Tagarchief: bijwerkingen

Vaccinatie: wat het RIVM u niet vertelt

Het onderstaande artikel is een voorwoord van Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties, een e-boek geschreven door een 14-tal auteurs. Deze schrijvers maken zich terecht zorgen over de vaak eenzijdige informatie die ouders van het consultatiebureau, hun huisarts of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgen. Door het gratis verspreiden van Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties proberen ze ouders informatie te geven die hun anders onthouden zou zijn. Het boekwerk zou ook de titel kunnen hebben: Vaccinatie: wat het RIVM u niet vertelt. Onderaan dit voorwoord vindt u een link om het boek gratis te downloaden.

Voorwoord

Vaccinatie is een delicaat thema met zowel voor- als tegenstanders. Ouders staan voor de lastige keuze om hun kind al dan niet te vaccineren, want de tegenstrijdige berichten geven onduidelijkheid over wat het beste is voor je kind. Wie kun je nu geloven? Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties is een prachtig initiatief gericht op ouders die dit zelf willen uitzoeken.

door C.F. van der Horst

15-11-2020. Foto: Christian Emmer

De officiële en gesanctioneerde informatiebronnen over vaccinatie en andere gezondheidszaken (zoals het consultatiebureau of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn op de westerse, farmaceutisch georiënteerde geneeskunde gebaseerd. Hun adviezen zijn zo goed als deze benadering van gezondheid en ziekte is. De vraag is dan: hoe betrouwbaar is de westerse geneeskunde? Laten we naar wat gegevens kijken die helpen dat te beoordelen.

Hoe betrouwbaar is de westerse geneeskunde?

Volksgezondheidzorg.info, een website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt: “Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking.” Het gezondheidsverval begint al vroeg: tussen de 0-4 jaar heeft bijna 30% van de peuters één of meer chronische aandoeningen. Boven de 45 jaar is het aandeel gestegen naar meer dan 50% en boven de 70 jaar zelfs naar meer dan 90%.

Zijn deze cijfers al schokkend, op 1 januari 2016 rapporteerde dezelfde website 8,8 miljoen mensen in Nederland (52%) met één of meer chronische aandoeningen. Dit betekent dat in ons land in slechts twee jaar tijd 1,1 miljoen mensen chronisch ziek zijn geworden.

Internationaal zijn de cijfers nog beroerder. Wereldwijd zijn maar weinig mensen écht gezond.  Volgens de Global Burden of Disease Study 2013, gepubliceerd in 2015 in het Britse artsenblad The Lancet, is slechts 4,3% van de wereldbevolking ZONDER restletsels van ziekten of verwondingen. Bovendien heeft een derde van de wereldbevolking vijf of meer restletsels.

Vragen en onzekerheden

Op basis van deze cijfers kun je geen andere conclusie trekken dan dat de westerse geneeskunde, met alle respect voor onze hardwerkende en welwillende dokters, bijzonder beperkt is. Er zijn nog zoveel vragen en onzekerheden. Alternatieve artsen kampen met hetzelfde probleem. U kunt daarom niet blindelings adviezen van zowel reguliere als alternatieve artsen volgen. U bent genoodzaakt om zelf afwegingen te maken. Hierbij is het goed een aantal zaken onder de loep te nemen die in de reguliere kanalen geen aandacht krijgen. We zetten er voor u een paar op een rij.

Vaccinaties en bijwerkingen

Het eerdergenoemde RIVM verkondigt op zijn website: “Vaccinaties zijn belangrijk voor de bescherming, veiligheid en gezondheid van onze kinderen.  Alle vaccinaties zijn uitgebreid onderzocht en door de Gezondheidsraad veilig en effectief bevonden.” Deze geruststellende tekst suggereert dat vaccins zonder risico’s zijn. Vaccins vallen echter onder de geneesmiddelenwet en hebben net zoals ieder ander medicijn bijwerkingen. Deze “bijwerkingen” zijn niets anders dan ongewenste werkingen die door de producent graag uit het voetlicht gehouden worden.

Bijwerkingencentrum Lareb deelt dergelijke ongewenste werkingen in als “soms” (bij 10 tot 30 op de 100 mensen), “zelden” (bij 1 tot 10 op de 100 mensen) en “zeer zelden” (bij minder dan 1 op de 100 mensen). Op de website van dit meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen staan bij vaccins vrij onschuldige neveneffecten vermeld. Er zijn echter andere bronnen die ingrijpende gevolgen zoals autisme rapporteren. Juist die ernstige bijwerkingen worden door officiële instanties nogal eens naar het rijk der fabelen verwezen.

Misschien is de kans op ongewenste en ernstige werkingen bij vaccinaties “zeer zelden” en vinden ze plaats bij minder dan 1 op de 100 kinderen. Ze komen echter voor. Wat als ze uw kind betreffen? En wat al helemaal als het gaat om een volgens de officiële kanalen “onmogelijke” ernstige bijwerking? Zou dat niet de toekomst en geluk van uw kind en uw gezin op zijn kop zetten?

Bezorgdheid bij topexperts

Op 2 en 3 december 2019 hield de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een internationale topconferentie over de veiligheid van vaccins in Genève, de Global Vaccine Safety Summit. Hierbij waren tal van vaccinatie-experts aanwezig. Deze wetenschappers spraken grote bezorgdheid uit over de veiligheid van vaccins en dan met name over die van de hulpstoffen die in het vaccin zitten. Vaccins worden in klinische studies op relatief kleine aantallen proefpersonen getest, waardoor de risico’s niet goed inzichtelijk worden. Bovendien is er een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van de veiligheid.

wetenschappers van de World Health Organization Global Vaccine Safety Summit
Deelnemende wetenschappers van de World Health Organization Global Vaccine Safety Summit op 2-3 december 2019 in Genève. Bron: WHO/Tardy

Afweging van baten en schade

Juist vanwege de ongewenste neveneffecten gaat het bij ieder medicijngebruik om een afweging van baten en schade. Bij preventieve medicatie zoals vaccinatie is deze overweging lastiger dan bij medicijnen voor een bestaande ziekte. Het gaat dan om een afweging van ziekte-vaccinatierisico’s, met het risico op restletsel door een infectieziekte aan de ene kant en door een vaccinatie aan de andere kant. Pertinente vragen zijn: Hoe groot is de kans op de infectieziekte überhaupt? En als uw kind dan die ziekte heeft, hoe groot is het risico op enig restletsel en hoe ernstig is dat letsel? Soortgelijke vragen kunnen voor het vaccin eveneens worden gesteld: Hoe groot is de kans op bijwerkingen en hoe ernstig kunnen deze zijn?

Ouders die een gedegen afweging willen maken dienen te kunnen vertrouwen op de informatie zij van hun dokter, het consultatiebureau (GGD) of het RIVM ontvangen. Daar gaat het helaas wel eens mis. Uit de eerdergenoemde cijfers blijkt waarom. Er is echter meer aan de hand.

De Gouden Standaard van medicijnonderzoek

Uitspraken over effectiviteit en veiligheid moeten zijn gebaseerd op wetenschappelijk medicijnonderzoek. Een dergelijk onderzoek geschiedt in verschillende fases. De meest belangrijke is de derde fase die bestaat uit gerandomiseerd klinisch onderzoek met controlegroep. Deze stap wordt beschouwd als de “Gouden Standaard” van medicijnonderzoek. Sinds de ramp met thalidomide (Softenon®) is deze onderzoeksvorm verplicht gesteld voor een handelsvergunning voor medicatie. Softenon was een kalmerings- en slaapmiddel dat eind vijftiger en begin zestiger jaren van de vorige eeuw veel werd gebruikt om ochtendmisselijkheid bij zwangeren te verlichten. De fabrikant, Chemi-Grünenthal, haalde het in 1961 van de markt omdat het gebruik tijdens de vroege zwangerschap leidde tot baby’s met ernstige ontwikkelingsstoornissen, met name misvorming of afwezigheid van één of meerdere ledematen of delen ervan (vingers, onderarm). Het gerandomiseerde klinische onderzoek met controlegroep zou moeten garanderen dat dergelijke afschuwelijke bijwerkingen nooit meer zouden gebeuren.

Gemanipuleerd medicijnonderzoek

De praktijk heeft echter uitgewezen dat de Gouden Standaard van medicijnonderzoek niet meer dan doublé is. Een zaak die illustreert hoe dun het laagje goud is, is die van het medicijn rofecoxib dat fabrikant Merck onder de merknaam Vioxx® in de negentiger jaren van de vorige eeuw op de markt bracht. Het middel was een ontstekingsremmer tegen reumatische artritis, acute pijn en menstruatiepijn. Merck bleek de Gouden Standaard van medicijnonderzoek gemanipuleerd te hebben. Vioxx was niet zo “veilig en effectief” als de farmaceut het in het onderzoek presenteerde.

Hier is een stukje uit het boek Dodelijke Leugens. Artsen en patiënten misleid: “Merck werd gedwongen om in 2004 haar bestverkochte medicijn (2,5 miljard dollar per jaar) tegen artritis van de markt te halen vanwege de vergrote kans op hartaanvallen bij langdurig gebruik. Het bleek dat het bedrijf onderzoekgegevens over het middel had achtergehouden, die als ze bekend geweest waren, goedkeuring voor de markt hadden kunnen verhinderen. Gedurende de tijd dat het middel op de markt was, wist Merck dat het de kans op een hartaanval zou verdubbelen. Nog erger is misschien wel het feit dat de instantie die het middel had moeten verbieden, de FDA, hiervan ook op de hoogte was.”

Naar schatting heeft Vioxx alleen al in de VS ongeveer 100.000 onnodige hartaanvallen veroorzaakt, resulterend in zo’n 10.000 sterfgevallen.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid
“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid”: vitale informatie voor goede gezondheid. Nu met voorwoord van dokter Hans Moolenburgh sr. (vijfde, geheel herziene en geüpdatete druk uit 2022).

Zijn vaccins wel veilig?

De Gouden Standaard van medicijnonderzoek kan op vele manieren gemanipuleerd worden. Door de druk van aandeelhouders op directies van de farmaceutische industrie om winst te maken, gaan ethische principes nogal eens overboord en wordt er ronduit gesjoemeld. Meer dan eens is gebleken dat het medicijnonderzoek “veiliger” en “effectiever” gepresenteerd werd dan op basis van de rauwe, onbewerkte onderzoekgegevens gerechtvaardigd was.

Als het RIVM schrijft dat vaccinatie “veilig en effectief” is en er geen ernstige bijwerkingen zijn, moet ze die mening op de “Gouden” Standaard van medicijnonderzoek baseren – onderzoek dat in 70-80% van de gevallen door de industrie wordt gefinancierd en/of uitgevoerd. Je kunt alleen maar hopen dat er met dat onderzoek niet geknoeid is. Daarenboven is het zeer de vraag of het RIVM werkelijk over studies beschikt die de veiligheid waterdicht aantonen, want in de VS bleek dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deze op verzoek van de rechtbank niet konden presenteren.

Studies naar de veiligheid op korte en vooral lange termijn zouden volgens het voorzorgsbeginsel toch een eerste voorwaarde moeten zijn. De wetenschappers op de eerdergenoemde topconferentie van de WHO in Genève klaagden er al over.  Het is daarom niet meer dan terecht dat ouders terughoudend zijn ten aanzien van wat het RIVM en soortgelijke bronnen aanbevelen. Kinderen die ernstige bijwerkingen van vaccinatie hebben ondervonden, zijn het levende bewijs van hoe de Gouden Standaard gemanipuleerd worden kan.

