Tagarchief: luchtvervuiling

Coronavirus, pandemie en vaccinatie – Het verzwegen verhaal

Er is een nieuwe stam van het Coronavirus ontdekt. Het heeft de (voorlopige) naam 2019-nCoV. In de pers worden we dagelijks op de hoogte gehouden hoeveel slachtoffers het gemaakt heeft. Het nieuws wordt, na SARS, MERS en het zikavirus, als een nieuwe pandemie gebracht. Nieuwe vaccinaties zouden dringend noodzakelijk zijn. “Een corona-vaccin komt eraan (maar of het op tijd is, weet niemand)” schreeuwt een kop van de Volkskrant op 27 januari 2020. Deze tekst en soortgelijke alarmerende berichten roepen beelden terug van de ophef over de gevaren van de Mexicaanse griep, waardoor de Nederlandse regering 34 miljoen vaccins ( € 7,20 per stuk) kocht — naar later bleek volkomen onnodig.

Gesponsorde pandemie

Ten tijde van de Mexicaans griep (2010) verscheen in het onafhankelijke Duitse arznei-telegramm een artikel met de titel “De gesponsorde pandemie – de WHO en de Mexicaanse griep”. De twijfelachtige rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd daarin belicht. Ook het Britse artsenblad The BMJ was kritisch op het WHO-beleid en het gebrek aan transparantie: “De belangrijkste wetenschappers die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseren over de planning van een grieppandemie hadden betaald werk verricht voor de farmaceutische bedrijven die baat hadden bij de adviezen die ze aan het voorbereiden waren.”

In het boek Dodelijke leugens. artsen en patiënten misleid kunt u uitgebreid lezen over o.a. belangenverstrengeling van artsen, adviesorganen en de WHO en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw gezondheid. Is daarvan ook nu bij dit nieuwe virus sprake en gaat het weer om een gesponsorde pandemie?

door C.F. van der Horst

30/01/2020

Coronavirussen

Coronavirussen werden voor het eerst in de zestiger jaren ontdekt. Men houdt ze verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van alle verkoudheden (met ademhalingsmoeilijkheden) bij volwassenen en kinderen. In 2003 veroorzaakte een coronavirus het ernstige acute respiratoire syndroom, beter bekend als SARS (Engels: severe acute respiratory syndrome). In september 2012 werd een nieuw type coronavirus geïdentificeerd dat bekend staat als MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus: het coronavirus van het Midden-Oosten). Rond de jaarwisseling (2019-2020) zou in het Chinese Wuhan een nieuwe stam van het coronavirus ontdekt zijn, 2019-nCoV (een afkorting va het Engelse 2019 novel coronavirus).

Symptomen en behandeling

“Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts,” zo meldt het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op zijn website.  Zoals bij de meeste aandoeningen het geval is, kan de huidige medische benadering alleen de symptomen bestrijden. “Er is er geen specifieke behandeling tegen coronavirussen, maar de symptomen kunnen worden behandeld,” aldus dr. Maria Van Kerkhove voor de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Er is geen specifieke behandeling voor Coronavirussen, wel voor symptomen (bron: WHO)
Er is geen specifieke behandeling voor Coronavirussen, wel voor symptomen. (bron: WHO)

Dode door ernstig onderliggende aandoening

De WHO rapporteerde op 12 januari 2020 dat in Wuhan “onder de 41 bevestigde gevallen er één dode gevallen is. Dit overlijden vond plaats bij een patiënt met een ernstige onderliggende medische aandoening. [nadruk toegevoegd]” Met andere woorden, het virus kan fataal zijn bij iemand die reeds zeer ziek is. Voor iemand die gezond is en een goed werkend immuunsysteem heeft is de kans dat hij ziek wordt klein. Dit geldt al helemaal voor een fatale afloop.

Op 29 januari meldde de WHO dat wereldwijd het aantal mensen met het virus tot meer dan 6000 was opgelopen. 99% daarvan bevond zich in China. Het aantal sterfgevallen was tot 132 opgelopen.

