Tagarchief: ADHD

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Download gratis de introductie van dit nieuwe boek.

Wat de huidige tijd velen duidelijk heeft gemaakt, is hoezeer medische autoriteit misbruikt kan worden om mensenrechten te schenden. Let wel: autoriteit. Het gaat daarbij om onbewezen gezichtspunten en niet om harde wetenschap. Dit is geenszins een nieuw fenomeen, want in de geestelijke gezondheidszorg is daarvan al zeer lang sprake. Psychiatrische diagnoses en behandelingen ontberen een sluitende wetenschappelijke basis, waardoor er geëxperimenteerd wordt met potentieel zeer gevaarlijke psychofarmaca* die zelfs bij kinderen worden ingezet. Bovendien spelen zich in de ggz onder het mom van ‘therapie’ soms taferelen af die als niets anders dan ‘medische marteling’ bestempeld kunnen worden.

13 januari 2022

*Psychofarmaca: middelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

Het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid,  is het definitieve naslagwerk over psychiatrie, waarin onder meer zijn beschreven:

 • de geschiedenis en ontwikkeling van de psychiatrie
 • de (hoofd)stromingen binnen de psychiatrie
 • de innige samenwerking met de farmaceutische industrie
 • de wetenschappelijke onderbouwing (of liever het gebrek daaraan) van geneeskunde en psychiatrie in het bijzonder
 • de DSM: het psychiatrische diagnoseboek
 • de invloed van psychiatrie op het schoolsysteem met inbegrip van de ADHD-diagnoses die aan drukke kinderen worden gegeven
 • de gevolgen van psychiatrische medicatie en elektroshocks
 • hoe de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig mensenrechten schendt
 • wat u kunt doen om kinderen en volwassenen met psychische problematiek te helpen.

Dit boek werd geschreven voor (groot)ouders en leerkrachten met ‘ADHD-kinderen’ én voor hen die mensen met psychische problematiek willen helpen. Daarenboven verschaft het eenieder die meer van de geestelijke gezondheidszorg wil begrijpen en hoe daarbinnen wordt gedacht en gehandeld, essentiële informatie over de gevaren van psychiatrische behandelingen. Het is een referentiewerk van 448 pagina’s dat psychiatrische diagnoses en behandelingen in een ander daglicht zet. De gedragskenmerken die het etiket ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’ (ADHD) krijgen, komen aan bod als een voorbeeld hoe de psychiatrie nutteloze diagnoses stelt waarvoor zware medicatie moet worden voorgeschreven – met alle risico’s van dien. Dit boek gaat echter veel verder dan alleen dit aspect.

Onderbouwing psychiatrische diagnoses & behandelingen

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid documenteert de soms stuitende feiten over de geneeskunst en de psychiatrie, hun alliantie met de farmaceutische industrie, de wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en de potentieel zeer gevaarlijke psychiatrische behandelingen die tot moord en zelfmoord kunnen leiden.

En hoe staat het met mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg? Aan bod komt ook de rol van de psychiatrie

 • in de vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog
 • in de mind control-experimenten van de CIA
 • als wapen tegen politieke dissidenten in de voormalige Sovjet-Unie
 • in de mensenrechtenschendingen die in de huidige tijd plaatsvinden.

Voor het lezen van dit boek hebt u een sterke maag nodig, want de beschreven ‘therapieën’ zijn soms letterlijk schokkend. Waarschijnlijk zult u soms niet kunnen geloven wat u leest. De gegevens zijn evenwel makkelijk te controleren, want de aangeboden informatie is met meer dan 800 verifieerbare referenties goed onderbouwd.

€ 34,50

448 pagina’s, gebonden, met illustraties, tabellen en leeslint

ISBN: 978-90-82-17720-6

Ook voor ouders en leerkrachten met ADHD-kinderen

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschriikingen van de psychiatrie
Het nieuwe boek van C.F. van der Horst

Hebt u een (klein)kind of leerling met ADHD?  Of kent u een ouder met een ‘ADHD-kind’? Is ooit de vraag bij u opgekomen waarom het kind een harddrug zoals methylfenidaat voorgeschreven krijgt? En welke langetermijngevolgen een dergelijk middel hebben kan?

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid geeft u een nieuwe kijk op kindergedrag, ADHD en harddrugs als ‘therapie’. Tevens lijkt er een relatie te bestaan tussen de kwaliteit van het onderwijs en ADHD. Daarom bevat het een themahoofdstuk over onderwijs dat een nieuwe dageraad voor de educatie van onze kinderen zou kunnen inluiden.

