Tagarchief: gezondheid

Coronavirus, voeding en immuunsysteem

Wat is de relatie tussen het coronavirus, voeding en het immuunsysteem? Het verband tussen voeding en gezondheid is algemeen bekend. Simpel gezegd houdt goede voeding ons gezond en maakt slechte voeding ons ziek. De juiste voeding voorziet het lichaam niet alleen van macronutriënten (vetten, koolhydraten en eiwitten), maar ook van micronutriënten (vitaminen, mineralen en secundaire plantenstoffen). Met het volledige spectrum aan voedingsstoffen kan het immuunsysteem het lichaam gezond houden en ziekteverwekkers zoals het coronavirus de baas worden. Dus wat gaat er mis?

door C.F. van der Horst

11-04-2020. Afbeelding door Bruno /Duitsland van Pixabay

Voeding is het grote manco

Artsen leren in hun opleiding nauwelijks iets over voeding. En wat ze leren is zo summier dat ze niet in staat zijn om iemand met voeding gezond te houden of te genezen. Ook weten ze niet hoe voeding het immuunsysteem versterken kan. Huisarts Tamara de Weijer, voorzitster van de Vereniging Arts en Voeding, lichtte toe: “Reguliere (huis)artsen zijn leken wat voeding betreft. Eigenlijk hebben wij medicijnen gestudeerd, geen geneeskunde.”

De opleiding heeft de dokters afhankelijk gemaakt van de grotendeels symptoomgerichte middelen die de farmaceutische industrie aanbiedt – elk met hun bijwerkingen. Zelfs de behandelprotocollen zijn daarop afgestemd. We zien dat patroon terug bij het coronavirus. Er zou geen oplossing zijn en het wachten is op een vaccin tegen het coronavirus uit de hoed van de farmaceutische industrie.

Daartegen zijn bedenkingen op te werpen. Naast de overwegingen over de veiligheid en de bijwerkingen van het vaccin, bestaat er een praktisch probleem. Hoeveel mensen moeten geïnoculeerd worden? Het verplichten van vaccinatie tegen het coronavirus (of enig andere ziekteverwekker) gaat niet zo maar. Dat druist in tegen de Code van Neurenberg en de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens.

Gebrek aan kennis over voeding

Door het gebrek aan kennis over hoe ze met voeding het immuunsysteem kunnen versterken, zijn artsen, waaronder virologen en epidemiologen, niet te benijden. Ze lopen achter de feiten aan en moeten keihard werken om de schade te beperken. Virologen en epidemiologen adviseren maatregelen om de gevolgen in te dammen. Maar hoe zit het met het immuunsysteem? We worden 24/7 doodgegooid met berichtgeving over het coronavirus. Hebt u tussen al die berichten ooit iets gelezen over maatregelen om het immuunsysteem te versterken om zo mensen weerbaarder tegen het coronavirus te maken?

Rijksvoedingsprogramma

Hebt u ooit gehoord van het Rijksvoedingsprogramma? Het bestaat nog niet, terwijl het eigenlijk de prioriteit van de regering zou moeten zijn. Het Rijksvoedingsprogramma is een serie van stappen om de Nederlandse burger van jongs af aan de relatie tussen voeding en gezondheid te leren. Op school is voeding een vak en leert het kind het verschil tussen voeding en vulling, welke voeding hem of haar doet groeien en sterk en gezond houdt, welke voedingsstoffen belangrijk zijn voor het immuunsysteem en in welke voedingsmiddelen deze zich bevinden. Het kind leert – binnen het niveau dat het aankan – ook zelf eten klaar te maken, zoals het bereiden van een gezonde salade. Sommige scholen hebben een moestuin waar kinderen hun groenten kunnen verbouwen en waar ze – over de jaren – het verschil kunnen zien en proeven tussen biologisch geteelde gewassen en die met kunstmest verbouwd worden.

