Tagarchief: HPV-vaccinatie

HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker: veilig of niet?

Eind maart 2018  was in de media te lezen “Vaccin baarmoederhalskanker blijkt effectiever dan verwacht.” Deze kop was gebaseerd op het promotieonderzoek van RIVM-onderzoekster Robine Donken die onderzoek deed naar de effectiviteit van HPV-vaccinatie tegen het humane papillomavirus (HPV) dat met baarmoederhalskanker in verband wordt gebracht. In haar rapport heeft Donken de discussie over de veiligheid zorgvuldig vermeden, terwijl juist die veiligheid  voor veel ouders een punt van zorg is en hen terughoudend maakt om hun dochter te laten inenten.

Dit artikel belicht enige aspecten van de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker om u te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de gezondheid van uw kind.

Door C.F. van der Horst

28 mrt 2018

Geen 20 maar zes jaar

Donken heeft de gegevens tot zes jaar na vaccinatie bekeken, terwijl de Gezondheidsraad in 2008 in zijn rapport over HPV-vaccinaties schreef: “Lastiger is het om te bepalen of voldaan wordt aan het tweede criterium: de effectiviteit in het voorkomen van ziekte. Omdat de vaccins pas recent zijn ontwikkeld en de tijd die verstrijkt tussen infectie met HPV en het ontstaan van baarmoederhalskanker gemiddeld zo’n twintig jaar bedraagt, hebben we nog geen gegevens waaruit een daling blijkt in het aantal gevallen van baarmoederhalskanker [nadruk toegevoegd].”

Donken heeft desondanks al na zes jaar een stellige uitspraak over de effectiviteit van de HPV-vaccinatie gedaan.

De Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is volgens de eigen website een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement

Genderneutrale vaccinatie?

Tot dusver zijn de HPV-vaccinaties tot meisjes gelimiteerd, maar er komt hier volgens Donken, een voorstander van genderneutrale vaccinatie, snel een einde aan. Ze schrijft: “Gezien de uitgebreide ontwikkelingen op het gebied van HPV start de Nederlandse Gezondheidsraad vanaf 2017 een nieuw adviestraject met betrekking tot HPV-vaccinatie, zowel voor jongens als voor meisjes.”  Een van de redenen waarom jongens ook gevaccineerd zouden moeten worden is “de individuele bescherming van mannen tegen HPV-geassocieerde ziekten (zoals genitale wratten en anus- en keelkanker).”

Zo zou het oorspronkelijk tegen baarmoederhalskanker ontwikkelde vaccin een wel heel andere toepassing krijgen… met de daarbij behorende markt.

Veiligheid van HPV-vaccinatie onbekend

Het is frappant dat de promovendus de veiligheid van de HPV-vaccinatie geheel buiten beschouwing heeft gelaten, vooral na de bezorgde uitspraken van een aantal hoogleraren in de media.

In 2008 werd al voor de negatieve “bij”werkingen van de HPV-vaccinatie gewaarschuwd. Op de website van Zembla staat te lezen: “Prof. F. van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut is het oneens met de snelle invoering van het vaccin: ‘We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn.’

Haar kritiek wordt gedeeld door Prof. H. Schellekens. Hij is lid van de commissie ter beoordeling van geneesmiddelen: ‘Zolang niet is vastgesteld of het vaccin kanker voorkomt en wat de werking en de bijwerkingen zijn, heb je het eigenlijk over een experiment.'”

Zembla
Zembla, het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van BNNVARA, wijdde een uitzending aan de omstreden HPV-vaccinatie

Gevaren

In het HPV-Rapport van het onafhankelijke Belgische Instituut Reinier de Graaf namen onderzoekers de studie van fabrikant Merck over de HPV-vaccinatie met hun vaccin Gardasil® onder de loep. Het rapport meldde over de veiligheid: “De studies van Merck vertonen echter een belangrijke lacune i.v.m. de risico’s van de vaccinatie. Met name wordt geen rekening gehouden met de (soms dodelijke) gevaren van het blijkbaar noodzakelijke aluminium [om de antistofvorming te bevorderen] in het vaccin. Ook de placebogroep kreeg een placebovaccin met aluminium toegediend, waardoor het effect van het aluminium ten onrechte werd weggewerkt.”

Lucratieve HPV-vaccinatie

De vaccinmarkt is bijzonder lucratief. Vooral nu nieuwe gepatenteerde en dus enorm winstgevende medicatie uitblijft, stort de farmaceutische industrie zich op deze veelbelovende inkomstenbron. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedroeg de wereldmarkt voor vaccins in 2014 maar liefst $ 33 miljard. In het jaar 2000 was dit nog “slechts” $ 6 miljard. Volgens de prognose in een rapport van Technavio, een toonaangevend internationaal marktonderzoeksbureau, zal in 2020 de winst $ 61 miljard bedragen.

Groei van de vaccinmarkt
Groei van de vaccinmarkt van 2000 tot 2014

Met deze ongebreidelde en explosieve groei zijn vaccins de nieuwe melkkoe van de farmaceutische industrie. Ingehuurde PR- en mediabureaus proberen de positieve kanten van HPV-vaccinatie in de media te belichten, om zo bij te dragen aan de winst van de opdrachtgever.

