Tagarchief: kinderen

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Download gratis de introductie van dit nieuwe boek.

Wat de huidige tijd velen duidelijk heeft gemaakt, is hoezeer medische autoriteit misbruikt kan worden om mensenrechten te schenden. Let wel: autoriteit. Het gaat daarbij om onbewezen gezichtspunten en niet om harde wetenschap. Dit is geenszins een nieuw fenomeen, want in de geestelijke gezondheidszorg is daarvan al zeer lang sprake. Psychiatrische diagnoses en behandelingen ontberen een sluitende wetenschappelijke basis, waardoor er geëxperimenteerd wordt met potentieel zeer gevaarlijke psychofarmaca* die zelfs bij kinderen worden ingezet. Bovendien spelen zich in de ggz onder het mom van ‘therapie’ soms taferelen af die als niets anders dan ‘medische marteling’ bestempeld kunnen worden.

13 januari 2022

*Psychofarmaca: middelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid,  is het definitieve naslagwerk over psychiatrie, waarin onder meer zijn beschreven:

 • de geschiedenis en ontwikkeling van de psychiatrie
 • de (hoofd)stromingen binnen de psychiatrie
 • de innige samenwerking met de farmaceutische industrie
 • de wetenschappelijke onderbouwing (of liever het gebrek daaraan) van geneeskunde en psychiatrie in het bijzonder
 • de DSM: het psychiatrische diagnoseboek
 • de invloed van psychiatrie op het schoolsysteem met inbegrip van de ADHD-diagnoses die aan drukke kinderen worden gegeven
 • de gevolgen van psychiatrische medicatie en elektroshocks
 • hoe de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig mensenrechten schendt
 • wat u kunt doen om kinderen en volwassenen met psychische problematiek te helpen.

Dit boek werd geschreven voor (groot)ouders en leerkrachten met ‘ADHD-kinderen’ én voor hen die mensen met psychische problematiek willen helpen. Daarenboven verschaft het eenieder die meer van de geestelijke gezondheidszorg wil begrijpen en hoe daarbinnen wordt gedacht en gehandeld, essentiële informatie over de gevaren van psychiatrische behandelingen. Het is een referentiewerk van 448 pagina’s dat psychiatrische diagnoses en behandelingen in een ander daglicht zet. De gedragskenmerken die het etiket ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’ (ADHD) krijgen, komen aan bod als een voorbeeld hoe de psychiatrie nutteloze diagnoses stelt waarvoor zware medicatie moet worden voorgeschreven – met alle risico’s van dien. Dit boek gaat echter veel verder dan alleen dit aspect.

Onderbouwing psychiatrische diagnoses & behandelingen

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid documenteert de soms stuitende feiten over de geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met de farmaceutische industrie, de wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en de potentieel zeer gevaarlijke psychiatrische behandelingen die tot moord en zelfmoord kunnen leiden.

En hoe staat het met mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg? Aan bod komt ook de rol van de psychiatrie

 • in de vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog
 • in de mind control-experimenten van de CIA
 • als wapen tegen politieke dissidenten in de voormalige Sovjet-Unie
 • in de mensenrechtenschendingen die in de huidige tijd plaatsvinden.

Voor het lezen van dit boek hebt u een sterke maag nodig, want de beschreven ‘therapieën’ zijn soms letterlijk schokkend. Waarschijnlijk zult u soms niet kunnen geloven wat u leest. De gegevens zijn evenwel makkelijk te controleren, want de aangeboden informatie is met meer dan 800 verifieerbare referenties goed onderbouwd.

€ 34,50

448 pagina’s, gebonden, met illustraties, tabellen en leeslint

ISBN: 978-90-82-17720-6

Ook voor ouders en leerkrachten met ADHD-kinderen

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschriikingen van de psychiatrie
Het nieuwe boek van C.F. van der Horst

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid geeft u een nieuwe kijk op kindergedrag, ADHD en harddrugs als ‘therapie’. Tevens lijkt er een relatie te bestaan tussen de kwaliteit van het onderwijs en ADHD. Daarom bevat het een themahoofdstuk over onderwijs dat een nieuwe dageraad voor de educatie van onze kinderen zou kunnen inluiden.

