleem. Hoeveel mensen moeten geïnoculeerd worden? Het verplichten van vaccinatie tegen het coronavirus (of enig andere ziekteverwekker) gaat niet zo maar. Dat druist in tegen de Code van Neurenberg en de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens.

Gebrek aan kennis over voeding

Door het gebrek aan kennis over hoe ze met voeding het immuunsysteem kunnen versterken, zijn artsen, waaronder virologen en epidemiologen, niet te benijden. Ze lopen achter de feiten aan en moeten keihard werken om de schade te beperken. Virologen en epidemiologen adviseren maatregelen om de gevolgen in te dammen. Maar hoe zit het met het immuunsysteem? We worden 24/7 doodgegooid met berichtgeving over het coronavirus. Hebt u tussen al die berichten ooit iets gelezen over maatregelen om het immuunsysteem te versterken om zo mensen weerbaarder tegen het coronavirus te maken?

Rijksvoedingsprogramma

Hebt u ooit gehoord van het Rijksvoedingsprogramma? Het bestaat nog niet, terwijl het eigenlijk de prioriteit van de regering zou moeten zijn. Het Rijksvoedingsprogramma is een serie van stappen om de Nederlandse burger van jongs af aan de relatie tussen voeding en gezondheid te leren. Op school is voeding een vak en leert het kind het verschil tussen voeding en vulling, welke voeding hem of haar doet groeien en sterk en gezond houdt, welke voedingsstoffen belangrijk zijn voor het immuunsysteem en in welke voedingsmiddelen deze zich bevinden. Het kind leert – binnen het niveau dat het aankan – ook zelf eten klaar te maken, zoals het bereiden van een gezonde salade. Sommige scholen hebben een moestuin waar kinderen hun groenten kunnen verbouwen en waar ze – over de jaren – het verschil kunnen zien en proeven tussen biologisch geteelde gewassen en die met kunstmest verbouwd worden.

Leren over het immuunsysteem

De kinderen leren over het immuunsysteem en zijn verbaasd om te ontdekken dat witte suiker (snoep, frisdrank) gevaarlijk is voor de gezondheid, dat suiker hun immuunsysteem verzwakt, hen voor virusinfecties vatbaar maakt en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Ze leren dat de vitaminen A, B6, B11 (tegenwoordig bekend als folaat), B12, C en D en de mineralen zink, ijzer, koper en selenium het immuunsysteem versterken, zodat ze niet bang voor een coronavirus hoeven te zijn. Ze snappen dat de hoeveelheid voedingsstoffen die hun lichaam nodig heeft, zoals vitaminen, afhangt van de eisen die aan het lichaam gesteld worden. Dat het niet mogelijk is voor elke dag van het jaar één soort dosering voor deze voedingsstoffen vast te stellen, omdat bijvoorbeeld bij ziekte of sport het lichaam veel grotere hoeveelheden nodig heeft.

kinderen leren over voeding en immuunsysteem

Ze leren voorts dat het beter is af te zien van toegevoegde chemicaliën. Dat geldt ook voor de stoffen die zijn goedgekeurd door een officiële instantie omdat een dergelijke instelling om verschillende redenen (nieuwe inzichten, belangenverstrengeling) er nog wel eens naast kan zitten. Ze juichen daarom ook niet als papa voorstelt om naar een snackbar te gaan, omdat ze hebben geleerd dat sommige frietjes met wel veertien chemicaliën bewerkt zijn. Ouders krijgen vanuit de werkgever een voedingscursus aangeboden om zo het ziekteverzuim terug te dringen. Door de bewustzijnsverandering zijn supermarkten genoodzaakt meer voeding in plaats van vulling te verkopen.

