8 natuurlijke tips tegen depressie

Er is vastgesteld dat een depressie in de meeste gevallen na enige tijd (weken, maanden, helaas soms ook jaren) vanzelf verdwijnt. Maar wat doe je als je er midden in zit? Toch maar pillen slikken met alle grote risico’s van dien? Of zijn er andere mogelijkheden?

Door C.F. van der Horst

18 juli 2018

Wat is depressie?

Voor we gaan kijken naar deze mogelijkheden, laten eerst eens kijken wat een depressie is. Een depressie wordt gedefineerd als een aanhoudend gevoel van neerslachtigheid. Een dergelijke periode kan bij elk gezond mens voorkomen. Een verlies van een familielid, het verbreken van een relatie, ontslag, ongelukken, ziekten, er zijn talloze aanleidingen die iemand voor langere tijd een inzinking kunnen geven. Is dat iets waarvoor je naar een dokter moet? Absoluut niet. In de meeste gevallen verdwijnen de nare en moedeloze gevoelens vanzelf en komt de rust in je hoofd weer terug.

Boswandeling tegen depressie
Een boswandeling helpt soms goed tegen depressie

Diagnose-inflatie

Psychiaters hebben de criteria voor het label “depressie” als stoornis zo ruim gemaakt (zonder wetenschappelijke gronden!) dat iemand maar twee weken een vijftal symptomen hoeft te hebben om voor het label in aanmerking te komen. Ze baseren dit op de “bijbel” voor de psychiatrie, het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen oftewel DSM.

Psychiater Allen Francis, voormalig voorzitter van de werkgroep die de vierde editie van het DSM samenstelde, bekritiseert de huidige versie, DSM-5. Hij is van mening dat er tegenwoordig, als gevolg van DSM-5, op basis van vage criteria overgediagnosticeerd wordt.  Zo schrijft hij in zijn boek Terug naar normaal: “Het vereiste van vijf symptomen en twee weken voor een ernstige depressieve stoornis komt voort uit een nogal willekeurige keuze en niet uit een wetenschappelijke noodzaak [nadruk toegevoegd].” Het is nattevingerwerk dus.

Francis noemt het fenomeen “diagnose-inflatie”. Veel mensen krijgen hierdoor onterecht het etiket van depressie. En niet zo maar een eenvoudige depressie, want voor vijf symptomen gedurende twee weken krijg je meteen het zware label van een ernstige depressieve stoornis opgeplakt.

Het feit dat iemand weken of zelfs maanden neerslachtig is of onrustig in zijn of haar hoofd is, geeft hem of haar nog geen ernstige depressieve stoornis of maakt hem of haar nog niet tot een patiënt die medicatie krijgen moet. Bovendien, als je de inzinking zelf oplost, kom je er vaak sterker uit. Zowel blije als nare momenten zijn deel van het leven.

Gelukkig zijn er een aantal natuurlijke stappen die u kunt doen om u  prettiger te voelen. Ze kunnen u helpen uzelf te zijn — op eigen kracht!

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid
De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid

De potentieel ernstige gevaren van  antidepressiva en tips voor psychische problematiek worden uitvoerig behandeld in het nieuwe boek van C.F. van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Ouders en leerkrachten misleid.

Natuurlijke aanpak

Een kant en klare oplossing tegen depressie of neerslachtigheid bestaat niet. Pillen of injecties zijn dit zeer zeker niet, omdat deze zware medicatie alleen maar symptomen onderdrukt, niets aan de oorzaak doet en bij langer gebruik zelfs depressie kan verergeren. Wat zijn dan de mogelijkheden om iets aan een depressie of een aanhoudend gevoel van moedeloosheid te doen of beter nog, te voorkomen dat je ze krijgt?

Het is belangrijk te beseffen dat u er wel degelijk iets aan kunt doen. De volgende tips werken in de meeste gevallen, al vergen ze soms geduld. Bovendien zijn ze zonder risico: er bestaan  geen (levens)gevaarlijke werkingen zoals die van antidepressiva. De tips bestrijken een aantal gebieden:

 • Leefstijl
 • Vrijheid
 • Extraversie (aandacht naar buiten, op  de omgeving gericht)
 • Andere omgeving
 • Doelen
 • Onafgemaakte klusjes
 • Voedingssupplementen
 • Aanpakken van medicatie (polyfarmacie).