Leren over het immuunsysteem

De kinderen leren over het immuunsysteem en zijn verbaasd om te ontdekken dat witte suiker (snoep, frisdrank) gevaarlijk is voor de gezondheid, dat suiker hun immuunsysteem verzwakt, hen voor virusinfecties vatbaar maakt en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Ze leren dat de vitaminen A, B6, B11 (tegenwoordig bekend als folaat), B12, C en D en de mineralen zink, ijzer, koper en selenium het immuunsysteem versterken, zodat ze niet bang voor een coronavirus hoeven te zijn. Ze snappen dat de hoeveelheid voedingsstoffen die hun lichaam nodig heeft, zoals vitaminen, afhangt van de eisen die aan het lichaam gesteld worden. Dat het niet mogelijk is voor elke dag van het jaar één soort dosering voor deze voedingsstoffen vast te stellen, omdat bijvoorbeeld bij ziekte of sport het lichaam veel grotere hoeveelheden nodig heeft.

kinderen leren over voeding en immuunsysteem

Ze leren voorts dat het beter is af te zien van toegevoegde chemicaliën. Dat geldt ook voor de stoffen die zijn goedgekeurd door een officiële instantie omdat een dergelijke instelling om verschillende redenen (nieuwe inzichten, belangenverstrengeling) er nog wel eens naast kan zitten. Ze juichen daarom ook niet als papa voorstelt om naar een snackbar te gaan, omdat ze hebben geleerd dat sommige frietjes met wel veertien chemicaliën bewerkt zijn. Ouders krijgen vanuit de werkgever een voedingscursus aangeboden om zo het ziekteverzuim terug te dringen. Door de bewustzijnsverandering zijn supermarkten genoodzaakt meer voeding in plaats van vulling te verkopen.

Gezondere burgers door goede voeding

De regering ondersteunt het Rijksvoedingsprogramma van harte, omdat de burgers gezonder zijn en meer weerstand hebben tegen ziekte. Ziekteverwekkers zoals het coronavirus vormen daardoor geen ernstige bedreiging. Er treedt minder ziekteverzuim op, de ziektekosten dalen en wanhopige maatregelen die de economie en het moreel van de bevolking aantasten, kunnen achterwege blijven. Er is geen noodzaak voor een politiestaat. Ouderen gebruiken steeds minder chronische medicatie waardoor hun lichaam weer normaal functioneren kan en ook hun weerstand toeneemt. De regering kan ouders die zich zorgen maken over de bijwerkingen van vaccinaties een alternatief aanbieden.  Mogelijk verdwijnt zelfs de noodzaak om te vaccineren geheel.

Artsen bijgeschoold in voeding

Artsen zijn als deel van het Rijksvoedingsprogramma inmiddels bijgeschoold in ten minste de elementaire kennis over voeding. Als er onverhoopt een coronavirus rondwaart, zeggen ze niet dat er geen oplossing is, maar benadrukken de dokters goede voeding (met name veel verse groenten en eiwitten) en dringen er op aan om  witte suiker te laten staan. Ze schrijven op grote schaal vitaminen voor. Ze weten dat ze hoeveelheden moeten aanbevelen die afgestemd zijn op de behoefte en dat deze soms vele malen hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Dosering vitamine C

Ook weten de dokters dan hoe ze vitamine C (ascorbinezuur) moeten doseren. Ze hebben geleerd dat als het lichaam verzadigd is, het niet langer vitamine C opneemt. De overtollige vitamine C komt in de darm terecht en trekt water aan waardoor de ontlasting dun wordt. Zo kun je goed meten of je lichaam voldoende vitamine C heeft. Ze weten dat het maximale effect en de symptoomverlichting met orale doses ascorbinezuur wordt verkregen op een punt net onder de hoeveelheid die diarree veroorzaakt.

Bij gezonde mensen ligt dit verzadigingspunt bij vier tot misschien 15 gram per dag. Voor een lichte verkoudheid heeft het lichaam 30-60 gram nodig, bij een zware verkoudheid 60-100 gram. Bij griep kan men rustig 100-150 gram ascorbinezuur per dag nemen zonder dat de ontlasting dun wordt. Het lichaam heeft kennelijk behoefte aan dergelijke enorme hoeveelheden en neemt ze volledig op. De artsen zijn zich bewust dat vitamine C geheel veilig is en geen bijwerkingen heeft. Wel laten ze iemand eerst iets eten voordat hij of zij ascorbinezuur inneemt. Ze raden mensen aan om gebruik te maken van wat de natuur ons biedt om de weerstand te verhogen.

Chronisch ziek en het vak voeding

Volgens cijfers van het RIVM is het aantal mensen in Nederland met één of meer chronische aandoeningen gestegen van 8,8 miljoen in 2016 tot 9,9 miljoen in 2018 (58% van de Nederlandse bevolking). Een toename van 1,1 miljoen mensen in slechts twee jaar tijd! De coronavirusepidemie lijkt bijna een logisch gevolg.

Kan het zijn dat het ontbreken van het Rijksvoedingsprogramma en vooral het gemis van het vak voeding in de medische opleiding hieraan debet is?

Het is aan u

De enige barrière voor dit programma wordt gevormd door de economische belangen van de farmaceutische industrie en de banken die deze bedrijfstak sponseren, en de enorme lobby van deze industrieën in het parlement. Het is aan u als lezer om druk om uw volksvertegenwoordiger uit te oefenen om het Rijksvoedingsprogramma een feit te maken, zodat een coronavirus of een andere ziekteverwekker nooit een ernstige bedreiging kan zijn.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag

Meer weten?

Waarom leren artsen niets over voeding? Wat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie? Hoe oefent de farmaceutische industrie druk uit op volksvertegenwoordigers? Welke rol speelt belangenverstrengeling?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

 

Mensenrechten noodzakelijk voor uw gezondheid

Ken uw mensenrechten! Dit advies komt misschien bevreemdend over in een land als Nederland, maar blijkt helaas maar al te vaak noodzakelijk. Kennis van uw mensenrechten is bijzonder essentieel als het gaat om keuzes voor uw gezondheid, vooral als u zich door “experts” onder druk gezet voelt.

Door C.F. van der Horst

9-11-2019, Foto: FDR Presidential Library & Museum –  CC BY 2.0).

Adviezen over gezondheid te vaak onjuist

U maakt gezondheidskeuzes op basis van informatie. De meeste mensen gebruiken de overheid, een arts, voedingsdeskundige, website of leerboek als bron, maar de vraag blijft natuurlijk altijd: hoe betrouwbaar is deze bron?

De “erkende” adviezen voor de volksgezondheid, zoals die met betrekking tot voeding, cholesterol, vaccinaties en reguliere behandelingen tegen kanker, blijken vaak niet te kloppen. Kijkt u alleen maar naar het volgende gegeven en u weet op welk peil de kennis van de “experts” op het gebied van gezondheid staat.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hadden in 2016 8,8 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische ziekten. Slechts twee jaar later zijn de cijfers dramatisch verslechterd. Het RIVM meldt: “Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking.”

U leest het goed: alleen al in Nederland zijn er in TWEE jaar tijd 1,1 miljoen chronisch zieken bijgekomen!  Er kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat de kennis van artsen en overheid jammerlijk tekortschiet.

Mensenrechten

Men moet de informatie uit deze bronnen daardoor met een korreltje zout nemen en  zijn of haar eigen koers varen. Neem kennis van de reguliere adviezen, maar informeer u ook uit andere, alternatieve bronnen. Vergelijk de voors en tegens en trek uw eigen conclusies. Het is tenslotte uw gezondheid. Zelfs al zeggen de “experts” dat u iets anders zou moeten doen, de keuze blijft altijd aan u. Juist de opinie van die “experts” kan zwaar wegen en u een gevoel geven dat u onder druk gezet wordt. Gelukkig hebt u recht op uw eigen mening en keuzevrijheid. Uw mensenrechten zijn vastgelegd door de VN en het is belangrijk ze te kennen.  Ook in Nederland — en in bepaalde gevallen misschien wel  juist hier — zult u er een beroep op moeten doen. Maar wat zijn de fundamentele rechten van een vrouw, man of kind? Wat zijn uw rechten als mens?

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De mensonterende gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog waren een directe aanleiding om de mensenrechten vast te leggen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is een declaratie die op 10 december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om uw grondrechten als mens te omschrijven. Eleanor Roosevelt, voorvechtster voor de mensenrechten, presenteerde de Verklaring voor het eerst. Ze beschouwde haar inbreng in het opstellen en de officiële acceptatie van de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens als haar grootste prestatie. De oud-presidentsvrouw noemde deze overeenkomst de Magna Carta* voor alle mensen op de hele wereld.

