Tagarchief: marketing

Depressie en postbus 51 marketing

Op dit moment (zomer 2018) vindt er een grote lobby plaats om depressie uit de taboesfeer te halen. Nota bene onze eigen overheid komt met Postbus 51 reclamespotjes. “‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar”, kopt de Rijksoverheid trots op haar website.

Door C.F. van der Horst

17 juli 2018

Reclame voor depressie

Farmaceutische bedrijven mogen geen reclame maken voor medicijnen naar consumenten. De oplossing is het promoten van ziekten en stoornissen. De industrie heeft zo hard gelobbyd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat onze overheid nu depressie op grote schaal promoot. Zo creëert VWS bedoeld of onbedoeld een grote vraag naar behandelingen met de bijbehorende chronische medicatie die — naast de hoge kosten — op zich weer problemen met zich meebrengt.

Overheidsreclame voor depressie
Overheidsreclame voor depressie

Bekend patroon

Lezers van het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid zullen het patroon herkend hebben, want in hoofdstuk vijf staat de marketingstrategie van de farmaceutische industrie stapsgewijs beschreven zoals deze rond de milleniumwisseling in Japan werd gebruikt. De aanpak was uitermate succesvol en de eerste stappen zijn nu ook in Nederland uitgevoerd:

   • Lobby naar de overheid. Regeringsleden dienden in te zien dat de zorg voor depressie in Nederland niet volstaat. Net als bij de Japanse regering zorgde deze lobby voor bezorgdheid. Het ministerie van VWS liet daarom een peiling  uitvoeren die suggereerde dat in Nederland zo’n 800.000 mensen een depressie hebben. Dit enorme aantal is niet zo gek als je beseft dat de drempel om iemand als depressief te bestempelen uitzonderlijk laag ligt: minimaal vijf symptomen gedurende twee of meer weken. Een tijdelijke dip na bijvoorbeeld liefdesverdriet, een ongeval, blessure of ontslag, of het verlies van een familielid wordt hierdoor direct als stoornis aangemerkt, terwijl dit doodgewone zaken zijn die vanzelf herstellen. Door de lage drempel wordt het aantal mensen met een depressie enorm opgeblazen.
   • Een antistigmatiseringscampagne. Advertenties om het taboe op depressiviteit te verbreken, zodat men makkelijker de stap naar een arts maakt. De Nederlandse overheid zette een grootscheepse campagne met Postbus 51 spotjes, websites en foldertjes op.
   • Interviews met bekende persoonlijkheden die praten over depressie om dat onderwerp nog geaccepteerder te maken, zoals in het tv-programma BN’ers in therapie.

Anders dan hier kreeg in Japan depressie zelfs een andere naam om te voorkomen dat het hebben van een depressie een schande voor de familie zou zijn. Desondanks zijn de gelijkenissen met de Nederlandse campagne te groot om toevallig te zijn.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.
In het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid staat onder andere de hele depressie-campagne beschreven en welke gevolgen deze voor u kan hebben. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie geeft inzicht in de gevaren van antidepressiva en verschaft diverse praktische tips voor psychische problematiek..

Medicalisering

Er is geen twijfel dat het doel medicalisering is, want de campagne moet er voor zorgen dat Nederlanders sneller naar de huisarts stappen. Een titel als “Iedereen aan de pil” zou meer recht doen aan de werkelijke bedoeling van de campagne. Immers, een van de weinige “oplossingen” die uw huisarts (of psychiater) heeft, bestaat uit zware symptoom-medicatie die langdurig gebruikt moet worden. De gebruikte middelen hebben vaak ernstige bijwerkingen tot aan moord en zelfmoord toe, terwijl ze niet beter werken als een placebo.

Verergering door antidepressiva

Daarenboven hebben diverse onderzoekers gewaarschuwd dat een depressie door langer gebruik van antidepressiva kan verergeren. Het fenomeen laat zich niet verklaren door gewenning aan de middelen en omdat het regelmatig voorkomt, heeft men er zelfs een naam voor bedacht: tardieve dysforie. Vrij vertaald betekent dat: van de regen in de drup.

Antidepressiva: van de regen in de drup
Antidepressiva: van de regen in de drup

Herstel komt vanzelf

De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche schreef over de behandeling met antidepressiva in zijn uitstekende boek Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning. Gøtzsche observeerde dat de meeste mensen zonder pillen vanzelf herstellen, “want dit is het natuurlijke verloop van een onbehandelde depressie.” En hij voegde er aan toe: “Daarom, als dokters en patiënten zeggen dat ze de behandeling als werkzaam hebben ervaren, moeten we stellen dat dergelijke ervaringen niet betrouwbaar zijn, omdat het de patiënten zonder behandeling net zo goed zou zijn gegaan.”

