Tagarchief: immuunsysteem

Coronavirus, voeding en immuunsysteem

Wat is de relatie tussen het coronavirus, voeding en het immuunsysteem? Het verband tussen voeding en gezondheid is algemeen bekend. Simpel gezegd houdt goede voeding ons gezond en maakt slechte voeding ons ziek. De juiste voeding voorziet het lichaam niet alleen van macronutriënten (vetten, koolhydraten en eiwitten), maar ook van micronutriënten (vitaminen, mineralen en secundaire plantenstoffen). Met het volledige spectrum aan voedingsstoffen kan het immuunsysteem het lichaam gezond houden en ziekteverwekkers zoals het coronavirus de baas worden. Dus wat gaat er mis?

door C.F. van der Horst

11-04-2020. Afbeelding door Bruno /Duitsland van Pixabay

Voeding is het grote manco

Artsen leren in hun opleiding nauwelijks iets over voeding. En wat ze leren is zo summier dat ze niet in staat zijn om iemand met voeding gezond te houden of te genezen. Ook weten ze niet hoe voeding het immuunsysteem versterken kan. Huisarts Tamara de Weijer, voorzitster van de Vereniging Arts en Voeding, lichtte toe: “Reguliere (huis)artsen zijn leken wat voeding betreft. Eigenlijk hebben wij medicijnen gestudeerd, geen geneeskunde.”

De opleiding heeft de dokters afhankelijk gemaakt van de grotendeels symptoomgerichte middelen die de farmaceutische industrie aanbiedt – elk met hun bijwerkingen. Zelfs de behandelprotocollen zijn daarop afgestemd. We zien dat patroon terug bij het coronavirus. Er zou geen oplossing zijn en het wachten is op een vaccin tegen het coronavirus uit de hoed van de farmaceutische industrie.

Daartegen zijn bedenkingen op te werpen. Naast de overwegingen over de veiligheid en de bijwerkingen van het vaccin, bestaat er een praktisch probleem. Hoeveel mensen moeten geïnoculeerd worden? Het verplichten van vaccinatie tegen het coronavirus (of enig andere ziekteverwekker) gaat niet zo maar. Dat druist in tegen de Code van Neurenberg en de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens.

Gebrek aan kennis over voeding

Door het gebrek aan kennis over hoe ze met voeding het immuunsysteem kunnen versterken, zijn artsen, waaronder virologen en epidemiologen, niet te benijden. Ze lopen achter de feiten aan en moeten keihard werken om de schade te beperken. Virologen en epidemiologen adviseren maatregelen om de gevolgen in te dammen. Maar hoe zit het met het immuunsysteem? We worden 24/7 doodgegooid met berichtgeving over het coronavirus. Hebt u tussen al die berichten ooit iets gelezen over maatregelen om het immuunsysteem te versterken om zo mensen weerbaarder tegen het coronavirus te maken?

Rijksvoedingsprogramma

Hebt u ooit gehoord van het Rijksvoedingsprogramma? Het bestaat nog niet, terwijl het eigenlijk de prioriteit van de regering zou moeten zijn. Het Rijksvoedingsprogramma is een serie van stappen om de Nederlandse burger van jongs af aan de relatie tussen voeding en gezondheid te leren. Op school is voeding een vak en leert het kind het verschil tussen voeding en vulling, welke voeding hem of haar doet groeien en sterk en gezond houdt, welke voedingsstoffen belangrijk zijn voor het immuunsysteem en in welke voedingsmiddelen deze zich bevinden. Het kind leert – binnen het niveau dat het aankan – ook zelf eten klaar te maken, zoals het bereiden van een gezonde salade. Sommige scholen hebben een moestuin waar kinderen hun groenten kunnen verbouwen en waar ze – over de jaren – het verschil kunnen zien en proeven tussen biologisch geteelde gewassen en die met kunstmest verbouwd worden.

