Georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde (Deel I)

In geval u zich de media van de zomer 2016 herinneren kunt, bent u getuige geweest van een georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde. Volgens de gepubliceerde berichten schuilt er een groot gevaar in alternatieve geneeskunde. Maar klopt dit wel?

Als je nauwkeurig observeert, valt op dat fouten van alternatieve genezers enorm uitvergroot worden, terwijl die binnen de reguliere geneeskunde niet alleen veel talrijker zijn, maar ook — op een uitzondering na — de doofpot ingaan. De mainstream media geeft een vertekend beeld over de effectiviteit van zowel reguliere als alternatieve geneeskunde en zet de patiënt daarmee op het verkeerde been. Want wat is nu een verstandige keuze: alternatief of regulier?

Drieluik

Om hierin helderheid te brengen, zet een reeks artikelen in een drieluik op deze website de feiten in perspectief. Zo kunt u een betere afweging maken in geval u of een van uw familieleden een dokter moet raadplegen. Wat is in uw geval de beste keuze, reguliere of alternatieve geneeskunde? Of ligt de waarheid in het midden?

Deel I, oktober 2016

Door C.F. van der Horst

Georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde

In de zomervan 2016 vond er een georganiseerde aanval op alternatieve geneeskunde plaats. Het begon eind juli van dat jaar toen drie mensen na een alternatieve en niet-erkende kankerbehandeling in het Klaus Ross Centrum in Brüggen-Bracht in Duitsland  overleden. Verschrikkelijk. De kranten wisten precies hoe het zat en kopten met “Kwakzalfmethoden”, “Amateuristisch allegaartje”, “Misbruik van wanhopige mensen”, “Gemeenschappelijk ‘alarm’ van de Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten” en zelfs “Kliniek des doods”. Ziekenhuis voor alternatieve geneeskunde

Waarom ging het?

Bij de drie sterfgevallen ging het om door de reguliere geneeskunde uitbehandelde en opgegeven kankerpatiënten die een behandeling met alternatieve geneeskunde in het Biologische Krebszentrum Bracht kregen. Hierbij werd 3-Bromopyruvaat (3BP), een glucoseblokker, toegediend. 3BP is een veelbelovende interventie in de behandeling van kanker. Een in 2012 gepubliceerde wetenschappelijke studie van de vermaarde School of Medicine van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit ontdekte dat 3BP resulteerde „in een opmerkelijk therapeutisch effect als het gaat om het behandelen van kankersoorten die een  ‚Warburg-effect’ vertonen. Dit is van toepassing op de meeste kankersoorten.” Het Warburg-effect wordt beschreven als, zelfs in de aanwezigheid van zuurstof, verhoogd metabolisme van glucose tot melkzuur (glycolyse).

Het Brabants Dagblad schreef op 2 augustus 2016 over het incident: “Volgens een woordvoerder van de officier van justitie in Krefeld gaat het om de lichtste vorm van verdenking die er bestaat in Duitsland; er is nog geen verdachte, laat staan een dader”. Volgens BILD was ook het hoofd van de Kankerinformatiedienst van Heidelberg, Susanne Weg-Remers, mild in haar oordeel: “Kankerpatiënten zijn ernstig zieke mensen. Het kan ook zijn dat ze aan hun primaire ziekte overleden zijn.“

Fout bij infuus?

Enige jaren geleden was André Hartel met uitgezaaide longkanker door de reguliere geneeskunde opgegeven. Hij was uitbehandeld en had nog vier maanden te leven. Hartel gaf niet op en zocht oplossingen in alternatieve geneeskunde — en vond ze. Na twee jaar  behandeling met alternatieve geneeskunde bleek de Hollander kankervrij. Zijn arts beschreef hem als het achtste wereldwonder. Hartel wilde andere kankerpatiënten helpen bij het vinden van alternatieve kankertherapieën en zette dicht aan de Nederlandse grens, 15 km onder Venlo, het centrum op waarin Klaus Ross later kwam te werken.

De Nederlandse grondlegger van het Biologisch Kankercentrum in Bracht vermoedt dat Ross een fout heeft gemaakt van de bereiding van het infuus met 3BP dat hij sinds kort uit andere bron betrok. In de Nederlandse krant De Telegraaf zei hij:” „Ik denk dat hij vervolgens een te hoge dosis 3BP heeft gebruikt bij de bereiding van de infusen. Het braken en de hevige hoofdpijn waaraan de patiënten hebben geleden doen sterk aan een overdosis denken.”