Rijksvoedingsprogramma

Tot slot nog dit: vaccinatie valt of staat met een goede werking van het immuunsysteem. Tenslotte is de theorie achter vaccinatie het inschakelen van het immuunsysteem door een ziekteverwekker in verzwakte vorm te injecteren. Waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan het versterken van het immuunsysteem zodat uw kind elke ziekteverwekker van nature de baas kan en geen vaccins nodig heeft?

Voeding speelt een grote rol bij een natuurlijke, sterke afweer, maar krijgt niet of nauwelijks aandacht. Zo is bekend dat witte suiker (snoep, frisdrank, broodbeleg) gevaarlijk is voor de gezondheid. Suiker verzwakt het immuunsysteem, maakt kinderen voor virusinfecties vatbaar en veroorzaakt op latere leeftijd hart- en vaatziekten. Daarnaast is het bewezen dat de vitaminen A, B6, B11, B12, C en D en de mineralen zink, ijzer, koper en selenium het immuunsysteem versterken. Hoeveel Nederlanders weten dat?

Voeding is zo belangrijk voor de gezondheid dat het eigenlijk een vak op de basis- en middelbare school zou moeten zijn. Er zou een Rijksvoedingsprogramma moeten komen waarin kinderen (en ouders) hierover leren. Naast het Rijksvaccinatieprogramma zou dit programma een goed alternatief kunnen bieden aan ouders die terughoudend zijn ten aanzien van vaccinaties.

Voor het Rijksvaccinatieprogramma is er een sterke lobby vanuit de farmaceutische industrie gaande. Daarom breidt het programma zich steeds verder uit. Voor het nog te ontwikkelen Rijksvoedingsprogramma bestaat daarentegen geen lobby, want het maakt geen deel van een verdienmodel. Sterker nog, omdat het o.a. de suikerindustrie in de wielen rijdt, zal het eerder een tegen-lobby krijgen. Het is aan u, de lezer, om druk op de regering uit te oefenen om het Rijksvoedingsprogramma werkelijkheid te maken.

Gefundeerde beslissing over ziekte-vaccinatierisico’s

In Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties wordt het onderwerp vaccinatie van verschillende kanten belicht. U zult de gegevens in dit boekwerk net zo kritisch moeten wegen als die uit officiële bron. Tezamen met de gesanctioneerde informatie zullen deze gezichtspunten u echter helpen om een beter beeld te vormen over de ziekte-vaccinatierisico’s. Wat u daarna besluit is aan u.

Moge uw beslissing uw kind een goede gezondheid brengen.

o0o

Met het verzoek om dit e-boek aan tien anderen (familie en vrienden) door te geven, kunt u  Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties nu gratis downloaden. Krijg de informatie die het RIVM u niet vertelt.

download zorgwekkende gevolgen van vaccinaties


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? En wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe komt het dat  het met de westerse geneeskunde zo slecht gesteld is? Waarom geeft het RIVM eenzijdige informatie?  Welke  gevolgen heeft dat voor onze kinderen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

De Jonge en Rutte: hoe betrouwbaar zijn onze politici?

Deze pagina is gewijd aan de video Hugo de Jonge en Mark Rutte: hoe betrouwbaar zijn ze? Er is een goede reden voor dit beeldmateriaal over deze twee politici. Dodelijke Leugens zet zich in voor een goede gezondheid voor ons allemaal. Belangrijke onderwerpen daarin zijn landbouw, voedingsmiddelen en een omgeving (inclusief drinkwater) zonder chemicaliën en geen of weinig medicatie. Dat laatste wordt een stuk makkelijker als de eerste drie zaken voldoende aandacht krijgen. Het verstrekken van correcte informatie over deze onderwerpen en het aankaarten van oneerlijke of incorrecte gegevens maakt een belangrijk deel uit van onze missie. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid is precies daarom geschreven.

door C.F. van der Horst

19/07/2020

Hugo de Jonge en Mark Rutte: Hoe betrouwbaar zijn onze politici?

Hugo de Jonge en Mark Rutte

In het verlengde daarvan willen we graag uw aandacht vestigen op twee politici die in de coronacrisis een prominente rol spelen: Hugo de Jonge en Mark Rutte. Beiden zijn een overtuigd voorstander van vaccinatie en maken zich hier sterk voor. Maar kennen ze wel de keerzijde van vaccinatie? Iedere medicatie heeft bijwerkingen. Vaccins zijn daarop geen uitzondering.

Voor een politicus of ouder een weloverwogen beslissing kan nemen over vaccinatie, dient men zowel baat als schade te kennen. Wat weten gezondheidsminister De Jonge en premier Rutte hierover? En wat willen ze weten?

We hebben voor u een video gemaakt met schokkend beeldmateriaal van deze heren. De individuele onderdelen van de video waren reeds op verschillende media te vinden, maar juist de combinatie maakt duidelijk hoe het met de integriteit van deze bewindslieden gesteld is.

Bekijk deze video van ongeveer 7 minuten en oordeelt u zelf hoe betrouwbaar onze politici zijn.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht en deze video interessant? En wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wat weten dokters over vaccinatie? Hoe adviseren zij politici en waarop is dat gebaseerd? Hoe diepgeworteld zit belangenverstrengeling? Hoe vindt u uw weg uit het moeras van leugens?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2020 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker: veilig of niet?

Eind maart 2018  was in de media te lezen “Vaccin baarmoederhalskanker blijkt effectiever dan verwacht.” Deze kop was gebaseerd op het promotieonderzoek van RIVM-onderzoekster Robine Donken die onderzoek deed naar de effectiviteit van HPV-vaccinatie tegen het humane papillomavirus (HPV) dat met baarmoederhalskanker in verband wordt gebracht. In haar rapport heeft Donken de discussie over de veiligheid zorgvuldig vermeden, terwijl juist die veiligheid  voor veel ouders een punt van zorg is en hen terughoudend maakt om hun dochter te laten inenten.

