Tagarchief: hart- en vaatziekten

Suiker & hartklachten

Er is een duidelijk verband tussen suikergebruik en hart- en vaatklachten. Toch is het bij maar weinigen bekend. Dit artikel beschrijft hoe de suikerindustrie de aandacht van suiker naar cholesterol als oorzaak van hart- en vaatziekten heeft verlegd. Het laat zien dat de industrie wetenschappers misbruikt om wetgevers en het publiek te misleiden.

Door C.F. van der Horst

11-12-2016. Foto door jcomp op freepik.com

De wrange smaak van suiker

Suiker veroorzaakt soms een wrange smaak. Half september 2016 brachten onderzoekers van de Universiteit van Californië aan het licht wat sommigen onder ons al bevroedden: de suikerindustrie heeft in grote mate bepaald hoe wetenschappers en de media over suiker schrijven. Ze heeft daardoor beleidsbepalers gemanipuleerd. Uit interne documenten van de Sugar Research Foundation (SRF, thans The Sugar Association) blijkt dat de handelsvereniging in het geheim onderzoekers van de Harvard universiteit heeft gesponsord om aan te tonen dat ontdekkingen dat suiker (sacharose) hart- en vaatziekten veroorzaakt, onjuist waren.

The Sugar Research Foundation & The Sugar Association
The Sugar Research Foundation & The Sugar Association

Achtergrond

Aan het eind van de vijftiger jaren waren er twee kampen met betrekking tot hart- en vaatziekten. Ancel Keys, de vader van de zeer omstreden cholesterol theorie, lanceerde het idee dat de klachten aan vetconsumptie en cholesterol waren gerelateerd. Kort daarop echter identificeerde John Yudkin, een Britse fysioloog en voedingsdeskundige, toegevoegde suikers als de primaire veroorzaker van hart- en vaatziekten. Hij schreef in 1957 in het Britse artsenblad The Lancet dat het te simpel was om deze klachten aan enkel vetconsumptie toe te schrijven: “Het wordt duidelijk dat een aantal epidemiologische gegevens niet door deze eenvoudige hypothesen wordt verklaard.” Yudkin illustreerde dat vetconsumptie als oorzaak twijfelachtig was en suggereerde dat andere factoren, zoals suiker, een rol zouden kunnen spelen.

Tegenwoordig kennen maar weinig mensen de relatie tussen toegevoegde suikers en hart- en vaatziekten, terwijl vet en cholesterol als oorzaak wel bekend zijn. Hier volgt waarom.

Ancel Keys versus John Yudkin: cholesterol of suiker als oorzaak voor hartklachten?
Ancel Keys versus John Yudkin: cholesterol of suiker als oorzaak voor hartklachten?

Bedreiging

Yudkin’s publicaties vormden een bedreiging voor de suikerindustrie, vooral toen in 1962 een medisch congres concludeerde dat in diëten met een laag vetgehalte het soort koolhydraat (suiker) een invloed op het cholesterolgehalte in het serum had. De Brit stelde in 1964 dat de consumptie van vet slechts een bijkomstige index van die van suiker is. Ofschoon de etiologie (oorzaak) van een hartinfarct vrijwel zeker een multifactoriële is, speelt suiker in het dieet waarschijnlijk de belangrijkste rol, aldus Yudkin. Toen er in 1965 twee studies (Ostrander en Epstein)  stelden dat de bloedsuikerspiegel een betere voorspellende factor van arteriosclerose (slagaderverkalking) bleek, was de maat voor de SRF vol.

