Tagarchief: sterfgevallen

Vaccineren tegen mazelen

Vaccineren tegen mazelen is regelmatig in het nieuws. Bij tijd en wijle komt er een internationale mediagolf over het gevaar van mazelen en de noodzaak voor vaccinatie. Maar hoe ernstig is mazelen en hoe vaak leidt dit tot sterfgevallen? Hoe effectief is het vaccineren tegen mazelen? En wat kun je doen als je kind mazelen heeft?

door C.F. van der Horst

12/05/2019

Hoe ernstig is mazelen?

Mazelen is een besmettelijke virusinfectieziekte die begint met verkoudheid, hoesten, rode en lichtgevoelige ogen en koorts. De koorts kan – zoals dat in het algemeen bij jonge kinderen vaker gebeurt – hoog oplopen. Hoewel dat erg vervelend is, is koorts een natuurlijke prikkel die het immuunsysteem in werking zet. Over het algemeen is mazelen een vrij onschuldige ziekte die slechts in zeldzame gevallen tot complicaties kan leiden. Voor kinderen in ontwikkelingslanden is de kans op deze complicaties en zelfs overlijden tamelijk groot, maar dat is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te wijten aan ondervoeding en gebrekkige medische voorzieningen. Zoals u hieronder kunt lezen, hebben kinderen in ons land weinig te vrezen.

Sterfte door mazelen

In Nederland is er volgens het RIVM “nauwelijks nog sterfte door mazelen”. Interessant genoeg was dat al zo voordat het vaccineren tegen mazelen deel uitmaakte van het Rijksvaccinatieprogramma.

Volksgezondheidenzorg.info, een website van het RIVM, zegt daarover:  “In de jaren ’30 van de vorige eeuw varieerde de sterfte aan mazelen tussen 200-300 gevallen per jaar. Het aantal sterfgevallen werd steeds lager, uitgezonderd een uitschieter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen vaccinatie werd ingevoerd in 1976 was de sterfte in Nederland al gedaald tot enkele gevallen per jaar. Uit de doodsoorzakenstatistiek en de meldingen zijn in totaal elf sterfgevallen van mazelen bekend in de 35 jaar tussen 1981 en 2015.”

Aantal sterfgevallen door mazelen 1905-2017 (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek) 

Vaccineren tegen mazelen geen invloed op golfbeweging

Zoals de meeste infectieziekten komt ook mazelen in golfbewegingen voor.  Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen dit duidelijk aan. De verplichte registratie van deze infectieziekte is vanaf 1976 ingegaan, het moment waarop het vaccineren tegen mazelen in het Rijksvaccinatieprogramma is ingevoerd. Bestond er voor dit programma een golfbeweging, ook na de invoering ervan is deze nog steeds aanwezig. Kennelijk heeft het al of niet vaccineren tegen mazelen weinig of geen invloed erop.

Optreden van mazelen in Nederland aan de hand van de verplichte melding
Optreden van mazelen in Nederland aan de hand van de verplichte melding

Vaccinatiecampagne: omzet naar 60 miljard dollar

De enorme druk op vaccineren tegen mazelen van dit moment komt niet vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Immers, we hebben gezien dat volgens het RIVM er in Nederland “nauwelijks nog sterfte door mazelen” bestaat. Om het in perspectief te zetten: volgens cijfers van het CBS is de kans om te overlijden door bliksem ruim vier keer zo groot als de kans om te overlijden door mazelen. Waar komt de vaccinatiecampagne dan vandaan?

Vergelijk sterftecijfers mazelen en bliksem
Vergelijk sterftecijfers mazelen (oranje) en bliksem (grijs). Bron: CBS 

Vaccinatie is een miljarden-business. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verdrievoudigde tussen 2000 en 2013 de wereldwijde vaccinmarkt in waarde (van 5 miljard dollar tot bijna 24 miljard). Maar de rek is er nog lang niet uit, want in 2014 bedroeg de omzet 32,2 miljard dollar en volgens de verwachtingen stijgt deze markt naar bijna 60 miljard dollar in 2020. Met de huidige vaccinatiecampagne is dat geen wonder.

