Tagarchief: methylfenidaat

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Download gratis de introductie van dit nieuwe boek.

Wat de huidige tijd velen duidelijk heeft gemaakt, is hoezeer medische autoriteit misbruikt kan worden om mensenrechten te schenden. Let wel: autoriteit. Het gaat daarbij om onbewezen gezichtspunten en niet om harde wetenschap. Dit is geenszins een nieuw fenomeen, want in de geestelijke gezondheidszorg is daarvan al zeer lang sprake. Psychiatrische diagnoses en behandelingen ontberen een sluitende wetenschappelijke basis, waardoor er geëxperimenteerd wordt met potentieel zeer gevaarlijke psychofarmaca* die zelfs bij kinderen worden ingezet. Bovendien spelen zich in de ggz onder het mom van ‘therapie’ soms taferelen af die als niets anders dan ‘medische marteling’ bestempeld kunnen worden.

13 januari 2022

*Psychofarmaca: middelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid,  is het definitieve naslagwerk over psychiatrie, waarin onder meer zijn beschreven:

 • de geschiedenis en ontwikkeling van de psychiatrie
 • de (hoofd)stromingen binnen de psychiatrie
 • de innige samenwerking met de farmaceutische industrie
 • de wetenschappelijke onderbouwing (of liever het gebrek daaraan) van geneeskunde en psychiatrie in het bijzonder
 • de DSM: het psychiatrische diagnoseboek
 • de invloed van psychiatrie op het schoolsysteem met inbegrip van de ADHD-diagnoses die aan drukke kinderen worden gegeven
 • de gevolgen van psychiatrische medicatie en elektroshocks
 • hoe de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig mensenrechten schendt
 • wat u kunt doen om kinderen en volwassenen met psychische problematiek te helpen.

Dit boek werd geschreven voor (groot)ouders en leerkrachten met ‘ADHD-kinderen’ én voor hen die mensen met psychische problematiek willen helpen. Daarenboven verschaft het eenieder die meer van de geestelijke gezondheidszorg wil begrijpen en hoe daarbinnen wordt gedacht en gehandeld, essentiële informatie over de gevaren van psychiatrische behandelingen. Het is een referentiewerk van 448 pagina’s dat psychiatrische diagnoses en behandelingen in een ander daglicht zet. De gedragskenmerken die het etiket ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’ (ADHD) krijgen, komen aan bod als een voorbeeld hoe de psychiatrie nutteloze diagnoses stelt waarvoor zware medicatie moet worden voorgeschreven – met alle risico’s van dien. Dit boek gaat echter veel verder dan alleen dit aspect.

Onderbouwing psychiatrische diagnoses & behandelingen

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid documenteert de soms stuitende feiten over de geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met de farmaceutische industrie, de wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en de potentieel zeer gevaarlijke psychiatrische behandelingen die tot moord en zelfmoord kunnen leiden.

En hoe staat het met mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg? Aan bod komt ook de rol van de psychiatrie

 • in de vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog
 • in de mind control-experimenten van de CIA
 • als wapen tegen politieke dissidenten in de voormalige Sovjet-Unie
 • in de mensenrechtenschendingen die in de huidige tijd plaatsvinden.

Voor het lezen van dit boek hebt u een sterke maag nodig, want de beschreven ‘therapieën’ zijn soms letterlijk schokkend. Waarschijnlijk zult u soms niet kunnen geloven wat u leest. De gegevens zijn evenwel makkelijk te controleren, want de aangeboden informatie is met meer dan 800 verifieerbare referenties goed onderbouwd.

€ 34,50

448 pagina’s, gebonden, met illustraties, tabellen en leeslint

ISBN: 978-90-82-17720-6

Ook voor ouders en leerkrachten met ADHD-kinderen

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschriikingen van de psychiatrie
Het nieuwe boek van C.F. van der Horst

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid geeft u een nieuwe kijk op kindergedrag, ADHD en harddrugs als ‘therapie’. Tevens lijkt er een relatie te bestaan tussen de kwaliteit van het onderwijs en ADHD. Daarom bevat het een themahoofdstuk over onderwijs dat een nieuwe dageraad voor de educatie van onze kinderen zou kunnen inluiden.