Ouders en leerkrachten misleid

Helaas is het heel makkelijk gebleken om ouders en leerkrachten te misleiden. En wat nog erger is: kinderen zijn dan vaak de klos. Wat als het om úw (klein)kind gaat? En wat als ú of een van uw dierbaren in de de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terecht komt? Er bestaat een enorme willekeur aan interpretaties en behandelmethodes en eenmaal in de ggz raakt men snel in een doolhof waar men niet makkelijk uitkomt.

Laat u niet misleiden. Lees wat u moet vermijden in dat doolhof van de ggz en ontdek praktische oplossingen voor ADHD in het bijzonder en psychische problematiek in het algemeen.

Van der Horst schreef: “Ik hoop dat De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid u helpt uw (klein)kind, familielid, vriend of werknemer een betere toekomst te bieden. Gebruik dit waardevolle naslagwerk, alstublieft. Ik wens u daarbij veel succes.”

Direct bestellen

Copyright © 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Je kind een legale verslaafde?

Op de website van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) staat te lezen: “In 2015 gebruikten 85.000 kinderen tussen de vijf en vijftien jaar methylfenidaat. Dat komt neer op 4,3% van alle kinderen in die leeftijdsgroep, ofwel in bijna iedere schoolklas is er gemiddeld één leerling die methylfenidaat gebruikt.” Het gebruik van methylfenidaat lijkt steeds gewoner te worden, maar als je het als buitenstaander bekijkt, is dit een krankzinnige situatie. Hier kunt u lezen waarom. Aan het eind van dit artikel staat een oproep voor moedige mensen. Uw hulp is nodig!

Door C.F. van der Horst

10 oktober 2017

Aan hard drugs verslaafd

Er zijn maar weinig ergere verschrikkingen voor een harmonieus gezinsleven dan een kind dat aan hard drugs verslaafd raakt. De onhandelbaarheid, teruggetrokkenheid en de ermee gepaard gaande criminaliteit en wantrouwen zijn vaak hartverscheurend. Niet alleen voor de verslaafde zelf maar ook voor alle betrokkenen. Om maar te zwijgen van de geestelijke en lichamelijke gevolgen voor de gebruiker. En hoe langer je drugs gebruikt hoe moelijker het wordt om ervan af te raken. Vraag het de ouders maar die ermee te kampen hebben (gehad).

We weten uit het nieuws waar het om gaat: heroïne, cocaïne, amfetamine, crystal meth en tegenwoordig de moderne hard drugs, zoals extacy en GHB (gamma-hydroxyboterzuur). Al deze middelen zijn verboden in de Nederlandse Opiumwet. De ergste drugs, die met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid, zoals de hiervoor vermelde, staan op Lijst I van deze wet.

Dubbeldenk

Terwijl iedere weldenkende ouder alles zal doen om een verslaafde in het gezin te voorkomen, bestaat er tegenwoordig een situatie in de gezondheidszorg die George Orwell zou betitelen als “Dubbeldenk”. In zijn boek 1984 beschrijft hij dit fenomeen als het herdefiniëren van termen waardoor ze het tegenovergestelde gaan beteken (‘oorlog is vrede’, ‘vrijheid is slavernij’ en ‘onwetendheid is kracht’). Als deze nieuwe definities (Nieuwspraak) worden opgelegd door de top (de Partij) en maar lang en vaak genoeg herhaald worden, gaat de bevolking nog geloven ook dat oorlog nodig is om vrede te bereiken, dat het nastreven van vrijheid tot slavernij leidt en dat het goed is om onwetend te zijn. Een soortgelijke situatie is in Nederland anno 2017 zichtbaar als “de legale verslaafde”.

De legale verslaafde

Het begrip “de legale verslaafde” heeft betrekking op de meest kwetsbare groep in onze samenleving: kinderen. We willen geen verslaafde in de familie, maar “experts” en de media verkondigen de wonderen van nota bene hard drugs voor kinderen die last hebben van “kind-zijn”. Deze aanhoudende lobby voor het medicaliseren van een ontwikkelingsfase van een kind heeft geleid tot het voorschrijven van een hard drug met de naam methylfenidaat. Het middel wordt als medicijn (het is pertinent geen GENEESmiddel) voor ADHD verkocht onder de merknamen Concerta®, Equasym®, Medikinet® en Ritalin®. De patiëntjes moeten jarenlang Ritalin slikken om enig effect vast te houden.

Het ‘helpen’ van kinderen met hard drugs is een overduidelijk voorbeeld van Dubbeldenk in de Nederlandse maatschappij. Immers, “helpen” en “hard drugs” zijn water en vuur.