Totale opbrengst van de vaccinmarkt van 2014 tot 2020 in miljarden dollars (bron: Statistica)

Het is opzienbarendheid dat diezelfde onafhankelijk geachte WHO veel doet om  onrust te zaaien. Zo schreef dagblad Trouw al over het alarm dat de WHO sloeg over de hoge sterfte in Europa door mazelen, een gegeven dat niet strookt met wat wij hier in Nederland zien.  Een voorbeeld van hoe de WHO de feiten verdraait om paniek te zaaien vindt u hier.

Wie is de WHO?

Een stukje uit het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is hier op zijn plaats, want het belicht de achtergrond van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. “De WHO is sinds 2004 door de vele PPPs (Public-Private Partnerships) afhankelijk geworden van financiering uit industriële en privé-bronnen. Zo was de Bill & Melinda Gates Foundation met een jaarlijkse bijdrage van 446 miljoen dollar (ongeveer 10% van de totale begroting van de WHO) na de VS de grootste donateur. Het geld werd echter niet onvoorwaardelijk gegeven, want het echtpaar bleef wel zelf bepalen waaraan het geld besteed werd.

Daar Bill Gates een groot voorstander van wereldwijde vaccinatie is (via het Bill en Melinda Gates Kinder Vaccinatie Programma – de Bill & Melinda Gates Foundation is sinds 1999 ook de initiator en motor achter de Global Alliance for Vaccines and Immunisation – GAVI) en daar grote sommen geld heen gaan, zal dat ongetwijfeld bijgedragen hebben aan een welwillende houding bij de WHO ten aanzien van vaccinatieprogramma’s.” Waarvan akte.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Strategische filantropie

In een interview op de Amerikaanse zender CNBC in januari 2019 zei de voormalige Microsoft-man dat  hij de afgelopen 20 jaar een investering van maar liefst 10 miljard dollar gedaan heeft voor de ontwikkeling en distributie van vaccins. Als zakenman wil Gates deze investering – naar zijn grote voorbeeld John Rockefeller –  via zijn Foundation en de GAVI uitbetaald zien. Strategische filantropie is de term voor het met (enorme) donaties beïnvloeden van beleid en wetenschap, zodat de “donatie” uiteindelijk veelvoudig in de portemonnee terugkomt.

Moet ik mijn kind vaccineren?

Volgens Artikel 11 van de Grondwet mag u zelf bepalen of u uw kind laat vaccineren.  Dit Artikel luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Het al of niet vaccineren van uw kind is dus geheel aan u en mag grondwettelijk niet bepaald worden door een arts, consultatiebureau, school of kinderdagverblijf.

Het is raadzaam in overweging te nemen dat elk medicijn, dus ook vaccinaties, “bij”-werkingen heeft. Daarom moet men voor het gebruik van medicijnen altijd een risico-baten afweging maken. In de mediacampagnes waar nota bene onze eigen overheid aan meedoet, worden zowel de risico’s van mazelen als de baten van vaccinatie schromelijk overdreven. Het constant herhalen van de boodschap om te vaccineren door verschillende kranten of zenders is niets anders een georganiseerde campagne. Herken het voor wat het is. Het is zeer bedenkelijk dat daarbij het risico van het vaccineren tegen mazelen of andere ziekten geheel gebagatelliseerd wordt.

Het huidige mazelenvaccin, MMRVAXPRO van producent MSD, bevat een aantal zeer bedenkelijke en niet ongevaarlijke componenten, zoals sporen van genetische gemodificeerd bloedeiwit, mononatrium L-glutamaat (MSG of E621) en fenolrood dat bij chronisch gebruik zelfs kanker kan veroorzaken.

Afweging: wel of niet?