Zoals u in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en ook hier kunt lezen, zal het niet de eerste keer zijn dat een commercieel belang boven de gezondheid van patiënten wordt gesteld.

Verzwegen belangenverstrengeling

Met de bovenstaande gegevens in het achterhoofd krijgt de studie van Donken een ander perspectief als u het volgende in overweging neemt:

De studie naar de HPV-vaccinatie is uitgevoerd door Robine Donken, werkzaam bij het RIVM dat sinds 2009 inent tegen HPV. Haar promotor, d.w.z. degene die haar begeleid heeft bij dit onderzoek en haar wellicht (zoals zo vaak gebeurt) suggesties heeft gedaan, is hoogleraar Chris Meijer, klinisch patholoog, medisch immunoloog en moleculair bioloog met bijzondere belangstelling voor baarmoederhalskanker. Deze man heeft diverse artikelen en commentaren geschreven in het Britse artsenblad The Lancet Oncology zonder daarbij aan de verplichting te voldoen om te vermelden dat hij “een kleine hoeveelheid aandelen” heeft in Delphi Biosciences, een bedrijf dat  handelt in oplossingen voor het screenen op baarmoederhalskanker, en een minderheidsbelang in Diassay, een bedrijf dat een testmethode (de GP5+/6+ PCR test) voor het humane papillomavirus (HPV) verkoopt. Deze belangen heeft hij zorgvuldig verzwegen. Toen het NRC ze aan het licht bracht moest hij opstappen als lid van de Gezondheidsraad.
Chris Meijer met HPV-belangen
Chris Meijer, hoogleraar pathologie bij het VUmc, moest opstappen als lid van de Gezondheidsraad vanwege verzwegen belangen in HPV-gerelateerde bedrijven.
Als een begeleidende professor jarenlang moedwillig belangenverstrengeling verzwijgt op hetzelfde of soortgelijke gebied als het onderwerp van een studie, maakt dat, met alle respect voor de promovendus, de studie-uitkomst op voorhand twijfelachtig. Dit is zeker het geval als er geen acht wordt geslagen op datgene wat echt onderzoek behoeft: de veiligheid.

Meer bijwerkingen dan andere vaccinaties

Uit een studie uit 2015  bleek bovendien dat vergeleken met andere immunisaties bijwerkingen bij HPV-vaccinaties vaker voorkomen. Het ging daarbij om symptomen zoals chronische pijn met tintelingen, hoofdpijn, vermoeidheid en een lage bloeddruk in staande houding.

In Engeland deed The Independent een onderzoek naar bijwerkingen van vaccinaties. De digitale krant verzocht de Britse regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van medicijnen, de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), om informatie over de klachten te verstrekken. In het onderstaande staatje uit 2015 ziet u de klachten over verschillende vaccins. De meeste klachten betroffen de HPV-vaccins (Gardasil®, Cervarix® en Gardasil 9®) en waren bijna drie keer zoveel als die over nummer twee, griep vaccins.
Bijwerkingen van vaccins in Engeland
Gemelde bijwerkingen van vaccins in Engeland tussen 2005 en 2015 

Veel klachten bij Lareb

Het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb ontving sinds de introductie van het HPV-vaccin Cervarix® in het Rijksvaccinatieprogramma in 2009 in zeven jaar tijd niet minder dan 1.436 meldingen over dit HPV-vaccin, waaronder 346 meldingen van klachten die langer dan twee maanden duurden. Lareb meldt dat de gerapporteerde “langdurige klachten een aanzienlijke impact op het dagelijkse leven van de meisjes en hun naasten hebben.” 
 bijwerkingencentrum Lareb: veel klachten over HPV-vaccinatie

Vaccinaties: nodig voor ons immuunsysteem?

Een gezond en een sterk immuunsysteem kan zonder vaccinaties het hoofd bieden aan de meeste infecties. Het dient van binnenuit middels goede en volwaardige voeding en waar nodig met voedingsmiddelensuppletie (vitaminen, probiotica) te worden opgebouwd. Koorts zou, mits niet levensbedreigend, niet met koortsverlagende middelen onderdrukt moeten worden, daar een temperatuursverhoging de prikkel is om het immuunsysteem aan te zetten en zo de specifieke ( verworven) immuniteit te trainen. Amerikaanse wetenschappers die onderzoek deden naar koorts en de thermische regulatie van immuniteit, concludeerden: “Er is toenemend bewijs dat de toename van 1 tot 4°C in kerntemperatuur die optreedt tijdens koorts geassocieerd is met een verbeterde overleving en oplossing van veel infecties.” Omgekeerd vonden ze  dat koortswerende middelen bij bijvoorbeeld griep de kans op sterfte vergroten.  

Suppletie tegen HPV

Een veelbelovende suppletie tegen het humane papillomavirus is een stof uit Japan die gewonnen wordt uit de schimmeldraden van de Shiitake en bekend staat als AHCC (Active Hexose Correlated Compound). AHCC heeft alfaglucanen als werkzaam bestanddeel en versterkt het immuunsysteem. Anders dan de vaccinatie heeft de stof geen enkele bijwerking of risico.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Belangenverstrengeling?  Farmaceutische marketing? Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek? Meer weten over zaken die uw gezondheid in gevaar kunnen brengen? Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.