Coronavirus jaagt verbeelding op hol

De soep wordt niet zo heet gegeten als hij opgediend wordt. Neem de gemiddelde oversterfte (hogere sterftecijfers dan normaal) als gevolg van de gewone griep in de afgelopen 10 jaar in overweging. Het zou in Nederland om gemiddeld 2.000 mensen per jaar gaan, waaronder veel ouderen met een verzwakt immuunsysteem. Wat het nieuwe coronavirus 2019-nCoV wereldwijd doet, is vergeleken daarbij een lachertje. Harald Wychgel, persvoorlichter van het RIVM, zei op de website MSN: “Uiteraard is de gewone griep een reëler gevaar. Maar van het coronavirus weten we nog weinig. Dat spreekt tot de verbeelding van mensen en media.” Het is precies die op hol geslagen verbeelding waardoor de Nederlandse overheid de vaccins van de Mexicaans griep aanschafte. Gaat het nu weer die kant op?

Nepnieuws

We weten inmiddels dat we niet alles kunnen geloven wat de media ons voorschotelen. Dat blijkt ook het geval te zijn met berichtgeving over nieuwe virussen en pandemieën.  Neem bijvoorbeeld SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) in 2003, toen professor Frank Plummer, directeur van het belangrijkste virologielaboratorium van Canada, een belangrijke rol speelde. In een artikel in The Scientist  zei deze expert op het gebied van infectieziekten dat het nieuwe coronavirus  waarschijnlijk niet de oorzaak van SARS is.  “Het coronavirus zit zeker in de lucht, het circuleert zeker,’ zei hij, ‘maar gebaseerd op onze gegevens, is de relatie met SARS vrij zwak,” aldus Plummer in het tijdschrift.

The New York Times berichtte dat hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie verkondigde dat het coronavirus SARS-CoV de oorzaak was van SARS, Plummer daarvan niet zo overtuigd was.  Te veel bevindingen klopten niet. Zo trof de onderzoeker het virus slechts bij 40% van de waarschijnlijke en verdachte gevallen aan. Hij toonde zich verbaasd dat het ook aanwezig was bij 20% van de mensen die niet als SARS-patiënt werden beschouwd.

WHO: paniekzaaiers?

Loopt de WHO te hard van stapel?

Bij de conclusie dat  SARS-CoV de boosdoener is, liet de WHO zich leiden door het werk van Nederlandse wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het team, onder leiding van viroloog Ab Osterhuis, had apen experimenteel met SARS-CoV geïnfecteerd en als gevolg daarvan ontwikkelde zich een longziekte die identiek was aan SARS. Plummer vond het echter bezwaarlijk dat de Nederlandse wetenschappers geen andere apen als wetenschappelijke controlegroep gebruikten. Hij had zelf kleine dieren zoals konijnen, cavia’s en muizen met het SARS-virus geïnoculeerd zij bleven vrij van ziekte. Plummer vond dat er meer onderzoek en onafhankelijke bevestiging door andere laboratoria noodzakelijk was voor er een stellige uitspraak over de oorzaak van SARS gedaan kon worden. Over het verband tussen SARS-CoV en SARS zei hij : “Het bewijs wordt steeds minder overtuigend naarmate we verder komen.”

Pandemie door nattevingerwerk

Bij de Mexicaanse griep (Eng. swine flu) bleek men de gevallen uit de losse hand te tellen. Verslaggeefster Sharyl Attkisson van de Amerikaanse tv-zender CBS ontdekte in 2009 dat mensen in de VS met griepsymptomen op basis van aannames en schattingen werden gerapporteerd als slachtoffers van de Mexicaanse griep. Zonder laboratoriumonderzoek waarin het H1N1-virus als oorzaak van de Mexicaanse griep wordt geïdentificeerd, is het echter onmogelijk om vast te stellen hoeveel van deze mensen daadwerkelijk de Mexicaanse griep hadden. Als willekeurige grieplijders worden meegeteld, is er natuurlijk al snel sprake van een pandemie.

Coronavirus of luchtvervuiling?

Er is nog een andere, nauwelijks belichte factor die een rol kan spelen in de longaandoeningen. Volgens National Geographic sterven in China meer dan een miljoen mensen  per jaar aan luchtvervuiling. Wuhan, een industriestad van meer dan 11 miljoen mensen, is de dichtstbevolkte stad in Centraal-China. Er zijn daar al jarenlang klachten over ernstige luchtverontreiniging en (gele) smog die longklachten kunnen veroorzaken — de reden waarom veel Chinezen (op de foto’s in de links ziet u zelfs schoolkinderen ermee) mondkapjes dragen.