Het is niet zo dat elke vaccinatie per se slecht is, maar wel dat er aan elke vaccinatie een risico kleeft. Als ouder hoort u die te kennen. De afweging zou dan moeten zijn wat erger is, de vaccinatie of een vrij onschuldige kinderziekte. En ook: hoeveel vaccinaties geeft u uw kind en op welke leeftijd?

Men kan zich bij deze afweging helaas niet blind laten leiden door een dokter of consultatiebureau, want zoals u hier kunt lezen, kunnen zij  niet als gezondheidsexpert worden beschouwd. Men kan zich door hen laten adviseren, maar doet er goed aan om zich ook over de vaccinatierisico’s te informeren. Kritische organisaties zoals VaccinVrij, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en de Vaccinatieraad kunnen u daar meer over vertellen.

Vanwege de “bij”-werkingen zou men medicijnen of vaccinaties alleen dan moeten nemen, als het echt niet anders kan. Daar is volgens de bovenstaande gegevens over mazelen in Nederland absoluut geen sprake van. Daarenboven zijn er veilige alternatieven om het immuunsysteem via een natuurlijke weg op te bouwen of te versterken (zie hieronder).

Wat is beter: natuurlijke immuniteit of vaccineren tegen mazelen?

Als een kind mazelen heeft gehad, zorgt de natuurlijke immuniteit voor een levenslange bescherming. Dit is niet altijd het geval bij het vaccineren tegen mazelen. Het RIVM zegt daarover: “Het doormaken van mazelen geeft doorgaans levenslange immuniteit. Herinfectie met mazelenvirus is zeldzaam in mensen met natuurlijke immuniteit, maar kan voorkomen in mensen met vaccingeïnduceerde immuniteit.” Een kind in staat te stellen zijn eigen immuunsysteem op te bouwen heeft dus verreweg de voorkeur.

Kwaliteitsvoeding (biologisch en eiwitrijk) met veel groenten, weinig of liever helemaal geen witte suiker en witmeel, omega 3-vetzuren en afdoende doseringen vitaminen en mineralen  zijn  essentieel voor een goed werkend immuunsysteem (zie ook het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid). Zo heeft vitamine D een positieve invloed op het voorkomen van mazelen. Voor een goede werking van het immuunsysteem in het algemeen zijn de vitaminen A, B6, B9 (folaat of foliumzuur), B12, C en D en de mineralen koper, zink en seleen van groot belang. Ook voldoende slaap en beweging verhogen de weerstand.

Wat te doen als je kind mazelen heeft?

Als u denkt dat uw kind mazelen heeft, houd het dan thuis en bel de huisarts. Koorts is over het algemeen goed en helpt het immuunsysteem, maar is wel iets om in de gaten te houden. Mazelen is doorgaans niet iets om u veel zorgen over te maken. Zo zegt het RIVM op haar website over de behandeling: “Mazelen gaat meestal vanzelf over.”

Digibron, het kenniscentrum gereformeerde gezindte, meldt het volgende over de behandeling van mazelen: “Er is geen specifieke behandeling van mazelen, behalve bedrust, gezonde voeding en extra fruit. Koorts is in het algemeen gunstig, omdat dit de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers remt. Pijnstillers onderdrukken de koorts en werken daarmee contraproductief. Op 5 februari 2000 rapporteerden dr. K. de Meer en prof. dr. J. J. Roord, kinderartsen in het VUmc, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat vitamine A bij complicaties verergering van de situatie kan tegengaan. Zij adviseerden om kinderen met complicaties bij mazelen een of twee keer vitamine A-druppels te geven, afhankelijk van de leeftijd 1, 2 of 4 milliliter.

Een homeopaat raadde aan kinderen met mazelen Belladonna D3 toe te dienen. Bij oorklachten zou Pulsatilla D30 complicaties helpen voorkomen.

In orthomoleculaire kring wordt gewezen op het nut van extra vitamine A, E, C en aanvullend knoflookcapsules. Dit zou het risico op complicaties verkleinen. Ook veel drinken is volgens orthomoleculaire artsen belangrijk, omdat kinderen met mazelen hoge koorts hebben.”