Ouders en leerkrachten misleid

Helaas is het heel makkelijk gebleken om ouders en leerkrachten te misleiden. En wat nog erger is: kinderen zijn dan vaak de klos. Wat als het om úw (klein)kind gaat? En wat als ú of een van uw dierbaren in de de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terecht komt? Er bestaat een enorme willekeur aan interpretaties en behandelmethodes en eenmaal in de ggz raakt men snel in een doolhof waar men niet makkelijk uitkomt.

Laat u niet misleiden. Lees wat u moet vermijden in dat doolhof van de ggz en ontdek praktische oplossingen voor ADHD in het bijzonder en psychische problematiek in het algemeen.

Van der Horst schreef: “Ik hoop dat De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid u helpt uw (klein)kind, familielid, vriend of werknemer een betere toekomst te bieden. Gebruik dit waardevolle naslagwerk, alstublieft. Ik wens u daarbij veel succes.”

Direct bestellen

Copyright © 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Coronavirus, voeding en immuunsysteem

Wat is de relatie tussen het coronavirus, voeding en het immuunsysteem? Het verband tussen voeding en gezondheid is algemeen bekend. Simpel gezegd houdt goede voeding ons gezond en maakt slechte voeding ons ziek. De juiste voeding voorziet het lichaam niet alleen van macronutriënten (vetten, koolhydraten en eiwitten), maar ook van micronutriënten (vitaminen, mineralen en secundaire plantenstoffen). Met het volledige spectrum aan voedingsstoffen kan het immuunsysteem het lichaam gezond houden en ziekteverwekkers zoals het coronavirus de baas worden. Dus wat gaat er mis?

door C.F. van der Horst

11-04-2020. Afbeelding door Bruno /Duitsland van Pixabay

Voeding is het grote manco

Artsen leren in hun opleiding nauwelijks iets over voeding. En wat ze leren is zo summier dat ze niet in staat zijn om iemand met voeding gezond te houden of te genezen. Ook weten ze niet hoe voeding het immuunsysteem versterken kan. Huisarts Tamara de Weijer, voorzitster van de Vereniging Arts en Voeding, lichtte toe: “Reguliere (huis)artsen zijn leken wat voeding betreft. Eigenlijk hebben wij medicijnen gestudeerd, geen geneeskunde.”

De opleiding heeft de dokters afhankelijk gemaakt van de grotendeels symptoomgerichte middelen die de farmaceutische industrie aanbiedt – elk met hun bijwerkingen. Zelfs de behandelprotocollen zijn daarop afgestemd. We zien dat patroon terug bij het coronavirus. Er zou geen oplossing zijn en het wachten is op een vaccin tegen het coronavirus uit de hoed van de farmaceutische industrie.

Daartegen zijn bedenkingen op te werpen. Naast de overwegingen over de veiligheid en de bijwerkingen van het vaccin, bestaat er een praktisch probleem. Hoeveel mensen moeten geïnoculeerd worden? Het verplichten van vaccinatie tegen het coronavirus (of enig andere ziekteverwekker) gaat niet zo maar. Dat druist in tegen de Code van Neurenberg en de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens.

Gebrek aan kennis over voeding

Door het gebrek aan kennis over hoe ze met voeding het immuunsysteem kunnen versterken, zijn artsen, waaronder virologen en epidemiologen, niet te benijden. Ze lopen achter de feiten aan en moeten keihard werken om de schade te beperken. Virologen en epidemiologen adviseren maatregelen om de gevolgen in te dammen. Maar hoe zit het met het immuunsysteem? We worden 24/7 doodgegooid met berichtgeving over het coronavirus. Hebt u tussen al die berichten ooit iets gelezen over maatregelen om het immuunsysteem te versterken om zo mensen weerbaarder tegen het coronavirus te maken?

Rijksvoedingsprogramma

Hebt u ooit gehoord van het Rijksvoedingsprogramma? Het bestaat nog niet, terwijl het eigenlijk de prioriteit van de regering zou moeten zijn. Het Rijksvoedingsprogramma is een serie van stappen om de Nederlandse burger van jongs af aan de relatie tussen voeding en gezondheid te leren. Op school is voeding een vak en leert het kind het verschil tussen voeding en vulling, welke voeding hem of haar doet groeien en sterk en gezond houdt, welke voedingsstoffen belangrijk zijn voor het immuunsysteem en in welke voedingsmiddelen deze zich bevinden. Het kind leert – binnen het niveau dat het aankan – ook zelf eten klaar te maken, zoals het bereiden van een gezonde salade. Sommige scholen hebben een moestuin waar kinderen hun groenten kunnen verbouwen en waar ze – over de jaren – het verschil kunnen zien en proeven tussen biologisch geteelde gewassen en die met kunstmest verbouwd worden.