Ouders en leerkrachten misleid

Helaas is het heel makkelijk gebleken om ouders en leerkrachten te misleiden. En wat nog erger is: kinderen zijn dan vaak de klos. Wat als het om úw (klein)kind gaat? En wat als ú of een van uw dierbaren in de de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terecht komt? Er bestaat een enorme willekeur aan interpretaties en behandelmethodes en eenmaal in de ggz raakt men snel in een doolhof waar men niet makkelijk uitkomt.

Laat u niet misleiden. Lees wat u moet vermijden in dat doolhof van de ggz en ontdek praktische oplossingen voor ADHD in het bijzonder en psychische problematiek in het algemeen.

Van der Horst schreef: “Ik hoop dat De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid u helpt uw (klein)kind, familielid, vriend of werknemer een betere toekomst te bieden. Gebruik dit waardevolle naslagwerk, alstublieft. Ik wens u daarbij veel succes.”

Direct bestellen

Copyright © 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Je kind een legale verslaafde?

Op de website van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) staat te lezen: “In 2015 gebruikten 85.000 kinderen tussen de vijf en vijftien jaar methylfenidaat. Dat komt neer op 4,3% van alle kinderen in die leeftijdsgroep, ofwel in bijna iedere schoolklas is er gemiddeld één leerling die methylfenidaat gebruikt.” Het gebruik van methylfenidaat lijkt steeds gewoner te worden, maar als je het als buitenstaander bekijkt, is dit een krankzinnige situatie. Hier kunt u lezen waarom. Aan het eind van dit artikel staat een oproep voor moedige mensen. Uw hulp is nodig!

Door C.F. van der Horst

10 oktober 2017

Aan hard drugs verslaafd

Er zijn maar weinig ergere verschrikkingen voor een harmonieus gezinsleven dan een kind dat aan hard drugs verslaafd raakt. De onhandelbaarheid, teruggetrokkenheid en de ermee gepaard gaande criminaliteit en wantrouwen zijn vaak hartverscheurend. Niet alleen voor de verslaafde zelf maar ook voor alle betrokkenen. Om maar te zwijgen van de geestelijke en lichamelijke gevolgen voor de gebruiker. En hoe langer je drugs gebruikt hoe moelijker het wordt om ervan af te raken. Vraag het de ouders maar die ermee te kampen hebben (gehad).

We weten uit het nieuws waar het om gaat: heroïne, cocaïne, amfetamine, crystal meth en tegenwoordig de moderne hard drugs, zoals extacy en GHB (gamma-hydroxyboterzuur). Al deze middelen zijn verboden in de Nederlandse Opiumwet. De ergste drugs, die met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid, zoals de hiervoor vermelde, staan op Lijst I van deze wet.

Dubbeldenk

Terwijl iedere weldenkende ouder alles zal doen om een verslaafde in het gezin te voorkomen, bestaat er tegenwoordig een situatie in de gezondheidszorg die George Orwell zou betitelen als “Dubbeldenk”. In zijn boek 1984 beschrijft hij dit fenomeen als het herdefiniëren van termen waardoor ze het tegenovergestelde gaan beteken (‘oorlog is vrede’, ‘vrijheid is slavernij’ en ‘onwetendheid is kracht’). Als deze nieuwe definities (Nieuwspraak) worden opgelegd door de top (de Partij) en maar lang en vaak genoeg herhaald worden, gaat de bevolking nog geloven ook dat oorlog nodig is om vrede te bereiken, dat het nastreven van vrijheid tot slavernij leidt en dat het goed is om onwetend te zijn. Een soortgelijke situatie is in Nederland anno 2017 zichtbaar als “de legale verslaafde”.

De legale verslaafde

Het begrip “de legale verslaafde” heeft betrekking op de meest kwetsbare groep in onze samenleving: kinderen. We willen geen verslaafde in de familie, maar “experts” en de media verkondigen de wonderen van nota bene hard drugs voor kinderen die last hebben van “kind-zijn”. Deze aanhoudende lobby voor het medicaliseren van een ontwikkelingsfase van een kind heeft geleid tot het voorschrijven van een hard drug met de naam methylfenidaat. Het middel wordt als medicijn (het is pertinent geen GENEESmiddel) voor ADHD verkocht onder de merknamen Concerta®, Equasym®, Medikinet® en Ritalin®. De patiëntjes moeten jarenlang Ritalin slikken om enig effect vast te houden.

Het ‘helpen’ van kinderen met hard drugs is een overduidelijk voorbeeld van Dubbeldenk in de Nederlandse maatschappij. Immers, “helpen” en “hard drugs” zijn water en vuur.