Methylfenidaat: hard drug met onaanvaardbaar risico

Yong Kim, senior onderzoeksmedewerker bij The Rockefeller University in New York, stelde: “Methylfenidaat [Ritalin] en cocaïne hebben een vergelijkbare chemische structuur en hun farmacologische effecten lijken soortgelijk te zijn.”

Opiumwet over methylfenidaat

Methylfenidaat staat tussen hard drugs zoals cocaïne, heroïne en amfetamine op Lijst I van de Nederlandse Opiumwet. Kijkt u de wet er maar op na. Waarom staat methylfenidaat op deze lijst? Omdat het net als de andere hard drugs op die lijst een onaanvaardbaar gezondheidsrisico in zich draagt.

Wat er ook over beweerd wordt, methylfenidaat heeft gemeen met die andere hard drugs dat het een “oplossing” is die later een probleem wordt. Het maakt kinderen tot legale verslaafden met alle geestelijke en lichamelijke gevolgen op de lange termijn van dien. Ouders en leerkrachten worden geïndoctrineerd om kinderen met zich nog ontwikkelende hersenen hard drugs te geven “om hen beter te maken”. En niet eventjes, maar langdurig. Oorlog is vrede.

Ritalin-Buiten bereik van kinderen houden
Methylfenidaat (Ritalin) is een Lijst I hard drug en moet geheel buiten bereik van kinderen worden gehouden!

ADHD

‘Attention Deficit and Hyperactivity Disorder’ of ADHD zou de reden zijn om methylfenidaat voor te schrijven. Zoals u elders op deze website kunt lezen is ADHD een verzonnen term. Er bestaan geen objectieve medische testen (zoals een hersenscan [EEG], CAT scan, MRI of een punctie) die ooit het bestaan ervan hebben aangetoond. De diagnose wordt gesteld aan de hand van een vragenlijst met criteria en is bijzonder subjectief. De criteria zijn zo ruim gesteld dat een relatief hoog percentage van de jongeren eraan voldoet.

Medicalisering van jongensgedrag

Natuurlijk bestaan er kinderen die meer of minder onrustig zijn, maar die zijn er altijd al geweest. Denk maar aan de kinderboeken van Pietje Bell. Dr. Angela Crott beschrijft Ritalin voor ADHD bij jongens als medicalisering van jongensgedrag. “ADHD, in de betekenis van Alle Dagen Heel Druk, is heel normaal jongensgedrag”, voegt ze eraan toe. De symptomen die men onwenselijk acht, zijn naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de almaar verslechterende onderwijsmethoden. Remedial teachers (onderwijskrachten die zich speciaal met kinderen met leermoeilijkheden bezighouden) kunnen u daar boekdelen over vertellen.

Goedkeuring ondanks risico op lange termijn

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft methylfenidaat goedgekeurd, terwijl het niet eens weet hoe de stof werkt bij ADHD en wat de gevolgen ervan zijn op lange termijn. De effecten van Ritalin zijn vooral op de hersenen in volwassen proefdieren en mensen onderzocht, bij wie de hersenen – anders dan bij kinderen – grotendeels zijn uitontwikkeld. Ritalin wordt echter juist aan kinderen voorgeschreven.

Professor Liesbeth Reneman van het AMC, gespecialiseerd in het onderzoek naar effecten van medicijnen op de hersenen, zei dat medicijnen in kinderen andere uitwerkingen kunnen hebben dan in volwassenen, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Reneman waarschuwde daarom: “Het gebruik [van methylfenidaat] bij kinderen moet goed worden afgewogen tot meer bekend is over de consequenties op de lange termijn.”  Deze gevolgen zijn tot op heden nog onbekend. Vreemd genoeg is methylfenidaat niet goedgekeurd als middel voor volwassenen. Het risico voor hart- en vaatziekten en psychiatrische stoornissen is daar te groot. En voor kinderen zou het wel goed zijn?

NHG logo

Betrouwbaarheid van studies

Er bestaat een richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap om methylfenidaat in te zetten bij kinderen vanaf zes jaar en adolescenten met ADHD. De allereerste behandeling zou echter niet deze Lijst I hard drug zijn, maar “voorlichting en ouder/leerkrachtbegeleiding en evt. gedragstherapie voor het kind door gespecialiseerde psycholoog, orthopedagoog.” Pas na onvoldoende effect zou de huisarts mogen grijpen naar methylfenidaat.

