Tagarchief: farmaceutische industrie

Farmaceuten, bedrog en het OMT

De NOS kopte op 29 maart 2021  “Farmaceuten willen plek in OMT: ‘Onze kennis wordt nergens gehoord'”. Het artikel eronder meldt: “De farmaceutische industrie wil meepraten in het Outbreak Management Team (OMT) over de corona-aanpak. Vooral de expertise over vaccins kan het OMT goed gebruiken, zegt voorzitter Marc Kaptein van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG). Maar OMT-baas Jaap van Dissel is niet enthousiast.”

door C.F. van der Horst

29-03-2021

Verlies onafhankelijkheid

Moeten we treurig zijn om de opstelling van Van Dissel? Willen we meer zeggenschap van medicijnfabrikanten? We weten wat er gebeurd is toen de industrie steeds meer grip kreeg op het onderzoek op universiteiten (Lees Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid voor een gedetailleerd verslag). In de tachtiger jaren zagen we de strategie van de overheid om zich terug te trekken uit instituten die infrastructuur bieden zoals nutsbedrijven, de ptt en de universiteit. Hoogleraren moesten naar het bedrijfsleven voor onderzoeksfinanciering. Hierdoor werd de impact van de (farmaceutische) industrie op het wetenschappelijk onderzoek enorm. Hij is zo groot geworden dat de universiteit haar onafhankelijkheid goeddeels verloren heeft. Het door de industrie gesponsorde wetenschappelijk onderzoek wordt gestuurd en als marketinggereedschap gebruikt om de eigen producten te slijten.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Manipulatie en schikkingen

Neem de Gouden Standaard van medicijnonderzoek, het gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek met controlegroep. Het wordt veelvuldig gemanipuleerd om het voordeel groot en de risico’s klein te doen lijken. In Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid staan niet alleen voorbeelden van dergelijke wanpraktijken en de vele manipulatiemethoden, maar ook een groot aantal schikkingen die de farmaceutische industrie heeft getroffen voor haar malversaties. En het komt bijna altijd tot schikkingen, want als het tot een gerechtelijke uitspraak zou komen, moet er niet alleen schuld bekend worden maar worden ook de stukken van de rechtszaak openbaar. Dat is het laatste wat de fabrikant wil. De vuile was moet binnen blijven.

Glasharde ontkenning blijkt gelogen

Dat is echter niet gelukt in Frankrijk, waar het – ook vandaag – tot een veroordeling door de rechtbank kwam. En ja, dan blijkt de was wel heel erg vies. “Miljoenenboete voor Franse farmaceut vanwege middel dat honderden levens eiste,” roept de kop van onze publieke omroep. Het ging om het medicijn Mediator (benfluorex) dat tussen 1976 en 2009 op de markt was. Het aantal doden dat de NOS meldt, blijkt nog een onderwaardering. Het amfetamineachtige middel veroorzaakte hartproblemen waaraan volgens het Britse artsenblad The Lancet tussen 500 en 2.000 mensen zijn overleden. De rechtbank in Parijs vond medicijnfabrikant Servier schuldig aan misleiding en dood door schuld. De onderneming kreeg een boete van 2,7 miljoen euro.

Mediator (benfluorex)

Ondanks dat Servier altijd glashard heeft ontkent dat het van de bijwerkingen wist, blijkt nu het tegendeel. Het bedrijf heeft nu toegegeven dat het wel degelijk op de hoogte was.  De NOS citeert de rechter: “Hoewel ze al vele jaren wisten van de risico’s, hebben ze nooit de nodige maatregelen genomen. De gebruikers van Mediator werden zo misleid.” Met dodelijke leugens wel te verstaan.

Het moet kennelijk eerst tot een veroordeling in een rechtszaak komen, wil de waarheid boven tafel komen: de farmaceut wist dat er zeer ernstige bijwerkingen waren, maar ging onverstoord door met de verkoop. En de instantie die dit had moeten tegenhouden, het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM, bleek te slapen. Het werd ervan beschuldigd niet snel genoeg te hebben gereageerd op waarschuwingen over het middel en kreeg een boete van 303.000 euro.

Hoeveel medicijnen zijn er nu op de markt die soortgelijke problemen kunnen veroorzaken, vooral als er een cocktail van medicijnen gegeven wordt, zoals bij ouderen vaak het geval is? En hoe zit met het Nederlandse geneesmiddelenagentschap, het CBG? Dit college blijkt niet moeilijk te doen voor een medicijnfabrikant.