Methylfenidaat: hard drug met onaanvaardbaar risico

Yong Kim, senior onderzoeksmedewerker bij The Rockefeller University in New York, stelde: “Methylfenidaat [Ritalin] en cocaïne hebben een vergelijkbare chemische structuur en hun farmacologische effecten lijken soortgelijk te zijn.”

Opiumwet over methylfenidaat

Methylfenidaat staat tussen hard drugs zoals cocaïne, heroïne en amfetamine op Lijst I van de Nederlandse Opiumwet. Kijkt u de wet er maar op na. Waarom staat methylfenidaat op deze lijst? Omdat het net als de andere hard drugs op die lijst een onaanvaardbaar gezondheidsrisico in zich draagt.

Wat er ook over beweerd wordt, methylfenidaat heeft gemeen met die andere hard drugs dat het een “oplossing” is die later een probleem wordt. Het maakt kinderen tot legale verslaafden met alle geestelijke en lichamelijke gevolgen op de lange termijn van dien. Ouders en leerkrachten worden geïndoctrineerd om kinderen met zich nog ontwikkelende hersenen hard drugs te geven “om hen beter te maken”. En niet eventjes, maar langdurig. Oorlog is vrede.

Ritalin-Buiten bereik van kinderen houden
Methylfenidaat (Ritalin) is een Lijst I hard drug en moet geheel buiten bereik van kinderen worden gehouden!

ADHD

‘Attention Deficit and Hyperactivity Disorder’ of ADHD zou de reden zijn om methylfenidaat voor te schrijven. Zoals u elders op deze website kunt lezen is ADHD een verzonnen term. Er bestaan geen objectieve medische testen (zoals een hersenscan [EEG], CAT scan, MRI of een punctie) die ooit het bestaan ervan hebben aangetoond. De diagnose wordt gesteld aan de hand van een vragenlijst met criteria en is bijzonder subjectief. De criteria zijn zo ruim gesteld dat een relatief hoog percentage van de jongeren eraan voldoet.

Medicalisering van jongensgedrag

Natuurlijk bestaan er kinderen die meer of minder onrustig zijn, maar die zijn er altijd al geweest. Denk maar aan de kinderboeken van Pietje Bell. Dr. Angela Crott beschrijft Ritalin voor ADHD bij jongens als medicalisering van jongensgedrag. “ADHD, in de betekenis van Alle Dagen Heel Druk, is heel normaal jongensgedrag”, voegt ze eraan toe. De symptomen die men onwenselijk acht, zijn naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de almaar verslechterende onderwijsmethoden. Remedial teachers (onderwijskrachten die zich speciaal met kinderen met leermoeilijkheden bezighouden) kunnen u daar boekdelen over vertellen.

Goedkeuring ondanks risico op lange termijn

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft methylfenidaat goedgekeurd, terwijl het niet eens weet hoe de stof werkt bij ADHD en wat de gevolgen ervan zijn op lange termijn. De effecten van Ritalin zijn vooral op de hersenen in volwassen proefdieren en mensen onderzocht, bij wie de hersenen – anders dan bij kinderen – grotendeels zijn uitontwikkeld. Ritalin wordt echter juist aan kinderen voorgeschreven.

Professor Liesbeth Reneman van het AMC, gespecialiseerd in het onderzoek naar effecten van medicijnen op de hersenen, zei dat medicijnen in kinderen andere uitwerkingen kunnen hebben dan in volwassenen, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Reneman waarschuwde daarom: “Het gebruik [van methylfenidaat] bij kinderen moet goed worden afgewogen tot meer bekend is over de consequenties op de lange termijn.”  Deze gevolgen zijn tot op heden nog onbekend. Vreemd genoeg is methylfenidaat niet goedgekeurd als middel voor volwassenen. Het risico voor hart- en vaatziekten en psychiatrische stoornissen is daar te groot. En voor kinderen zou het wel goed zijn?

NHG logo

Betrouwbaarheid van studies

Er bestaat een richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap om methylfenidaat in te zetten bij kinderen vanaf zes jaar en adolescenten met ADHD. De allereerste behandeling zou echter niet deze Lijst I hard drug zijn, maar “voorlichting en ouder/leerkrachtbegeleiding en evt. gedragstherapie voor het kind door gespecialiseerde psycholoog, orthopedagoog.” Pas na onvoldoende effect zou de huisarts mogen grijpen naar methylfenidaat.