Luchtvervuiling in Wuhan- Real-time Luchtkwaliteitsindex (Air Quality Index, AQI)
Luchtvervuiling in Wuhan- Real-time Luchtkwaliteitsindex (Air Quality Index, AQI) op 30 januari 2020

Op 30 januari 2020 gold er om 15:00 code rood. Die signalering betekent dat iedereen in de stad gezondheidseffecten ondervinden kan; leden van gevoelige groepen kunnen zelfs ernstigere gezondheidseffecten ondervinden. De sterfgevallen in Wuhan of andere delen van China waar soortgelijke omstandigheden zijn, kunnen daarom (mede) een gevolg zijn van luchtvervuiling. De Chinese autoriteiten zitten al lang met de voortdurend verslechterende luchtkwaliteit in hun maag. Zo vermeldde de tv-zender CNBC een studie waaruit bleek dat “de lucht in Peking zo vervuild is dat het inademen ervan evenveel schade aan de longen toebrengt als het roken van 40 sigaretten per dag”. Mogelijk zien de autoriteiten een sensationeel verhaal over een virus als een welkome afleiding van de  werkelijke problematiek.

Niet heel besmettelijk

Er wordt gerapporteerd dat het nieuwe Coronavirus zich snel internationaal verspreidt. Aangezien 99% van de gevallen nog steeds in China zijn, lijkt dat bericht wat overdreven. Bovendien meldt het RIVM: “De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet heel besmettelijk. De ziekte lijkt ook niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar.” Zelfs als mensen ondanks het reisverbod uit Wuhan naar elders zijn gereisd, is de kans dat ze anderen besmet hebben daarom erg gering. Hoe juist zijn dan de berichten over het verspreiden van het Coronavirus? Toch verklaarde de WHO het coronavirus tot een wereldwijde noodsituatie op het gebied van gezondheid en droeg zo haar steentje bij aan het verspreiden van angst onder de wereldbevolking.

Pandemieën en angst

Verzekeringen en vaccins hebben iets gemeenschappelijks. Voor beide moet eerst angst gezaaid worden. Als je genoeg aandringt op vreselijke gevolgen, verkoop je je product. Voor vaccins zijn pandemieën in de mode om angst te zaaien. We hebben het eerder gezien met SARS, MERS, Mexicaanse griep, Ebola en het zikavirus.

Nieuwsdienst Reuters rapporteerde op 24 januari dat “met de genetische code van het Wuhan-virus in de hand wetenschappers aan een vaccin beginnen te werken.” Het gaat daarbij om experimentele vaccins. Een van de bedrijven die bij de ontwikkeling betrokken zijn, heet Moderna Inc, een biotechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in vaccins op basis van synthetisch boodschapper-RNA (mRNA, messenger ribonucleic acid). mRNA is een chemische boodschapper die instructies bevat voor het maken van eiwitten. Het idee is om een vaccin te maken met instructies van een van de kroonachtige pieken op het oppervlak van het coronavirus (vandaar de naam: corona = kroon). Men hoopt dat als deze instructie in het lichaam komt, het immuunsysteem antistoffen tegen het virus gaat produceren.

Er bestaat echter een risico bij deze experimentele technologie dat het lichaam tegen lichaamscellen antistoffen gaat maken en een autoimmuunziekte ontstaat. Het is niet voor niets dat er tot op heden nog nooit een goedgekeurd mRNA-vaccin op de markt geweest is. Zeker met de grote haast die nu bij de ontwikkeling ervan gemaakt wordt, is de kans groot dat er een volledig experimenteel product op de markt verschijnt. Wie zijn de proefkonijnen?

Sponsoring door Bill & Melinda Gates Foundation

Moderna wordt vanaf 23 januari 2020 gesponsord door de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een wereldwijde alliantie die de ontwikkeling van vaccins tegen infectieziekten financiert en coördineert. CEPI is in 2017 in Davos opgericht door de regeringen van Noorwegen en India, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust en het World Economic Forum.

Bill and Melinda Gates Foundation

De Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) speelt een dubieuze rol. Zo rapporteerde in 2012 The Wall Street Journal: “De Bill en Melinda Gates Foundation heeft aandelen in negen grote farmaceutische bedrijven gekocht.” Door te investeren in Merck & Co., Pfizer Inc., Johnson & Johnson en andere medicijnfabrikanten heeft BMGF een financieel belang in de productie van vaccins en medicijnen. Volgens de website van BMGF zijn de plannen van Bill Gates voor de komende 10 jaar zonneklaar. “We moeten dit het decennium van de vaccins maken”, aldus de voormalig Microsoft topman.