*De Magna Carta is het handvest over vrijheden en rechtspraak dat de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 ondertekende. Engelse leenmannen dwongen dit af omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte.

Video over de geschiedenis van de mensenrechten

Waar komen mensenrechten vandaan? Een korte en eenvoudige video over de geschiedenis van mensenrechten vindt u hier.

Volledig tekst Mensenrechten

De volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volgt hieronder. De tekst begint met een preambule, een inleidende bepaling in de tekst van een wet of verdrag. De preambule schetst het doel, de onderliggende gedachte en de omstandigheden die hebben geleid tot deze verklaring over mensenrechten. Voor uw gezondheid zijn met name de Artikelen 3, 12, 18, 19, 29 en 30 van belang. Een eenvoudige versie van de Mensenrechten vindt u op de website van Jongeren voor Mensenrechten.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Preambule

Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;

Overwegende dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen; Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende dat de Staten welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om — in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties — overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Eenieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

 1. Eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

 1. Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
 2. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

 1. Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15

 1. Eenieder heeft het recht op een nationaliteit.
 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16

 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of religie, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

 1. Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18

Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie; dit recht omvat tevens de vrijheid om van religie of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn religie of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

 1. Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
 2. Eenieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Eenieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

 1. Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Eenieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Eenieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

 1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

 1. Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of religieuze groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

 1. Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
 2. Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht..

Artikel 28

Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29

 1. Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden die in deze Verklaring zijn genoemd, ten doel hebben.


U kunt helpen!

Vond u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Mensenrechten en u

Uw mensenrechten zijn belangrijk en dienen worden te gerespecteerd. Alleen u kunt de beste keuzes maken ten aanzien van de gezondheid van u en uw gezin. Voor de beste beslissing dient u goede informatie te hebben. Helaas wordt er juist  in deze informatievoorziening via officiële kanalen veel geknoeid. Omdat zowel de overheid of uw dokter misleid worden, kunt u op informatie uit die bronnen niet blind vertrouwen. Hoe dat zit kunt u in detail lezen in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid.  Naast uitstekend gedocumenteerde achtergronden geeft het boek tal van adviezen wat u kunt doen om gezond te leven.

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Tv-interview met CF van der Horst over gezondheid, artsen en voeding

Patricia Mensink interviewde CF van der Horst voor Alwareness tv. Dit live-interview werd op 24 april 2019 uitgezonden op Salto 1. Van der Horst is de auteur van het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid dat met meer dan 900 referenties uitstekend onderbouwd is en inmiddels in de vierde druk beland is.

In dit interview spreekt hij over de gezondheidszorg en hoe zowel artsen als u als patiënt misleid worden. Voor dokters begint dat al in hun opleiding. De harde cijfers waarmee hij komt, spreken boekdelen over de gevolgen die de huidige artsenopleiding en de medische protocollen voor uw gezondheid hebben. Van der Horst bespreekt onder andere de effectiviteit van chemotherapie voor kanker. Ook voeding als preventie van en genezing voor ziekten komen aan bod. Hieronder kunt het interview terugkijken.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wat leert een arts in zijn opleiding? Waarom weet hij zo weinig over voeding? Hoever strekt zijn kennis wat weet hij wel en wat niet? Wat gebeurt er in zijn nascholing? Welke vragen stelt u aan uw dokter zodat u de beste behandeling krijgt? Hoe zit het nu precies met cholesterol?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Gezondheid: wat klopt er niet?

De onderstaande video is gemaakt naar aanleiding van de uitgebreide en geheel herzien derde druk van het boek Dodelijke leugens: Artsen en patiënten misleid. Het boek bevat nu een voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. en 32 extra bladzijden met extra informatie over gezondheid. Onder andere de informatie over aspartaam, biologische landbouw en het aantal veelbelovende alternatieve kankerbehandelingen is uitgebreid.

Door C.F. van der Horst

Is dit ook uw verhaal?

De video vertelt het verhaal van Angela en Karel. Het berust op feiten en zou even goed uw verhaal kunnen zijn.  Tenslotte loopt u in onze maatschappij tegen dezelfde problemen aan als zij — met vaak verregaande gevolgen voor uw gezondheid. In het hele verhaal over gezondheid  — uw gezondheid  — wat klopt er niet?