Leefstijl

De conditie van uw lichaam is een risicofactor voor depressie. Ofschoon de depressie zoals psychiaters haar definiëren, geen lichamelijke oorzaak lijkt te hebben (dat is tenminste nog nooit bewezen), kan er wel een echte lichamelijke en medische aandoening aan ten grondslag liggen. Het zal niet voor het eerst zijn dat een vitamine- of mineralentekort of een sluimerende aandoening wordt ontdekt, waarvan de aanpak de situatie in orde brengt.

Sluit een onderliggende oorzaak uit en doe  een grondig medisch onderzoek bij een orthomoleculair of homeopathisch geschoold arts. Een dergelijke zorgprofessional heeft meer pijlen op zijn boog dan de louter farmaceutisch geschoolde dokter.

Of er in het medisch onderzoek iets gevonden wordt of niet, het is zaak uw lichaam zo gezond mogelijk te houden. De factoren die hieraan bijdragen zijn:

 • Minimaal 6,5 uur natuurlijke slaap per dag (sommigen hebben 10 uur nodig)
 • Goede en biologische voeding met veel groenten, weinig rood vlees, geen bewerkte voedingsmiddelen, geen kunstmatige toevoegingen, weinig niet-natuurlijke (geraffineerde) suiker.
 • Aanvullende vitaminen, mineralen en omega-3 vetzuren (zie ook hieronder)
 • Half uur beweging per dag
 • Geen drugs
 • Geen of zeer matig alcohol.

Deze punten alleen al voorkomen in de meeste gevallen wat psychiaters als depressie aanmerken.

Gezond eten helpt tegen depressie
Gezond eten helpt tegen depressie

Vrijheid

Neerslachtigheid komt vaker voor in een omgeving waar je niet jezelf kunt zijn en waar familieleden of “vrienden” neerbuigende of kleinerende opmerkingen maken. Inspecteer uw omgeving en kijk eens eerlijk of iemand u beter of slechter doet voelen.  Hebt u de vrijheid om u zelf te zijn? Of zorgt die persoon ervoor dat uw wereld kleiner wordt doordat hij of zij de buitenwereld als gevaarlijk afspiegelt? Of dat u uw aandacht heel erg op u zelf krijgt (“introvert wordt”) in plaats dat u op de buitenwereld gericht bent en erop uit durft te gaan (extravert wordt)? Zegt iemand dat u er moe uitziet en overwerkt bent? Dergelijke opmerkingen remmen u alleen maar af. Om dokter Hans Moolenburgh Sr. aan te halen: “U kunt veel meer dan u denkt.”  Mensen zijn eerder onderwerkt dan overwerkt, mits men een balans met zijn andere activiteiten handhaaft (zie hieronder).

Het is een empirisch gegeven dat als je hardwerkende zakenmensen aanspoort om het rustiger aan te doen, ze juist dan ziek worden. Een dergelijke uitkomst rolde ook uit een Britse studie naar de mentale en lichamelijke gezondheid van mensen nadat ze met pensioen zijn gegaan. De onderzoekers concludeerden: “Werkgelegenheid voor ouderen lijkt gezondheidsvoordelen op lange termijn op te leveren.”

pensionering en depressie
De inactiviteit door pensionering kan tot verminderde gezondheid en depressie leiden

Kijk of de mensen in uw omgeving aan uw leven bijdragen of er afbreuk aan doen. Is dat laatste het geval, dan zult u daar iets aan moeten doen. Is de situatie met iemand niet op te lossen, zou het raadzaam zijn niet meer met hem of haar om te gaan. Dat is bijzonder lastig in familiesituaties, maar als u er depressief door wordt, is er weinig keuze.

Balans

U hebt in het leven meerdere rollen: als individu, huwelijkspartner of ouder, werknemer of -gever, verenigingslid, enz.  Vrijheid om uzelf te zijn geldt ook voor elk van de rollen die u in deze categorieën hebt. Wel dient er een harmonie te bestaan, waarbij elk van de deelgebieden waarop u actief bent, met elkaar in balans is. Op het moment dat u een van deze deelgebieden tekort doet, beperkt u zelf de vrijheid van u als …(dat gebied). Dat doet u dan uzelf aan. Soms kan het niet anders en moet je concessies doen. Als dit van tijdelijke aard is, is het geen ramp. Over de hele linie echter dient de harmonie bewaard te blijven, anders wreekt het zich, zoals je kunt zien bij mensen die zichzelf voor anderen wegcijferen of, in de omgekeerde situatie, bij mensen die alleen maar aan zichzelf denken.