Leren over het immuunsysteem

De kinderen leren over het immuunsysteem en zijn verbaasd om te ontdekken dat witte suiker (snoep, frisdrank) gevaarlijk is voor de gezondheid, dat suiker hun immuunsysteem verzwakt, hen voor virusinfecties vatbaar maakt en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Ze leren dat de vitaminen A, B6, B11 (tegenwoordig bekend als folaat), B12, C en D en de mineralen zink, ijzer, koper en selenium het immuunsysteem versterken, zodat ze niet bang voor een coronavirus hoeven te zijn. Ze snappen dat de hoeveelheid voedingsstoffen die hun lichaam nodig heeft, zoals vitaminen, afhangt van de eisen die aan het lichaam gesteld worden. Dat het niet mogelijk is voor elke dag van het jaar één soort dosering voor deze voedingsstoffen vast te stellen, omdat bijvoorbeeld bij ziekte of sport het lichaam veel grotere hoeveelheden nodig heeft.

kinderen leren over voeding en immuunsysteem

Ze leren voorts dat het beter is af te zien van toegevoegde chemicaliën. Dat geldt ook voor de stoffen die zijn goedgekeurd door een officiële instantie omdat een dergelijke instelling om verschillende redenen (nieuwe inzichten, belangenverstrengeling) er nog wel eens naast kan zitten. Ze juichen daarom ook niet als papa voorstelt om naar een snackbar te gaan, omdat ze hebben geleerd dat sommige frietjes met wel veertien chemicaliën bewerkt zijn. Ouders krijgen vanuit de werkgever een voedingscursus aangeboden om zo het ziekteverzuim terug te dringen. Door de bewustzijnsverandering zijn supermarkten genoodzaakt meer voeding in plaats van vulling te verkopen.

Gezondere burgers door goede voeding

De regering ondersteunt het Rijksvoedingsprogramma van harte, omdat de burgers gezonder zijn en meer weerstand hebben tegen ziekte. Ziekteverwekkers zoals het coronavirus vormen daardoor geen ernstige bedreiging. Er treedt minder ziekteverzuim op, de ziektekosten dalen en wanhopige maatregelen die de economie en het moreel van de bevolking aantasten, kunnen achterwege blijven. Er is geen noodzaak voor een politiestaat. Ouderen gebruiken steeds minder chronische medicatie waardoor hun lichaam weer normaal functioneren kan en ook hun weerstand toeneemt. De regering kan ouders die zich zorgen maken over de bijwerkingen van vaccinaties een alternatief aanbieden.  Mogelijk verdwijnt zelfs de noodzaak om te vaccineren geheel.

Artsen bijgeschoold in voeding

Artsen zijn als deel van het Rijksvoedingsprogramma inmiddels bijgeschoold in ten minste de elementaire kennis over voeding. Als er onverhoopt een coronavirus rondwaart, zeggen ze niet dat er geen oplossing is, maar benadrukken de dokters goede voeding (met name veel verse groenten en eiwitten) en dringen er op aan om  witte suiker te laten staan. Ze schrijven op grote schaal vitaminen voor. Ze weten dat ze hoeveelheden moeten aanbevelen die afgestemd zijn op de behoefte en dat deze soms vele malen hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Dosering vitamine C

Ook weten de dokters dan hoe ze vitamine C (ascorbinezuur) moeten doseren. Ze hebben geleerd dat als het lichaam verzadigd is, het niet langer vitamine C opneemt. De overtollige vitamine C komt in de darm terecht en trekt water aan waardoor de ontlasting dun wordt. Zo kun je goed meten of je lichaam voldoende vitamine C heeft. Ze weten dat het maximale effect en de symptoomverlichting met orale doses ascorbinezuur wordt verkregen op een punt net onder de hoeveelheid die diarree veroorzaakt.