Alle emoties gedempt

Als er al sprake is van enige werking van antidepressiva, dan is ze het gevolg van het dempen van emoties. Doordat de afschuwelijke slechte gevoelens worden afgestompt, LIJKT men zich soms beter te voelen. Alles is beter dan dat gevoel. De  werking is echter niet selectief: ook de plezierige emoties worden geblokkeerd en men wordt langzaam maar zeker steeds gevoellozer. Onderzoekers melden dat bijna de helft van de mensen die antidepressiva neemt, “emotionele afstomping” ervaart. Deze en andere gevolgen zoals agressiviteit, tics en persoonlijkheidsveranderingen zijn bij langdurig gebruik nogal eens onomkeerbaar  – als men de medicatie die wordt geassocieerd met suïcide, al overleeft.

Zo wordt de “oplossing” voor het probleem, zelf een nog groter probleem.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

De bovenstaande zaken en potentiële oplossingen voor psychische problemen komen uitgebreid aan bod in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Depressie: wat kun je er tegen doen?

Depressie blijkt in de meeste gevallen na enige tijd (weken, maanden, maar helaas soms ook jaren) vanzelf weg te gaan. Maar wat doe je als je er midden in zit? Toch maar de pillen slikken met alle risico’s van dien?

Krijg hier 8 natuurlijke en risicoloze tips tegen depressie.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Met welke trucs worden onze politici bewerkt? Wat is het zogenaamde draaideur-effect? Hoe werkzaam zijn medicijnen en in het bijzonder antidepressiva? Wat is de rol van voeding om lekker in je vel te zitten?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.

Code van Neurenberg en uw veiligheid

De oudste internationale code voor ethisch klinisch onderzoek bij mensen werd naar aanleiding van de afschuwelijke medische experimenten in concentratiekampen vastgelegd in de Code van Neurenberg van 1947. In 1964 volgde de Verklaring van Helsinki waarvan u de laatste editie uit 2013 elders op deze website kunt lezen. Deze richtlijnen zouden de veiligheid van proefpersonen in medische experimenten moeten waarborgen.

Door C.F. van der Horst

30 jan 2016

Geen wetenschap maar marketing

Daar medicijnen altijd “bijwerkingen” vertonen en de meeste niet genezen, is het ten zeerste de vraag of de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki bij de experimenten die geneesmiddelenonderzoek  genoemd worden, wel echt nageleefd worden. Cruciaal voor welke medische interventie dan ook is dat de onderliggende theorie op basis waarvan een potentieel geneesmiddel zou moeten werken, correct is.  Juist hier slaat men de plank nog al eens (niet onopzettelijk) mis. Marketing is helaas in veel gevallen belangrijker dan zuivere wetenschap.

Chemische onbalans: verzonnen verhaal

Zo is het verhaal van de “chemische onbalans in de hersenen” rechtstreeks afkomstig uit de marketingmachine van de farmaceutische industrie en ontbeert het wetenschappelijke onderbouwing: er bestaat geen enkele test die of enig onderzoek dat deze onbalans ooit heeft aangetoond. Toch wordt er op basis van deze onbewezen “chemische onbalans” medicijnonderzoek met menselijke proefpersonen uitgevoerd nota bene met goedkeuring van medisch-ethische toetsingscommissies.

Onbewezen cholesterol-mythe

Aan de basis van  experimenten met statinen  (cholesterol verlagers) staat de cholesterol mythe die evenzeer onbewezen is. Desondanks behoren statinen en medicatie voor de “chemische onbalans” (SSRI’s) tot de best verkopende “geneesmiddelen” en is het geen probleem om experimenten voor nieuwe versies goedgekeurd te krijgen.

Niet wetenschap, maar marketing zet de toon.

Medicijnen en ernstige schade

De chemische stoffen (medicijnen) die bij geneesmiddelenonderzoek worden getest zijn verre van ongevaarlijk: zo leidde een dergelijk experiment in Frankrijk recentelijk tot in elk geval een dode en drie anderen met mogelijk onherstelbare hersenschade. In de zomer van 2015 bleek dat een GlaxoSmithKline studieverslag van een medicijnenexperiment met paroxetine (verkocht als Paxil® in de VS en Seroxat® in Nederland) was vervalst. Niet alleen was het middel niet veilig, het was zelfs gevaarlijk: er waren 2,6 keer zoveel schadelijke voorvallen, 4 keer zoveel psychiatrische problemen en 10,3 keer zoveel zelfmoorden vergeleken met de controle groep.

Weggemoffeld

Deze gegevens werden door een statistische bewerking weggemoffeld waardoor het middel niet alleen goed leek te werken, maar ook ongevaarlijk zou zijn. Uit heronderzoek bleken beide niet waar te zijn, maar ondertussen was paroxetine door het met veel bombarie gepubliceerde verslag een bestseller geworden. Het middel wordt gelinkt aan moord en zelfdoding.