Op 10 september berichtte de krant dat het om een andere batch, met een afwijkende kleur, ging. Contact met de tussenhandelaar leerde Klaus Ross echter, dat alles in orde zou zijn. Hoe anders pakte dit uit. RP Online schreef dat de onderzoekscommissie nu nagaat of de alternatief genezer verontreinigd 3-BP  toediende of een verkeerde dosering gebruikte. Desgevraagd benadrukte de hoofdaanklagerAxel Stahl dat de Heilpraktiker de substantie toedienen mocht: “Het was niet verboden om het preparaat te gebruiken.”

Heksenjacht

De zaak werd door de media met de eerder vermelde koppen tot een heksenjacht opgeklopt. In Nederlandse kranten verschenen meermaals ongenuanceerde en zwart-wit berichten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) die olie op het vuur gooide. Naar alle waarschijnlijkheid was deze intolerante vereniging zelfs grotendeels de aansteker van het vuur. Het Brabants Dagblad rapporteerde: “De Vereniging tegen de Kwakzalverij kreeg de Duitse heilpraktiker al op de korrel vlak voor de sterfgevallen bekend werden [nadruk toegevoegd].”

Het lijkt erop dat deze haatgroep lucht kreeg van de sterfgevallen en vervolgens bijdroeg om de hetze flink aan te zwengelen. Ze heeft dit tenslotte al eerder gedaan. Een van de eerste artikelen in de Nederlandse pers verscheen van de hand van een supporter van de VtdK, Annabel Nanninga.  Zij profileert zichzelf met termen als de ”gesel der kwakzalvers”, “geen boodschap aan gekwetsten”, “Scepticus en atheïst”. De heksenjacht werd verder opgezweept door oproepen in diverse Nederlandse en Duitse kranten voor patiënten die in de kliniek behandeld waren, om zich te melden bij de politie.

aanval op alternatieve geneeskunde
Haatgroep betrokken bij aanval op alternatieve geneeskunde

Inperking bevoegdheden

De bombarie bleef de hele maand augustus aanhouden en escaleerde zelfs tot oproepen om de bevoegdheden van Heilpraktikers te beperken. Josef Hecken is de voorzitter van een autonome overheidsorganisatie die over het vergoedingenstelsel besluit. Hij zei in de Frankfurter Allgemeine: „Behandelingen door Heilpraktikers waarvan het medisch nut niet eenduidig bewezen is, zouden verboden moeten worden. Zorgverzekeraars zouden dergelijke toepassingen ook niet meer vrijwillig mogen financieren.”

De minister voor de gezondheidszorg van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Barbara Steffens, wilde zelfs de Wet voor Heilpraktikers veranderen, want ze „eiste op vrijdag (19-08-2016) strengere regels voor Heilpraktikers. De kritiek van Steffens luidde dat een ieder zonder enige opleiding zich  voor het examen kon inschrijven. Nadat men voor het examen geslaagd is, is men dan erkend Heilpraktiker. De wet van 1939 moet worden hervormd,” zo stond op de website van de WDR.

Wat er in één kankerkliniek verschrikkelijk fout ging, werd gegeneraliseerd. De affaire werd meteen gebruikt als maatstaf om de hele groep van beroepsbeoefenaars in de alternatieve geneeskunde te veroordelen.

Beroepskruis

Natuurlijk is het vreselijk dat drie patiënten overlijden na een kankerbehandeling, om het even om welke het gaat. Dit is echter het beroepskruis dat kankerbehandelaars dragen. Oncologen in reguliere en academische ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met mensen die tijdens of na de therapie als gevolg van de behandeling sterven. Tenslotte is een van de pijlers van de oncologie chemotherapie. De hierbij toegediende middelen zijn uiterst toxisch. Er zijn grenzen aan de hoeveelheid gif die een lichaam aan kan. Maar omdat de sterfte tijdens of na oncologische behandeling “op reguliere wijze” gebeurt, wordt hierover geen ophef gemaakt zoals bij de biologische kankerkliniek is gebeurd.

Het is interessant eens te kijken hoe de stand van zaken bij de reguliere geneeskunde is. Dat zet het bovenstaande verhaal in perspectief. Welke resultaten worden er geboekt? En welke aandacht krijgen de fouten die er gemaakt worden? Lees deel II voor de antwoorden en vergelijk de feiten.

Lees ook:


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Waar komt een dergelijke aanval vandaan? En wat probeert men ermee te bereiken? Wie heeft er baat bij een dergelijke heksenjacht? Hoe krijgen we alternatief en regulier op een lijn, zodat de patiënt wint?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.

Artsen en patiënten misleid