Deze richtlijn is gebaseerd op studies zoals die waarop het CBG het middel voor de Nederlandse markt heeft goedgekeurd. Hoe betrouwbaar zijn deze studies? Een studie is zo betrouwbaar als haar reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen dat een andere wetenschapper in staat moet zijn om met dezelfde studieopzet tot een soortgelijk resultaat te komen. Hoe zit het met die reproduceerbaarheid?Nature science magazine

Reproduceerbaarheid

Er bestaat wereldwijd een groot wetenschappelijk probleem, want de betrouwbaarheid van studies staat op losse schroeven. Het gerenommeerde blad Nature plaatste een online vragenlijst over de reproduceerbaarheid van studies. 1.576 wetenschappers vulden de enquête in. Wat bleek? Meer dan 70% van de onderzoekers slaagden er niet in om de resultaten van de experimenten van andere wetenschappers te reproduceren. Het werd nog verbazingwekkender toen bleek dat meer dan de helft er niet in slaagde om hun eigen resultaten te reproduceren! Nogmaals, het gaat om dezelfde soort studies waarop het CBG moet beoordelen of een medicijn veilig en effectief is. Met deze achtergrondinformatie is het niet zo verwonderlijk dat een Lijst I hard drug als medicijn aan kinderen voorgeschreven mag worden. Ze verklaart waarom goedwillende huisartsen onbedoeld dealers van hard drugs worden en kinderen tot legale verslaafden maken.

Daadwerkelijke schade

Naast een onschadelijk alternatief  zou het voor ouders heel interessant zijn om de onaanvaardbare risico’s van methylfenidaat in de praktijk te weten . Die gevaren zijn immers de reden waarom het middel op Lijst I van de Opiumwet staat. Vooral die op de lange termijn zijn van belang, omdat zij het verdere leven van het kind bepalen.

Zo was een vader ooit eens enthousiast over het middel, omdat zijn zoon het beter deed. Tien jaar later is zijn enthousiasme nu omgedraaid in bezorgdheid, omdat die zoon nu geheel de weg kwijt is en continu in de gaten moet worden gehouden.

Een 20-jarige man die vanaf zijn 12e methylfenidaat heeft gebruikt, is met behulp van zijn moeder afgekickt. Terugblikkend nadat hij clean was, zei hij: “In het begin hielp het wel maar daarna vlakte het af en kreeg ik angsten. Ik kon me weliswaar beter focussen maar het werd een obsessief focussen. Ik kon van dingen dan ook niet meer loskomen als ik me er op gefocust had en de rest daaromheen zag ik dan niet meer.” De man beschreef ook wat een chemische dwangbuis wordt genoemd: “Ik ging door het leven met een verdoofd gevoel. Ik voelde niets meer en mijn stemming bleef altijd gelijk. Ook al zou ik blij moeten zijn of verdrietig, het bleef hetzelfde.” Het is nog onbekend wat de gevolgen voor hem op lange termijn zijn.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.
Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.

De bovenstaande zaken en nog veel meer worden uitstekend gedocumenteerd in Dodelijke leugens. Artsen en patiënten en zelfs beter nog in het  nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Oproep: Moedige mensen gezocht!

Het voorschrijven van Lijst I hard drugs aan de meest kwetsbare groep in onze samenleving zou verboden moeten worden. Het is daarom van groot belang om de daadwerkelijke schade van methylfenidaat in kaart te brengen.

Hebt u kinderen die door methylfenidaat schade hebben ondervonden en bent u bereid om hierover een verklaring af te leggen?  Dan is dit uw kans om mee te helpen om aan deze schandalige drogering van kinderen onder het mom van hulp een einde te maken. Hier is moed voor nodig, maar met uw hulp kunnen we deze praktijk stoppen. Kinderen zijn onze toekomst. Ze verdienen bescherming. Uw getuigenis is een bewonderenswaardige daad die verschil gaat maken.

Zou u dat geen voldoening geven?

Vult u dan nu de onderstaande gegevens in.

IK DOE MEE!

Ja, ik leg graag een verklaring af over de schadelijke gevolgen van methylfenidaat. Neem contact met mij op voor een afspraak.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe zit het met het misleiden van onze dokters? Waarom laat het CBG Lijst I hard drugs voor nota bene kinderen toe? Welke rol speelt belangenverstrengeling hierin? Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u liever eerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2017 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden

ADHD: harddrugs voor kinderen

Als een kind gediagnosticeerd wordt met ADHD komen de ouders voor een moeilijke keuze te staan. Laten ze hun kind behandelen met Ritalin (methylfenidaat) of een soortgelijke andere harddrug? Het is geen vanzelfsprekende keuze, helemaal niet als je weet welke gevolgen dergelijke middelen kunnen hebben. Toch gaan veel ouders overstag als de arts of leerkracht op het gebruik aandringt. Maar hoe zit het nu met methylfenidaat?