Leren over het immuunsysteem

De kinderen leren over het immuunsysteem en zijn verbaasd om te ontdekken dat witte suiker (snoep, frisdrank) gevaarlijk is voor de gezondheid, dat suiker hun immuunsysteem verzwakt, hen voor virusinfecties vatbaar maakt en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Ze leren dat de vitaminen A, B6, B11 (tegenwoordig bekend als folaat), B12, C en D en de mineralen zink, ijzer, koper en selenium het immuunsysteem versterken, zodat ze niet bang voor een coronavirus hoeven te zijn. Ze snappen dat de hoeveelheid voedingsstoffen die hun lichaam nodig heeft, zoals vitaminen, afhangt van de eisen die aan het lichaam gesteld worden. Dat het niet mogelijk is voor elke dag van het jaar één soort dosering voor deze voedingsstoffen vast te stellen, omdat bijvoorbeeld bij ziekte of sport het lichaam veel grotere hoeveelheden nodig heeft.

kinderen leren over voeding en immuunsysteem

Ze leren voorts dat het beter is af te zien van toegevoegde chemicaliën. Dat geldt ook voor de stoffen die zijn goedgekeurd door een officiële instantie omdat een dergelijke instelling om verschillende redenen (nieuwe inzichten, belangenverstrengeling) er nog wel eens naast kan zitten. Ze juichen daarom ook niet als papa voorstelt om naar een snackbar te gaan, omdat ze hebben geleerd dat sommige frietjes met wel veertien chemicaliën bewerkt zijn. Ouders krijgen vanuit de werkgever een voedingscursus aangeboden om zo het ziekteverzuim terug te dringen. Door de bewustzijnsverandering zijn supermarkten genoodzaakt meer voeding in plaats van vulling te verkopen.

Gezondere burgers door goede voeding

De regering ondersteunt het Rijksvoedingsprogramma van harte, omdat de burgers gezonder zijn en meer weerstand hebben tegen ziekte. Ziekteverwekkers zoals het coronavirus vormen daardoor geen ernstige bedreiging. Er treedt minder ziekteverzuim op, de ziektekosten dalen en wanhopige maatregelen die de economie en het moreel van de bevolking aantasten, kunnen achterwege blijven. Er is geen noodzaak voor een politiestaat. Ouderen gebruiken steeds minder chronische medicatie waardoor hun lichaam weer normaal functioneren kan en ook hun weerstand toeneemt. De regering kan ouders die zich zorgen maken over de bijwerkingen van vaccinaties een alternatief aanbieden.  Mogelijk verdwijnt zelfs de noodzaak om te vaccineren geheel.

Artsen bijgeschoold in voeding

Artsen zijn als deel van het Rijksvoedingsprogramma inmiddels bijgeschoold in ten minste de elementaire kennis over voeding. Als er onverhoopt een coronavirus rondwaart, zeggen ze niet dat er geen oplossing is, maar benadrukken de dokters goede voeding (met name veel verse groenten en eiwitten) en dringen er op aan om  witte suiker te laten staan. Ze schrijven op grote schaal vitaminen voor. Ze weten dat ze hoeveelheden moeten aanbevelen die afgestemd zijn op de behoefte en dat deze soms vele malen hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Dosering vitamine C

Ook weten de dokters dan hoe ze vitamine C (ascorbinezuur) moeten doseren. Ze hebben geleerd dat als het lichaam verzadigd is, het niet langer vitamine C opneemt. De overtollige vitamine C komt in de darm terecht en trekt water aan waardoor de ontlasting dun wordt. Zo kun je goed meten of je lichaam voldoende vitamine C heeft. Ze weten dat het maximale effect en de symptoomverlichting met orale doses ascorbinezuur wordt verkregen op een punt net onder de hoeveelheid die diarree veroorzaakt.