Deze richtlijn is gebaseerd op studies zoals die waarop het CBG het middel voor de Nederlandse markt heeft goedgekeurd. Hoe betrouwbaar zijn deze studies? Een studie is zo betrouwbaar als haar reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen dat een andere wetenschapper in staat moet zijn om met dezelfde studieopzet tot een soortgelijk resultaat te komen. Hoe zit het met die reproduceerbaarheid?Nature science magazine

Reproduceerbaarheid

Er bestaat wereldwijd een groot wetenschappelijk probleem, want de betrouwbaarheid van studies staat op losse schroeven. Het gerenommeerde blad Nature plaatste een online vragenlijst over de reproduceerbaarheid van studies. 1.576 wetenschappers vulden de enquête in. Wat bleek? Meer dan 70% van de onderzoekers slaagden er niet in om de resultaten van de experimenten van andere wetenschappers te reproduceren. Het werd nog verbazingwekkender toen bleek dat meer dan de helft er niet in slaagde om hun eigen resultaten te reproduceren! Nogmaals, het gaat om dezelfde soort studies waarop het CBG moet beoordelen of een medicijn veilig en effectief is. Met deze achtergrondinformatie is het niet zo verwonderlijk dat een Lijst I hard drug als medicijn aan kinderen voorgeschreven mag worden. Ze verklaart waarom goedwillende huisartsen onbedoeld dealers van hard drugs worden en kinderen tot legale verslaafden maken.

Daadwerkelijke schade

Naast een onschadelijk alternatief  zou het voor ouders heel interessant zijn om de onaanvaardbare risico’s van methylfenidaat in de praktijk te weten . Die gevaren zijn immers de reden waarom het middel op Lijst I van de Opiumwet staat. Vooral die op de lange termijn zijn van belang, omdat zij het verdere leven van het kind bepalen.

Zo was een vader ooit eens enthousiast over het middel, omdat zijn zoon het beter deed. Tien jaar later is zijn enthousiasme nu omgedraaid in bezorgdheid, omdat die zoon nu geheel de weg kwijt is en continu in de gaten moet worden gehouden.

Een 20-jarige man die vanaf zijn 12e methylfenidaat heeft gebruikt, is met behulp van zijn moeder afgekickt. Terugblikkend nadat hij clean was, zei hij: “In het begin hielp het wel maar daarna vlakte het af en kreeg ik angsten. Ik kon me weliswaar beter focussen maar het werd een obsessief focussen. Ik kon van dingen dan ook niet meer loskomen als ik me er op gefocust had en de rest daaromheen zag ik dan niet meer.” De man beschreef ook wat een chemische dwangbuis wordt genoemd: “Ik ging door het leven met een verdoofd gevoel. Ik voelde niets meer en mijn stemming bleef altijd gelijk. Ook al zou ik blij moeten zijn of verdrietig, het bleef hetzelfde.” Het is nog onbekend wat de gevolgen voor hem op lange termijn zijn.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.
Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.

De bovenstaande zaken en nog veel meer worden uitstekend gedocumenteerd in Dodelijke leugens. Artsen en patiënten en zelfs beter nog in het  nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Oproep: Moedige mensen gezocht!

Het voorschrijven van Lijst I hard drugs aan de meest kwetsbare groep in onze samenleving zou verboden moeten worden. Het is daarom van groot belang om de daadwerkelijke schade van methylfenidaat in kaart te brengen.

Hebt u kinderen die door methylfenidaat schade hebben ondervonden en bent u bereid om hierover een verklaring af te leggen?  Dan is dit uw kans om mee te helpen om aan deze schandalige drogering van kinderen onder het mom van hulp een einde te maken. Hier is moed voor nodig, maar met uw hulp kunnen we deze praktijk stoppen. Kinderen zijn onze toekomst. Ze verdienen bescherming. Uw getuigenis is een bewonderenswaardige daad die verschil gaat maken.

Zou u dat geen voldoening geven?

Vult u dan nu de onderstaande gegevens in.

IK DOE MEE!

Ja, ik leg graag een verklaring af over de schadelijke gevolgen van methylfenidaat. Neem contact met mij op voor een afspraak.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe zit het met het misleiden van onze dokters? Waarom laat het CBG Lijst I hard drugs voor nota bene kinderen toe? Welke rol speelt belangenverstrengeling hierin? Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u liever eerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2017 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden