Tagarchief: alternatieve geneeskunde

Georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde (Deel I)

In geval u zich de media van de zomer 2016 herinneren kunt, bent u getuige geweest van een georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde. Volgens de gepubliceerde berichten schuilt er een groot gevaar in alternatieve geneeskunde. Maar klopt dit wel?

Als je nauwkeurig observeert, valt op dat fouten van alternatieve genezers enorm uitvergroot worden, terwijl die binnen de reguliere geneeskunde niet alleen veel talrijker zijn, maar ook — op een uitzondering na — de doofpot ingaan. De mainstream media geeft een vertekend beeld over de effectiviteit van zowel reguliere als alternatieve geneeskunde en zet de patiënt daarmee op het verkeerde been. Want wat is nu een verstandige keuze: alternatief of regulier?

Drieluik

Om hierin helderheid te brengen, zet een reeks artikelen in een drieluik op deze website de feiten in perspectief. Zo kunt u een betere afweging maken in geval u of een van uw familieleden een dokter moet raadplegen. Wat is in uw geval de beste keuze, reguliere of alternatieve geneeskunde? Of ligt de waarheid in het midden?

Deel I, oktober 2016

Door C.F. van der Horst

Georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde

In de zomervan 2016 vond er een georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde plaats. Het begon eind juli van dat jaar toen drie mensen na een alternatieve en niet-erkende kankerbehandeling in het Klaus Ross Centrum in Brüggen-Bracht in Duitsland  overleden. Verschrikkelijk. De kranten wisten precies hoe het zat en kopten met “Kwakzalfmethoden”, “Amateuristisch allegaartje”, “Misbruik van wanhopige mensen”, “Gemeenschappelijk ‘alarm’ van de Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten” en zelfs “Kliniek des doods”. Ziekenhuis voor alternatieve geneeskunde

Waarom ging het?

Bij de drie sterfgevallen ging het om door de reguliere geneeskunde uitbehandelde en opgegeven kankerpatiënten die een behandeling met alternatieve geneeskunde in het Biologische Krebszentrum Bracht kregen. Hierbij werd 3-Bromopyruvaat (3BP), een glucoseblokker, toegediend. 3BP is een veelbelovende interventie in de behandeling van kanker. Een in 2012 gepubliceerde wetenschappelijke studie van de vermaarde School of Medicine van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit ontdekte dat 3BP resulteerde „in een opmerkelijk therapeutisch effect als het gaat om het behandelen van kankersoorten die een  ‚Warburg-effect’ vertonen. Dit is van toepassing op de meeste kankersoorten.” Het Warburg-effect wordt beschreven als, zelfs in de aanwezigheid van zuurstof, verhoogd metabolisme van glucose tot melkzuur (glycolyse).

Het Brabants Dagblad schreef op 2 augustus 2016 over het incident: “Volgens een woordvoerder van de officier van justitie in Krefeld gaat het om de lichtste vorm van verdenking die er bestaat in Duitsland; er is nog geen verdachte, laat staan een dader”. Volgens BILD was ook het hoofd van de Kankerinformatiedienst van Heidelberg, Susanne Weg-Remers, mild in haar oordeel: “Kankerpatiënten zijn ernstig zieke mensen. Het kan ook zijn dat ze aan hun primaire ziekte overleden zijn.“

Fout bij infuus?

Enige jaren geleden was André Hartel met uitgezaaide longkanker door de reguliere geneeskunde opgegeven. Hij was uitbehandeld en had nog vier maanden te leven. Hartel gaf niet op en zocht oplossingen in alternatieve geneeskunde — en vond ze. Na twee jaar  behandeling met alternatieve geneeskunde bleek de Hollander kankervrij. Zijn arts beschreef hem als het achtste wereldwonder. Hartel wilde andere kankerpatiënten helpen bij het vinden van alternatieve kankertherapieën en zette dicht aan de Nederlandse grens, 15 km onder Venlo, het centrum op waarin Klaus Ross later kwam te werken.

De Nederlandse grondlegger van het Biologisch Kankercentrum in Bracht vermoedt dat Ross een fout heeft gemaakt van de bereiding van het infuus met 3BP dat hij sinds kort uit andere bron betrok. In de Nederlandse krant De Telegraaf zei hij:” „Ik denk dat hij vervolgens een te hoge dosis 3BP heeft gebruikt bij de bereiding van de infusen. Het braken en de hevige hoofdpijn waaraan de patiënten hebben geleden doen sterk aan een overdosis denken.”