Door C.F. van der Horst

5 augustus 2016. Foto van Daniela Dimitrova via Pixabay

Ouders worden wat wijsgemaakt

Geen mens wil zijn kinderen verslaafd zien. Iedere weldenkende ouder zal zich inzetten om het kind een gelukkig leven te schenken en hem verre van drugs te houden. Toch zijn er talrijke moeders en vaders die, ten einde raad, hun kinderen met ADHD  harddrugs zoals Ritalin en Strattera geven. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid zegt hierover: “Ritalin [methylfenidaat] staat op lijst I van de Nederlandse Opiumwet tussen andere zware drugs zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD, XTC en zware pijnstillers.” Als ouders beseffen wat ADHD-medicatie echt is en doet, zullen ze hun kinderen natuurlijk nooit eraan blootstellen.

Ouders (en leerkrachten) wordt echter wijsgemaakt dat ADHD een ziekte van de hersenen zou zijn die met zware drugs jarenlang behandeld moet worden. Ze zouden hun kinderen ernstig tekort doen als ze geen pillen zou geven. Voor dergelijke uitspraken bestaat echter geen enkel bewijs. ADHD is enkel een benaming voor een combinatie van gedragsverschijnselen. Zonder bewijs voor een oorzaak is het wel erg misleidend om dit gedrag een ziekte te noemen, waarvoor een nota bene een harddrug gebruikt zou moeten worden.  Bovendien zijn de langetermijngevolgen van methylfenidaat voor zich nog ontwikkelende hersenen onbekend.

Dit artikel belicht daarom in het kort de achtergrond van ADHD en de medicatie. Bovendien geeft het veertien tips die mogelijk helpen  – zonder gevaarlijke bijwerkingen.

ADHD explosie

Het Nationaal Kompas Volksgezondheid, de website van het RIVM met informatie over de volksgezondheid en zorg in Nederland, meldt: “ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De diagnose wordt bij kinderen vanaf 4 jaar en bij jongeren gesteld. De belangrijkste kenmerken zijn: slechte concentratie, overbeweeglijkheid, rusteloosheid en impulsiviteit.”

Volgens een schatting van de American Psychiatric Association, APA, heeft 5 percent van de kinderen en 2,5 percent van de volwassenen ADHD. Vreemd genoeg bestaat er geen enkele medische test of wetenschappelijk onderzoek die het bestaan van ADHD (of voor welke psychiatrische classificatie dan ook) aantoont. Het stempel ADHD is louter subjectief. Maar ook al ontbreekt enige wetenschappelijke onderbouwing van de diagnose “ADHD”, de vermeende stoornis wordt wijd en zijd gepromoot. Het Nationaal Kompas kopt op haar website: “Door betere herkenning meer kinderen met ADHD in behandeling.” Vroeger bestond het etiket ADHD niet en kon men het derhalve nergens opplakken. Door alle reclame voor ADHD krijgen tegenwoordig steeds meer kinderen dit etiket te pas en te onpas opgeplakt: de stoornis wordt ‘steeds beter herkend’.

Reclame voor ziekte

ADHD is een hype die is opgeklopt door de farmaceutische industrie die medicatie voor ADHD verstrekt. In Europa mag er geen reclame worden gemaakt voor medicatie, maar wel voor een ziektebeeld. Dat wordt met ADHD op grote schaal gedaan. Het doel is duidelijk: het slijten van medicatie. Het is buitengewoon slimme marketing want een stempel als ADHD is een uitleg voor een probleem dat ouders en leerkrachten niet kunnen oplossen. Het etiket verschaft hoop dat wat men ook vindt dat er scheelt aan het kind, aangepakt gaat worden. Valse hoop, want het gaat hier om medicatie en niet om GENEESmiddelen. Echte geneesmiddelen worden gedurende korte tijd gebruikt en maken, doordat ze hun werk doen, zichzelf overbodig. Medicatie voor ADHD pakt absoluut geen oorzaak aan en moet ondanks de gevaren langdurig worden gebruikt. Commercieel gezien is dat een zeer interessant scenario.

Langdurig en chronisch medicijngebruik is echter onwetenschappelijk, omdat er geen enkele studie bestaat die de gevolgen op lange termijn heeft beschreven. Medicatie heeft ALTIJD ‘bij’werkingen en dat is zeker het geval bij deze harddrugs voor kinderen.

Harde cijfers

Het medicijngebruik voor ADHD rijst de pan uit. De getallen liegen er niet om. Vooral sedert het jaar 2000 is de promotie van de klachten goed op gang gekomen, zodat bij de geringste onrust of onhandelbaarheid een recept wordt voorgeschreven. Vooral de verkoopcijfers van methylfenidaat (o.a. Ritalin en Concerta) zijn ongekend. Tussen  2000 en 2013 nam het gebruik van deze harddrugs voor kinderen met een factor 7,5 toe tot 1,3 miljoen recepten alleen al voor methylfenidaat!