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Kunt u het immuunsysteem van uw kind met voeding versterken? Hoe komt het dat de farmaceutische industrie zo’n invloed op artsen en het RIVM heeft?  Welke rol spelen de media hierin? Waarom gaan de risico’s van vaccinaties de doofpot in? Hoe zit het met belangenverstrengeling? En wat kun je doen voor je eigen gezondheid of die van je kinderen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Gøtzsche legt farma met billen bloot

Op woensdag 11 november 2015 gaf professor Peter Gøtzsche een lezing naar aanleiding van de presentatie van de Nederlandse editie van zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad, een aanklacht tegen de manipulatie van onderzoeken en marketing door de farmaceutische industrie. Hij vindt de geneesmiddelenindustrie een farmaceutische maffia.

Door C.F. van der Horst

12 nov 2015

Gøtzsche noemt industrie farmaceutische maffia

De Deense hoogleraar — bioloog, arts, onderzoeker en de oprichter van de Nordic Cochrane Centre — loopt al 40 jaar tegen de manipulatie aan en vond het tijd om met de harde feiten naar buiten te komen. In zijn boek vergelijkt hij de farmaceutische industrie met georganiseerde misdaad. Als Academicus kan hij dat beter dan wie dan ook.

Farmacie met billen bloot

Tijdens zijn lezing gaf Gøtzsche een opsomming van misstanden zoals C.F. van der Horst die al eerder in zijn boek Dodelijke leugens. Artsen en patienten misleid  beschreef. In zijn nieuwe Nederlandse boek komt professor Gøtzsche met nog meer achtergrondmateriaal zoals alleen een klinisch onderzoeker kan doen. Zijn werk legt de farmacie met de billen bloot. Anders dan bij het boek van C.F. van der Horst belicht de Deense arts echter alleen de misstanden van de farmaceutische industrie en geeft hij geen oplossing hoe je gezond kunt blijven en zo kunt voorkomen dat je überhaupt medicijnen moet gebruiken. Zijn wetenschappelijke insteek maakt wel duidelijk dat er inderdaad een farmaceutische maffia bestaat.

Dokter Moolenburgh

Aanwezig op de avond was ook de arts in ruste, maar nog zeer actieve Hans Moolenburgh, als landelijk coördinator van de anti-fluorideringsbeweging in de zestiger en zeventiger jaren verantwoordelijk voor het stopzetten van de waterfluoridering in Nederland. Dokter Moolenburgh schreef eerder aan Van der Horst over Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid: “Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek ‘Deadly Medicines and Organised Crime’ [de Engelse titel] van professor Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt. Uw grote verdienste is echter niet alleen het ongelofelijk gedetailleerde monnikenwerk dat u verricht hebt, maar dat u ook steeds positieve alternatieven aangeeft. Dat is een voortdurende herademing in deze modderpoel.”

Peter Gøtzsche: de geneesmiddelenindustrie is een farmaceutische maffia
Peter Gøtzsche: de geneesmiddelenindustrie is een farmaceutische maffia

Boek met harde feiten

Voor een geïnteresseerd publiek lichtte professor Gøtzsche een aantal punten van zijn boek toe. Als eerste kwam aan de orde wat hij erin beschrijft: nagenoeg al het farmaceutisch onderzoek is gemanipuleerd. Dat alleen al is de basis van de marketing van de  farmaceutische maffia. Als het niet wordt gedaan door onderzoekers die op de loonlijst staan dan wel door zogenaamd onafhankelijke onderzoekers die weten dat als de uitkomst niet in enige mate positief is, ze niet nog een opdracht krijgen van de sponsor. Geen geld betekent geen onderzoek en dus geen werk.