Op 10 september berichtte de krant dat het om een andere batch, met een afwijkende kleur, ging. Contact met de tussenhandelaar leerde Klaus Ross echter, dat alles in orde zou zijn. Hoe anders pakte dit uit. RP Online schreef dat de onderzoekscommissie nu nagaat of de alternatief genezer verontreinigd 3-BP  toediende of een verkeerde dosering gebruikte. Desgevraagd benadrukte de hoofdaanklagerAxel Stahl dat de Heilpraktiker de substantie toedienen mocht: “Het was niet verboden om het preparaat te gebruiken.”

Heksenjacht

De zaak werd door de media met de eerder vermelde koppen tot een heksenjacht opgeklopt. In Nederlandse kranten verschenen meermaals ongenuanceerde en zwart-wit berichten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) die olie op het vuur gooide. Naar alle waarschijnlijkheid was deze intolerante vereniging zelfs grotendeels de aansteker van het vuur. Het Brabants Dagblad rapporteerde: “De Vereniging tegen de Kwakzalverij kreeg de Duitse heilpraktiker al op de korrel vlak voor de sterfgevallen bekend werden [nadruk toegevoegd].”

Het lijkt erop dat deze haatgroep lucht kreeg van de sterfgevallen en vervolgens bijdroeg om de hetze flink aan te zwengelen. Ze heeft dit tenslotte al eerder gedaan. Een van de eerste artikelen in de Nederlandse pers verscheen van de hand van een supporter van de VtdK, Annabel Nanninga.  Zij profileert zichzelf met termen als de ”gesel der kwakzalvers”, “geen boodschap aan gekwetsten”, “Scepticus en atheïst”. De heksenjacht werd verder opgezweept door oproepen in diverse Nederlandse en Duitse kranten voor patiënten die in de kliniek behandeld waren, om zich te melden bij de politie.

aanval op alternatieve geneeskunde
Haatgroep betrokken bij aanval op alternatieve geneeskunde

Inperking bevoegdheden

De bombarie bleef de hele maand augustus aanhouden en escaleerde zelfs tot oproepen om de bevoegdheden van Heilpraktikers te beperken. Josef Hecken is de voorzitter van een autonome overheidsorganisatie die over het vergoedingenstelsel besluit. Hij zei in de Frankfurter Allgemeine: „Behandelingen door Heilpraktikers waarvan het medisch nut niet eenduidig bewezen is, zouden verboden moeten worden. Zorgverzekeraars zouden dergelijke toepassingen ook niet meer vrijwillig mogen financieren.”

De minister voor de gezondheidszorg van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Barbara Steffens, wilde zelfs de Wet voor Heilpraktikers veranderen, want ze „eiste op vrijdag (19-08-2016) strengere regels voor Heilpraktikers. De kritiek van Steffens luidde dat een ieder zonder enige opleiding zich  voor het examen kon inschrijven. Nadat men voor het examen geslaagd is, is men dan erkend Heilpraktiker. De wet van 1939 moet worden hervormd,” zo stond op de website van de WDR.

Wat er in één kankerkliniek verschrikkelijk fout ging, werd gegeneraliseerd. De affaire werd meteen gebruikt als maatstaf om de hele groep van beroepsbeoefenaars in de alternatieve geneeskunde te veroordelen.

Beroepskruis

Natuurlijk is het vreselijk dat drie patiënten overlijden na een kankerbehandeling, om het even om welke het gaat. Dit is echter het beroepskruis dat kankerbehandelaars dragen. Oncologen in reguliere en academische ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met mensen die tijdens of na de therapie als gevolg van de behandeling sterven. Tenslotte is een van de pijlers van de oncologie chemotherapie. De hierbij toegediende middelen zijn uiterst toxisch. Er zijn grenzen aan de hoeveelheid gif die een lichaam aan kan. Maar omdat de sterfte tijdens of na oncologische behandeling “op reguliere wijze” gebeurt, wordt hierover geen ophef gemaakt zoals bij de biologische kankerkliniek is gebeurd.

Het is interessant eens te kijken hoe de stand van zaken bij de reguliere geneeskunde is. Dat zet het bovenstaande verhaal in perspectief. Welke resultaten worden er geboekt? En welke aandacht krijgen de fouten die er gemaakt worden? Lees deel II voor de antwoorden en vergelijk de feiten.

Lees ook:


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Waar komt een dergelijke aanval vandaan? En wat probeert men ermee te bereiken? Wie heeft er baat bij een dergelijke heksenjacht? Hoe krijgen we alternatief en regulier op een lijn, zodat de patiënt wint?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.

Kwakzalverij in Nederland

Er bestaat veel meer kwakzalverij in Nederland dan de meesten mensen beseffen. Misschien geldt dit voor u ook. Niets ten nadele van de vele goede artsen in ons land, maar ook in de “reguliere” geneeskunde treft men kwakzalvers aan. Niet voor niets is in de VS, een land met een vergelijkbare kwaliteit van gezondheidszorg als Nederland, het overlijden door fouten van artsen doodsoorzaak nummer drie.