Alleen u kunt bepalen wat goed werkt om deze balans te handhaven. Een echtgeno(o)t(e) of familielid kan dat anders zien. Handhaaf daarom uw eigen gezichtspunt. Dat kan heel goed anders zijn dan dat van uw omgeving. Een groot filosoof zei ooit eens: “Wat goed voor de eendenjager is, is niet goed voor de eend.”

Eendenjager
Wat goed voor de eendenjager is, is niet goed voor de eend

Extraversie

Een belangrijk element bij de aanpak van depressie is extraversie. Met extraversie wordt het omgekeerde van piekeren bedoelt. Bij piekeren kijk je enkel naar binnen en daar word je niet vrolijker van. Extraversie is de activiteit van het naar buiten richten van de aandacht. Dat is simpel te doen door goed om u heen te kijken. Voelt u zich terneergeslagen, gaat u dan naar buiten en maakt u een wandeling tot u zich beter voelt, bij voorkeur in een prettige omgeving zoals een bos. Kijk daarbij goed naar de bomen, de dieren en vogels. Luister naar de geluiden en ruik de geuren. Dit helpt om uw aandacht naar buiten te richten. Probeert u nieuwe dingen te zien die u niet eerder opgemerkt hebt. Het is een uitstekende remedie tegen piekeren en neerslachtigheid.

Sport is ook een prima wijze om de aandacht naar buiten te richten. Doet men reeds sport en voelt men zich desondanks down, verander dan van omgeving en activiteit.

Een zeer oude therapie is om stevige wandeling te maken. En niet zomaar een: u wandelt tot u niet meer kunt. Op het moment dat u echt niet meer verder kunt, keer dan om en, ondanks het protest van uw lichaam, wandel terug. Het klinkt meedogenloos, maar u zult verbaasd staan wat er gebeurt indien u dit eerlijk doet. Zorg wel dat u de tijd hebt om dit te doen, bijvoorbeeld in het weekeinde, en dat u goed eet en drinkt. Kent u iemand die neerslachtig is en u wilt hem of haar helpen, dan is het beter om samen te lopen. U kunt dan ook een oogje op de inwendige mens houden.

Wandelen is een oude therapie
Wandelen is een oude therapie

Andere omgeving

Het veranderen van omgeving kan wonderen verrichten. Indien mogelijk ga bij familie of vrienden in een andere stad of een ander land logeren. Schrijf u in voor een vakantie met een activiteitenprogramma (abseilen, kayakken, raften, zeilen, klimmen, enz.) in een totaal andere streek of land. Voor ouderen bestaan er wandel- of fietsvakanties.

Doelen

Het zetten en naleven van doelen geeft een toekomst en zal bijdragen aan een betere gemoedstoestand. Vind werk en hobbies met een doel. Sowieso is het hebben van werk (en het daardoor bijdragen aan de gemeenschap) belangrijk om uit inzinkingen te komen en te blijven. Kijk maar eens om u heen: mensen die voor hun voortbestaan te veel afhankelijk zijn van anderen, verkeren vaak lichamelijk en geestelijk in een slechtere staat. Geven en nemen moeten in balans zijn. Uw werk dient een doel hebben dat u leuk vindt zodat u uw taak met passie kunt uitvoeren.

Onafgemaakte klusjes

Er zijn mensen die allerlei zaken of klusjes omhanden hebben, daarbij in verwarring raken en ze niet tot een einde brengen. Indien dit op van toepassing is, maak een lijst van alle zaken waaraan u begonnen bent en maak ze een voor een af. Begin geen nieuwe activiteiten voor u alle oude voltooid hebt.

Voedingssupplementen

Als aanvulling op uw levensstijl kunnen voedingssupplementen behulpzaam zijn bij depressie. De links in de onderstaande lijst verwijzen naar de (Engelse) wetenschappelijke onderbouwing. Een aantal interessante zijn:

Pas op voor medicatie (polyfarmacie)

Medicatie geeft een verstoring van de natuurlijke enzymsystemen. Bij chronisch gebruik kan ze tot depressie leiden. Polyfarmacie, het nemen van meer dan een medicijn tegelijkertijd, versterkt dit effect nog. Polyfarmacie wordt vaak gezien bij ouderen die dan boven op alle medicatie NOG een pil krijgen tegen de depressie, terwijl juist de medicatie de waarschijnlijke oorzaak ervan was.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Waarom worden gewone gevoelens of situaties het leven gemedicaliseerd? Welke rol speelt de overheid en adviescommissies daarin? Wat is de waarde van psychiatrie? Wat moet u geloven?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. 
Alle Rechten voorbehouden.

Artsen en patiënten misleid