Gesjoemel met geneesmiddelen levensgevaarlijk

Steeds meer mensen lijken zich bewust te worden van de manipulatie door de farmaceutische industrie. Ingewijden weten al lang van de malafide praktijken met geneesmiddelen binnen deze nijverheid. Terwijl farma een geweldige contribuant aan de maatschappij had kunnen zijn — en in sommige gevallen ook is — is de gelddrang helaas zo dwangmatig en overheersend dat winst voor een geneesmiddelenfabrikant veel belangrijker is dan de gezondheid van zijn klanten.

Door C.F. van der Horst

15.03.2016. Foto: Pikrepo

Winst boven gezondheid

Een exponent van deze drang tot winst maken is Martin Shkreli, de directeur van Turing Pharmaceuticals, die de rechten van het aids geneesmiddel Daraprim opkocht en in augustus 2015 de prijs van $13,50 per tablet tot $750 per tablet verhoogde, een prijsstijging van maar liefst 5500%!

Marketing strategieën

Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid documenteert in detail de marketing strategieën en methoden van de farmaceutische industrie. Het gebruik van wetenschappers is essentieel in die marketing om de effectiviteit van medicijnen geloofwaardig te maken. Artsen lezen de verslagen van geneesmiddelenonderzoek in hun vakbladen of in brochures die worden aangeboden in hun CME (Continued Medical Education, de nascholing die in de meeste gevallen door de industrie verzorgd wordt) of door artsenbezoekers worden langsgebracht. Een wetenschappelijk artikel geeft voldoende basis om een (nieuw) geneesmiddel voor te schrijven, zo redeneert men.

Jon Jureidini: gesjoemel met geneesmiddelen geen incident
Jon Jureidini: gesjoemel met geneesmiddelen geen incident

Het systeem faalt

Niet terecht, aldus de Volkskrant van 17 oktober 2015: “‘We moeten ophouden wetenschappers op hun mooie blauwe ogen te geloven’, zegt Jon Jureidini. Deze Australische kinderpsychiater en onderzoeker is de drijvende kracht achter een internationale groep wetenschappers die verdacht medicijnonderzoek napluist — op basis van de originele onderzoeksgegevens. ‘We dachten altijd dat de wetenschap zichzelf corrigeert, maar hier heeft het systeem gefaald. En dit is geen incident, ben ik bang.’”

Gesjoemel met Paroxetine/Seroxat

Jureidini verwees naar een onlangs uitgevoerde heranalyse van een geneesmiddelenonderzoek uit 2001 dat begin augustus 2015 in The BMJ (British Medical Journal) werd gepubliceerd. Het ging om het antidepressivum Paxil, in Nederland bekend onder de namen Paroxetine en Seroxat. De oorspronkelijke studie werd veertien jaar geleden met veel bombarie in het toonaangevende Britse artsenblad gepubliceerd waardoor de verkoop in een jaar tijd met 36% toenam. Volgens de onderzoekers gaf het middel een significante verbetering ten opzichte van een placebo en was het veilig om bij tieners in te zetten. Het tegenovergestelde van beide claims bleek waar.

Heranalyse

De heranalyse liet zien dat de stof niet beter dan een placebo was, maar ook dat in de oorspronkelijke studie suïcidaal denken of gedrag als bijwerkingen optraden. Deze waren echter onder een andere (valse) benaming in de studie weggemoffeld, zo meldde The New York Times. Niet alleen was het middel niet veilig, het was zelfs gevaarlijk: er waren 2,6 keer zoveel schadelijke voorvallen, 4 keer zoveel psychiatrische problemen en 10,3 keer zoveel zelfmoorden vergeleken met de controle groep.

GSK: gesjoemel met geneesmiddelen

Onderzoeksfraude

Het was de tweede keer dat onderzoeksfraude van de producent van Paxil, GlaxoSmithKline (GSK), naar buiten kwam. In de jaren 1999-2007 ging GSK over de schreef nadat het bedrijf onderzoeksgegevens over Avandia (een middel tegen diabetes type 2) had achterhouden. GSK is gedeelde tweede in de onderstaande tabel met vervalsers van onderzoeksverslagen.