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Krijg de feiten. Alleen zo kunt u beoordelen wat wel of niet goed voor u en uw familie is.  Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2017 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Voeding en gezondheid

Zo’n 2400 jaar geleden deed de Griekse arts Hippokrates zijn beroemde en vaak geciteerde uitspraak “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.” Deze krachtige uitspraak is nu net zo geldig als in de Oudheid. Helaas onderkent niet iedereen het belang ervan.

Hippocrates: "Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding"
Hippocrates: “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”

Door C.F. van der Horst

Relatie voeding en gezondheid

Men is al heel lang op de hoogte van het verband tussen voeding en gezondheid. In hun boek The Nutrition Desk Reference schreven auteurs Garrison en Somer dat volgens Egyptische hiëroglyfen het belang van de bijdrage van voeding aan goede gezondheid al meer dan 7.000 jaar geleden bekend was. Voeding kan de gezondheid echter in zowel positieve als in negatieve zin beïnvloeden. Dit artikel belicht in een notendop een aantal aspecten.

Goede voeding en gezondheid gaan samen
Goede voeding en gezondheid gaan samen

De functie van voeding

De functie van voeding is natuurlijk in eerste instantie om te overleven. In tweede instantie is een goed bereide dis in de meeste gevallen gewoon lekker. Een derde aspect is de sociale atmosfeer in familie-, vrienden- of zakenverband: de maaltijd verhoogt de affiniteit tussen de deelnemers en legt veelal een prima basis voor een goed gesprek. Vroeger bestond een maaltijd uit aardappelen en reuzel — nog geschilderd door Vincent van Gogh — al dan niet vergezeld van vooral bonen en koolsoorten die op de koude Hollandse grond konden gedijen. Met het toenemen van de welvaart heeft er een prioriteitsverschuiving plaatsgevonden. Het smaakaspect  wordt steeds belangrijker gevonden dan de voedingswaarde. Daardoor wordt de kloof tussen kwalitatieve voeding en gezondheid groter.

De aardappeleters: Van Gogh over voeding en gezondheid
Vincent van Gogh: De aardappeleters (1885)

Kwaliteit van voeding daalt

De maatschappelijke voorspoed en de verbeterde logistieke middelen brachten in de zestiger jaren van de vorige eeuw andere keukens naar Nederland. Terwijl het aanbod aan voedsel groter werd, veroorzaakte de moderne landbouwmethoden en voedingsmiddelentechnologieën dat de kwaliteit ervan allengs verminderde. Mede hierdoor kwam er een markt voor snacks. Het lichaam bleef ondanks drie maaltijden per dag vragen om voedingsstoffen.

Te veel chemicaliën, te weinig voedingsstoffen

Met het toenemende kunstmestgebruik nam ook het gebruik van pesticiden na de Tweede Wereldoorlog een vlucht. In Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid kunt u lezen dat het gebruik van kunstmest en pesticiden aan elkaar gekoppeld is. De gifstoffen die men door pesticidengebruik onvermijdelijk via groenten en fruit binnen krijgt, worden in het vetweefsel opgeslagen en hopen zich daar op. Daarnaast deden chemicaliën zoals conserveringsmiddelen, zoet-, kleur-, geur- en smaakstoffen hun intrede en werden steeds vaker en in steeds grotere mate gebruikt.

Gemaksvoeding

Gemaksvoeding (kant-en-klare maaltijden en pizza’s) bleek een enorme markt te zijn. Het voedingspatroon verslechterde als resultaat: volgens de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2007-2010 consumeerde de Nederlandse bevolking in die tijdsperiode onvoldoende fruit, groenten, vis en vezels, terwijl de hoeveelheid verzadigd vet in het dieet hoog was. Al deze zaken hadden consequenties voor ons aller gezondheid — een ervan is het subklinische tekort.

Subklinische tekorten

Indien de voeding onvoldoende bouwstoffen verschaft, zal het lichaam het ontstane tekort proberen te compenseren door meer te eten. Als men meer van hetzelfde — onvoedzame — eten consumeert, verhelpt men het gebrek echter niet. Zo zullen ook aanvullende snacks, koekjes en zoutjes niet in staat zijn om het tij te keren.