Gelukkig is er een kentering ingezet. De Stichting Farmaceutische Kengetallen wijt dit aan het advies van de Gezondheidsraad in 2014 om zorgvuldiger met de verstrekking van de harddrugs om te gaan. “Waarschijnlijk leidde dit advies al tot meer terughoudendheid bij het voorschrijven van methylfenidaat bij jongeren. Zo daalde het aantal gebruikers van zes tot en met vijftien jaar in 2015 met 2,5%. Dit percentage steeg de afgelopen jaren geleidelijk tot 7,8% in 2018. In totaal gebruikten 78.000 jongeren in deze leeftijdsgroep in het afgelopen jaar methylfenidaat. In 2014 waren dat er nog 98.000,” aldus de stichting. Hoewel deze ontwikkeling positief is, is het natuurlijk nog absurd dat maar liefst 78.000 kinderen legale harddrugs krijgen.

gebruikers methylfenidaat 2014-2018
Het aantal jonge gebruikers van methylfenidaat daalt al vanaf 2014. Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Bovendien is het lek niet werkelijk boven, want het gebruik van een andere harddrug is schrikbarend toegenomen: het aantal kinderen dat in 2017 dexamfetamine nam, steeg met maar liefst 15,6%! Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat methylfenidaat een slechte naam gekregen heeft en dat men daarom andere harddrugs inzet.

Geschiedenis

Vraag willekeurig wie uit het Onderwijs en hij/zij zal beamen dat ook vroeger kinderen periodiek onrustig waren of bij tijden uit het raam staarden. Misschien uit onrustig gedrag zich tegenwoordig sterker, omdat er een algemeen verval van normen en waarden is en omgangsvormen over de hele linie zijn verwaterd. Hierdoor zijn sommige kinderen niet meer beleefd en tonen ze hun ouders of leerkracht geen respect. Ongeveer twintig jaar geleden echter werd er een ADHD epidemie in gang gezet. Niet omdat kinderen ziek waren of een afwijking hadden, maar omdat er een markt voor medicatie werd gecreëerd. ADHD werd niet ontdekt als gevolg van een geneeskundige doorbraak of een nieuw soort  laboratoriumonderzoek of medische test. Het “ziektebeeld” kwam tot stand door een stemming tijdens een psychiatrische conventie. Omdat er meer stemmen voor dan tegen waren, werd ADHD in 1994 als een officiële  “diagnose” in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) opgenomen. Met die vermelding werd vanaf dat moment medicatie voor ADHD vergoed door verzekeringen. Daardoor werd het lonend om ADHD op grote schaal onder de aandacht te brengen.

Psychiatrische kringen beweren dat de diagnose ADHD pas mag worden gesteld na “zorgvuldige diagnostiek na een zorgvuldig psychiatrisch onderzoek.” Hoe geruststellend dit ook klinkt, het is louter gebakken lucht, want dergelijk psychiatrisch onderzoek bestaat niet. Alle berichtgeving in de media ten spijt, er bestaan geen wetenschappelijke testen of onderzoeken die het bestaan van ADHD of welke andere psychiatrische ziekte aantoont.

ADHD is geen ziekte
Cartoonist Peter de Wit in De Volkskrant van 25 april 2012: ADHD is geen ziekte, maar bedacht door de farmaceutische industrie.

Psychiatrische ziekte zonder bewijs

De Amerikaanse psychiater Allen Frances, hoofdredacteur van DSM-IV, schreef in zijn boek Terug naar normaal over zijn collega’s die meewerkten aan DSM-5 en nog meer gewone aspecten van het leven als psychiatrische aandoeningen in de nieuwe editie van het DSM wilden onderbrengen: “Ze hadden zich voorgenomen om allerlei nieuwe psychische stoornissen toe te voegen en de regels voor het diagnosticeren van bestaande stoornissen te versoepelen. Er waren geen dwingende wetenschappelijke data die de vele voorstellen die uiteindelijk aan ons werden voorgelegd onderbouwden. De psychiatrische wetenschap bood elke dag opwindende nieuwe inzichten in de werking van het brein, maar werkelijk niets daarvan kon worden vertaald in de manier waarop we patiënten behoren te diagnosticeren en te behandelen [nadruk toegevoegd].”

Hij vervolgde: “Bij elkaar genomen zouden de nieuwe stoornissen die mijn vrienden zo opgewekt promootten, tientallen miljoenen nieuwe ‘patiënten’ creëren. Ik zag al voor me hoe al die betrekkelijk normale mensen verstrikt raakten in het buitensporig grote diagnostische net van DSM-5 en vreesde dat velen van hen onnodige medicijnen zouden moeten slikken, met potentieel gevaarlijke bijwerkingen. De geneesmiddelenfabrikanten zouden hun vingers aflikken terwijl ze uitdokterden hoe ze de aanlokkelijke nieuwe doelwitten het best konden uitbuiten voor hun welbekende ziekmakerij.”

In Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid verklaarde Frances: “Er is nog geen uitzicht op een biologische test die een mentale stoornis aantoont.” Niet alleen bestaat er geen wetenschappelijk bewijs voor ADHD, ook van de werking van de medicatie en vooral van de gevolgen op de lange termijn is nog weinig bekend.

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.
Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en De Verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteren op uitstekende wijze hoe het met de medische kennis gesteld is.

De bovenstaande zaken en nog veel meer worden uitstekend gedocumenteerd Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en meer nog in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Slecht bezig

In 2012 zei de Belgische moleculair biologe professor Christine Van Broeckhoven, wereldberoemd voor haar baanbrekende onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, in een interview in De Standaard: “Wij gebruiken veel te veel Rilatine [de Belgische merknaam voor methylfenidaat], Prozac en slaapmiddelen, dat is duidelijk. Op dat gebied zijn we zeer slecht bezig. Zéér slecht. We kennen daarvan de consequenties nog totaal niet. Ik hou mijn hart vast voor de gevolgen op langere termijn. Alles wat naar de hersenen gaat en daar niet thuishoort, is een risico. Zo simpel dat. [nadruk toegevoegd]”

Christine Van Broeckhoven: ritaline is risico
Professor Christine Van Broeckhoven: Alles wat naar de hersenen gaat en daar niet thuishoort, is een risico

Blijvende schade

In 2011 meldde het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam al: “Ruim 40.000 Nederlandse kinderen met ADHD of een angststoornis of depressie slikken Ritalin of Prozac zonder dat bekend is hoe deze geneesmiddelen inwerken op jonge hersenen. Wat zijn de effecten op het zich ontwikkelende brein? Kleven er risico’s aan het gebruik op jonge leeftijd, of misschien juist onverwachte voordelen?” U leest het goed: onze kinderen krijgen middelen voorgeschreven waarvan de veiligheid helemaal niet bekend is. Sterker nog, zoals u in de allereerste alinea hebt kunnen lezen, gaat het om door de overheid erkende harddrugs.

Niet voor niets is het AMC bezorgd over de blijvende gevolgen van ADHD medicatie.   RTL berichtte in de zomer van 2016: “Het lijkt er op dat Ritalin de werking van hersenen bij kinderen voorgoed verandert, ook al zijn ze gestopt met het medicijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Zorgelijk, noemen de onderzoekers deze resultaten. Want dat het medicijn dit soort effecten heeft, was nog niet eerder bekend.”

In strijd met Kinderverdrag VN

Het verstrekken van Ritalin is in strijd met artikel 24 van het Kinderverdrag van de Verenigde Naties dat stelt: “Ieder kind heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid en op de best mogelijke gezondheidszorg.”

Rechter: Geen Ritalin voor dochter
Bron: www.mulders-advocaten.nl

Een rechter oordeelde in 2011 dat de moeder haar dochter geen Ritalin mocht verstrekken. De advocate, Mr. Lucy Habets, betoogde: “Ritalin wordt ook wel ‘Kiddy cocaïne’ genoemd. Er zijn vele studies waaruit blijkt dat er grote vraagtekens te plaatsen zijn bij het gebruik ervan, met name op lange termijn. De studies zijn van dien aard dat er in ieder geval grote terughoudendheid op zijn plaats is bij het voorschrijven ervan. ‘Kinderen maken of breken’, dat lijkt de keuze voor Ritalin.” Hoewel dit oordeel later weer is aangevochten, laat het zien hoe weinig harde wetenschappelijke onderbouwing voor de verstrekking van deze harddrugs aan kinderen er bestaat, anders had de rechter deze uitspraak nooit kunnen doen.

Criteria voor ADHD

Harvard psychiater Peter Breggin schreef: “De criteria voor Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder richten zich op gedrag dat volwassenen frustrerend en storend vinden. Conflicten tussen kinderen en volwassenen worden geherdefinieerd als ziektes of aandoeningen van de kinderen. Behandeling met stimulerende middelen zoals methylfenidaat (Ritalin) zal een grotere volgzaamheid in elk kind (of dier) teweeg brengen zonder daadwerkelijk het gedrag of academische prestaties te verbeteren . Ouders zijn er niet van op de hoogte dat ze gedragscontrole voor toxische effecten van medicijnen ruilen. Het etiket ADHD wordt aan kinderen gegeven die in werkelijkheid beroofd zijn van de juiste aandacht van volwassenen. Deze kinderen vereisen betere aandacht van volwassenen voor hun basisbehoeften.”