Tabel met frauderende geneesmiddelenfabrikanten

In deze tabel staan enkel de bedrijven die tegen de lamp zijn gelopen. Hoeveel andere gevallen van gesjoemel met geneesmiddelen zijn er nog niet ontdekt? De keren dat een geneesmiddelenfabrikant medicijnen off-label aanprijst, dus zonder goedkeuring op basis van wetenschappelijk onderzoek, zijn nog buiten beschouwing gelaten — deze wetsovertredingen zijn veel talrijker.

Boetes als marketingkosten fractie van omzet

Afgezien van de fraude, wordt de zaak nog ernstiger doordat de producenten ondanks enorme bestraffingen hetzelfde bedrog blijven plegen. Het gesjoemel met geneesmiddelen gaat gewoon door. Het gaat dus niet om fouten waaruit men lering trekt, maar om opzettelijke manipulatie. Het heeft er alle schijn van dat eventuele boetes als deel van de marketingkosten worden ingecalculeerd. Immers, vergeleken met de gigantische winsten die geboekt worden, zijn de bekeuringen relatief laag. Naar aanleiding van de geldstraf die Pfizer in 2009 moest betalen, schreef de New York Times: “Terwijl de regering de boete een record bedrag noemde, bedraagt de boete van 2,3 miljard dollar minder dan drie weken van Pfizer’s omzet.”

Spoedopname door gesjoemel met geneesmiddelen
Spoedopname door gesjoemel met geneesmiddelen

Bijwerkingen van geneesmiddelen

Zoals Jureidini aangaf en uit de tabel blijkt, is fraude bij onderzoeken absoluut geen uitzondering. En die fraude heeft consequenties. Trouw schreef een week voor de Kerst van 2015: “Bij circa 20 procent van de spoedopnames in Nederlandse ziekenhuizen spelen bijwerkingen van geneesmiddelen een belangrijke rol.” Het gaat hier om 36.000 mensen per jaar die het slachtoffer zijn van gesjoemel met geneesmiddelen! JAMA meldde dat medische fouten doodsoorzaak nummer drie in de VS zijn. Meer dan de helft van de 225.000 sterfgevallen worden door bijwerkingen of verkeerde medicatie veroorzaakt. Daar op de meest recente wereldranglijst de Amerikaanse gezondheidszorg slechts drie plaatsen achter de Nederlandse staat, is de situatie in Nederland vergelijkbaar.

Huisartsen veroorzaken zeker een sterfgeval per jaar

Volgens de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche veroorzaakt een huisarts ten minste een sterfgeval per jaar als gevolg van verkeerde medicatie en/of bijwerkingen. Hij heeft berekend dat in Europa en de VS jaarlijks meer dan 500.000 mensen boven de 65 jaar door psychiatrische medicatie om het leven komen. Zo heeft hij grote fouten in het medicijnenonderzoek van Effexxor (venlafaxine) en Prozac (fluoxetine) gevonden. In werkelijkheid werken de middelen niet beter dan een placebo, maar worden wel geassocieerd met zelfdoding (15 keer zoveel als de FDA aangeeft!) en zelfs moord. Door het gesjoemel met geneesmiddelenonderzoek komen gevaarlijke middelen op de markt waardoor mensen sterven. Omdat het bedrog op grote schaal plaatsvindt, vergeleek de professor de farmaceutische industrie met georganiseerde misdaad.

CBG schiet tekort

Niet alleen het alom frauderen en gesjoemel met geneesmiddelen van farmaceutische bedrijven is zorgwekkend. Ook het kwaliteitsgarantiesysteem blijkt niet te functioneren. Goedkeuringsinstanties zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Nederland doen nooit zelf research. Ze beoordelen enkel of de fabrikant het medicijnonderzoek goed heeft uitgevoerd. Er zijn echter zoveel mogelijkheden om bij een dergelijke studie te frauderen en de uitkomst positief te laten lijken dat deze werkwijze niet voldoet. Het CBG zou onafhankelijk onderzoek behoren te doen. Het gesjoemel met geneesmiddelen door de farmaceutische industrie heeft dat inmiddels afdoende bewezen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan het gesjoemel met geneesmiddelen ontstaan en over het hoofd (of door de vingers?) worden gezien? Waarom komen deze medicijnen überhaupt op de markt? Wat zijn de gevolgen voor uw gezondheid en wat kunt U er tegen doen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Artsen en patiënten misleid