Dit artikel belicht enige aspecten van de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker om u te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de gezondheid van uw kind.

Door C.F. van der Horst

28 mrt 2018

Geen 20 maar zes jaar

Donken heeft de gegevens tot zes jaar na vaccinatie bekeken, terwijl de Gezondheidsraad in 2008 in zijn rapport over HPV-vaccinaties schreef: “Lastiger is het om te bepalen of voldaan wordt aan het tweede criterium: de effectiviteit in het voorkomen van ziekte. Omdat de vaccins pas recent zijn ontwikkeld en de tijd die verstrijkt tussen infectie met HPV en het ontstaan van baarmoederhalskanker gemiddeld zo’n twintig jaar bedraagt, hebben we nog geen gegevens waaruit een daling blijkt in het aantal gevallen van baarmoederhalskanker [nadruk toegevoegd].”

Donken heeft desondanks al na zes jaar een stellige uitspraak over de effectiviteit van de HPV-vaccinatie gedaan.

De Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is volgens de eigen website een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement

Genderneutrale vaccinatie?

Tot dusver zijn de HPV-vaccinaties tot meisjes gelimiteerd, maar er komt hier volgens Donken, een voorstander van genderneutrale vaccinatie, snel een einde aan. Ze schrijft: “Gezien de uitgebreide ontwikkelingen op het gebied van HPV start de Nederlandse Gezondheidsraad vanaf 2017 een nieuw adviestraject met betrekking tot HPV-vaccinatie, zowel voor jongens als voor meisjes.”  Een van de redenen waarom jongens ook gevaccineerd zouden moeten worden is “de individuele bescherming van mannen tegen HPV-geassocieerde ziekten (zoals genitale wratten en anus- en keelkanker).”

Zo zou het oorspronkelijk tegen baarmoederhalskanker ontwikkelde vaccin een wel heel andere toepassing krijgen… met de daarbij behorende markt.

Veiligheid van HPV-vaccinatie onbekend

Het is frappant dat de promovendus de veiligheid van de HPV-vaccinatie geheel buiten beschouwing heeft gelaten, vooral na de bezorgde uitspraken van een aantal hoogleraren in de media.

In 2008 werd al voor de negatieve “bij”werkingen van de HPV-vaccinatie gewaarschuwd. Op de website van Zembla staat te lezen: “Prof. F. van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut is het oneens met de snelle invoering van het vaccin: ‘We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn.’

Haar kritiek wordt gedeeld door Prof. H. Schellekens. Hij is lid van de commissie ter beoordeling van geneesmiddelen: ‘Zolang niet is vastgesteld of het vaccin kanker voorkomt en wat de werking en de bijwerkingen zijn, heb je het eigenlijk over een experiment.'”

Zembla
Zembla, het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van BNNVARA, wijdde een uitzending aan de omstreden HPV-vaccinatie

Gevaren

In het HPV-Rapport van het onafhankelijke Belgische Instituut Reinier de Graaf namen onderzoekers de studie van fabrikant Merck over de HPV-vaccinatie met hun vaccin Gardasil® onder de loep. Het rapport meldde over de veiligheid: “De studies van Merck vertonen echter een belangrijke lacune i.v.m. de risico’s van de vaccinatie. Met name wordt geen rekening gehouden met de (soms dodelijke) gevaren van het blijkbaar noodzakelijke aluminium [om de antistofvorming te bevorderen] in het vaccin. Ook de placebogroep kreeg een placebovaccin met aluminium toegediend, waardoor het effect van het aluminium ten onrechte werd weggewerkt.”

Lucratieve HPV-vaccinatie

De vaccinmarkt is bijzonder lucratief. Vooral nu nieuwe gepatenteerde en dus enorm winstgevende medicatie uitblijft, stort de farmaceutische industrie zich op deze veelbelovende inkomstenbron. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedroeg de wereldmarkt voor vaccins in 2014 maar liefst $ 33 miljard. In het jaar 2000 was dit nog “slechts” $ 6 miljard. Volgens de prognose in een rapport van Technavio, een toonaangevend internationaal marktonderzoeksbureau, zal in 2020 de winst $ 61 miljard bedragen.

Groei van de vaccinmarkt
Groei van de vaccinmarkt van 2000 tot 2014

Met deze ongebreidelde en explosieve groei zijn vaccins de nieuwe melkkoe van de farmaceutische industrie. Ingehuurde PR- en mediabureaus proberen de positieve kanten van HPV-vaccinatie in de media te belichten, om zo bij te dragen aan de winst van de opdrachtgever.

Zoals u in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en ook hier kunt lezen, zal het niet de eerste keer zijn dat een commercieel belang boven de gezondheid van patiënten wordt gesteld.