Door C.F. van der Horst

11 augustus 2015
Foto pestdokter: Juan Antonio Ruiz Rivas
Enciclopedia Libre en Español, CC BY-SA 3.0, www.commons.wikimedia.org

Reguliere geneeskunde: wetenschappelijke basis zeer beperkt

De wetenschappelijke basis voor regulier-medische behandelingen is dunnetjes. Van slechts 11% van zo’n 3.000 medische behandelingen is de werkzaamheid ondubbelzinnig aangetoond. 24% ervan heeft waarschijnlijk nut.  De resterende 65% is eigenlijk nattevingerwerk waardoor de kans op fouten van een arts niet gering is.

Zijn de bovenstaande cijfers gebaseerd op onderzoek van het Britse artsenblad The BMJ, Amerikaanse cijfers werden aangehaald in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.NTvG logoIn 2010 meldde het blad: “Sommigen veronderstellen dat het merendeel van ons geneeskundig handelen is gebaseerd op evidence. Het tegendeel is waar. Dit geldt ook voor deeldomeinen. Bij hart- en vaatziekten bijvoorbeeld bestaat een sterke traditie van epidemiologisch onderzoek. Een analyse van Amerikaanse richtlijnen wees echter uit dat van alle aanbevelingen slechts 11% was gebaseerd op krachtig epidemiologisch bewijs. De helft werd zelfs nauwelijks door epidemiologisch onderzoek ondersteund.”

Merk op dat het artikel ook gewag maakt van de bovenstaande 3.000 geneeskundige behandelingen. Het artikel noemde 13% als percentage voor wetenschappelijk onderbouwde medische interventies. Sinds de publicatiedatum van het artikel (2010) is het percentage van wetenschappelijk onderbouwde interventies gedaald. In 2013 liet de clinical evidence-website van The BMJ  een daling naar 11% zien, een zeer zorgwekkende ontwikkeling die overeenkomt met de Amerikaanse cijfers. Mogelijk vanwege het dalende percentage is men in 2018 gestopt met het tonen van deze registratie.

Kwakzalverij in Nederland: er is nog niet veel veranderd ondanks de witte jas
Kwakzalverij in Nederland: er is nog niet veel veranderd ondanks de witte jas

Rechtvaardiging

Als men in welk beroep dan ook enige tijd werkzaam is geweest en in bepaalde gevallen weinig of geen resultaten boekt, is de kans groot dat men steeds wanhopiger wordt om toch een resultaat te bereiken. Men grijpt naar steeds zwaardere gereedschappen zoals een kind dat iets niet open kan krijgen, erop begint te slaan. Niet alleen observeert men in een dergelijk geval dat het gewenste resultaat uitblijft, maar soms ook dat een aanpak averechts werkt.

In het geval van artsen betekent dat dat de patiënt verslechtert of zelfs overlijdt. Men moet zich rechtvaardigen waarom men zo gehandeld heeft, waarbij geldt dat hoe meer rechtvaardigingen iemand heeft, hoe meer hij weet dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Er ontstaat een fixatie waarin men zijn gezichtspunt niet meer veranderen kan. Bijgevolg zijn andersdenkenden fout. Dat moet wel zo zijn in hun redenatie, anders zou men moeten toegeven dat hijzelf verkeerde dingen heeft gedaan.

Over de pot en de ketel…

Het merendeel van de artsen is integer en zal zich voortdurend op de hoogte houden van werkzame behandelingen. Een probleem hierbij is dat de informatie waarop men behandelkeuzes baseert, grotendeels uit vakbladen en nascholing komt. Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid behandelt onder (veel) meer hoe deze goeddeels door de farmaceutische industrie gestuurd worden en hoe wetenschappers worden gebruikt om onderzoeksgegevens tot marketing te maken. Dat feit maakt het voor een dokter bijzonder moeilijk het kaf van het koren te scheiden. Ervaring, observatie, terugkoppeling van de patiënt en kritisch denken kunnen uitkomst bieden.

Kwakzalverij zelfs bij artsen van naam?

Een arts echter die niet voortdurend “evidence based” denkt en op voorhand “reguliere” behandelingen verkiest en tegelijkertijd “alternatieve” behandelingen veroordeelt, bevindt zich op het gladde vlak van kwakzalverij. Er zijn artsen van naam, zelfs lectoren aan de medische faculteit, die alternatieve behandelingen bij voorbaat als kwakzalverij afdoen. Hoe lang bevinden zij zich al op dat gladde vlak?