Bill and Melinda Gates Foundation & Alphabet (Google): sponsors van vaccinresearch (bron: InfoWars)
Bill and Melinda Gates Foundation & Alphabet (Google): sponsors van vaccinresearch (bron: InfoWars)

CCN meldde dat Bill Gates in 2019 een Coronavirus-achtige uitbraak voorspelde. Hij deed dit in een miniserie op Netflix, Pandemic: How to Prevent an Outbreak, waarin hij samen met Google’s moederorganisatie Alphabet de grote sponsor was van het onderwerp van de miniserie: de ontwikkeling van een universeel vaccin. “Als je denkt aan iets dat miljoenen mensen zou kunnen doden, is een pandemie ons grootste risico”, zei hij.

Het is interessant dat de Bill & Melinda Gates Foundation na de Verenigde Staten de grootste sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie is. En juist de “onafhankelijke” WHO is de bron van alle consternatie rond 2019-nCoV. 


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? En wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe diepgeworteld zit belangenverstrengeling? En hoe bepaalt dit de keuzes van dokters, adviescommissies en overheden? Welke gezondheidskeuzes zijn nog verantwoord voor u en uw kinderen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Luchtvervuiling en kanker

Het is reeds langer bekend dat omgevingsfactoren (carcinogene stoffen) een rol spelen bij het al dan niet ontwikkelen van kanker. Roken en asbest zijn wellicht de bekendste waartegen maatregelen zijn genomen. Tegenwoordig telt luchtvervuiling buitenshuis (zoals smog en fijnstof) als een van de meest voorkomende oorzaken van kanker. Minder bekend is dat luchtvervuiling binnenshuis net zo goed een belangrijke factor is. Wereldwijd schrijft het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek IARC per jaar zo’n 16.000 doden door longkanker hieraan toe.

Door C.F. van der Horst

8-1-2017. Foto door Ralf Vetterle van Pixabay

De opeenstapeling van de vele chemicaliën in voeding, huishouden, cosmetica- en hygiëneproducten, meubilair en vloerbedekking kunnen iemand beetje bij beetje ziek maken. Vooral met producten afkomstig uit de petrochemische industrie weet het lichaam zich geen raad. Het mist de enzymen om ze af te breken en slaat de stoffen op in het vetweefsel… totdat het lichaam protesteert met ziekte. In dit artikel kunt u lezen hoe de natuur hulp biedt om chemische stoffen binnenshuis te verwijderen. Het gaat hier om een simpele en goedkope oplossing.

Chemicaliën zijn overal

Alleen al door cosmetica- en hygiëneproducten worden we aan gemiddeld zo’n 200 nieuwe synthetische chemicalien blootgesteld die allemaal kunnen bijdragen aan gezondheidsproblemen. Zo concludeerde  een Engelse studie dat kinderen van wie de moeders tijdens de zwangerschap vaak gebruik maakten van synthetische reinigingsmiddelen, na de geboorte een grotere kans op astma hadden. Binnenshuis zijn de meest belastende chemicaliën de zogenaamde vluchtige organische stoffen (VOS). De belangrijkste bronnen van VOS zijn lijmen, stoffering, vloerbedekking, kopieermachines, vervaardigde houtproducten (triplex, MDF), pesticiden en reinigingsmiddelen.

Luchtvervuiling

Volgens een rapport uit 1984 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestond er in 30% van de  nieuwe en gerenoveerde gebouwen luchtvervuiling die gezondheidsklachten veroorzaakte. Naast de kwantiteit van lichaamsvreemde stoffen is de synergie tussen dergelijke chemicaliën in het lichaam een zorgwekkende factor. In combinatie kunnen ze elkaars giftige werking versterken. Met steeds meer synthetische chemicaliën in omloop is het dus zaak om niet alleen buitenshuis, maar ook binnenshuis luchtvervuiling te beperken en zo mogelijk te verhelpen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft dit probleem onder de loep genomen en kwam met een praktische, maar weinig bekende oplossing.