Verzwegen belangenverstrengeling

Met de bovenstaande gegevens in het achterhoofd krijgt de studie van Donken een ander perspectief als u het volgende in overweging neemt:

De studie naar de HPV-vaccinatie is uitgevoerd door Robine Donken, werkzaam bij het RIVM dat sinds 2009 inent tegen HPV. Haar promotor, d.w.z. degene die haar begeleid heeft bij dit onderzoek en haar wellicht (zoals zo vaak gebeurt) suggesties heeft gedaan, is hoogleraar Chris Meijer, klinisch patholoog, medisch immunoloog en moleculair bioloog met bijzondere belangstelling voor baarmoederhalskanker. Deze man heeft diverse artikelen en commentaren geschreven in het Britse artsenblad The Lancet Oncology zonder daarbij aan de verplichting te voldoen om te vermelden dat hij “een kleine hoeveelheid aandelen” heeft in Delphi Biosciences, een bedrijf dat  handelt in oplossingen voor het screenen op baarmoederhalskanker, en een minderheidsbelang in Diassay, een bedrijf dat een testmethode (de GP5+/6+ PCR test) voor het humane papillomavirus (HPV) verkoopt. Deze belangen heeft hij zorgvuldig verzwegen. Toen het NRC ze aan het licht bracht moest hij opstappen als lid van de Gezondheidsraad.
Chris Meijer met HPV-belangen
Chris Meijer, hoogleraar pathologie bij het VUmc, moest opstappen als lid van de Gezondheidsraad vanwege verzwegen belangen in HPV-gerelateerde bedrijven.
Als een begeleidende professor jarenlang moedwillig belangenverstrengeling verzwijgt op hetzelfde of soortgelijke gebied als het onderwerp van een studie, maakt dat, met alle respect voor de promovendus, de studie-uitkomst op voorhand twijfelachtig. Dit is zeker het geval als er geen acht wordt geslagen op datgene wat echt onderzoek behoeft: de veiligheid.

Meer bijwerkingen dan andere vaccinaties

Uit een studie uit 2015  bleek bovendien dat vergeleken met andere immunisaties bijwerkingen bij HPV-vaccinaties vaker voorkomen. Het ging daarbij om symptomen zoals chronische pijn met tintelingen, hoofdpijn, vermoeidheid en een lage bloeddruk in staande houding.

In Engeland deed The Independent een onderzoek naar bijwerkingen van vaccinaties. De digitale krant verzocht de Britse regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van medicijnen, de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), om informatie over de klachten te verstrekken. In het onderstaande staatje uit 2015 ziet u de klachten over verschillende vaccins. De meeste klachten betroffen de HPV-vaccins (Gardasil®, Cervarix® en Gardasil 9®) en waren bijna drie keer zoveel als die over nummer twee, griep vaccins.
Bijwerkingen van vaccins in Engeland
Gemelde bijwerkingen van vaccins in Engeland tussen 2005 en 2015 

Veel klachten bij Lareb

Het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb ontving sinds de introductie van het HPV-vaccin Cervarix® in het Rijksvaccinatieprogramma in 2009 in zeven jaar tijd niet minder dan 1.436 meldingen over dit HPV-vaccin, waaronder 346 meldingen van klachten die langer dan twee maanden duurden. Lareb meldt dat de gerapporteerde “langdurige klachten een aanzienlijke impact op het dagelijkse leven van de meisjes en hun naasten hebben.” 
 bijwerkingencentrum Lareb: veel klachten over HPV-vaccinatie

Vaccinaties: nodig voor ons immuunsysteem?

Een gezond en een sterk immuunsysteem kan zonder vaccinaties het hoofd bieden aan de meeste infecties. Het dient van binnenuit middels goede en volwaardige voeding en waar nodig met voedingsmiddelensuppletie (vitaminen, probiotica) te worden opgebouwd. Koorts zou, mits niet levensbedreigend, niet met koortsverlagende middelen onderdrukt moeten worden, daar een temperatuursverhoging de prikkel is om het immuunsysteem aan te zetten en zo de specifieke ( verworven) immuniteit te trainen. Amerikaanse wetenschappers die onderzoek deden naar koorts en de thermische regulatie van immuniteit, concludeerden: “Er is toenemend bewijs dat de toename van 1 tot 4°C in kerntemperatuur die optreedt tijdens koorts geassocieerd is met een verbeterde overleving en oplossing van veel infecties.” Omgekeerd vonden ze  dat koortswerende middelen bij bijvoorbeeld griep de kans op sterfte vergroten.  

Suppletie tegen HPV

Een veelbelovende suppletie tegen het humane papillomavirus is een stof uit Japan die gewonnen wordt uit de schimmeldraden van de Shiitake en bekend staat als AHCC (Active Hexose Correlated Compound). AHCC heeft alfaglucanen als werkzaam bestanddeel en versterkt het immuunsysteem. Anders dan de vaccinatie heeft de stof geen enkele bijwerking of risico.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Belangenverstrengeling?  Farmaceutische marketing? Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek? Meer weten over zaken die uw gezondheid in gevaar kunnen brengen? Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Medicatie en overlijdensrisico

In een artikel over de nieuw verschenen Bosatlas van de Veiligheid kopt Trouw over overlijdensrisico’s: “De keukentrap is pas echt gevaarlijk.”  Het dagblad toont een grafische voorstelling van de kans op overlijden door verschillende oorzaken (zie hieronder).

Overlijdenskans gebaseerd op de Bosatlas van de Veiligheid (bron: Trouw)
Overlijdenskans gebaseerd op de Bosatlas van de Veiligheid (bron: Trouw)

De krant stelt dat er een groot verschil is tussen de aandacht die de verschillende doodsoorzaken hebben. “Er zijn manieren om te overlijden die nou eenmaal een grotere maatschappelijke impact hebben dan andere. Doden als gevolg van een groot ongeluk (kans: 1 op de 17 miljoen) halen sneller de krantenkolommen dan de doden die vallen door fijnstof (1 op de 5900).”

Het vreemde is dat de de Bosatlas de grootste doodsoorzaak na ziekte  buiten de cijfers heeft gehouden: medicijnen en medische fouten. Volgens de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche veroorzaakt iedere huisarts zeker een sterfgeval per jaar als gevolg van de “bij”werkingen van medicijngebruik.