Tekorten aan essentiële stoffen veroorzaken een reeks van gezondheidsklachten, terwijl de dokter klinisch niets vaststellen kan. Men spreekt in dat geval van subklinische tekorten, zoals van de vitamine B groep. Zo kan er een subklinisch tekort bestaan van alle micronutriënten (vitaminen, mineralen en fytochemicaliën of fytonutriënten). Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid behandelt het onderwerp van subklinische tekorten uitgebreid waarbij zowel de oorzaak, de gevolgen en de oplossing aan bod komen.

Industriële belangen

In het bedrijfsleven gaat het om geld verdienen. Dat is op zich niet verkeerd, zo lang het economisch belang niet boven het gezondheidsaspect wordt gesteld. De voedings- en genotsmiddelenindustrie is met ongeveer 122.000 werknemers bij circa 5.000 bedrijven de grootste industrie van ons land. Volgens de Monitor Levensmiddelenindustrie 2014 gaat het alleen in Nederland al om een omzet van ongeveer 62,4 miljard euro op jaarbasis.

Tussen 2004 en 2013 steeg de investering in R&D met maar liefst 75%. Dit wil zeggen dat er steeds meer onderzoek naar en ontwikkeling van producten zal komen om Nederlands toonaangevende positie op de wereld te handhaven en de winst te vergroten. Het gaat om nieuwe producten die door mensen vervaardigd worden (en niet door de natuur), zoals andere soorten fastfood, frisdranken, toetjes, sauzen, zoutjes en snacks. Dit is niet het kwalitatief hoogwaardige voedsel dat een lichaam nodig heeft om goed te functioneren en gezond te blijven.

Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR
Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR

R&D

In het rapport Innovatie in de levensmiddelenindustrie. Een internationale benchmarkstudie van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) van Wageningen UR staat: “R&D is belangrijk voor de levensmiddelenindustrie, maar heeft een ander karakter dan, bijvoorbeeld, in de telecommunicatie: nieuwe producten zijn variaties van bestaande producten; innovatie is meer gericht op bedrijfsprocessen, marketing en organisatie, en is minder gedreven door een technologie-‘push’, dat wil zeggen door een wetenschappelijke ontdekking.” Twee van deze vier aspecten zullen u direct kunnen raken.

Gevolgen voor u als consument

Van de bovenstaande innovaties zult u als consument vooral nieuwe (variaties van bestaande) producten en de marketing ervan ervaren. U zult meer producten zien die zich door een of andere bewerking onderscheiden van die van een concurrent of die handig inspelen op een modegril zoals “light” producten — ergo met meer chemische toevoegingen. Over de lange termijn gevolgen van deze toevoegingen en vooral hun onderlinge synergistische werking tast men nog in het duister. Het is echter een feit dat sinds het invoeren van al deze voedingsadditieven het aantal welvaartsziekten (kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas om er een paar te noemen) schrikbarend is toegenomen. Het lichaam kan veel hebben, maar heeft grenzen. Desondanks zullen uitgekiende reclames de nieuwe, bewerkte producten met hun chemicaliën nog beter verkopen.

De glimlach van Hippocrates

Met een toekomstig uitgebreid arsenaal aan nieuwe door mensenhanden vervaardigde voedingsproducten dreigt de puur-natuur voeding op de achtergrond geraken — tenzij U voor gezondheid kiest. De keuze voor biologische voedingsmiddelen is aan te raden. Niet alleen bevatten deze meer micronutriënten dan conventioneel geteelde, maar ook kunt u door deze optie chemicaliën in uw voedsel in grote mate beperken. Geef uw lichaam wat het nodig heeft en vermijd wat het (meestal op termijn) ziek maakt. Laat Hippocrates glimlachen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wat is goede voeding? Wat zijn symptomen van subklinische tekorten? Welke e-nummers/toevoegingen moet je absoluut mijden?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Dodelijke Leugens

Dit is een website die oorspronkelijk voor het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is gemaakt. De website is uitgegroeid tot een goed gedocumenteerde en gelezen informatiebron over gezondheid.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is een bijzonder werk dat inmiddels bij de vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk (2022) is aanbeland. Met een eigen website krijgt het de aandacht die het verdient. Het is een boek dat in ieder gezin en in elke praktijk thuishoort, omdat het elementaire en essentiële informatie over gezondheid verschaft. Gegevens die aan de meeste artsen onbekend zijn.