Noodzaak voor eerlijk onderzoek

In Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid vindt u informatie die u beschermt tegen misbruik van uw rechten als patiënt. Niet alleen voor hen die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek is dit van cruciaal belang, maar eigenlijk voor iedereen die ooit een geneesmiddel heeft gebruikt of zal gebruiken. Het is zaak om eerlijk onderzoek te eisen en waar mogelijk natuurlijke oplossingen de voorkeur te geven volgens artikel 2 van de Code van Neurenberg (zie hieronder). Helaas blijken economische belangen vaak de overhand te hebben, waardoor dit artikel genegeerd wordt.

CCMO & Code van Neurenberg
CCMO: verantwoordelijk voor de Code van Neurenberg bij geneesmiddelenonderzoek

CCMO en de Code van Neurenberg

De Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki zijn essentieel voor het opstellen en uitvoeren van verantwoord medicijnonderzoek. in Nederland heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), als uitvoerder van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) en toezichthouder erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s), een directe taak deze gedragscodes te bekrachtigen om zo te verzekeren dat geneesmiddelenonderzoek wordt gedaan volgens artikel 1 van de Code van Neurenberg: “zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, pressie, misleiding of enige andere verborgen vorm van beperking of dwang”.

De Nederlandse situatie

Al zijn de bovengenoemde experimenten in het buitenland uitgevoerd, Nederland wordt door dergelijke onderzoeken beïnvloed omdat medicatie gebaseerd op dat soort studies  ook in ons land toegelaten wordt. Daarom zouden de CCMO en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) als eindverantwoordelijke instanties grip op de situatie moeten krijgen.

Het kennen, naleven en bekrachtigen van de Code van Neurenberg zou een stap in de goede richting kunnen zijn: moord, zelfmoord, hersenbeschadigingen en andere verschrikkelijke gevolgen zouden erdoor voorkomen kunnen worden.

de Code van Neurenberg
De 13 Processen van Neurenberg voor Nazi oorlogsmisdadigers leidden tot de Code van Neurenberg

De Code van Neurenberg

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat de betrokkene handelingsbekwaam moet zijn om toestemming te geven; in een zodanige situatie moet verkeren dat hij in staat is zijn vrije keuze te maken zonder dat daarbij sprake is van enig element van geweld, fraude, bedrog, dwang, overdreven druk of een andere vorm van forceren of pressie. Daarbij moet hij voldoende kennis van en inzicht in de betrokken materie bezitten zodat hij in staat is een weloverwogen besluit te nemen. Dit laatste vereist dat, alvorens men de beslissing van de proefpersoon aanvaardt om met het experiment mee te doen, deze in kennis wordt gesteld van de aard, de duur en het doel van het experiment; de methode en de middelen waarmee het zal worden uitgevoerd; alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs te verwachten zijn; en de gevolgen voor zijn gezondheid of persoon die mogelijkerwijs uit zijn deelname aan het experiment kunnen voortvloeien.
  De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van het besluit om mee te doen, berust bij eenieder die het initiatief neemt tot, leidinggeeft aan of zich bezighoudt met het experiment. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet straffeloos aan een ander kan worden gedelegeerd.
 2. Het experiment moet van dien aard zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor het welzijn van de samenleving, die niet met andere methoden of studiemiddelen te verkrijgen zijn en niet willekeurig en overbodig van aard zijn.
 3. Het experiment moet zo zijn opgezet en gebaseerd op de resultaten van dierproeven en een kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of ander onderzocht probleem, dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment zullen rechtvaardigen.
 4. Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat elk onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel worden voorkomen.
 5. Er mag geen experiment worden uitgevoerd wanneer er bij voorbaat reden is om aan te nemen dat de dood of invaliditeit het gevolg zal zijn; behalve misschien bij experimenten waarbij de experimenterende artsen ook als proefpersoon dienen.
 6. Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het door het experiment op te lossen probleem bepaalt.
 7. Er moeten deugdelijke voorbereidingen worden getroffen en toereikende faciliteiten worden verschaft om de proefpersoon te beschermen tegen zelfs de geringste kans op letsel, invaliditeit of overlijden.
 8. Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van bekwaamheid en zorgvuldigheid dient in alle stadia van het experiment te worden vereist van hen die het experiment uitvoeren of eraan meewerken.
 9. Tijdens het verloop van het experiment moet de proefpersoon de vrijheid hebben het experiment te beëindigen indien hij een lichamelijke of geestelijke toestand heeft bereikt waarin voortzetting van het experiment hem onmogelijk lijkt.
 10. Tijdens het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn het experiment in iedere fase te beëindigen, indien hij bij inachtneming van de van hem verlangde zorgvuldigheid, superieure bekwaamheid en oordeelkundigheid, waarschijnlijke redenen heeft om aan te nemen dat voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of de dood van de proefpersoon.

Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. 2, pp. 181-182. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949


U kunt helpen!

Vond u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Hoe komt het dat er maar zo weinig medicijnen zijn die echt genezen? Wat zijn bijwerkingen? Hoe komt het dat mensen die met geneesmiddelenonderzoek meedoen, soms overlijden? En dat zelfs nadat het medicijn op de markt is mensen het slachtoffer ervan kunnen worden? Wordt de Code van Neurenberg wel toegepast?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.