Gezondere burgers door goede voeding

De regering ondersteunt het Rijksvoedingsprogramma van harte, omdat de burgers gezonder zijn en meer weerstand hebben tegen ziekte. Ziekteverwekkers zoals het coronavirus vormen daardoor geen ernstige bedreiging. Er treedt minder ziekteverzuim op, de ziektekosten dalen en wanhopige maatregelen die de economie en het moreel van de bevolking aantasten, kunnen achterwege blijven. Er is geen noodzaak voor een politiestaat. Ouderen gebruiken steeds minder chronische medicatie waardoor hun lichaam weer normaal functioneren kan en ook hun weerstand toeneemt. De regering kan ouders die zich zorgen maken over de bijwerkingen van vaccinaties een alternatief aanbieden.  Mogelijk verdwijnt zelfs de noodzaak om te vaccineren geheel.

Artsen bijgeschoold in voeding

Artsen zijn als deel van het Rijksvoedingsprogramma inmiddels bijgeschoold in ten minste de elementaire kennis over voeding. Als er onverhoopt een coronavirus rondwaart, zeggen ze niet dat er geen oplossing is, maar benadrukken de dokters goede voeding (met name veel verse groenten en eiwitten) en dringen er op aan om  witte suiker te laten staan. Ze schrijven op grote schaal vitaminen voor. Ze weten dat ze hoeveelheden moeten aanbevelen die afgestemd zijn op de behoefte en dat deze soms vele malen hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Dosering vitamine C

Ook weten de dokters dan hoe ze vitamine C (ascorbinezuur) moeten doseren. Ze hebben geleerd dat als het lichaam verzadigd is, het niet langer vitamine C opneemt. De overtollige vitamine C komt in de darm terecht en trekt water aan waardoor de ontlasting dun wordt. Zo kun je goed meten of je lichaam voldoende vitamine C heeft. Ze weten dat het maximale effect en de symptoomverlichting met orale doses ascorbinezuur wordt verkregen op een punt net onder de hoeveelheid die diarree veroorzaakt.

Bij gezonde mensen ligt dit verzadigingspunt bij vier tot misschien 15 gram per dag. Voor een lichte verkoudheid heeft het lichaam 30-60 gram nodig, bij een zware verkoudheid 60-100 gram. Bij griep kan men rustig 100-150 gram ascorbinezuur per dag nemen zonder dat de ontlasting dun wordt. Het lichaam heeft kennelijk behoefte aan dergelijke enorme hoeveelheden en neemt ze volledig op. De artsen zijn zich bewust dat vitamine C geheel veilig is en geen bijwerkingen heeft. Wel laten ze iemand eerst iets eten voordat hij of zij ascorbinezuur inneemt. Ze raden mensen aan om gebruik te maken van wat de natuur ons biedt om de weerstand te verhogen.

Chronisch ziek en het vak voeding

Volgens cijfers van het RIVM is het aantal mensen in Nederland met één of meer chronische aandoeningen gestegen van 8,8 miljoen in 2016 tot 9,9 miljoen in 2018 (58% van de Nederlandse bevolking). Een toename van 1,1 miljoen mensen in slechts twee jaar tijd! De coronavirusepidemie lijkt bijna een logisch gevolg.

Kan het zijn dat het ontbreken van het Rijksvoedingsprogramma en vooral het gemis van het vak voeding in de medische opleiding hieraan debet is?

Het is aan u

De enige barrière voor dit programma wordt gevormd door de economische belangen van de farmaceutische industrie en de banken die deze bedrijfstak sponseren, en de enorme lobby van deze industrieën in het parlement. Het is aan u als lezer om druk om uw volksvertegenwoordiger uit te oefenen om het Rijksvoedingsprogramma een feit te maken, zodat een coronavirus of een andere ziekteverwekker nooit een ernstige bedreiging kan zijn.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag

Meer weten?

Waarom leren artsen niets over voeding? Wat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie? Hoe oefent de farmaceutische industrie druk uit op volksvertegenwoordigers? Welke rol speelt belangenverstrengeling?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

 

Suiker & hartklachten

Er is een duidelijk verband tussen suikergebruik en hart- en vaatklachten. Toch is het bij maar weinigen bekend. Dit artikel beschrijft hoe de suikerindustrie de aandacht van suiker naar cholesterol als oorzaak van hart- en vaatziekten heeft verlegd. Het laat zien dat de industrie wetenschappers misbruikt om wetgevers en het publiek te misleiden.