Bij gezonde mensen ligt dit verzadigingspunt bij vier tot misschien 15 gram per dag. Voor een lichte verkoudheid heeft het lichaam 30-60 gram nodig, bij een zware verkoudheid 60-100 gram. Bij griep kan men rustig 100-150 gram ascorbinezuur per dag nemen zonder dat de ontlasting dun wordt. Het lichaam heeft kennelijk behoefte aan dergelijke enorme hoeveelheden en neemt ze volledig op. De artsen zijn zich bewust dat vitamine C geheel veilig is en geen bijwerkingen heeft. Wel laten ze iemand eerst iets eten voordat hij of zij ascorbinezuur inneemt. Ze raden mensen aan om gebruik te maken van wat de natuur ons biedt om de weerstand te verhogen.

Chronisch ziek en het vak voeding

Volgens cijfers van het RIVM is het aantal mensen in Nederland met één of meer chronische aandoeningen gestegen van 8,8 miljoen in 2016 tot 9,9 miljoen in 2018 (58% van de Nederlandse bevolking). Een toename van 1,1 miljoen mensen in slechts twee jaar tijd! De coronavirusepidemie lijkt bijna een logisch gevolg.

Kan het zijn dat het ontbreken van het Rijksvoedingsprogramma en vooral het gemis van het vak voeding in de medische opleiding hieraan debet is?

Het is aan u

De enige barrière voor dit programma wordt gevormd door de economische belangen van de farmaceutische industrie en de banken die deze bedrijfstak sponseren, en de enorme lobby van deze industrieën in het parlement. Het is aan u als lezer om druk om uw volksvertegenwoordiger uit te oefenen om het Rijksvoedingsprogramma een feit te maken, zodat een coronavirus of een andere ziekteverwekker nooit een ernstige bedreiging kan zijn.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag

Meer weten?

Waarom leren artsen niets over voeding? Wat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie? Hoe oefent de farmaceutische industrie druk uit op volksvertegenwoordigers? Welke rol speelt belangenverstrengeling?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

 

Vaccineren: duidelijkheid voor twijfelaars

Door de teruglopende vaccinatiegraad vond er deze zomer (2018) een georganiseerde campagne plaats om ouders over te halen om hun kinderen te laten vaccineren. Een paar dokters (huisarts en voormalig tropenarts Geert-Jan van Holten en longarts Sander de Hosson) twitterden hoe belangrijk het was om te vaccineren.

Bent u gaan twijfelen of u er goed aan doet om uw kind te laten vaccineren? Leest u dan verder.

Oproep van Mark Rutte

Ongeveer tegelijkertijd met de twitterende dokters deed onze eigen minister-president Mark Rutte, mogelijk onder druk van de lobby van de farmaceutische industrie en hun frontgroepen, patiëntenverenigingen en enige dokters, op tv een oproep aan ouders om hun kinderen te laten vaccineren. Hij zei dat hij met het kabinet een vaccinatiegraad van 95% nastreeft.

Mark Rutte doet een oproep voor vaccineren
Premier Mark Rutte doet een oproep om te laten vaccineren (24 augustus 2018).

Waarschijnlijk heeft de premier een soortgelijke brief ontvangen als Donald Trump begin 2017. “Organisaties die families, leveranciers, onderzoekers, patiënten en consumenten vertegenwoordigen” verzochten de Amerikaanse president om openlijk te verklaren dat vaccins veilig zijn — met nul op het rekest. Trump ging niet overstag.

Ongewenste werkingen

Alle medicatie heeft ook ongewenste werkingen. Vaccineren is geen uitzondering. Het is altijd een afweging tussen voor- en nadelen. Soms kan het beter zijn iets niet te doen en onder andere omstandigheden misschien juist wel.

Een interessant artikel dat duidelijkheid verschaft, komt van de hand van mijn grote vriend Rudolf de Wit op Curaçao. Net zoals dokter Moolenburgh de grote motor was bij het stopzetten van de fluoridering van het drinkwater in Nederland (1976), was Rudolf de grote motor om hetzelfde voor elkaar te krijgen in Curaçao (2017). Zijn artikel is eerder verschenen in Support Magazine en vanwege het educatieve karakter wil ik het hier graag — en met toestemming — met u delen.