Sturing van wetenschappelijk debat

Om de belangen van de suikerindustrie te beschermen, besloot de SRF om het wetenschappelijke debat te sturen. In het geheim sponsorde de handelsvereniging een aantal onderzoekers van de Harvard universiteit. Het team kreeg een duidelijke boodschap mee: Yudkin moest geneutraliseerd worden. Er moest een systematische review van de wetenschappelijke literatuur komen die weerlegde dat suiker de oorzaak was van klachten die voorheen aan vet werden toegeschreven. Met een dergelijke aansturing was de uitkomst niet verrassend. De inwerking van serumlipiden (vetten in het bloed, met name cholesterol) zou de enige wijze zijn waarop het dieet vaatziekten kan veroorzaken, zo concludeerden de onderzoekers. Uit correspondentie blijkt dat de voorzitter van de SRF al voor publicatie de uitkomst van de overzichtsstudie had gelezen. Hij prees de onderzoekers met de melding dat het resultaat van hun werk “geheel naar verwachting” was. Hoewel andere sponsoring van de onderzoekers wel in de publicatie werd vermeld, bleef de SRF buiten beeld.

Zeer invloedrijk

Omgerekend naar de huidige koers, betaalde de SRF de wetenschappers bijna $ 50.000. Een goede investering, omdat een dergelijke overzichtsstudie heel serieus genomen wordt. Tandarts Cristin Kearns van het Institute for Health Policy Studies van de Universiteit van Californië zei desgevraagd: “Systematische reviews zijn zeer invloedrijk in beleidsvorming.”

Cariës

Uit een ander onderzoek blijkt dat de SRF een dikke vinger in de pap had bij het National Caries Program (NCP) in de VS. Op diverse fronten probeerde men om bij onderzoek naar cariës de aandacht van suiker weg te houden:

  • financiering van onderzoek naar enzymen om tandplak aan te pakken.
  • een vaccin tegen tandbederf met twijfelachtig potentieel.
  • lobbyen bij het National Institute of Dental Research (NIDR) dat het NCP bepaalde.
  • advies aan een NIDR panel van deskundigen.
  • een kant en klaar rapport voor de NIDR.

Dat rapport bleek een schot in de roos, want het diende als basis voor de eerste voorstellen voor het NCP. Maar liefst 78% ervan was in de onderzoeksvoorstellen terug te vinden. Zo werd voorkomen dat onderzoek dat vervelende consequenties voor de suikerindustrie kon hebben, geen prioriteit kreeg.

Verkeerd geïnformeerd

Deze wijze van opereren heeft ervoor zorg gedragen dat zowel wetenschappers (en adviesorganen die vaak hieruit bestaan), beleidsbepalers en de publieke opinie decennia lang verkeerd geïnformeerd zijn. Professor Stanton Glantz, een van de auteurs van de studie die licht op de manipulatie scheen, zei: “Ze waren in staat om de discussie over suiker decennialang te laten ontsporen.” Dientengevolge werden de bevindingen van Yudkin terzijde geschoven en die van Keys werden als waarheid geaccepteerd, terwijl nu blijkt dat Keys in zijn “Zeven Landen Studie” waarin hij zijn cholesterol theorie “bewijst” de gegevens van 15 andere landen waarover hij beschikte, wegliet omdat ze niet in zijn theorie pasten.

Professor Stanton Glantz
Professor Stanton Glantz

Belangenverstrengeling

Het is duidelijk dat de industrie probeert wetgevers en de publieke opinie te beïnvloeden. Gesponsorde studies hebben vaak voorspelbare resultaten. Belangenverstrengeling is echter niet altijd duidelijk en geldelijk gewin is slechts één vorm ervan. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid beschrijft vijf vormen van belangenverstrengeling. Bovendien worden soms spook- en gastauteurs ingezet, om nog maar te zwijgen over statistische manipulaties en “cherry-picking” (de beste resultaten uit meerdere studies tezamen brengen en presenteren als één studie).

De bovenstaande affaire laat zien dat men de onafhankelijkheid van de onderzoekers moet vaststellen voor men een wetenschappelijke studies enige waarde kan toekennen. Industriële sponsoring van wetenschappelijke studies zou verboden moeten worden, zodat de universiteit als onafhankelijk instelling het kwaliteitsinstituut van weleer wordt.

Niet alleen van suiker zal dat een wrange smaak voorkomen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Welke rol spelen adviescommissies van de overheid in adviezen over suiker? Zijn suikervervangers zoals aspartaam beter? Wat is het ware verhaal van cholesterol en hart- en vaatziekten?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.