Door C.F. van der Horst

11-12-2016. Foto door jcomp op freepik.com

De wrange smaak van suiker

Suiker veroorzaakt soms een wrange smaak. Half september 2016 brachten onderzoekers van de Universiteit van Californië aan het licht wat sommigen onder ons al bevroedden: de suikerindustrie heeft in grote mate bepaald hoe wetenschappers en de media over suiker schrijven. Ze heeft daardoor beleidsbepalers gemanipuleerd. Uit interne documenten van de Sugar Research Foundation (SRF, thans The Sugar Association) blijkt dat de handelsvereniging in het geheim onderzoekers van de Harvard universiteit heeft gesponsord om aan te tonen dat ontdekkingen dat suiker (sacharose) hart- en vaatziekten veroorzaakt, onjuist waren.

The Sugar Research Foundation & The Sugar Association
The Sugar Research Foundation & The Sugar Association

Achtergrond

Aan het eind van de vijftiger jaren waren er twee kampen met betrekking tot hart- en vaatziekten. Ancel Keys, de vader van de zeer omstreden cholesterol theorie, lanceerde het idee dat de klachten aan vetconsumptie en cholesterol waren gerelateerd. Kort daarop echter identificeerde John Yudkin, een Britse fysioloog en voedingsdeskundige, toegevoegde suikers als de primaire veroorzaker van hart- en vaatziekten. Hij schreef in 1957 in het Britse artsenblad The Lancet dat het te simpel was om deze klachten aan enkel vetconsumptie toe te schrijven: “Het wordt duidelijk dat een aantal epidemiologische gegevens niet door deze eenvoudige hypothesen wordt verklaard.” Yudkin illustreerde dat vetconsumptie als oorzaak twijfelachtig was en suggereerde dat andere factoren, zoals suiker, een rol zouden kunnen spelen.

Tegenwoordig kennen maar weinig mensen de relatie tussen toegevoegde suikers en hart- en vaatziekten, terwijl vet en cholesterol als oorzaak wel bekend zijn. Hier volgt waarom.

Ancel Keys versus John Yudkin: cholesterol of suiker als oorzaak voor hartklachten?
Ancel Keys versus John Yudkin: cholesterol of suiker als oorzaak voor hartklachten?

Bedreiging

Yudkin’s publicaties vormden een bedreiging voor de suikerindustrie, vooral toen in 1962 een medisch congres concludeerde dat in diëten met een laag vetgehalte het soort koolhydraat (suiker) een invloed op het cholesterolgehalte in het serum had. De Brit stelde in 1964 dat de consumptie van vet slechts een bijkomstige index van die van suiker is. Ofschoon de etiologie (oorzaak) van een hartinfarct vrijwel zeker een multifactoriële is, speelt suiker in het dieet waarschijnlijk de belangrijkste rol, aldus Yudkin. Toen er in 1965 twee studies (Ostrander en Epstein)  stelden dat de bloedsuikerspiegel een betere voorspellende factor van arteriosclerose (slagaderverkalking) bleek, was de maat voor de SRF vol.

Sturing van wetenschappelijk debat

Om de belangen van de suikerindustrie te beschermen, besloot de SRF om het wetenschappelijke debat te sturen. In het geheim sponsorde de handelsvereniging een aantal onderzoekers van de Harvard universiteit. Het team kreeg een duidelijke boodschap mee: Yudkin moest geneutraliseerd worden. Er moest een systematische review van de wetenschappelijke literatuur komen die weerlegde dat suiker de oorzaak was van klachten die voorheen aan vet werden toegeschreven. Met een dergelijke aansturing was de uitkomst niet verrassend. De inwerking van serumlipiden (vetten in het bloed, met name cholesterol) zou de enige wijze zijn waarop het dieet vaatziekten kan veroorzaken, zo concludeerden de onderzoekers. Uit correspondentie blijkt dat de voorzitter van de SRF al voor publicatie de uitkomst van de overzichtsstudie had gelezen. Hij prees de onderzoekers met de melding dat het resultaat van hun werk “geheel naar verwachting” was. Hoewel andere sponsoring van de onderzoekers wel in de publicatie werd vermeld, bleef de SRF buiten beeld.