Bij onderzoeken altijd prijs

Voor een nieuw geneesmiddel worden diverse onderzoeken opgezet. Er hoeven slechts twee een verbetering te tonen. Als er acht van deze studies geen verbetering vertonen, worden die door registratiecommissies afgedaan als “mislukte onderzoeken” en niet meegenomen in de beoordeling, terwijl het volgens Gøtzsche niet om mislukte onderzoeken gaat maar om mislukte geneesmiddelen. Met zoveel fiasco’s is het een kwestie van genoeg onderzoeken opzetten totdat je er twee hebt die je kunt indienen bij een registratie autoriteit. Net als op de kermis is het prijsschieten.

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek door farma: altijd prijs
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek door farma: altijd prijs

Wetenschappelijk onderzoek vol fouten

Klinische studies (de randomized controlled trial of RCT)—zelfs van Gøtzsches eigen Cochrane Collaboration—hebben te vaak onjuiste bevindingen. De werkzaamheid van een stof hoeft niet supergroot te zijn als er maar sprake is van een statistisch significant verschil met een controle studie (om toeval uit te sluiten), zodat een registratiecommissie zoals het CBG voldoende grond heeft voor het afgeven van een handelslicentie. De producent gebruikt de uitkomst van zo’n studie om het nieuwe middel aan te prijzen bij dokters, onder andere door publicatie in de medische vakbladen.

Verbetering niet noemenswaardig

Gøtzsche vertelde dat toen een aantal van deze studies onder de loep werd genomen, van die werkzaamheid weinig bleek te kloppen. Zo werd gevonden dat een middel tegen een “overactieve blaas” veroorzaakte dat iemand i.p.v. 11 keer 10 keer per dag naar het toilet ging. Dat is zo’n geringe verbetering dat het niet noemenswaardig is. Bovendien is zo’n verschil zeer makkelijk in een studie te manipuleren. Misschien wist de patiënt niet precies meer hoeveel keer ze naar het toilet was geweest of misschien zat ze net een spannende aflevering van een Deense misdaadserie (over de farmaceutische maffia?) te kijken waardoor ze een keer oversloeg?

Oplossing voor medicijnonderzoek

Onder de vele voorbeelden noemde de Deense professor ook een middel tegen Alzheimer dat op basis van de onderzoekgegevens gewoon niet bleek te werken (ondanks dat het wel als zodanig werd gerapporteerd), maar omdat het op de hersenen inwerkt, gevolgen kan hebben voor het evenwichtsgevoel. Hierdoor kunnen bij ouderen valpartijen ontstaan met alle gevolgen van dien, zoals een gebroken heup.

Als oplossing voor het medicijnonderzoek suggereerde hij dat onderzoeken door dokters en niet door de industrie zouden moeten worden gedaan. Dit voorkomt misbruik door de farmaceutische maffia. Een middel mag pas op de markt komen als lange termijn onderzoek uitgewezen heeft, dat het veilig is.

Huisarts veroorzaakt een sterfgeval per jaar

Sterfte als gevolg van medicatie staat volgens hem op de derde plek van doodsoorzaken (na kanker en hart- en vaatziekten). Iedere huisarts veroorzaakt zeker een sterfgeval per jaar als gevolg van de bijwerkingen van medicijngebruik. Professor Gøtzsche zei dat de huisarts dat vaak niet doorheeft omdat de gevolgen pas later optreden en de dokter niet het verband legt. “Een piloot weet wat er met zijn passagiers gebeurt als het vliegtuig neerstort omdat hij zelf in het vliegtuig zit, maar dat is bij een dokter anders,” zei hij.

De wetenschapper benadrukte de soms ernstige bijwerkingen. Ieder middel heeft deze. Hij concludeerde: ”Wij doen het als (huis)artsen niet goed. We moeten veel minder voorschrijven.”

