Tagarchief: fluoridering

Vrije mening, waarheid en gezondheid

“Vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee gelijk is aan vier.” Dit zijn de woorden die Winston Smith, de hoofdpersoon van George Orwells 1984, in zijn dagboek schreef. Winston werd gemarteld om zijn zienswijze aan te passen aan die van de Partij van Grote Broer (Big Brother), want wat de Partij als waarheid beschouwt, is waarheid. “Twee plus twee is vier,” vond Winston. De Partij-beul O’Brien praatte tijdens de marteling op hem in: “Soms, Winston. Soms is het vijf. Soms is het drie. Soms is het alles tegelijk. Je moet beter je best doen. Het is niet gemakkelijk om geestelijk gezond te worden.”

In 1984 waarschuwt Orwell voor de inbreuk op de vrije mening en het verdraaien van waarheid.

George Orwell over waarheid en vrije mening
George Orwell: voorvechter van waarheid en vrije meningsuiting

Helaas is de bezorgdheid van deze Britse auteur en criticus op dit moment in de hele westerse wereld in elk geval ten dele terecht gebleken. U hebt vast gehoord over “fake news” (nepnieuws). Ook in de gezondheidszorg is hiervan al vele jaren sprake. Gevestigde belangen beïnvloeden op slinkse wijze artsen en overheid (lees Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid). In de veronderstelling goed geïnformeerd te zijn en het juiste te doen, verspreiden deze vervolgens soms onjuiste informatie over gezondheid als “waarheid”. Andersdenkenden worden publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Door C.F. van der Horst

Vrije mening bedreigd

De vrije mening en het uiten ervan is ook in Nederland en België geen vanzelfsprekend recht. Sterker nog, er is een bedreiging van deze vrijheid. We zagen het in het zestiger jaren toen tegenstanders van fluoridering van het drinkwater belachelijk werden gemaakt. Het kwam weer aan het licht toen de alternatieve kankerbehandeling van dokter Cornelis  Moerman succesvol bleek en deze Vlaardingse arts aangevallen werd (zie Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid). We zien het nu weer met de grootschalige campagne voor het vaccineren van kinderen en het pushen van de onbewezen griepprik. De “gevaren” van relatief onschuldige kinderziekten worden enorm overdreven, terwijl de potentiële gezondheidsschade door het vaccineren zo goed als weggelachen wordt. Daarentegen worden de voordelen ervan veel mooier voorgesteld.

Omdat het om betrouwbaar geachte bronnen gaat, kan het lastig zijn om uw eigen, afwijkende mening te vormen en te handhaven. Het kennen van uw grondrechten is daarom belangrijk om onafhankelijke beslissingen te nemen op het gebied van uw gezondheid.

Vrije mening en uw grondrechten

Voor een vrije mening zijn de Rechten van de Mens essentieel. Maar weet u wat mensenrechten zijn? Waar komen ze vandaan en waarom zijn ze belangrijk? De volgende video, gemaakt door Jongeren voor Mensenrechten geeft u een simpele uitleg.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe gevestigde belangen artsen en overheid op slinkse wijze beïnvloeden? Hoe deze hierdoor soms onjuiste informatie over gezondheid als “waarheid” verspreiden?  En hoe u juiste gezondheidskeuzes maken kunt?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright ©  2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Fluoridering en de nieuwe watergeuzen

Onlangs verscheen het laatste boek van de hand van dokter Hans Moolenburgh sr. De auteur is een monument in de Nederlandse samenleving. Als leider van de antifluorideringsbeweging in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is hij een symbool voor de vrijheidsstrijd tegen de volksmanipulatie die bij de fluoridering van het drinkwater plaatsvond.

Door C.F. van der Horst

De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd

De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd is een Nederlandse vertaling en uitgebreide versie van het boek dat dokter Moolenburgh op verzoek van Engelse parlementsleden in de 80-er jaren schreef en werd gepubliceerd onder de zeer passende titel: Fluoride: The Freedom Fight.

Fluoridering, de strijd tegen
De nieuwe watergeuzen, de geschiedenis van de fluorideringsstrijd

Tegenhouden dwangmedicatie

In de zeventiger jaren was dokter Moolenburgh de motor van een groep toegewijde burgers die dwangmedicatie door fluoridering heeft tegengehouden. De overwinning ging echter niet zonder slag of stoot. De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd beschrijft vervalste cijfers, infiltratie, bedreigingen, manipulatie van media en omkoperij aan de ene kant en aan de andere kant de teamgeest, spitsvondigheid en veerkracht van een stel vrijwilligers die met passie voor de goede zaak streden — en wonnen!

Geuzen

Van oudsher is een geus een benaming voor iemand die zich verzet tegen onderdrukking. De term ontstond toen leden van het verzet tegen Koning Filip II van Spanje vlak voor de tachtigjarige oorlog denigrerend “gueux” (Frans voor bedelaars) genoemd werden. De benaming werd al snel een ere- en strijdnaam. Viereneenhalve eeuw terug vormden zich in het verzet ter land en ter zee respectievelijk bos- en watergeuzen. Men vocht tegen de overheersing door de oppermachtige Spanjaarden.