Winst boven mensen en gezondheid

Er is geen andere bedrijfstak die zo liegt en bedriegt en winst boven mensen en gezondheid stelt dan die van de farmaceuten. De producten zijn in een aantal gevallen zinvol, maar met uitzondering van slechts één middel is er geen enkel medicijn  ontwikkeld om te genezen (de term “geneesmiddel” voor farmaceutische producten is derhalve misleidend). Het is niets anders dan bedrijfsstrategie: als de middelen gericht zijn op het genezen van mensen, zou een medicijnfabrikant zichzelf in de vingers snijden en problemen met de aandeelhouders krijgen.

Commerciële grip op beleid

En nu willen farmaceuten deel uit maken van een beleidsbepalend orgaan zoals het OMT? U hoeft niet te raden wat de adviezen zullen zijn. Kennis over gezonde voeding en natuurlijke ziektepreventie zal zeker geen deel uit maken van de “expertise” die ze inbrengt. Het is niet zo dat dergelijke kennis in het OMT nu wel aanwezig is, verre van dat, maar een directe commerciële sturing vanuit de industrie gaat daarin zeker geen verbetering in brengen. Jaap van Dissel ziet het goed dat dergelijke inmenging niet iets is om enthousiast over te worden.

Is het niet interessant dat op dezelfde dag dat de farmaceutische industrie klaagt dat ze te weinig invloed op het OMT-beleid heeft, de criminaliteit van een van haar leden in een officiële veroordeling aan het licht komt ? We moeten een dergelijke onethische bedrijfstak niet in een adviesorgaan willen hebben. Sterker nog, farmaceuten zouden strikt aan  banden gelegd moeten worden om gevallen zoals Mediator te voorkomen.

Overigens zien we – net als de bovenvermelde poging van de farmaceutische industrie – een soortgelijke inmenging van de grootindustrie in diverse handelsverdragen. Deze overeenkomsten zetten de regering van individuele landen buitenspel – op straffe van buitensporige boetes. Herken wat er gebeurt en help mee onze soevereiniteit te behouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag

Meer weten?

Waarom leren artsen niets over voeding? Wat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie? Hoe oefent de farmaceutische industrie druk uit op volksvertegenwoordigers? Welke rol speelt belangenverstrengeling?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2021 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Depressie en postbus 51 marketing

Op dit moment (zomer 2018) vindt er een grote lobby plaats om depressie uit de taboesfeer te halen. Nota bene onze eigen overheid komt met Postbus 51 reclamespotjes. “‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar”, kopt de Rijksoverheid trots op haar website.

Door C.F. van der Horst

17 juli 2018

Reclame voor depressie

Farmaceutische bedrijven mogen geen reclame maken voor medicijnen naar consumenten. De oplossing is het promoten van ziekten en stoornissen. De industrie heeft zo hard gelobbyd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat onze overheid nu depressie op grote schaal promoot. Zo creëert VWS bedoeld of onbedoeld een grote vraag naar behandelingen met de bijbehorende chronische medicatie die — naast de hoge kosten — op zich weer problemen met zich meebrengt.

Overheidsreclame voor depressie
Overheidsreclame voor depressie

Bekend patroon

Lezers van het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid zullen het patroon herkend hebben, want in hoofdstuk vijf staat de marketingstrategie van de farmaceutische industrie stapsgewijs beschreven zoals deze rond de milleniumwisseling in Japan werd gebruikt. De aanpak was uitermate succesvol en de eerste stappen zijn nu ook in Nederland uitgevoerd:

      • Lobby naar de overheid. Regeringsleden dienden in te zien dat de zorg voor depressie in Nederland niet volstaat. Net als bij de Japanse regering zorgde deze lobby voor bezorgdheid. Het ministerie van VWS liet daarom een peiling  uitvoeren die suggereerde dat in Nederland zo’n 800.000 mensen een depressie hebben. Dit enorme aantal is niet zo gek als je beseft dat de drempel om iemand als depressief te bestempelen uitzonderlijk laag ligt: minimaal vijf symptomen gedurende twee of meer weken. Een tijdelijke dip na bijvoorbeeld liefdesverdriet, een ongeval, blessure of ontslag, of het verlies van een familielid wordt hierdoor direct als stoornis aangemerkt, terwijl dit doodgewone zaken zijn die vanzelf herstellen. Door de lage drempel wordt het aantal mensen met een depressie enorm opgeblazen.
      • Een antistigmatiseringscampagne. Advertenties om het taboe op depressiviteit te verbreken, zodat men makkelijker de stap naar een arts maakt. De Nederlandse overheid zette een grootscheepse campagne met Postbus 51 spotjes, websites en foldertjes op.
      • Interviews met bekende persoonlijkheden die praten over depressie om dat onderwerp nog geaccepteerder te maken, zoals in het tv-programma BN’ers in therapie.