Bij gezonde mensen ligt dit verzadigingspunt bij vier tot misschien 15 gram per dag. Voor een lichte verkoudheid heeft het lichaam 30-60 gram nodig, bij een zware verkoudheid 60-100 gram. Bij griep kan men rustig 100-150 gram ascorbinezuur per dag nemen zonder dat de ontlasting dun wordt. Het lichaam heeft kennelijk behoefte aan dergelijke enorme hoeveelheden en neemt ze volledig op. De artsen zijn zich bewust dat vitamine C geheel veilig is en geen bijwerkingen heeft. Wel laten ze iemand eerst iets eten voordat hij of zij ascorbinezuur inneemt. Ze raden mensen aan om gebruik te maken van wat de natuur ons biedt om de weerstand te verhogen.

Chronisch ziek en het vak voeding

Volgens cijfers van het RIVM is het aantal mensen in Nederland met één of meer chronische aandoeningen gestegen van 8,8 miljoen in 2016 tot 9,9 miljoen in 2018 (58% van de Nederlandse bevolking). Een toename van 1,1 miljoen mensen in slechts twee jaar tijd! De coronavirusepidemie lijkt bijna een logisch gevolg.

Kan het zijn dat het ontbreken van het Rijksvoedingsprogramma en vooral het gemis van het vak voeding in de medische opleiding hieraan debet is?

Het is aan u

De enige barrière voor dit programma wordt gevormd door de economische belangen van de farmaceutische industrie en de banken die deze bedrijfstak sponseren, en de enorme lobby van deze industrieën in het parlement. Het is aan u als lezer om druk om uw volksvertegenwoordiger uit te oefenen om het Rijksvoedingsprogramma een feit te maken, zodat een coronavirus of een andere ziekteverwekker nooit een ernstige bedreiging kan zijn.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag

Meer weten?

Waarom leren artsen niets over voeding? Wat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie? Hoe oefent de farmaceutische industrie druk uit op volksvertegenwoordigers? Welke rol speelt belangenverstrengeling?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

 

Fluoride: zegen of vloek?

Als we de reclames mogen geloven, zorgt fluoride in tandpasta voor sterkere tanden. Daar de stof geen deel uitmaakt van enig natuurlijk lichaamsproces — ook niet van dat van tandvorming — is deze bewering niet voor de hand liggend. Desondanks zijn er aanwijzingen dat fluoride het tandglazuur verhardt, al bestaat er geen sluitend bewijs dat tandbederf hierdoor tegengegaan wordt.

Door C.F. van der Horst

Fluoride in tandpasta

Inmiddels is het gebruik van fluoride ingeburgerd. Je moet zelfs op zoek gaan om tandpasta zonder te kopen. Fluoride is geen voedingsstof, maar een medicijn.  Het middel wordt zo gewoon gevonden dat het zelfs in peutertandpasta zit! Dit artikel behandelt het voor en tegen en draagt tevens een risicoloos alternatief aan.  Aan de hand van deze gegevens kunt u het best zelf bepalen of het middel een zegen of een vloek is.

Wat is fluoride?

Fluoride, een vorm van fluor, is een giftige substantie die zeer agressief reageert. De naam komt van het Latijnse fluor (vloeiend) vanwege het gebruik als flux in smelterijen: bij een lagere temperatuur zorgde de stof voor een hogere opbrengst van metalen. Vanwege de toxische aard wordt fluoride in pesticiden gebruikt (bijvoorbeeld sulfurylfluoride). Andere belangrijke toepassingen zijn vet- en vuilafstotende preparaten, waarvan de inmiddels niet meer verkrijgbare tapijtbeschermer Scotchgard een bekend voorbeeld is, kookgerei met een Teflon antiaanbaklaag (vanwege giftigheid vanaf 2015 verboden) en waterdichte kleding zoals Gore-Tex.

Geschiedenis

Ofschoon fluoride al voor de Tweede Wereldoorlog in industriële processen gebruikt werd, veroorzaakte de oorlog een enorme toename van productie en gebruik voor de metaalwinning (uranium voor het Manhattan Project en aluminium voor de vliegtuigindustrie). De daaropvolgende periode van de koude oorlog bracht hierin weinig verandering. Toen met de vrede de focus op het normale leven terugkeerde, regende het klachten van hen die in de industrie aan het goedje blootgesteld waren of die letterlijk onder de rook van de fabrieken woonden. De gezondheid van planten, vee en mensen bleek onder de uitstoot ervan te lijden. Zelfs ramen werden erdoor geëtst.