Even voor de duidelijkheid

“Vanwege de steeds terugkerende vraag of ik ‘tegen vaccinaties ben’ wil ik voor alle duidelijkheid een antwoord geven en dat antwoord ook vastleggen in Support Magazine.Support Magazine met artikel over vaccinatie

Niet tegen vaccineren

Ik ben NIET tegen vaccineren. Ik vind het een prachtige uitvinding, die mogelijk gekopieerd is uit het principe van de homeopathie: breng het lichaam in contact met een dode of sterk verzwakte ziektekiem (microbe, virus, bacterie, gif, kruid, metaal) zodat het lichaam antistoffen gaat aanmaken. Om deze simpele reden kan ik NIET en ZAL NOOIT tegen vaccinaties zijn. Je zou dus kunnen stellen dat ik PRO-vaccinaties ben.

Rudolf de Wit
Rudolf de Wit

Waar zit de kneep bij vaccineren?

Helaas worden bij vaccineren veel hulpstoffen gebruikt en daar zit de kneep. Ik ben namelijk WEL TEGEN het gebruik van:

 • Aluminiumfosfaat, omdat het metaal bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel heeft.
 • Calciumchloride (dihydraat) dat schadelijk is bij inslikken en inademen en irritatie kan geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel.
 • Fenolrood (fenolsulfonftaleïne) dat genotoxisch is en mogelijk een oorzaak is van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 • Formaldehyde (formaline), een zeer giftige stof die het immuunsysteem verstoort.
 • Kaliumfosfaat dat gebruikt wordt als voedingsadditief (E340) en hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht kan veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508), een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en een rol speelt bij het reguleren van het kloppen van het hart
 • Neomycine dat bij een te hoge dosis giftig kan werken op het gehoor en de nieren.
 • Magnesiumsulfaat (E518) dat diarree en nieraandoeningen kan veroorzaken.
 • Mannitol (E421), een zoet- en antiklontermiddel dat uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan veroorzaken.
 • Mononatriumglutamaat (MSG oftewel E621) dat hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden en hartritmestoornissen veroorzaakt en de symptomen van astma verergert.
 • Medium 199, een complex medium is dat polysorbaat 80 en andere substanties bevat.
 • Polysorbaat 80 (E433) dat ook gebruikt wordt in ijsjes, oogdruppels en antivries, met mogelijke bijwerkingen zoals uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst en verward zijn.
 • Zoutzuur (E507) dat in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt wordt en de mogelijke aantasting van de ademhaling, de bloedsomloop, het slijmvlies van de slokdarm en de maag en beschadiging van de bloedvaten kan veroorzaken.

En dan is er nog dit…

Verder ben ik TEGEN:

 • het gebruik van de zogenoemde ‘cocktails’ waarbij verschillende antistoffen in één toediening aan het lichaam gegeven wordt;
 • onnodige vaccinaties want kinderen moeten voor hun 18e levensjaar al zo’n 38 vaccinaties krijgen [in Nederland zijn het er zo’n 30];
 • vaccinaties wanneer het kind ziek is of een verzwakt immuunsysteem heeft;
 • wanneer iemand op één of ander kantoor of ministerie denkt te kunnen/mogen beslissen over MIJN kind, terwijl niemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij (financieel) verantwoordelijk is voor verandering van de gezondheid bij mijn pasgeborene, kind, peuter of kleuter na een vaccinatie. Daardoor flip ik echt helemaal!

Even voor de duidelijkheid

Dus even voor de duidelijkheid: geef mij (of mijn kind) een vaccinatie

 • als het nodig is
 • nadat mijn kind een goed immuunsysteem heeft opgebouwd
 • als elk vaccin afzonderlijk toegediend kan worden
 • als er GEEN schadelijke additieven en ‘hulpstoffen’ zijn gebruikt en
 • als iemand een verklaring wil tekenen dat hij/zij alle verantwoordelijkheid op zich neemt….