Opmerking: Hoewel dit exposé werd geschreven vóór de coronacrisis, bevat het de blauwdruk voor de wereldwijde controverse over COVID-19 en manipulaties van regeringen en gezondheidsorganisaties.


“Zonder gegevens bent u slechts iemand met een mening.”
W. Edwards Deming (1900-1993)
Statisticus


Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).
"Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad van Professor Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt. Van der Horst’s grote verdienste is echter niet alleen het ongelofelijk gedetailleerde monnikenwerk dat hij verricht heeft, maar dat hij ook steeds positieve alternatieven aangeeft. Dat is een voortdurende herademing in deze modderpoel." 

Dokter Hans C. Moolenburgh sr.

Geen geknoei met uw gezondheid

De tekst geeft inzicht in hoe richtlijnen voor gezondheid gemanipuleerd worden. Het boek is echter niet alleen een exposé: het suggereert ook gezonde mogelijkheden voor elke leugen. Als u ooit gedacht hebt dat u niet meer weet wat u wel of niet geloven moet, welke aanbevelingen wel of niet juist zijn, dan is dit het boek voor U. Het verschaft duidelijkheid en draagt bovenal oplossingen aan.

Hier vindt u goed onderbouwd onderzoek naar misstanden in de gezondheidszorg, voedingsmiddelen- en landbouwindustrie die uw gezondheid — en die van uw familie — serieus in gevaar brengen. Het boek beschrijft een accumulatie van voorvallen die een bedreiging vormen voor uw gezondheid. Het zet uiteen hoe deze konden ontstaan en waarom ze steeds vaker voorkomen.

Tweede boek

Verborgen verschrikkingen van de psychiatrieBegin 2022 is het tweede boek van C.F. van der Horst verschenen, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Het is een exposé over de gevaren van psychiatrische diagnoses en behandelingen en hoe kinderen en volwassenen daarvan de dupe kunnen worden. U vindt hier meer informatie over dit baanbrekende boek.

Het is echt geen toeval dat steeds meer mensen lijden aan welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en suikerziekte. Deze gevaarlijke situatie zorgt ervoor, naast alle persoonlijke ellende, dat de gezondheidszorg niet meer te betalen is. Naast begrip van wat er gaande is, geeft Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid antwoorden over wat u kunt doen om uzelf en uw gezin gezond te houden.

 

Het werk is tevens een oproep voor verbetering van onze landbouw, voeding en gezondheidszorg. Het geeft u de argumenten om hier op aan te dringen bij uw volksvertegenwoordiger. Uiteindelijk begint gezondheid bij u en uw keuzes en waarop u aandringt.

Hoe belangrijk is de gezondheid van u en uw gezin?
Hoe belangrijk is de gezondheid van u en uw gezin?

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom steeds meer mensen kanker krijgen? Zonder dat u het doorhebt, loopt ook u een groot risico. Deze dreiging past in een horrorfilm, maar vindt nu en in het echte leven plaats. Misschien kent u zelfs een aantal van de slachtoffers.

Dagelijks worden keiharde leugens gebruikt die ons ziek maken en houden — dodelijke leugens als we het niet overleven. Hier vindt u ruim 900 referenties die onder meer documenteren, hoe wetgevers, artsen en uiteindelijk u worden misleid.

Dit boek onthult de rauwe werkelijkheid. Het zal u wapenen tegen geknoei met uw gezondheid.


Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder om de meest recente editie te bestellen.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015, 2019, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Gezondheid: hoe wil je oud worden?

Voor de meeste mensen is gezondheid belangrijker dan geld. Immers, hoe wil je oud worden? Hoe je op jonge leeftijd met gezondheid omgaat, is bepalend voor hoe fit en energiek je op je oude dag bent.

Helaas is gezondheid voor sommigen een niet nader omschreven en wellicht een ongrijpbaar concept. Ziekte of het gebrek aan gezondheid is vaak duidelijker. Je wordt dan immers harder met de gevolgen geconfronteerd dan met gezondheid het geval is.Door C.F. van der Horst

10-12-2013. Foto door zdenekfritz0 van Pixabay

Wat is gezondheid?