Hoe erger, hoe lichter

Kinderen kunnen soms moeilijk zijn. Dat “moeilijk” wordt erger in de mate dat men als ouder of leerkracht niet weet ermee om te gaan. Het wordt dan een probleem dat men niet kan oplossen.  Een vader of moeder moet ten einde raad zijn dat ze overgaan tot het geven van harddrugs aan hun kinderen — met alle consequenties van dien. Artsen die ze voorschrijven, zouden beter moeten weten. Alle kinderen hebben hulp en vooral liefde nodig en een aantal meer dan anderen. Hoewel sommigen soms absoluut lastig kunnen zijn, is daar met de juiste gereedschappen in de meeste gevallen iets aan te doen. Een goede vuistregel is: hoe erger het probleem, hoe lichter de aanpak moet zijn.

Wat kunt u doen?

Er zijn een aantal zaken die u bij kinderen, al dan niet met een diagnose ADHD, kunt doen:

 • De eerder vermelde professor Allen Frances raadt aan om ten eerste, dus voordat men met medicatie begint: “Waakzaam toe te zien.” In veel gevallen lossen kinderproblemen vanzelf op.
 • Voorkom het geven van medicatie en al helemaal harddrugs zoals Ritalin, Concerta en Strattera. Deze middelen hebben ernstige bijwerkingen, tot aan zelfmoord toe.
 • Suiker is een groot probleem. Onze kinderen krijgen tegenwoordig verschrikkelijk veel geraffineerde suiker binnen en gekoppeld aan onvolwaardige voeding kan dit enorme onrust veroorzaken. Ouders zijn soms verbaasd over de resultaten als ze hun kinderen strikt suiker onthouden. Natuurlijke zoetmiddelen zoals de natuurlijke vruchtensuikers in vers fruit en eventueel stevia en een weinig honing zijn betere alternatieven.
 • Test uw kind voor overgevoeligheid voor de vele chemicaliën (zoet-, kleur- en geurstoffen) die in ons eten zitten. Volgens Dr. Lidy Pelsser, onderzoekster bij het Centrum voor ADHD en Voeding, krijgt 60% van de kinderen gedragsstoornissen door de alledaagse voeding. Een eliminatiedieet (RED) kan uitkomst bieden.
 • Zorg voor volwaardige, biologische voeding met voldoende eiwitten, vers fruit en dito groenten.
 • Een voedingssupplement met magnesium kan kinderen tot rust brengen.
 • Voldoende slaap is erg belangrijk.
 • Laat kinderen naar vermogen bijdragen in het gezin. Geef ze het gevoel dat ze deel van het gezin zijn en laat ze eraan bijdragen met klusjes zoals de afwas of het dragen van een paar boodschappen.
 • TV kijken en computerspelletjes zijn dodelijk voor de fantasie van het kind. Het leert niet zichzelf te vermaken, maar moet vermaakt worden. Het wordt introvert erdoor. Doseer deze activiteiten ten zeerste. Waar dat kan, is buitenspelen met buurkinderen de beste activiteit.
 • Geef uw kind de aandacht en liefde dat het verdient, maar overdrijf het niet. U hebt ook recht op tijd voor uzelf of uw partner. Het kind, als deel van het gezin, dient dat te begrijpen. Leg het deze zaken uit. Een kind snapt veel meer dan wordt aangenomen — misschien kunt u zich dat nog herinneren van toen u zelf kind was.
 • Wees consequent.
 • Hoewel een kind niet dezelfde rechten als een volwassene heeft, heeft het wel recht op een eigen mening. Respecteer die mening, maar houdt het beste voor het gezin als groep in de gaten. Leg uw beslissingen uit.  Begrip en geduld zijn onontbeerlijk.
 • Als het kind jengelt en dreint, richt de aandacht naar buiten. Maak een wandeling en laat het dingen bekijken die het nog niet eerder gezien heeft.
 • Beloon het voor goed gedrag en maak er een spel van door bijvoorbeeld iets leuks te gaan doen als ze hun kamer opruimen (en het niet te doen als ze het niet doen). Het belonen van positieve zaken is belangrijker dan het bestraffen van negatieve.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kunnen harddrugs als medicatie voor ADHD toegelaten worden? OP welke wijze gaat de farmaceutische industrie te werk om medicatie te verkopen? Wat is de wijze waarop artsen bewerkt worden? En wat kunt u doen om uw kinderen gezond op te voeden?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.