Minister Schippers: misleid of marionet?

Edith Schippers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich op 8 oktober 2011 van een zwarte zijde laten zien in haar video-toespraak ter gelegenheid van het vertrek van de heer Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ze brak een lans voor evidence-based medicine (EBM).

Door C.F. van der Horst

Waarop baseert minister Schippers zich?

EBM wordt gedefinieerd als het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen over individuele patiënten. Hoewel dat op zich een prima initiatief was, deed ze voorkomen dat datgene wat doorgaat als de “reguliere” geneeskunde evidence-based zou zijn, terwijl “alternatieve” behandelingen dat niet zouden zijn. Hoe kwam ze daarbij?

Minister Schippers: misleid of marionet?
Voormalig minister Schippers: misleid of marionet?

Geringe wetenschappelijke fundering

Ofwel is minister Schippers misleid ten aanzien van de resultaten van de reguliere medische behandelingen en hoe weinig ervan wetenschappelijk onderbouwd zijn (zie hieronder), ofwel is ze een marionet van de farmaceutische industrie. Immers, de farmaceutische producenten hebben in de “reguliere” tak van de geneeskunde hun voornaamste afzetpunten en dulden  geen concurrentie in de vorm van alternatieve geneeswijzen. Hoe het ook zij, in beide gevallen viel ze door de mand.

Evidence based medicine

Het is duidelijk dat Schippers in haar definitie van evidence-based medicine alternatieve geneeswijzen uitsloot en ze voor het gemak maar op de grote hoop van kwakzalverij gooide. Kennelijk is ze onbekend met het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over bijvoorbeeld de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en kruidengeneeskunde. Volgens de eerder vermelde definitie van EBM gaat het erom dat een interventie gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid. Het is daarom niet mogelijk om bijvoorbeeld de als “alternatief” beschouwde traditionele Chinese geneeskunde buiten te sluiten. Immers, de TCM dankt haar bestaan aan duizenden jaren ervaring over wat proefondervindelijk wel en niet werkt en is daarom per definitie evidence-based.

Kwakzalverij

Volgens de eigen definitie van kwakzalverij van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) zou 65% van de meest voorkomende medische behandelingen onder die noemer vallen. Terwijl een schamele 11% van die behandelingen doortimmerd is, is slechts 24%  waarschijnlijk heilzaam, aldus het gerenommeerde British Medical Journal. De rest is natte vinger werk. Als slechts 11% van de medische interventies wetenschappelijk bewezen is, is geneeskunde geen wetenschap maar een kunst. Sommige artsen verstaan die kunst bijzonder goed, andere zouden het doelwit van de VtdK moeten zijn. Als de VtdK daartegen zou optreden in dezelfde mate als ze nu ageert tegen niet werkbare alternatieve geneeswijzen, zou blijken dat de vereniging daadwerkelijk staat, waarvoor ze zegt dat ze staat.

Minister Schippers: misleid of marionet?

Dit was echter niet de boodschap van minister Schippers. Zij gooide alles wat niet regulier was op de grote hoop van niet evidence based en omgekeerd, wat regulier was, zou evidence based zijn.

Er waren Nederlanders die zich dermate gegriefd voelden door de uitspraken van de minister, dat ze haar aftreden eisten met een petitie.

Of de minister nu misleid werd of een marionet was c.q is, ze hadden zeker een punt.

Minister Schippers is niet de enige die onder de titel “misleid of marionet” valt. In het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid leest u tal van goed gedocumenteerde voorbeelden hoe overheidsfunctionarissen, wetgevers en commissies om de tuin zijn geleid om gevaarlijke medicatie of voedingsmiddelen op de markt toe te laten. Als u snapt hoe dit wordt gedaan, zal het u helpen om te voorkomen dat u zelf of uw gezinsleden  er de dupe van worden, want afschuwelijk genoeg ging het soms om dodelijke leugens.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan het dat zo weinig medische behandelingen een wetenschappelijke onderbouwing hebben? Welke zijn goed en welke niet? Hoe bestaat het dat de farmaceutische industrie zo’n grote invloed op een beleidsbepaler hebben kan?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Artsen en patiënten misleid