Duidelijk?”


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Het bovenstaand artikel bevat krachtige taal die duidt waar de schoen wringt en waar zelfs door dokters en de premier al te lichtvaardig overheen wordt gestapt.

Waarom is er zo’n strijd over vaccinaties? Waarom tonen de bijsluiters van het RIVM niet alle inhoudstoffen van vaccins? Wat is de invloed van de industrie op artsen en volksvertegenwoordigers en hoe komt deze tot stand?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden. Artikel van Rudolf de Wit verscheen eerder in Support Magazine (augustus 2018) en wordt met toestemming gebruikt.

Vaccinaties en het Zikavirus

Voor het coronavirus berucht werd, hoorden we begin 2016  angstaanjagende verhalen over het Zikavirus in Brazilië. Het virus zou voor de ongeboren vrucht gevolgen kunnen hebben. De waarschuwingen leken erg aangedikt want het virus vormt geen gevaar voor mannen en ondanks dat zwangere vrouwen gevaar zouden lopen, bestaat er geen bedreiging voor niet-zwangeren. Vaccinaties zouden desondanks uiterst noodzakelijk zijn. Wat speelde hier precies?

Door C.F. van der Horst

5 feb 2016

Vaccinaties voor het Zikavirus

Ondanks deze kleine risicogroep is de roep om vaccinaties voor het Zikavirus groot.  Het kan nog wel enige tijd duren voor deze vaccins ontwikkeld zijn.  Volgens het College of Physicians of Philadelphia, de geboorteplaats van de Amerikaanse geneeskunde, is de ontwikkeling van vaccins een lang en complex proces dat vaak 15 jaar duurt en waar publiek-private inspanning (een combinatie van overheid en industrie) mee gemoeid is.  Gelukkig kunnen we opgelucht ademhalen, want er is plotseling een oplossing voor de vaccinaties: in India is er een middel tegen het Zikavirus gevonden! Gaat het hier om geniale wetenschap waarin de medische wetenschap een sprong gemaakt heeft door 15 jaar onderzoek over te slaan of is er iets anders aan de hand?

Gevaarlijke wereld blijkt prima marketing

Was er eerst het Ebolavirus, nu is er het Zikavirus dat zwangere vrouwen bedreigt en her en der de kop schijnt op te steken. We hebben het eerder zien gebeuren met de Mexicaanse griep, toen moest opeens heel Nederland gevaccineerd worden. De hele hetze werd aangewakkerd door Ab Osterhaus, die als voorzitter van de vaccinatie lobby-groep ESWI graag 75% van alle ouderen wil vaccineren en een pandemie als bonus koestert. Het creëren van een gevaarlijke wereld met rampscenario’s veroorzaakte veel onrust, kostte u als belastingbetaler enorme bedragen (tot 700 miljoen euro!) en bleek achteraf een storm in een glas water.

Onbewezen middelen voor milde griep

De paniek over de Mexicaans griep was zo groot dat door een versnelde registratieprocedure het standaard medisch onderzoek voor de zogenaamde pandemische influenzavaccins werd overgeslagen. De werkzaamheid was niet onderzocht en er was alleen informatie beschikbaar over de veiligheid. Toch werden ze voor de hoofdprijs ingekocht.

Bij het griepmiddel oseltamivir (Tamiflu®) bleek het nog erger. Het Geneesmiddelenbulletin meldde in een terugblik op het medicijn: “Aanvankelijk gerapporteerde positieve effecten van het middel waren vooral gebaseerd op ongepubliceerd onderzoek, dat was gesponsord door de fabrikant en ten dele was geschreven door ghostwriters. Er zijn inmiddels meldingen van zeldzame en ernstige bijwerkingen.”