Nascholing door farma zonder waarde

Nascholing die door de farmaceutische maffia wordt gedaan is waardeloos. Alles waaraan de farmaceutische industrie meebetaalt (spreker, zaal, etentjes) is alleen maar bedoeld om haar producten te verkopen. Zo zal een betaald spreker de producten van de opdrachtgever en niet die van een concurrent aanbevelen en al helemaal niet een oplossing ZONDER geneesmiddelen bespreken. Gøtzsche stelde dat een dergelijke praktijk verboden moet worden.

Belangenverstrengeling is enorm

Belangenverstrengeling komt bijzonder vaak voor bij dokters. Ter illustratie vertelde Peter Gøtzsche dat hij momenteel in Engeland is opgeroepen om als “expert witness” te getuigen in een rechtszaak tegen een geneesmiddelenproducent. De reden waarom de advocaten bij hem in Denemarken uitkwamen was omdat ze in heel Engeland niet een psychiater konden vinden die niet betaald werd door de farmaceutische industrie!

Antidepressiva (SSRI’s)

Professor Gøtzsche had geen goed woord over voor antidepressiva en dan met name de selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s). Hij zei dat de onderzoeken die een verbetering aangaven, stuk voor stuk vervalst waren. Toen een van de aanwezige artsen hem vroeg hoe hij over anti-psychotica dacht, verwees Gøtzsche naar een ander boek over psychiatrie en de bijbehorende medicatie dat hij zojuist gepubliceerd had (in het Engels) . In dit boek beschrijft de Deen uitvoerig het gebrek van enige werking van die middelen. Het enige wat SSRI’s veroorzaken, is dat mensen ervan afhankelijk worden. Bij een poging om ermee te stoppen kan men soms depressief worden. Dat wordt dan vaak aangegrepen om het middel opnieuw of om een ander middel voor te schrijven, terwijl het beter zou zijn om het op zijn beloop te laten omdat het gaat om afkicken. Daarbij komt dat door de bijwerkingen andere symptomen verschijnen die dan weer een nieuwe diagnose krijgen met nieuwe medicatie die ook weer bijwerkingen heeft en tot weer een nieuwe diagnose kan leiden. Zo is het einde is zoek, vond professor Gøtzsche.

Onwetenschappelijke mix van pillen

Heeft een middel al bijwerkingen, het wordt nog erger als je middelen mixt. Peter Gøtzsche merkte op dat klinisch onderzoek alleen wordt gedaan naar een enkel middel en niet naar een combinatie van middelen. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat de combinatie van geneesmiddelen heeft onderzocht. Al noemde hij het niet, de logische gevolgtrekking is dat het voorschrijven van meer dan een medicijn aan iemand onwetenschappelijk is. Er is niets, maar dan ook helemaal niets bekend over de interactie van medicatie. Dat is een zeer gevaarlijke zaak, vooral bij ouderen die toch al gevoelig zijn voor bijwerkingen.

onwetenschappelijke mix van pillen
onwetenschappelijke mix van pillen

Goed nieuws uit Brussel

De spreker kwam ook met goed nieuws: dank zij zijn werk in Brussel waar hij veel met europarlementariërs sprak, heeft hij nu de meerderheid van het Europees parlement zover gekregen dat men vindt dat het klinisch onderzoek openbaar gemaakt moet worden en niet afgeschermd door registratiecommissies zoals EMA en het CBG om het “bedrijfsgeheim” te bewaken. Als de regeling van kracht wordt zou dit betekenen dat (de helaas schaarse) onafhankelijke onderzoekers de werkelijke effectiviteit en risico’s beter kunnen beoordelen.

De moeite waard

Al met al een interessante avond. Gøtzsches boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad is zeker de moeite waard als u een wetenschappelijk kijkje wilt nemen in de wereld van list, bedrog en de farmaceutische maffia. Helaas wel een wereld die letterlijk over lijken geld verdient.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kunt u voorkomen dat u medicijnen nodig hebt? Wat zijn de zogenaamde subklinische symptomen die als ze niet vroegtijdig worden aangepakt, u ziek maken? Wat moet u weten zodat u zelf verantwoorde medicijnkeuzes maken kan?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.