Dokter Moolenburgh introduceert "de nieuwe watergeuzen"
Dokter Moolenburgh introduceert “De nieuwe watergeuzen”

De grootste watergeus

Ondanks beperkte middelen en tijd werd in de fluorideringsstrijd met enthousiasme en vooral geloof in de goede zaak (de persoonlijke keuzevrijheid) belangeloos geknokt. De term “watergeuzen” is derhalve uitermate geschikt voor de mensen rondom dokter Moolenburgh. De laatste mag echter met zijn inspirerende kijk, leiderschap humor en scherpzinnigheid toch wel als de grootste der watergeuzen beschouwd worden.

Veilig en effectief

Door lessen die hij zelf gedurende zijn watergeuzen-tijd heeft geleerd, waarschuwde dokter Moolenburgh  voor twee woorden: “Zodra u een geleerd uitziend persoon over ‘veilig’ en ‘effectief’ hoort spreken, wees dan op uw hoede.” Het gaat dan om een maatregel waarvan de bevolking overtuigd moet worden dat die goed voor ze is.

Gemene trucs

De presentatie van het boek vond plaats op 29 september 2016 in Haarlem. De nieuwe watergeuzen: De geschiedenis van de fluorideringsstrijd is het verslag van een soortgelijke intense strijd als tegen de Spanjolen. Dit keer was het echter tegen een formidabele en goed gefinancierde oppositie die haar zin (fluoridering) probeerde door te drijven. Niet voor niets noemde dokter Moolenburgh leden van die oppositie “de vijand”.

Als u het boek leest, ziet u hoe met gemene trucs (zoals omkoperij, sabotage van tv-programma’s en drukproeven) en infiltratie valkuilen werden opgezet. Een voorbeeld hiervan is een interview dat de volgende morgen zou worden uitgezonden. Dokter Moolenburgh bleek in de uitzending in het geheel niet in te gaan op de argumenten van de vrouwelijke arts. Die arts was dan ook niet tijdens de opname aanwezig, maar werd in de nacht in het interview gemonteerd, “om mij voor te stellen als een sul die geen tegenargumenten had tegen superieure fluoridevoorstanders,” aldus de Haarlemse dokter.

Op het matje

Het avontuur begint met een ingezonden brief die op 19 oktober 1968 in het het Haarlems Dagblad als een hoofdartikel met de titel “Drankje van de gemeenteraad” wordt geplaatst. Het veroorzaakt de nodige opschudding. Zodanig zelfs, dat dokter Moolenburgh bij de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid op het matje moet komen. Deze  verbiedt hem om als arts mensen van streek te maken. “Oh, maar ik schrijf niet als arts”, zegt de dokter, “maar als bezorgd burger.” Hij pareert een argument als “Er zijn geen neveneffecten” met “Hebt u er ooit wel eens naar gezocht?”

Fluoridering: een vergelijk

Omdat zijn praktijk half in een gefluorideerde en half in een fluoridevrije gemeente ligt, heeft hij een goed vergelijk met de schadelijke gevolgen van fluoridering. Hij richt een artsengroep op om de klinische verschijnselen nader te bestuderen. Hoewel er hoopgevende ontwikkelingen zijn, lijkt de antifluoridebeweging het uiteindelijk toch te verliezen van de goed gefinancierde fluoridelobby. Door het optreden van professor Dean Burk in de actualiteitenrepubliek Hier en Nu komt echter de kentering. Op 16 maart 1976 was de fluoridering van de baan, alhoewel het nog langer zou duren voordat alle gemeenten met fluoridering ophielden. Om te voorkomen dat dwangmedicatie in het drinkwater ooit nog zou kunnen gebeuren, kreeg dokter Moolenburgh met een groep gelijkgestemden een herziening van de grondwet in de vorm van Artikel 11 voor elkaar. Het Artikel werd in 1983 van kracht.

Dr. Moolenburgh
De anders goedlachse dokter Moolenburgh (met medaille) laat zien dat er met hem niet te spotten valt! Zo streng keek hij naar “de vijand”.

Humor en geloof

Het is een prachtig boek geworden dat geen moment verveelt en dat u in een adem uitleest. Het is niet alleen spannend, maar ook vol humor. Desgevraagd zegt dokter Moolenburgh dat humor en geloof de twee pijlers zijn waardoor hij overeind blijft in het geweld van de fluoridering. Hij is er eigenlijk gewoon ingerold en wordt, zoals wel vaker gebeurt, een held tegen wil en dank.

Volgens zijn zoon leest het verslag van deze prestatie spannender dan een jongensboek uit de Bob Evers serie. Hij heeft meer dan gelijk. Maar belangrijker is dat het werk laat zien wat een groep individuen voor elkaar kan krijgen ten behoeve van de gezondheid van iedereen.

Speciale onderscheiding

Bij zijn boekpresentatie werd dokter Moolenburgh, tezamen met een paar leden van zijn team, onderscheiden met een speciale medaille. Dit ter ere van het feit dat dankzij hen Nederland 40 jaar zonder de dwangmedicatie door fluoridering is.

Met zijn lichtend voorbeeld heeft dokter Moolenburgh zijn onderscheiding meer dan verdiend!


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Welke krachten zitten er achter de industriële lobby? Wat is de rol van overheid hierin? Wat kunt u doen om u te wapenen tegen fluoride en soortgelijke “gezondheidsbevorderende” maatregelen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.