Onderzoeksjournalist Daan de Wit schreef over de Mexicaanse griep: “Terwijl allang bekend was dat het ging om een milde griep, is toch alles op alles gezet om een paniek van pandemische proporties te realiseren.”

Zou dit bij het Zikavirus ook het geval kunnen zijn?

Achtergrond Zikavirus

Volgens de WHO werd het Zikavirus voor het eerst in 1947 in Oeganda gesignaleerd in rhesus aapjes. In het zelfde jaar vroeg J. Casals namens de Rockefeller Foundation patent op het virus aan (Men kan het virus thans onder de naam ATCC®VR-84TM gevriesdroogd online bestellen). Vijf jaar later trof men het aan in mensen in dat land en in Tanzania. De symptomen bleken niet ernstig en varieerden van milde koorts en huiduitslag tot ontsteking van het oogslijmvlies. In 2013 was er een uitbraak in Frans Polynesië en in 2015 in Brazilië. In dat laatste land constateerde men dat pasgeboren kinderen leden aan microcefalie, een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is en de hersenen zich niet volledig ontwikkelen.

Wordt Microcefalie door het Zika virus veroorzaakt?
Wordt Microcefalie door het Zikavirus veroorzaakt?

Geen wetenschappelijk bewijs

Omdat toevallig ook het tot dusver vrij onschuldige Zikavirus werd aangetroffen, wees men de afwijking daar aan toe. De onafhankelijke onderzoeksjournalist Jon Rappoport meldt echter dat er geen enkele biopsie genomen is die onder de elektronenmicroscoop gelegd is en waarin grote hoeveelheden virussen zijn aangetroffen. Sterker nog, hij beschrijft dat er slechts twee testen bestaan (de antilichamen en de PCR test), maar die blijken beide onbetrouwbaar te zijn om met zekerheid te kunnen vaststellen of er een infectie met het Zikavirus is. En om — nadat het virus 69 jaar lang tamelijk ongevaarlijk was — een verband te leggen tussen het virus en de geboorteafwijkingen voert al helemaal ver. “Het is geen wetenschap,” aldus Rappoport.

WHO: paniekzaaiers?
Specialiseert de Wereldgezondheidsorganisatie zich in het zaaien van paniek?

Tijd voor onrust

Het 18-koppige Emergency-panel van de WHO concludeert dat er sprake is van een noodtoestand, vanwege “een sterk vermoeden van een oorzakelijk verband tussen Zika infectie tijdens de zwangerschap en microcefalie.” Wel voegt het panel er in dezelfde zin aan toe waarvan Rappoport al gewag maakte: “…hoewel het nog niet wetenschappelijk bewezen is.” Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing vinden de experts dat het tijd is voor onrust. Er zou een bedreiging voor de volksgezondheid in andere delen van de wereld zijn. Daarom is een gecoördineerde internationale respons nodig om de bedreiging in de aangedane landen en een verdere internationale verspreiding te beperken, zo redeneren de paniekzaaiers. De roep om vaccinaties begon. Zouden er Ab Osterhausen in dat panel zitten?

Colombiaanse studie: geen verband met Zika

Op 15 juni 2016 publiceerde het toonaangevende The New England Journal of Medicine de voorlopige resultaten van een grote studie van zwangere Colombiaanse vrouwen die besmet zijn met het Zikavirus. Onder de babies van 11.944 vrouwen met klinische symptomen van Zika-infecties werden geen gevallen van microcefalie of andere afwijkingen gevonden. Ofschoon het hier om voorlopige bevindingen gaat, maken ze het verband tussen het Zikavirus en microcefalie wel erg onwaarschijnlijk.

Zijn TDAP vaccinaties de boosdoener?