NASA: bezorgd over luchtvervuiling in ruimtestations
NASA: bezorgd over luchtvervuiling in ruimtestations

Ruimtestations

De ruimtevaartorganisatie had de problematiek van luchtvervuiling in afgesloten ruimtecabines al in 1973 gesignaleerd. De organisatie was bezorgd over het zogenaamde ‘sick building syndrome’, omdat dit ook kon optreden in ruimtestations en een eventuele maanbasis. Voor een langdurig verblijf in de ruimte onderzocht het agentschap daarom welke planten voor luchtreiniging van belang zijn en welke chemicaliën ze uit de lucht halen.  Dit resulteerde in 1989 in de publicatie van een studie over deze planten.

Anno 2017 is deze studie nog immer actueel.

De Lepelplant is een uitstekende luchtzuiveraar
De Lepelplant (Spathiphyllum Mauna Loa) is een uitstekende luchtzuiveraar

De NASA planten

De NASA wetenschappers observeerden dat het rhizozoom (de symbiose tussen plantenwortels en micro-organismen) pathogene virussen en bacteriën en organische chemicaliën (VOS) vernietigen en uiteindelijk al deze luchtverontreinigende stoffen in nieuw plantenweefsel omzetten.

Het onderzoek richtte zich op kamerplanten die relatief weinig licht behoeven.  Over een periode van 24 uur werd gemeten hoe de planten met een filter met geactiveerde koolstof de lucht zuiverden. Met name keek men naar de concentratie van de giftige chemicaliën benzeen, trichloorethyleen (“tri”) of formaldehyde. Hoewel niet iedereen thuis luchtreiniging met een dergelijk filter gebruikt, geven de bevindingen een indicatie over welke vegetatie luchtvervuiling bestrijdt. Alle planten bleken over luchtzuiverende eigenschappen te beschikken, alhoewel de effectiviteit zowel qua percentage als chemische stof varieerde. Het beste zou daarom zijn een combinatie van een aantal van deze kamerplanten in huis te hebben.

Planten die luchtvervuiling in gesloten ruimten verminderen
Planten die luchtvervuiling in gesloten ruimten verminderen.

De onderzoekers stelden vast dat verontreinigende organische stoffen werden verwijderd. Ze concludeerden dat de combinatie van deze kamerplanten met  filters met actieve koolstof de luchtkwaliteit verbeterde. De kans op chronische ziekten zoals kanker wordt hierdoor kleiner.

Regelmatig luchten

Naast de mogelijkheid die de planten bieden, is het belangrijk om regelmatig de ramen open te zetten, zodat het huis kan doorwaaien met frisse lucht. Niet alleen voert het luchten de noodzakelijke zuurstof aan, maar verwijdert het ook zaken zoals ziektekiemen, allergenen, fijnstof, micro-organismen en schadelijke chemische stoffen. Een concentratie hiervan kan tot gezondheidsklachten leiden. Het regelmatig flink ventileren voorkomt een ongezond binnenklimaat. Vooral nieuwe huizen of woningen die net van een nieuwe vloerbedekking of meubilair voorzien zijn, maar ook nieuwe auto’s, moet men zeer frequent luchten. De lucht van nieuwe artikelen wordt in het Engels beschreven met “off-gassing”. De artikelen ruiken “nieuw”, maar wat u ruikt is daadwerkelijke luchtvervuiling. Ze geven geleidelijk VOS af, een mengelmoes van vluchtige synthetische chemicaliën.

Natuurlijke producten

Om chemische stoffen binnenshuis zoveel mogelijk te beperken, gebruikt u natuurlijke producten in het huishouden, zoals groene zeep, schoonmaakazijn, natriumbicarbonaat en soda. Hetzelfde geldt voor cosmetica en parfums. Indien u hiervan gebruik maakt, kies voor iets natuurlijks, zonder petrochemische elementen. Etherische oliën ruiken vaak heerlijk en overheersen niet.

Overdachte keuzes bij het gebruik van huishoudmiddelen, cosmetica en het binnenklimaat zullen de gezondheid positief beïnvloeden. Wellicht kunnen hierdoor chronische ziekten zoals kanker, astma en Alzheimer worden voorkomen.

Waarom worden dit soort oplossingen niet op grote schaal bekend gemaakt?  Wat is de impact van synthetische chemicaliën op uw gezondheid? Wat zijn praktische oplossingen in de huidige chemische maatschappij?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.


U kunt helpen!

Vond u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


 

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2017 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis B.V. 
Alle Rechten voorbehouden.