Zeer invloedrijk

Omgerekend naar de huidige koers, betaalde de SRF de wetenschappers bijna $ 50.000. Een goede investering, omdat een dergelijke overzichtsstudie heel serieus genomen wordt. Tandarts Cristin Kearns van het Institute for Health Policy Studies van de Universiteit van Californië zei desgevraagd: “Systematische reviews zijn zeer invloedrijk in beleidsvorming.”

Cariës

Uit een ander onderzoek blijkt dat de SRF een dikke vinger in de pap had bij het National Caries Program (NCP) in de VS. Op diverse fronten probeerde men om bij onderzoek naar cariës de aandacht van suiker weg te houden:

  • financiering van onderzoek naar enzymen om tandplak aan te pakken.
  • een vaccin tegen tandbederf met twijfelachtig potentieel.
  • lobbyen bij het National Institute of Dental Research (NIDR) dat het NCP bepaalde.
  • advies aan een NIDR panel van deskundigen.
  • een kant en klaar rapport voor de NIDR.

Dat rapport bleek een schot in de roos, want het diende als basis voor de eerste voorstellen voor het NCP. Maar liefst 78% ervan was in de onderzoeksvoorstellen terug te vinden. Zo werd voorkomen dat onderzoek dat vervelende consequenties voor de suikerindustrie kon hebben, geen prioriteit kreeg.

Verkeerd geïnformeerd

Deze wijze van opereren heeft ervoor zorg gedragen dat zowel wetenschappers (en adviesorganen die vaak hieruit bestaan), beleidsbepalers en de publieke opinie decennia lang verkeerd geïnformeerd zijn. Professor Stanton Glantz, een van de auteurs van de studie die licht op de manipulatie scheen, zei: “Ze waren in staat om de discussie over suiker decennialang te laten ontsporen.” Dientengevolge werden de bevindingen van Yudkin terzijde geschoven en die van Keys werden als waarheid geaccepteerd, terwijl nu blijkt dat Keys in zijn “Zeven Landen Studie” waarin hij zijn cholesterol theorie “bewijst” de gegevens van 15 andere landen waarover hij beschikte, wegliet omdat ze niet in zijn theorie pasten.

Professor Stanton Glantz
Professor Stanton Glantz

Belangenverstrengeling

Het is duidelijk dat de industrie probeert wetgevers en de publieke opinie te beïnvloeden. Gesponsorde studies hebben vaak voorspelbare resultaten. Belangenverstrengeling is echter niet altijd duidelijk en geldelijk gewin is slechts één vorm ervan. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid beschrijft vijf vormen van belangenverstrengeling. Bovendien worden soms spook- en gastauteurs ingezet, om nog maar te zwijgen over statistische manipulaties en “cherry-picking” (de beste resultaten uit meerdere studies tezamen brengen en presenteren als één studie).

De bovenstaande affaire laat zien dat men de onafhankelijkheid van de onderzoekers moet vaststellen voor men een wetenschappelijke studies enige waarde kan toekennen. Industriële sponsoring van wetenschappelijke studies zou verboden moeten worden, zodat de universiteit als onafhankelijk instelling het kwaliteitsinstituut van weleer wordt.

Niet alleen van suiker zal dat een wrange smaak voorkomen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Welke rol spelen adviescommissies van de overheid in adviezen over suiker? Zijn suikervervangers zoals aspartaam beter? Wat is het ware verhaal van cholesterol en hart- en vaatziekten?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.