Dodelijke Leugens

Dit is een website die oorspronkelijk voor het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is gemaakt. De website is uitgegroeid tot een goed gedocumenteerde en gelezen informatiebron over gezondheid.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is een bijzonder werk dat inmiddels bij de vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk (2022) is aanbeland. Met een eigen website krijgt het de aandacht die het verdient. Het is een boek dat in ieder gezin en in elke praktijk thuishoort, omdat het elementaire en essentiële informatie over gezondheid verschaft. Gegevens die aan de meeste artsen onbekend zijn.

Opmerking: Hoewel dit exposé werd geschreven vóór de coronacrisis, bevat het de blauwdruk voor de wereldwijde controverse over COVID-19 en manipulaties van regeringen en gezondheidsorganisaties.


“Zonder gegevens bent u slechts iemand met een mening.”
W. Edwards Deming (1900-1993)
Statisticus


Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).
"Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad van Professor Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt. Van der Horst’s grote verdienste is echter niet alleen het ongelofelijk gedetailleerde monnikenwerk dat hij verricht heeft, maar dat hij ook steeds positieve alternatieven aangeeft. Dat is een voortdurende herademing in deze modderpoel." 

Dokter Hans C. Moolenburgh sr.

Geen geknoei met uw gezondheid

De tekst geeft inzicht in hoe richtlijnen voor gezondheid gemanipuleerd worden. Het boek is echter niet alleen een exposé: het suggereert ook gezonde mogelijkheden voor elke leugen. Als u ooit gedacht hebt dat u niet meer weet wat u wel of niet geloven moet, welke aanbevelingen wel of niet juist zijn, dan is dit het boek voor U. Het verschaft duidelijkheid en draagt bovenal oplossingen aan.

Hier vindt u goed onderbouwd onderzoek naar misstanden in de gezondheidszorg, voedingsmiddelen- en landbouwindustrie die uw gezondheid — en die van uw familie — serieus in gevaar brengen. Het boek beschrijft een accumulatie van voorvallen die een bedreiging vormen voor uw gezondheid. Het zet uiteen hoe deze konden ontstaan en waarom ze steeds vaker voorkomen.

Tweede boek

Verborgen verschrikkingen van de psychiatrieBegin 2022 is het tweede boek van C.F. van der Horst verschenen, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Het is een exposé over de gevaren van psychiatrische diagnoses en behandelingen en hoe kinderen en volwassenen daarvan de dupe kunnen worden. U vindt hier meer informatie over dit baanbrekende boek.

Het is echt geen toeval dat steeds meer mensen lijden aan welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en suikerziekte. Deze gevaarlijke situatie zorgt ervoor, naast alle persoonlijke ellende, dat de gezondheidszorg niet meer te betalen is. Naast begrip van wat er gaande is, geeft Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid antwoorden over wat u kunt doen om uzelf en uw gezin gezond te houden.

 

Het werk is tevens een oproep voor verbetering van onze landbouw, voeding en gezondheidszorg. Het geeft u de argumenten om hier op aan te dringen bij uw volksvertegenwoordiger. Uiteindelijk begint gezondheid bij u en uw keuzes en waarop u aandringt.

Hoe belangrijk is de gezondheid van u en uw gezin?
Hoe belangrijk is de gezondheid van u en uw gezin?

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom steeds meer mensen kanker krijgen? Zonder dat u het doorhebt, loopt ook u een groot risico. Deze dreiging past in een horrorfilm, maar vindt nu en in het echte leven plaats. Misschien kent u zelfs een aantal van de slachtoffers.

Dagelijks worden keiharde leugens gebruikt die ons ziek maken en houden — dodelijke leugens als we het niet overleven. Hier vindt u ruim 900 referenties die onder meer documenteren, hoe wetgevers, artsen en uiteindelijk u worden misleid.

Dit boek onthult de rauwe werkelijkheid. Het zal u wapenen tegen geknoei met uw gezondheid.


Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder om de meest recente editie te bestellen.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015, 2019, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.