Er bestaat uitvoerige documentatie dat de industrie erop gebrand was om een medisch-juridisch verweer te vinden waarmee de talloze rechtszaken die aangespannen waren, gewonnen konden worden. Wetenschappers werden ingehuurd om dit te bewerkstelligen. Toen al was er sprake van belangenverstrengeling.

Dr. Harold Hodge
Dr. Harold Hodge. Bron: The Fluoride Deception van Christopher Bryson

Bedenkelijk allooi

Een van deze wetenschappers was Harold Hodge, senior toxicoloog voor het Manhattan Project en gezaghebbend wetenschappelijk voorvechter voor de fluoridering van water tijdens de koude oorlog. Ondanks zijn hoge en invloedrijke positie was Hodge van bedenkelijk allooi: hij had eerder experimenten uitgevoerd door onwetende patiënten met plutonium en uranium te injecteren en deed proeven met LSD voor de CIA. Een andere belangrijke figuur was Robert Kehoe, toenmalig directeur van het Kettering laboratorium voor toegepaste natuurkunde van de Universiteit van Cincinnati. Beiden was het niet vreemd om studies en conclusies te manipuleren. Een belangrijk onderzoek van Kehoe, uitgevoerd in 1958 en opgezet om aan te tonen dat inademing van fluoride ongevaarlijk was, liet overduidelijk het tegendeel zien. Onbruikbaar voor een medisch-juridische verdediging verdween het voor veertig jaar ongepubliceerd in een stoffig kabinet.

Standpunt over fluoride omgedraaid

In de jaren voorafgaand aan de oorlog beweerde dr. H. Trendley Dean, onderzoeker bij de Amerikaanse tandheelkundige gezondheidsdienst, dat fluoride tandbederf tegen ging, alhoewel hij niet uitsloot dat ook andere mineralen zoals fosfor en calcium daarin een rol speelden. Omdat ook de overheid, als opdrachtgever van het Manhattan Project, in rechtszaken verstrikt was, werd Dean in 1948 benoemd als de eerste directeur van het net opgerichte National Institute of Dental Research. Deze benoeming bleek een uitkomst voor de industrie. Er werd veel geld gestoken in studies die concludeerden dat fluoride de mens iets goeds te bieden had. Waar voor de Tweede Wereldoorlog officiële instanties fluoride als gevaarlijk veroordeelden, werden door de industriële en overheidssponsoring de standpunten geheel omgedraaid. Deze strategie bleek niet alleen bijzonder succesvol in rechtszaken, maar creëerde tevens een markt voor een chemisch afvalproduct dat in drinkwater en tandheelkundige toepassingen zoals tandpasta verwerkt werd.

Dr. H. Trendley-Dean
Dr. H. Trendley-Dean

Hevig omstreden

Gezien de geschiedenis is het begrijpelijk dat er weinig stoffen zijn waarover zo veel geharrewar en discussies bestaan. Uit diverse bronnen blijkt dat er geknoeid is met onderzoeken en presentaties. In elk geval een belangrijke studie is in de doofpot verdwenen, omdat het de gemaakte veiligheidsclaims ondermijnde.

In Nederland hebben heftige discussies en felle protesten ertoe geleid dat de massa-medicatie van water door fluoridering in 1976 verboden werd. Voor het zover kwam, waarschuwde Hans Moolenburgh, huisarts in Haarlem, in 1968 in een artikel in het Haarlems Dagblad tegen  fluoride in het leidingwater.  Geïnformeerd door het boek Fluoridation: the Great Dilemma van arts en fluoride expert George Waldbott, wist hij van de gevaren van fluoride. Dokter Moolenburgh was de motor van het verzet tegen de organiseerde fluoride-lobby in Nederland.  Zo sprak hij  als landelijk coördinator op informatie-avonden en organiseerde hij dubbelblind onderzoek naar de gevolgen van fluoridering door een artsenteam.