Door C.F. van der Horst

Overlijdensrisico

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal door artsen veroorzaakte sterfgevallen in Nederland niet zo heel groot: sinds 2010 gemiddeld zo’n 33 per jaar. Die cijfers kloppen echter niet. Een Europese studie die in 2014 in het Britse artsenblad The Lancet gepubliceerd werd, liet zien dat in 2009-2010 in Nederland 1,5% van de operaties binnen 30 dagen een dodelijke afloop had  (466 sterfgevallen). In 2013 bracht RTL het nieuws naar buiten dat het over een lijst van 1000 medische missers beschikte. 300 ervan waren overlijdensgevallen. Er lijken dus nogal wat zaken de doofpot in te gaan. Er is bovendien nog meer onduidelijkheid, omdat de cijfers over overlijden door een verkeerde medicatie, verkeerde combinatie van middelen of verkeerde dosering niet bekend zijn (gemaakt).

In vergelijkbare westerse landen zoals Canada en de VS zijn meer cijfers bekend over overlijdensrisico’s. Daardoor kun je een beeld vormen hoe de situatie hier waarschijnlijk ook is. Hoewel er verschillen qua structuur van de gezondheidszorg zijn, zijn de behandelmethoden en medicatie grotendeels soortgelijk.

Interessante cijfers over het doodsoorzaken in Canada werden in 2004 gepresenteerd door de Ron Law, voormalig directeur van de National Nutritional Foods Association. Hij vergeleek verschillende overlijdensrisico’s met de kans om tijdens een vliegtuigvlucht te verongelukken. Het overlijdensrisico door medische fouten in ziekenhuizen en van “bij”werkingen door medicatie was samen met dat van roken en hart- en vaatziekten het grootst — en (vele) duizenden malen groter dan de kans om te verongelukken met een Boeing 747.

Hij deed hetzelfde tien jaar later zowel voor het Verenigd Koninkrijk als de gehele Europese gemeenschap en kwam uit op soortgelijke cijfers.

Veel meer doden door medische fouten dan aangenomen

Professor Martin Makary van de gerenommeerde John Hopkins Universiteit in Baltimore in de VS schreef dat, gebaseerd op de bekende cijfers, medische fouten niet alleen bijna 10% van de sterfgevallen in de VS uitmaken en daarmee als doodsoorzaak op de derde plek staan, maar  ook dat deze getallen “die we hebben afgeleid uit de literatuur, een onderschatting zijn omdat de uitgevoerde onderzoeken geen poliklinische sterfgevallen of sterfgevallen thuis ten gevolge van een medische fout omvatten [nadruk toegevoegd].”

Met andere woorden, de cijfers zijn onvolledig en het aantal medische fouten als doodsoorzaak moet daardoor aanzienlijk groter zijn, dan men tot op heden aanneemt. De situatie in Nederland zal niet veel anders zijn.

Het grote overlijdensrisico dat bestaat als gevolg van van medicatie en medische fouten, maakt het ontbreken van enige cijfers hierover in de Bosatlas van de Veiligheid een groot manco.

Medische fouten gedefinieerd

Professor Makary zag bovendien nog een aantal zaken over het hoofd, waardoor de werkelijke cijfers nog slechter zijn. Hij definieerde overlijden als gevolg van medische fouten als overlijden door:

  1. Een fout in beoordeling, vaardigheid of coördinatie van de zorg (Zoals de fouten die tijdens ingrepen worden gemaakt. Het tv-programma Zembla documenteerde enkele van deze calamiteiten in het UMC in Utrecht)
  2. Een diagnostische fout
  3. Een systeemdefect [van apparatuur] dat de dood tot gevolg heeft of een mislukking om een patiënt te redden van de dood
  4. Een vermijdbare bijwerking.
Professor Martin Makary
Professor Martin Makary

In deze opsomming vergat hij een aantal cruciale aspecten te vermelden:

  • Elke medicatie heeft “bij”werkingen. Het zijn de ongewenste werkingen van een middel. Als je op willekeurig welke bijsluiter kijkt, zie je dat deze de gewenste werkingen in aantal vele malen overtreffen.  Zodra je medicatie geeft heb je onvermijdelijk “bij”werkingen want deze zijn deel van de werkingen van een middel. Je kunt hooguit proberen om de meest schadelijke vermijden.
  • Veel mensen krijgen chronische medicatie. Er bestaan geen studies die de veiligheid en effectiviteit van langdurig medicijngebruik aantonen. Chronisch medicijngebruik is een risico omdat medicijnen enzymsystemen verstoren en daardoor op zichzelf klachten kunnen veroorzaken.
  • Polyfarmacie, het voorschrijven van twee of meer medicijnen tegelijkertijd, komt veelvuldig voor. Niemand weet hoe de chemicaliën in het lichaam elkaar tegenwerken of juist versterken. Er bestaan geen wetenschappelijke studies die hierover uitsluitsel geven.

Chronische medicatie en polyfarmacie zijn onwetenschappelijk en een Russisch roulette. Hierdoor zijn ze naar alle waarschijnlijkheid belangrijke maar geheel onderschatte factoren in het overlijdensrisico door medische fouten.

Er speelt hier nog een ander gevaar. Medicatie vergroot niet enkel het overlijdensrisico, maar, zoals hierboven uiteengezet, heeft ook naast de gewenste altijd ongewenste werkingen. Daarom is chronische medicatie in veruit de meeste gevallen onverantwoord. Toch krijgen met name onze ouderen enorme hoeveelheden medicatie voorgeschreven  die ze jarenlang gebruiken moeten. Zowel de duur als de combinatie van verschillende middelen zijn zeer bedenkelijk.

Uit observatie blijkt dat een dergelijke  chemische cocktail hen — naast andere “bij”werkingen — depressief kan maken. Vreselijk voor henzelf en hun omstanders, maar op zich weer aanleiding om nog een medicijn voor te schrijven. Het einde is zoek.