Het is opmerkelijk dat het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid aan het eind van 2014 aankondigde om alle Braziliaanse zwangere vrouwen te inoculeren tegen tetanus, difterie en kinkhoest (TDAP-vaccinaties) om met name kinkhoest bij jonge zuigelingen te voorkomen. De Braziliaanse kinderarts Dr. Marco Aurélio Palazzi Sáfadi schreef kort daarna dat permanent toezicht op deze vaccinaties nog steeds nodig is “om meer solide bewijs van de lange termijn veiligheid en effectiviteit van immunisatieprogramma’s tegen TDAP tijdens de zwangerschap” te krijgen.

Bewijs van onveiligheid

Ruim een jaar later, in 2016, bleken er kinderen geboren te worden met hersenafwijkingen. Het lijkt erop dat het solide bewijs van de veiligheid van de vaccinaties inmiddels geleverd is — alleen niet in positieve zin. Hoewel ook hiervoor geen wetenschappelijke grond bestaat, zijn de TDAP-vaccinaties een meer voor de hand liggende verklaring voor de hersenafwijkingen dan het Zikavirus. Immers , het Zikavirus is bijna 70 jaar tamelijk onschuldig gebleken en de TDAP-vaccinaties hebben zich direct op de doelgroep van zwangere vrouwen gericht.

Vaccinatie: altijd bijwerkingen

Vaccinaties hebben altijd bijwerkingen. In 2015 ontving Bijwerkingencentrum Lareb bijna 1.800 spontane meldingen over een kleine 4.000 bijwerkingen als gevolg van vaccins. Zelfs de pro-vaccinatie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS meldt met vette letters op haar website: “Elke vaccinatie kan bijwerkingen veroorzaken.” Er zijn aanwijzingen voor het verband tussen autisme en vaccinatie, alhoewel de industrie de reputatie van de arts die deze link aan de kaak stelde, grondig heeft verwoest. Bewijzen voor deze connectie waren in het bezit van de CDC, maar werden onder het tapijt geveegd.

Het schuld afwentelen op het Zikavirus leidt niet alleen af van de schadelijkheid van de TDAP vaccinaties, maar men kan daardoor tevens nieuwe vaccinaties aanbieden. Zo slaat men twee vliegen in een vaccinatieklap.

Vaccinaties nodig voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro?
Vaccinaties nodig voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro?

Olympische Spelen

De 28e editie van de Olympische Zomerspelen werden in 2016  in Rio de Janeiro gehouden, vijf-zes maanden na de roep om vaccinaties tegen het Zikavirus. De spelen trekken duizenden atleten, verslaggevers en drommen supporters naar Brazilië. Natuurlijk zal hun geadviseerd zijn om zich te laten vaccineren tegen Zika. Omdat die mensen allemaal weer naar huis gaan en in contact komen met de thuisblijvers, moeten die ook allemaal ingeënt worden. Vanuit dat perspectief is het geweldig dat er op zo een korte termijn een vaccin tegen dit virus is ontwikkeld en dat het niet het gebruikelijke traject van vijftien jaar heeft moeten doorlopen.

Er blijven vragen

Maar was dat toevallig een vaccin dat men al jaren op de plank heeft liggen en waarbij men een virus gezocht heeft die “past”?  Moeten we vermoeden dat het vaccin en het virus tegelijkertijd zijn gelanceerd om zo vaccinaties te kunnen slijten?  Of is er misschien helemaal niets aan de hand en inoculeert men zich net als bij de Mexicaanse griep voor Jan Joker? En zouden er dan net als bij de TDAP en andere vaccinaties gevaren aan kleven?

Deze vragen zijn interessant maar overbodig indien het lichaam blaakt van gezondheid. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid vertelt u wat u en uw familie kunnen doen om gezond te blijven, zodat vaccinaties — ook van uw kinderen — onnodig zijn. Een gezond lichaam met een van nature sterk immuunsysteem wordt niet snel ziek.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan het dat organisaties als de WHO adviezen geven die niet voor het algemeen nut zijn? Hoe zit het met de Nederlandse Gezondheidsraad en de zogenaamde Postbus 51 adviezen? Wat kunt u er zelf tegen doen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.