Volgens de World Health Organization (WHO) is de definitie van gezondheid “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of zwakte.”

Deze omschrijving gaat dus verder dan je “redelijk” of “wel oké” voelen.

We staan niet vaak stil bij onze gezondheid. We worden liever niet geconfronteerd met wat je wel of niet mag eten en drinken. Of wat je wel of niet op je lichaam mag smeren. Dat is vaak veel te moeilijk en daarbij… zo’n vaart zal het wel niet lopen.

Als u zo denkt, dan hebt u absoluut gelijk. Een lichaam is verschrikkelijk sterk en kan heel wat verduren. Het is echter niet bestand tegen een continu bombardement van allerlei onnatuurlijke en giftige stoffen.  Er is een punt waarop de zogenaamde lichaamsbelasting (door onnatuurlijke chemicaliën) zwaarder weegt dan de veerkracht van het lichaam. Hoe ernstig en wijdverspreid is deze lichaamsbelasting?


Pesticiden

Uit een in 2013 gepubliceerd Duits laboratoriumonderzoek blijkt dat het merendeel van de Europeanen glyfosaat, het actieve bestanddeel van Monsanto’s pesticide Roundup, in het bloed heeft.  Bij 70% van de Duitse vrijwilligers werd glyfosaat in het lichaam gevonden! Bij Nederlanders ging het om 63%. Glyfosaat werd door het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de WHO in maart 2015 geclassificeerd als “waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen.”

Cosmetica

Bij regelmatig lipstickgebruik “eet” een vrouw in haar leven een paar kilogram lippenstift. Hoe gezond is dat? Deodorant en cosmetica bevatten in veel gevallen propyleenglycol. Industriële toepassingen ervan zijn het gebruik als antivries en oplosmiddel, maar het goedje is sterk genoeg om kokkels van scheepswanden te verwijderen. Hoewel er weinig onderzoek naar gedaan is, acht men het gebruik in geringe hoeveelheden niet schadelijk.

Het veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet) meldt echter dat herhaalde of langdurige blootstelling aan de stof schade aan organen kan veroorzaken. Volledigheidshalve raadt men als persoonlijke bescherming aan: “Veiligheidsbril. Labjas. Gas- en dampmasker. Zorg ervoor dat u een goedgekeurd / gecertificeerd halfgelaatsmasker of een equivalent ervan gebruikt. Handschoenen.”

Chemicaliën in voedsel

Dan zijn er de toevoegingen in het eten. De lijst met e-nummers is lang. Gelukkig is niet elk e-nummer slecht. Een aantal echter, zoals aspartaam en mononatriumglutamaat (MSG is Engels voor monosodium glutamate), zijn bijzonder slecht voor de gezondheid. Ze staan bekend als excitotoxinen: stoffen die zenuwcellen zo sterk prikkelen dat ze afsterven. Van andere is het bekend dat ze ADHD in de hand kunnen werken.

Terwijl er steeds meer chemicaliën in het eten komen, gaat de kwaliteit van ons voedsel achteruit. De voedingswaarde ervan daalt gestaag. Daarbij eten mensen over het algemeen te weinig vers en gevarieerd.

Steeds meer ziekte

Sinds 1971 is de oorlog tegen kanker aan de gang, maar ondanks het feit dat er biljoenen en biljoenen dollars en euro’s in kankerresearch gepompt is, komt er steeds meer kanker voor. Naast kanker komen ook andere welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, obesitas en suikerziekte, in steeds grotere mate voor.

Kennelijk beschikken mensen in het algemeen en dokters in het bijzonder niet over de juiste informatie om de gezondheid van zichzelf respectievelijk hun patiënten te behouden.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid  zet onder andere uiteen waarom deze informatie aan uw arts — en dus aan u — onthouden is, maar ook wat de gevolgen van de diverse chemicaliën voor uw gezondheid zijn en de relatie tussen goede voeding en gezondheid. 

Het bevat essentiële informatie voor een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Kortom: gezondheid, ook voor op uw oude dag.


U kunt helpen!

Vond u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Hoe kan men chemicaliën in voeding voorkomen? Waarom is de voedingswaarde van levensmiddelen achteruit gegaan? Wat is goede voeding? Hoe herken je een goede arts?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.