Het aantal ouderen dat 10 of meer medicijnen krijgen is onthutsend. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat “30-45 procent van de 65-plussers, in totaal tussen 750.000 en één miljoen mensen, dagelijks vijf of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken. Voor bijna 20 procent van de 75-plussers (circa 200.000 mensen) loopt dit aantal op tot meer dan negen.” Ter illustratie ziet u hieronder een voorbeeld van het medicijngebruik bij een willekeurige 80-jarige man. Dagelijks moet hij maar liefst 16 medicijnen nemen!

Medicatielijst van een 80-jarige man
Een voorbeeld van polyfarmacie: De medicatielijst van een 80-jarige man (op een A4!). Maar liefst 16 verschillende soorten moet hij elke dag innemen!

Zijn medicijnen echt nodig?

De vraag is of deze medicijnen echt allemaal nodig zijn. Van de ongeveer 2000  medicijnen die er op de markt zijn, wist een apotheker er desgevraagd slechts een te noemen die echt geneest: antibiotica. De rest zijn symptoombestrijders of uitstelmiddelen. Omdat de arts in zijn opleiding weinig gereedschappen krijgt hoe hij oorzaken moet behandelen, is hij gedwongen in te zetten wat hij wel heeft geleerd. In veel gevallen komt dat neer op het voorschrijven van deze symptoom- en uitstelmiddelen.

Daarbij wordt er ook medicatie voorgeschreven omdat iemand statistisch in een risicogroep zit. Met andere woorden, iemand is nog geen patiënt, maar er bestaat een kans op een klacht en daarom schrijft de arts voor de zekerheid iets voor, zoals bloedverdunnende, bloeddrukverlagende en cholesterolverlagende medicijnen. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid legt uit hoe dit voorschrijfgedrag wordt beïnvloed door statische modellen, het zogenaamde Number Needed to Treat (NNT). Het NNT wordt gedefinieerd als dat aantal mensen dat gedurende een bepaalde termijn behandeld moet worden om te voorkomen dat een ervan een ziekte krijgt dan wel te zorgen dat hij geneest. Zo kan het gebeuren dat een medicijn aan 100 mensen verstrekt moet worden zodat een van hen er baat van heeft. Hierdoor nemen de meeste mensen onnodig medicatie.

Medische opleiding schiet tekort

Uit het onthutsend grote overlijdensrisico als gevolg van medische fouten en medicatie moge het duidelijk zijn dat het medisch onderwijs schromelijk tekort schiet.

Onze dokters zijn welwillende en hulpvaardige mensen. Hun opleiding heeft ze echter gericht op ziekte en farmacie. Ze zouden juist moeten leren over gezondheid en hoe deze op een natuurlijke wijze te behouden is. Voeding zou een groot deel van de artsenopleiding moeten uitmaken, misschien zelfs wel het leeuwendeel.

“Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding,” zei de Griekse arts Hippocrates ooit. Het opvolgen van dit advies zou het overlijdensrisico als gevolg van een medische behandeling vele malen verkleinen. En zouden onze artsen ook niet veel meer voldoening vinden in de kunst om mensen gezond te houden?


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Waarom leren onze artsen niets over voeding in hun opleiding?  En waarom doet onze regering daar niets aan? Hoe zit het met de voedingsrichtlijnen — door wie worden deze vastgesteld en hoe betrouwbaar zijn ze?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2017 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Gesjoemel met geneesmiddelen levensgevaarlijk

Steeds meer mensen lijken zich bewust te worden van de manipulatie door de farmaceutische industrie. Ingewijden weten al lang van de malafide praktijken met geneesmiddelen binnen deze nijverheid. Terwijl farma een geweldige contribuant aan de maatschappij had kunnen zijn — en in sommige gevallen ook is — is de gelddrang helaas zo dwangmatig en overheersend dat winst voor een geneesmiddelenfabrikant veel belangrijker is dan de gezondheid van zijn klanten.

Door C.F. van der Horst

15.03.2016. Foto: Pikrepo

Winst boven gezondheid

Een exponent van deze drang tot winst maken is Martin Shkreli, de directeur van Turing Pharmaceuticals, die de rechten van het aids geneesmiddel Daraprim opkocht en in augustus 2015 de prijs van $13,50 per tablet tot $750 per tablet verhoogde, een prijsstijging van maar liefst 5500%!

Marketing strategieën

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid documenteert in detail de marketing strategieën en methoden van de farmaceutische industrie. Het gebruik van wetenschappers is essentieel in die marketing om de effectiviteit van medicijnen geloofwaardig te maken. Artsen lezen de verslagen van geneesmiddelenonderzoek in hun vakbladen of in brochures die worden aangeboden in hun CME (Continued Medical Education, de nascholing die in de meeste gevallen door de industrie verzorgd wordt) of door artsenbezoekers worden langsgebracht. Een wetenschappelijk artikel geeft voldoende basis om een (nieuw) geneesmiddel voor te schrijven, zo redeneert men.

Jon Jureidini: gesjoemel met geneesmiddelen geen incident
Jon Jureidini: gesjoemel met geneesmiddelen geen incident

Het systeem faalt

Niet terecht, aldus de Volkskrant van 17 oktober 2015: “‘We moeten ophouden wetenschappers op hun mooie blauwe ogen te geloven’, zegt Jon Jureidini. Deze Australische kinderpsychiater en onderzoeker is de drijvende kracht achter een internationale groep wetenschappers die verdacht medicijnonderzoek napluist — op basis van de originele onderzoeksgegevens. ‘We dachten altijd dat de wetenschap zichzelf corrigeert, maar hier heeft het systeem gefaald. En dit is geen incident, ben ik bang.’”