Anders dan hier kreeg in Japan depressie zelfs een andere naam om te voorkomen dat het hebben van een depressie een schande voor de familie zou zijn. Desondanks zijn de gelijkenissen met de Nederlandse campagne te groot om toevallig te zijn.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.
In het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid staat onder andere de hele depressie-campagne beschreven en welke gevolgen deze voor u kan hebben. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie geeft inzicht in de gevaren van antidepressiva en verschaft diverse praktische tips voor psychische problematiek..

Medicalisering

Er is geen twijfel dat het doel medicalisering is, want de campagne moet er voor zorgen dat Nederlanders sneller naar de huisarts stappen. Een titel als “Iedereen aan de pil” zou meer recht doen aan de werkelijke bedoeling van de campagne. Immers, een van de weinige “oplossingen” die uw huisarts (of psychiater) heeft, bestaat uit zware symptoom-medicatie die langdurig gebruikt moet worden. De gebruikte middelen hebben vaak ernstige bijwerkingen tot aan moord en zelfmoord toe, terwijl ze niet beter werken als een placebo.

Verergering door antidepressiva

Daarenboven hebben diverse onderzoekers gewaarschuwd dat een depressie door langer gebruik van antidepressiva kan verergeren. Het fenomeen laat zich niet verklaren door gewenning aan de middelen en omdat het regelmatig voorkomt, heeft men er zelfs een naam voor bedacht: tardieve dysforie. Vrij vertaald betekent dat: van de regen in de drup.

Antidepressiva: van de regen in de drup
Antidepressiva: van de regen in de drup

Herstel komt vanzelf

De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche schreef over de behandeling met antidepressiva in zijn uitstekende boek Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning. Gøtzsche observeerde dat de meeste mensen zonder pillen vanzelf herstellen, “want dit is het natuurlijke verloop van een onbehandelde depressie.” En hij voegde er aan toe: “Daarom, als dokters en patiënten zeggen dat ze de behandeling als werkzaam hebben ervaren, moeten we stellen dat dergelijke ervaringen niet betrouwbaar zijn, omdat het de patiënten zonder behandeling net zo goed zou zijn gegaan.”

Alle emoties gedempt

Als er al sprake is van enige werking van antidepressiva, dan is ze het gevolg van het dempen van emoties. Doordat de afschuwelijke slechte gevoelens worden afgestompt, LIJKT men zich soms beter te voelen. Alles is beter dan dat gevoel. De  werking is echter niet selectief: ook de plezierige emoties worden geblokkeerd en men wordt langzaam maar zeker steeds gevoellozer. Onderzoekers melden dat bijna de helft van de mensen die antidepressiva neemt, “emotionele afstomping” ervaart. Deze en andere gevolgen zoals agressiviteit, tics en persoonlijkheidsveranderingen zijn bij langdurig gebruik nogal eens onomkeerbaar  – als men de medicatie die wordt geassocieerd met suïcide, al overleeft.

Zo wordt de “oplossing” voor het probleem, zelf een nog groter probleem.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

De bovenstaande zaken en potentiële oplossingen voor psychische problemen komen uitgebreid aan bod in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Depressie: wat kun je er tegen doen?

Depressie blijkt in de meeste gevallen na enige tijd (weken, maanden, maar helaas soms ook jaren) vanzelf weg te gaan. Maar wat doe je als je er midden in zit? Toch maar de pillen slikken met alle risico’s van dien?

Krijg hier 8 natuurlijke en risicoloze tips tegen depressie.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Met welke trucs worden onze politici bewerkt? Wat is het zogenaamde draaideur-effect? Hoe werkzaam zijn medicijnen en in het bijzonder antidepressiva? Wat is de rol van voeding om lekker in je vel te zitten?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.