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.
Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.

Hoe glad dat vlak is, wordt uitvoerig gedocumenteerd in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid van C.F. van der Horst, alsook in zijn nieuwe werk, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

De WHO over TCM en kruidentherapie

Een van de als alternatief aangemerkte geneeswijzen is de Traditionele Chinese Geneeskunde of TCM (Traditional Chinese Medicine). De TCM kan bogen op 5000 jaar studie en de daaruit verkregen kennis van de natuur en de invloeden ervan op de mens. De behandelmethoden zijn voornamelijk empirisch (door praktijkervaring en observatie) verkregen. Hoewel een observationele studie minder betrouwbaar is dan een experimentele studie waarbij men controle uitoefent op de parameters, gaat het te ver om te zeggen dat remedies die verkregen zijn uit dit soort studies onbetrouwbaar zijn. Helemaal als dit uit de mond komt van iemand wiens eigen behandelingen slechts voor 11% echt bewezen zijn (met gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek).

Het bewijs van de praktijk

Bovendien vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) de aloude Chinese heelkunde helemaal geen kwakzalverij. De organisatie rapporteerde over TCM: “Men heeft gerealiseerd dat de effecten van TCM ‘in het veld getest’ zijn door tienduizenden mensen gedurende honderden jaren. Eigenlijk kan het leren van de geschiedenis mensen meer vertrouwen geven in termen van ‘het bewijs van de praktijk’ dan een enkele methodologisch rigoureuze klinische studie. (…) De kennis die wetenschappelijk juist is, is niet altijd nuttig voor de praktische therapieën van TCM. Derhalve moet zorgvuldige aandacht worden gegeven aan het holistisch medische patroon ervan.” Het rapport benadrukte dat om TCM op waarde te kunnen schatten enige kennis vereist was: “Natuurlijk zijn deze standpunten over TCM niet gemakkelijk te begrijpen als mensen  niet de elementaire kennis ervan hebben onderzocht.”

Veilig en effectief

In een andere officiële rapportage over de kruidengeneeskunde sprak de WHO totaal niet over kwakzalverij. Integendeel,  men bevestigde juist de werkzaamheid van kruiden: “Kruidengeneesmiddelen omvatten kruiden, plantaardige materialen, kruidenpreparaten en plantaardige eindproducten die als werkzame bestanddelen delen van planten of andere plantaardige materialen, of combinaties bevatten. Traditioneel gebruik van kruidengeneesmiddelen verwijst naar het lange historische gebruik van deze geneesmiddelen. Het gebruik ervan heeft een solide basis, is algemeen erkend als veilig en effectief en kan door nationale autoriteiten worden aanvaard.”

Ook in de TCM en kruidentherapie zullen er behandelingen zijn die weinig effectief of bewezen zijn, maar een medicus die bij voorbaat fel van leer trekt tegen alternatieve behandelingen is de spiraal afgegaan zoals hierboven beschreven is. Hij moet zich rechtvaardigen voor zijn eigen kwakzalverij door anderen ervan te beschuldigen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Reguliere geneeskunde: geringe wetenschappelijk onderbouwing
Reguliere geneeskunde: geringe wetenschappelijke onderbouwing

De patiënt staat altijd voorop

Je krijgt immer bijval voor een doel als er iets van waarheid of iets goeds in zit. Zolang men spreekt over evidence based medicine (EBM) kan men niet verkeerd zitten, want uiteindelijk gaat het om het resultaat dat men bij een patiënt boekt. Wie kan het schelen hoe en met wat dat gebeurt? Zeker de patiënt niet. Hij is er bij gebaat dat het beste van alle werelden tezamen komt. In zowel reguliere als alternatieve behandelmethoden vindt men goed en slecht en gradaties ertussen.

Gelukkig zijn er steeds meer medici die open staan voor beide kanten (integrative medicine). Helaas komt het ook voor dat een arts of specialist de term EBM gebruikt in de zwart-wit zin dat alle “reguliere” geneeskunde bewezen zou zijn en alle “alternatieve” niet. Probeert die persoon zijn eigen falen en fouten te verhullen? Zijn zij die het hardst ageren tegen alternatieve geneeswijzen misschien zelf de grootste kwakzalvers?

Er rest een geweldige taak voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij om schoon schip te maken in eigen huis. Het zal de patiënt maar ook de heelkunde in het algemeen ten goede komen!


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Waar komt de “tunnelvisie” van sommige artsen vandaan? Is er sprake van belangenverstrengeling? Hoe komt het dat een zo gering percentage van de medische ingrepen echt bewezen is? Wat leert een arts in zijn opleiding of nascholing—of misschien belangrijker, wat leert hij juist niet?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.