Gesjoemel met Paroxetine/Seroxat

Jureidini verwees naar een onlangs uitgevoerde heranalyse van een geneesmiddelenonderzoek uit 2001 dat begin augustus 2015 in The BMJ (British Medical Journal) werd gepubliceerd. Het ging om het antidepressivum Paxil, in Nederland bekend onder de namen Paroxetine en Seroxat. De oorspronkelijke studie werd veertien jaar geleden met veel bombarie in het toonaangevende Britse artsenblad gepubliceerd waardoor de verkoop in een jaar tijd met 36% toenam. Volgens de onderzoekers gaf het middel een significante verbetering ten opzichte van een placebo en was het veilig om bij tieners in te zetten. Het tegenovergestelde van beide claims bleek waar.

Heranalyse

De heranalyse liet zien dat de stof niet beter dan een placebo was, maar ook dat in de oorspronkelijke studie suïcidaal denken of gedrag als bijwerkingen optraden. Deze waren echter onder een andere (valse) benaming in de studie weggemoffeld, zo meldde The New York Times. Niet alleen was het middel niet veilig, het was zelfs gevaarlijk: er waren 2,6 keer zoveel schadelijke voorvallen, 4 keer zoveel psychiatrische problemen en 10,3 keer zoveel zelfmoorden vergeleken met de controle groep.

GSK: gesjoemel met geneesmiddelen

Onderzoeksfraude

Het was de tweede keer dat onderzoeksfraude van de producent van Paxil, GlaxoSmithKline (GSK), naar buiten kwam. In de jaren 1999-2007 ging GSK over de schreef nadat het bedrijf onderzoeksgegevens over Avandia (een middel tegen diabetes type 2) had achterhouden. GSK is gedeelde tweede in de onderstaande tabel met vervalsers van onderzoeksverslagen.

Tabel met frauderende geneesmiddelenfabrikanten

In deze tabel staan enkel de bedrijven die tegen de lamp zijn gelopen. Hoeveel andere gevallen van gesjoemel met geneesmiddelen zijn er nog niet ontdekt? De keren dat een geneesmiddelenfabrikant medicijnen off-label aanprijst, dus zonder goedkeuring op basis van wetenschappelijk onderzoek, zijn nog buiten beschouwing gelaten — deze wetsovertredingen zijn veel talrijker.

Boetes als marketingkosten fractie van omzet

Afgezien van de fraude, wordt de zaak nog ernstiger doordat de producenten ondanks enorme bestraffingen hetzelfde bedrog blijven plegen. Het gesjoemel met geneesmiddelen gaat gewoon door. Het gaat dus niet om fouten waaruit men lering trekt, maar om opzettelijke manipulatie. Het heeft er alle schijn van dat eventuele boetes als deel van de marketingkosten worden ingecalculeerd. Immers, vergeleken met de gigantische winsten die geboekt worden, zijn de bekeuringen relatief laag. Naar aanleiding van de geldstraf die Pfizer in 2009 moest betalen, schreef de New York Times: “Terwijl de regering de boete een record bedrag noemde, bedraagt de boete van 2,3 miljard dollar minder dan drie weken van Pfizer’s omzet.”

Spoedopname door gesjoemel met geneesmiddelen
Spoedopname door gesjoemel met geneesmiddelen

Bijwerkingen van geneesmiddelen

Zoals Jureidini aangaf en uit de tabel blijkt, is fraude bij onderzoeken absoluut geen uitzondering. En die fraude heeft consequenties. Trouw schreef een week voor de Kerst van 2015: “Bij circa 20 procent van de spoedopnames in Nederlandse ziekenhuizen spelen bijwerkingen van geneesmiddelen een belangrijke rol.” Het gaat hier om 36.000 mensen per jaar die het slachtoffer zijn van gesjoemel met geneesmiddelen! JAMA meldde dat medische fouten doodsoorzaak nummer drie in de VS zijn. Meer dan de helft van de 225.000 sterfgevallen worden door bijwerkingen of verkeerde medicatie veroorzaakt. Daar op de meest recente wereldranglijst de Amerikaanse gezondheidszorg slechts drie plaatsen achter de Nederlandse staat, is de situatie in Nederland vergelijkbaar.

Huisartsen veroorzaken zeker een sterfgeval per jaar

Volgens de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche veroorzaakt een huisarts ten minste een sterfgeval per jaar als gevolg van verkeerde medicatie en/of bijwerkingen. Hij heeft berekend dat in Europa en de VS jaarlijks meer dan 500.000 mensen boven de 65 jaar door psychiatrische medicatie om het leven komen. Zo heeft hij grote fouten in het medicijnenonderzoek van Effexxor (venlafaxine) en Prozac (fluoxetine) gevonden. In werkelijkheid werken de middelen niet beter dan een placebo, maar worden wel geassocieerd met zelfdoding (15 keer zoveel als de FDA aangeeft!) en zelfs moord. Door het gesjoemel met geneesmiddelenonderzoek komen gevaarlijke middelen op de markt waardoor mensen sterven. Omdat het bedrog op grote schaal plaatsvindt, vergeleek de professor de farmaceutische industrie met georganiseerde misdaad.

CBG schiet tekort

Niet alleen het alom frauderen en gesjoemel met geneesmiddelen van farmaceutische bedrijven is zorgwekkend. Ook het kwaliteitsgarantiesysteem blijkt niet te functioneren. Goedkeuringsinstanties zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Nederland doen nooit zelf research. Ze beoordelen enkel of de fabrikant het medicijnonderzoek goed heeft uitgevoerd. Er zijn echter zoveel mogelijkheden om bij een dergelijke studie te frauderen en de uitkomst positief te laten lijken dat deze werkwijze niet voldoet. Het CBG zou onafhankelijk onderzoek behoren te doen. Het gesjoemel met geneesmiddelen door de farmaceutische industrie heeft dat inmiddels afdoende bewezen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan het gesjoemel met geneesmiddelen ontstaan en over het hoofd (of door de vingers?) worden gezien? Waarom komen deze medicijnen überhaupt op de markt? Wat zijn de gevolgen voor uw gezondheid en wat kunt U er tegen doen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.