Hier en Nu

Toename van kanker door fluoride

Doorslaggevend voor het afblazen van de maatregel was het TV-interview van Niek Heizenberg van Hier en Nu met kankerexpert Dean Burk, tussen 1938 to 1974 het hoofd van de cytochemie sector van het National Cancer Institute. In de NCRV actualiteitenrubriek illustreerde Burk met grafieken de toename van kanker sinds de invoering van gefluorideerd drinkwater in de VS. Hij adviseerde daarom met kracht tegen de fluoridering van Nederlands drinkwater. Veel milder was hij over het goedje in tandpasta en zuigtabletten, omdat de impact van een paar keer fluoride per dag bij het tandenpoetsen veel kleiner is dan die van de consumptie van liters behandeld water. Andere onderzoekers moesten de gevolgen van tandpasta en zuigtabletten maar uitzoeken, vond hij.

In Nederland werd het gebruik van fluoride in tandpasta in 1977 toegestaan.

Hier is een fragment van de Hier en Nu uitzending:

Noot: Voor Nederlandse ondertiteling van YouTube klikt u op de video. Rechtsonder wordt een tandwiel (instellingen) zichtbaar. U klikt op het tandwiel. In het uitklapmenu klikt u op ondertiteling. Omdat Nederlands er niet bij staat, klikt u eerst op Engels. Als het filmpje al afspeelt, ziet u dan Engelse ondertiteling verschijnen. Om dit te veranderen in het Nederlands, klikt u nogmaals op het tandwiel en daarna op ondertiteling. In het uitklapmenu scrolt u nu helemaal naar beneden naar Automatisch vertalen. Klik op Automatisch vertalen. In het nieuwe uitklapscherm scrolt u naar en klikt u op Nederlands. 

Geen bewijs

De vraag is of en in welke mate fluoride tanden sterker maakt. Er zijn voorstanders die beweren dat tandbederf wordt tegengegaan en tegenstanders die menen dat tanden juist broos erdoor worden. In 1988 schreef wijlen Richard Sutton, destijds tandheelkundig onderzoeker en statisticus aan de universiteit van Melbourne in Australië, dat het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van fluoride ter voorkoming van tandbederf nooit echt geleverd is. Ook de studies die de veiligheid ervan zouden moeten aantonen, ontbreken. “De vijftig jaar oude fluoridering-hypothese is nog steeds niet bevestigd. Desondanks worden per overheidsdecreet miljoenen mensen nog steeds met fluoride behandeld in de veronderstelling dat van dit proces bewezen is dat het volledig veilig en zeer effectief in het verminderen van cariës is. Feitelijk is de wetenschappelijke basis van fluoridering zeer onbevredigend. Het wordt voornamelijk gepromoot door op emotie gebaseerde ‘aanbevelingen’ in plaats van door wetenschappelijk acceptabel bewijs,” aldus Sutton.

In het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid vindt u, naast andere nuttige informatie over gezondheid en hoe u zich staande kunt houden in de marketing van farmaceuten en voedingsmiddelenfabrikanten, uiteengezet hoe fluoride het centrale zenuwstelsel beschadigt.

Enig effect van lokaal gebruik

Een analyse van de resultaten van eerdere fluoride-studies door professor Mark Diesendorf van de Technische Universiteit van Sydney in Australië leidde in 1997 tot de conclusie dat er “aanzienlijke risico’s en verwaarloosbare voordelen van inname van lage niveaus van fluoride” waren en dat er “enig (klein) voordeel van fluoridering afkomstig is van de werking van fluoride aan het oppervlak van de tanden.” Lokale toepassing van fluoride-houdende tandpasta of een fluorbehandeling van een tandarts zou dus enig effect kunnen resorteren. De vraag is of dat kleine voordeel opweegt tegen de gezondheidsrisico’s die met fluoride samenhangen.

Ernstige aandoeningen

Een reeks van ernstige aandoeningen wordt geassocieerd met de inname van fluoride, waaronder kanker, hartklachten en botbreuken. Ook zijn er aanwijzingen dat aandoeningen van het zenuwstelsel met fluoridegebruik samenhangen. De arts en fluoride expert George Waldbott rapporteerde problematiek met nieren, (bij)schild- en pijnappelklier als gevolg van langdurige fluoride consumptie. Ook hart en bloedvaten, het maag-darmkanaal, het centraal zenuwstelsel, ogen, oren en de huid worden door chronische inname aangetast, aldus de dokter.

Kinderen en fluoride

Dat het gebruik van fluoride inderdaad niet zonder gevaar is, bewijst de sinds 19 januari 2009 verplichte  melding op de tube tandpasta: “Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”

tandpasta waarschuwing over fluoride
Niet voor niets een waarschuwing over fluoride

Zelfs indien u of uw kind de tandpasta niet doorslikt, komt de chemische stof toch via het mondslijmvlies het lichaam binnen. Al is de hoeveelheid minimaal, doordat het elke dag twee keer gebeurt, kan er een stapeleffect in de botten en tanden ontstaan — met alle nare gevolgen van dien.

In 2014 meldde het Britse artsenblad The Lancet dat fluoride als een neurotoxine wordt beschouwd en dat de stof als zodanig  bij kinderen neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, hyperactiviteit, dyslexie en andere cognitieve stoornissen kan veroorzaken.

Onnodig voor het lichaam

Fluoride maakt geen deel uit van enig lichaamsproces. Dit is een belangrijk gegeven, want er bestaat niet zoiets als een fluoride tekort. Auteur en toonaangevend voedingsdeskundige Adelle Davis schreef in de zeventiger jaren: “Het is nooit bewezen dat het lichaam fluoride nodig heeft.” Daarenboven waarschuwde ze: “Zelfs kleine hoeveelheden fluoride kunnen een aantal enzymen vernietigen en de zuurstofopname in de hersenen verminderen.”

De Amerikaanse FDA classificeerde al in 1963 de stof als medicatie en niet als voeding.

Voorzorgsbeginsel

Paul Connett, professor Chemie aan de St. Lawrence University in Canton, NY,  schreef: “Het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Een eenvoudige toepassing van het voorzorgsbeginsel, of zelfs van gezond verstand, toont dat de praktijk van fluoridering onverdedigbaar is. Wanneer ze een hele bevolking aan een bekende toxische stof blootstellen, zouden beleidsmakers niet moeten wachten tot er absoluut bewezen schade is alvorens te handelen. Er is nu genoeg bewezen schade om deze praktijk te stoppen. Dit is misschien wel het fundamenteelste punt van verschil tussen de voor- en tegenstanders van de fluoridering.”

Hoewel Connett refereerde aan de de massamedicatie van water, is het voorzorgsprincipe ook van toepassing op kleinschalige toepassing zoals tandpasta of zuigtabletten. Waarom een risico nemen terwijl er goede alternatieven zijn?

Alternatief voor sterke tanden

Het is enigszins bevreemdend dat er gedurende vele tientallen jaren een discussie heerste over het voorkomen van cariës waarbij het leek of fluoride de enige oplossing was, terwijl de rol van voeding amper aan bod kwam.

Tandarts Weston A. Price
Tandarts Weston A. Price (1870-1948)

Tandarts Weston Price, ook de “Isaac Newton voor voeding” genoemd, deed baanbrekend onderzoek naar het verband tussen voeding en gezonde tanden. Zijn collega Melvin Page liet zich door hem inspireren en beschreef het verband tussen sterke en gezonde tanden en voeding. De Weston A. Price Foundation vatte de  ontdekking van Page samen: “Tandbederf is het gevolg van een biochemische verstoring van de calcium-fosfaat verhouding. Deze onbalans keert de stroom van voedingsstoffen om door de bijna 5 km microscopische tandbuisjes per tand. Als er mineralen uit de tand worden onttrokken, ‘is het heel goed mogelijk dat het lichaam de mineralen in de tanden opoffert voor gebruik door de vitale organen. Gebrekkige voeding leidt tot fysieke degeneratie en tandbederf is het gevolg van fysieke degeneratie.’ Met dit inzicht kunnen andere dieetkeuzes worden gemaakt .”

Een veelzijdig en voedingsrijk dieet zorgt voor sterke tanden en kan fluoride geheel overbodig maken.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Welke gezondheidsklachten opstaan er precies als gevolg van fluoride? Wat is goede voeding? Welke stoffen in het dieet zijn met name belangrijk voor een gezond gebit?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.